Ugrás a fő tartalomra

Munkatársak és kapcsolat

A kutatóközpont vezetője

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217

A kutatóközpont e-mail címe: nfkk@uni-corvinus.hu

Az NFKK vezetése

Kováts Gergely, az NFKK igazgatója, a Gazdálkodástudományi kar Vezetés és Szervezés tanszékének adjunktusa. Érdeklődési területe elsősorban az intézményi menedzsment és kormányzás, valamint a felsőoktatás-politika és -finanszírozás, de emellett a szervezetelméletek és a közmenedzsment kérdéseivel is foglakozik.  

Elérhetőség

Kováts Gergely gergely.kovats@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ
Igazgató / Director
E épület, 375
Telefon: +36 1 482 5217 • Mellék: 5217

Az NFKK korábbi vezetői

Budapesti Corvinus Egyetem

 Berács József, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar és Kecskeméti Főiskola egyetemi tanára. Az Európai Marketing Akadémia (EMAC) elnöke volt 2006-2008 között. 2009 óta EMAC Fellow. Érdeklődési területe átfogja a marketingstratégiát, a feltörekvő (átmeneti) országok marketingjét, a piaci orientációt, különös tekintettel a felsőoktatás nemzetköziesítésére.  

Berács József CV (EN)

 Hrubos Ildikó, egyetemi tanár (professor emerita) Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Az elmúlt 25-ben felsőoktatás-kutatással foglalkozik. Fő érdeklődési területe a felsőoktatásban tapasztalható nemzetközi trendek feltérképezése, a felsőoktatási rendszerek átalakulása a tömegessé válás, majd a globalizálódás során.  

Hrubos Ildikó CV (EN)
Budapesti Corvinus Egyetem

 Temesi József, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar. Az Egyetem volt oktatási és tudományos rektorhelyettese (1995-2004). Az Operációkutatási Társaság elnöke (2006-2008), 2012-től a Gazdaságmodellezési Társaság elnöke. Érdeklődési területei: operációkutatás, döntéselmélet, felsőoktatás-politika. Bologna tanácsadó és felsőoktatási szakértő.  

Temesi József CV (EN)

Az NFKK tagjai

Budapesti Corvinus Egyetem

 Derényi András, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Eszterházy Károly Egyetem) tudományos munkatársa. Két évtizede aktív résztvevője a hazai felsőoktatás   fejlesztéseinek, országos projektekben, illetve intézményi programokban és szakértői munkákban. Vezetői tanácsadást végzett több felsőoktatási   intézményvezető számára. Kutatási területe a tanulás, tanítás minőségének javítását szolgáló eszközök és fejlesztések rendszerszintű és intézményi   alkalmazása. 

Budapesti Corvinus Egyetem


 Géring Zsuzsanna a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos munkatársa, valamint a Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének doktorjelöltje. PhD-témája és fő kutatás területei a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) és a CSR-diskurzusok vizsgálata. 7 évig tanácsadóként dolgozott vállalati társadalmi felelősségvállalás területen. Közgazdász-szociológus diplomáját 2002-ben szerezte. A BGF-en futó ’A felsőoktatás jövője’ című kutatási projekt vezetője. 

 Golovics József, a Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének egyetemi tanársegéde. Doktori tanulmányait a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolájában végzi. Kutatási területe az agyelszívás illetve a magasan képzett munkaerő Európai Unión belüli  áramlása.  
Hideg Éva, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar. 2004 és 2007 között a COST A22 (Foresight Methodologies – Exploring New Way to Explore the Future) Management Committee tagja és a magyar részvétel vezetője. Érdeklődési területe az előretekintés elméleti és gyakorlati kérdései, amelyek részeként foglalkozik a szakképzés és a felsőoktatás jövőjével.  

 Kádár-Csoboth Péter, felsőoktatási szakértő, tanácsadó, az IFUA Horváth&Partners Kft. felsőoktatási szegmensének vezetője. 2000 óta aktív résztvevője a magyar felsőoktatás intézményi, ágazati, fejlesztéspolitikai folyamatainak. 2009 óta dolgozik tanácsadóként, évente 8-10 projektet valósít meg hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekben stratégiai, folyamatszervezési, működésfejlesztési, teljesítménymenedzsment és kutatás-menedzsment témákban.


   

Budapesti Corvinus Egyetem

 Keczer Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar főiskolai docense. 2008-ban szerzett PhD fokozatot Gazdálkodás- és szervezéstudományokból. Kutatási területe a felsőoktatás irányításának és működésének különböző aspektusai, úgymint egyetemi kormányzás, az egyetemek szerepének változása, felsőoktatási rendszerek és reformok.”  

Budapesti Corvinus Egyetem

 Király Gábor, szociológus. Diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Maastrichti Egyetemen szerezte. Doktori disszertációját a társadalmi részvétel témakörében írta és védte meg 2009-ben szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az elmúlt években több nemzetközi és hazai részvételi folyamat szervezésében és moderálásában vett részt. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Főiskola egyetemi docenseként tanít társadalomtudományi tárgyakat angol és magyar nyelven, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének oktatója.   

 Major-Kathi Veronika, a Tempus Közalapítvány Study in Hungary egységének intézményi pályázati koordinátora. Szakterülete a felsőoktatás nemzetköziesítése, érdeklődési területei: felsőoktatás stratégiai nemzetköziesítés, nemzetközi mobilitási projektek, interkulturális kompetenciák fejlesztése, nemzetköziesítés itthon (internationalisation at home). PhD kutatási témája: A digitális interkulturális kompetenciák iskolakultúra-formáló szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében.   

Budapesti Corvinus Egyetem

 Nagy Gábor, az INSEEC Business School (Párizs) adjunktusa. Érdeklődési területe áétfogja a menedzsment tényezők és szervezeti rendszerek felsőktatási intézmények nemzetköziesedésére gyakorolt hatását, továbbá olyan területeket, mint a piacorientáció teljesítményre és fenntartható versenyelőnyre gyakorolt hatása, a stratégiai illeszkedés és a vállalati teljesítmény kapcsolata, a kkv-k nemzetköziesedése és annak teljesítményre gyakorolt hatása,  vállalati hálózatok szervezeti tanulásra és innovációra gyakorolt hatása és luxus marketing.  

Nagy Gábor CV (HU)
Nagy Gábor CV (EN)
Budapesti Corvinus Egyetem

 Polónyi István, egyetemi tanár Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Neveléstudományi Intézet. A 90-es években a Művelődés és közoktatási Minisztériumban dolgozott. 2000-től egyetemi tanár a Debreceni Egyetemen. Oktatási területe a menedzsment, a humánerőforrás gazdálkodás, az oktatás-gazdaságtan. Kutatási területe: az oktatás-gazdaságtan, az oktatáspolitika, és a munkagazdaságtan.  

Polónyi István CV (HU)
Polónyi István CV (EN)
Budapesti Corvinus Egyetem

 Veres Pál, megbízásos oktató, ny. egyetemi docens, ny. szakmai tanácsadó, Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. 1985-2012 között a jelenlegi Emberi Erőforrás Minisztérium jogelődjeinél osztályvezető, főosztályvezető-helyettes majd szakmai tanácsadó felsőoktatási területen. Érdeklődési terület: a felsőoktatási rendszer és a felsőoktatás politika, különösen irányítási és finanszírozási kérdések, továbbá alkalmazott intézményi gazdaságtan.  

Veres Pál CV (HU)
Veres Pál CV (EN)

Vendégoktatók és kutatók

Carmen Acatrinei, The Bucharest University of Economic Studies, Marketing Departament (2014)

Iuliia O. Ivanova, Financial University, Department of Marketing and Logistics (Moscow) (2015)


Az NFKK korábbi tagjai

Dóka Ottó, egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem

Falus Iván, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola

Halász Gábor, egyetemi tanár, ELTE

Jobbágy Ákos, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kálmán Orsolya, egyetemi tanársegéd, ELTE

Kenesei Zsófia, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Kerékgyártó Györgyné, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Limbacher László, szakmai főtanácsadó, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Szarvas Beatrix, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Varga Júlia, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Döme Zsuzsanna, koordinátor

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.02.24. - 05:15:04