Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Publikációk

Az NFKK a “Magyar Felsőoktatás” éves konferenciákhoz kapcsolódóan az elmúlt két évben olyan stratégiai helyzetértékelést publikált, amelyben áttekintette és értékelte a felsőoktatás elmúlt évének legfontosabb folyamatait. Emellett a Kutatóközpont az NFKK füzetek című sorozatban rendszeresen helyt ad a tagjai által folytatott kutatások időközi eredményinek, és itt jelennek meg a rendezvényekhez kapcsolódó írásos anyagok is. A kiforrottabb anyagok könyvekben, kiadványokban kapnak helyet.

A kiadványok címére kattintva elérhető a kiadvány részletes leírása és letölthetőek maguk a kiadványok is.

Az NFKK magyar felsőoktatásra vonatkozó stratégiai helyzetértékelései
Stratégiai helyzetértékelés 2017
Stratégiai helyzetértékelés 2016
Stratégiai helyzetértékelés 2014
Stratégiai helyzetértékelés 2013
Stratégiai helyzetértékelés 2012

NFKK füzetek
NFKK FÜZETEK 15: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Proceedings of the 4th and 5th CEHEC conference (2020)
NFKK FÜZETEK 14: 3rd Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings (2018)
NFKK FÜZETEK 13: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings (2017)
NFKK FÜZETEK 12: A Central European Higher Education Cooperation Conference előadásai (2015)
NFKK FÜZETEK 11: Autonómiák a felsőoktatásban.Műhelytanulmányok (2013)
NFKK FÜZETEK 10: Túlélési forgatókönyvek. A „MagyarFelsőoktatás 2012” konferencia dokumentumai (2013)
NFKK FÜZETEK 9: Hazai vitakérdések – nemzetközi trendek. A„Magyar Felsőoktatás 2011” konferencia dokumentumai (2012)
NFKK FÜZETEK 8: A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció,korszerű intézményi menedzsment. Műhelytanulmányok (2011)
NFKK FÜZETEK 7: Szakmai tanárképzés: múlt – jelen –jövő.Konferencia dokumentumok (2011)
NFKK FÜZETEK 6: A “Magyar Felsőoktatás 2010”konferencia dokumentumai (2010)
NFKK FÜZETEK 5: “Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések”. Konferencia előadások. (2010)
NFKK FÜZETEK 4: “Magyar Felsőoktatás 2009”Konferencia előadások (2009)
NFKK FÜZETEK 3: A felsőoktatásban folyó többciklusú képzéstapasztalatai. Konferencia dokumentumok (2009)
NFKK FÜZETEK 2: Műhelytanulmányok (2009)
NFKK FÜZETEK 1: “Magyar Felsőoktatás 2008”Konferencia előadások (2009)

NFKK által kiadott könyvek
Kováts Gergely – Rónay Zoltán (szerk): In search ofexcellence in higher education. NFKK, 2019.
Kováts Gergely – Temesi József (szerk): A magyar felsőoktatás egy évtizede. 2008-2017. NFKK, 2018.
Kováts Gergely (szerk.): A kancellári rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban. Tapasztalatok és várakozások. NFKK, 2016.
Hrubos Ildikó (szerk.): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszóinak bővülése, változása. Aula Kiadó, 2012.
Temesi József (szerk.): Felsőoktatás finanszírozás.Nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Aula Kiadó, 2012.

Az NFKK tagjainak aktuális publikációi
Keczer Gabriella: Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején. Felsőoktatás-kutatási tanulmányok. Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged. 2014.  
Vágólapra másolva