Ugrás a fő tartalomra

Modellváltás a magyar felsőoktatásban – OTKA kutatás

A kutatás célja

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a felsőoktatásban 2019-ben kezdődő, és jelenleg is tartó modellváltási folyamatban hogyan változik meg az érintett intézmények kormányzási és irányítási rendszere, az oktatók és munkatársak foglalkoztatási viszonya, és mindennek milyen hatása van az egyetemek működésére. A reform során az állam helyett alapítványok válnak az intézmények fenntartóivá. Az alapítványok élén álló kuratóriumok megszabhatják, hogy az általuk fenntartott intézmény mekkora szabadsággal rendelkezzen a költségvetését, belső irányítási rendszerét, intézményi és foglalkoztatási stratégiáját tekintve. Mivel minden intézménynek más alapítvány a fenntartója, ezért feltételezhetjük, hogy az intézmények irányítási struktúrája a jelenleginél heterogénebb lesz, és ez időben is változni fog. Az egyes megoldások más-más eredményességgel és hatékonysággal működnek majd. Az új irányítási struktúrák jellegét, bevezetését és eredményeit, a kihívásokat és jó gyakorlatokat érdemes feltárni és bemutatni, az eredményeket a nemzetközi mintákkal és trendekkel összevetni.

Az irányítás változása kiterjed a HR gyakorlatok változására is, illetve részben a HR gyakorlatok változásával manifesztálódik. A kutatás keretében vizsgáljuk, hogy az irányítási és HR gyakorlatok változásának hatására hogyan változik az oktatók foglalkoztatási helyzete és szerepe, identitása.

Emellett kíváncsiak vagyunk a modellváltásról szóló közéleti diskurzusokra és azok intézményi gyakorlatokat alakító hatására.

A kutatás keretében az alábbi négy kutatási kérdést szeretnénk megválaszolni:

 • Hogyan változik az intézmények kormányzási és irányítási struktúrája?
 • Hogyan változik az oktatók és kutatók foglalkoztatási helyzete és szerepe a modellváltás során?
 • A modellváltás hogyan jelenik meg a közéleti diskurzusokban, és ez hogyan befolyásolja a modellváltásban érintett intézmények működését, mozgásterét?
 • Hogyan ragadható meg az intézmények teljesítményének alakulása a felsőoktatási intézményekről elérhető adatok révén?

A kutatás adatai

 • A kutatás időtartama: 2021. szeptember 1 – 2025. augusztus 30.
 • A kutatás finanszírozása: A kutatás az OTKA alapból nyert támogatást. Azonosítója FK 138875.

Kutatásetikai engedély száma: KRH/245/2021 – megtekinthető ide kattintva

A kutatócsoport tagjai

A kutatócsoportban négy egyetem (BCE, BGE, SZTE, ELTE) munkatársai vesznek részt

 • Kováts Gergely (BCE), a kutatás vezetője
 • Derényi András
 • Drótos György, docens (BCE)
 • Géring Zsuzsa, docens (BGE)
 • Golovics József, adjunktus (BCE)
 • Kádár-Csoboth Péter, vezető tanácsadó (IFUA), doktorandusz hallgató (PE)
 • Keczer Gabriella, docens (SZTE)
 • Király Gábor, egyetemi tanár (BGE)
 • Révész Éva, adjunktus (BCE)
 • Rónay Zoltán, docens (ELTE)
 • Toarnicky Andrea, docens (BCE)
 • Tamássy Réka, doktorandusz hallgató (BCE/BGE)
 • Vilmányi Márton, docens (SZTE)

Kutatási asszisztensek

 • Pásztó Luca (hallgató)
 • Kínál Dániel (hallgató)

Korábbi résztvevők:

 • Fazekas Nóra, tanársegéd (BCE), doktorandusz hallgató
 • Halász Ágnes, doktorandusz hallgati (BCE)
 • Zsatku Bettina (hallgató)

A kutatás keretében megjelent néhány publikáció

 1. Keczer G. – Kováts G. – Rónay, Z. (2022) Innovációk a felsőoktatás-menedzsmentben? – Az egyetemvezetés trendjei és a hazai megoldások. In: Rónay Zoltán, Fazekas Ágnes, Horváth László & Kálmán Orsolya (szerk.) Keresni az újat szüntelen… Tanulmánykötet Halász Gábor tiszteletére. Budapest: ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó, pp. 153–180
 2. Keczer G.: University governance reforms in Portugal. Hungarian Educational Research Journal. 13(1):47-63
 3. Kováts, G. – Rónay, Z. (2021): Academic Freedom in Hungary. Vienna: OSUN Global Observatory on Academic Freedom, Wien. ISBN 978-3-200-08274-8
 4. Rónay, Zoltán – Niemczyk, Ewelina K (2022): Institutional Autonomy and Academic Freedom in the Light of National Regulatory Frameworks: Glance at Hungary and South Africa. In: Towards the Next Epoch of Education, BCES Conference Books, 2022, Volume 20. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society. ISSN 2534-8426 (online), ISBN 978-619-7326-12-3 (online) p.209-215.
 5. Zsatku, B. – Kováts, G.: The impact of institutional governance reforms on organisational culture – two case studies from Finland and Hungary. Hungarian Educational Research Journal.13(1):64-85.
 6. Kováts G. (2023): University Governance Reform in an Illiberal Democracy. Public Interest Trusts in Hungary. In: Bruno Broucker, Clare Milsom, James Calleja és Mark O’Hara (eds): Accelerating the Future of Higher Education. Brill-Sense. p.187-205
 7. Gergely Kováts, András Derényi, Gabriella Keczer & Zoltán Rónay (2023) The role of boards in Hungarian public interest foundation universities, Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2023.2234941
 8. Kádár-Csoboth Péter, and Kováts Gergely (2023). A teljesítményfinanszírozás kihívásai a szervezeti és egyéni teljesítménymenedzsment-rendszerek kialakítására a modellváltó egyetemeken. Educatio 32 (3): 470–85. https://doi.org/10.1556/2063.32.2023.3.8.

A kutatás keretében megtartott és megnézhető előadások

 • Kováts Gergely – Rónay Zoltán: Akadémiai szabadság az európai felsőoktatásban. FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIAI KONFERENCIA. Az MTA II.albizottságának konferenciája. 2023. április 13.

 • Kováts Gergely: A kuratóriumok szerepei. Modellváltás empirikus nézőpontból című konferencia. 2023. június 12. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Kádár-Csoboth Péter: A felelősség- és hatáskörmegosztás változása az alapítványi egyetemeknél. Modellváltás empirikus nézőpontból című konferencia. 2023. június 12. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Révész Éva – Drótos György: A finanszírozási szerződések elmélete és gyakorlata. Modellváltás empirikus nézőpontból című konferencia. 2023. június 12. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Géring Zsuzsanna – Tamássy Réka: A modellváltás témája a médiában. Modellváltás empirikus nézőpontból című konferencia. 2023. június 12. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Keczer Gabriella: Alapítványi egyetemek néhány európai országban. Modellváltás empirikus nézőpontból című konferencia. 2023. június 12. Budapesti Corvinus Egyetem.

 • Rónay Zoltán: Az akadémiai szabadság és intézményi autonómia kihívásai. Modellváltás empirikus nézőpontból című konferencia. 2023. június 12. Budapesti Corvinus Egyetem.

A kutatás keretében megtartott további előadások

 • Kováts, G. – Rónay Z. (2022): Academic Freedom in Hungary. “Reimagining Academic Freedom: Open Society University Network Global Observatory on Academic Freedom First Bi-Annual Conference” Online conference, 20-21 January 2022.
 • Rónay Z. – Kováts, G. (2022): „Akadémiai szabadság” – akadálymentesített-e a játék-tér? ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Illyés Sándor Emléknapok. 2022. március 29.
 • Kováts, G. – Keczer, G. – Rónay, Z. (2022): Hungarikum-e a modellváltás? Az egyetemfenntartói struktúra hazai átalakítása a nemzetközi trendek tükrében. HuCER konferencia, 2022. május 26-27. Budapest, BME.
 • Keczer Gabriella – Döbör András (2022): A modellváltó egyetemek sajátosságai. Külföldi példák és szegedi lehetőségek. Mellearn konferencia, 2022. június 8.
 • Kováts G. – Dunavölgyi M. (2022): A university in transition: the impact of university governance on organisational culture. 38th EGOS Colloqium, 7-9 July 2022, Vienna.
 • Kováts G. – Rónay Z. (2022): Academic Freedom in an Illiberal Democracy: the case of Hungary. ECER 2022 online conference, 1 September 2022.
 • Kováts, G. – Derényi, A – Kádár-Csoboth, P. – Keczer, G. – Rónay, Z. (2022): Variations on a Theme: Foundation universities in an illiberal democracy – the case of Hungary. 44th EAIR Annual Forum, Malta, 4-7 September 2022.
 • Drótos, Gy. – Révész, É. – Kováts, G. (2022). Is this the right move to catch up with the best? Performance contracts in Hungary. 44th EAIR Annual Forum, Malta, 4-7 September 2022.
 • Kováts, G. – Derényi, A – Kádár-Csoboth, P. – Keczer, G. – Rónay, Z. (2022): Foundation universities in an illiberal democracy – the case of Hungary. Visiting Researcher Lecture, 16 November 2022, Torun, Lengyelország.
 • Gering, Zsuzsanna – Király, Gábor – Kováts, Gergely – Tamássy, Réka (2023): Happy future versus today’s problematic processes: How is the Hungarian model-change represented in the opponent online media outlets between 2019 and 2021. IRSPM 2023. Budapest, 2023. április 3-5.
 • Drótos, György – Révész, Éva (2023): Performance contracts in higher education institutions – Analyzing the process and the impact of the transformation. IRSPM 2023. Budapest, 2023. április 3-5.
 • Rónay Zoltán – Kováts Gergely (2023): Current challenges of university autonomy and academic freedom – from West to East with a special focus on Hungary’s new university governance model. The Recent Challenges of Higher Education Management, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2023.03.22.
 • Rónay Zoltán – Kováts Gergely: Az akadémiai szabadság válsága? Negatív trendek globális kontextusban. HuCER 2023. Szombathely, 2023. május 26.
 • Keczer Gabriella: A portugál felsőoktatási reform és a magyar egyetemi modellváltás összehasonlító elemzése. HuCER 2023. Szombathely, 2023. május 26.
 • Kováts Gergely – Rosta Miklós – Ádám Zoltán (2023): Illiberal higher education reforms: The case of Hungary. 39th EGOS Colloqium, Cagliari, 2023. július 6-8.
 • Kováts Gergely – Keczer Gabriella (2023): Trust and the Role of Boards. CHER 35th Annual Conference 2023. Bécs, 2023. auguszts 30- szeptember 1.
 • Kováts Gergely – Rosta Miklós – Ádám Zoltán (2023): Is there such a thing as illiberal higher education policy? EAIR Forum 2023. Linz, 2023 szeptember 3-6.
 • Rónay Zoli: … The Future of Higher Education and Science – A Turn of the Times? Hannover, 2023 okt 5-6.
 • Kováts, G. – Rónay T. (2023): Current challenges of academic freedom and university autonomy. From East to West with a special focus on Hungary. Invited lecture at TU Dortmund on 29 November 2023

Közéleti megjelenések

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.22. - 04:48:42