Ugrás a fő tartalomra

Összes adatbázis

Teljes szövegű folyóiratcsomag, mely az alábbi tudományterületekből merít: természet-, társadalom-, és orvostudomány. A folyóiratok mindegyike referált, nagy részük impakt faktorral rendelkezik.


Akadémiai Kiadó Szótárai (EISZ): Egy- és kétnyelvű, általános és szakszótárakat kínál az Akadémiai Kiadó. Klasszikus nyelvek (pl. angol, német, francia) mellett kevésbé gyakori nyelvek (pl. svéd, holland, kínai) is szerepelnek a kínálatban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.


Bloomberg

Pénzügyi piaci, kereskedési, valamint fundamentális adatokat kínál, kiegészítésképp céginformációs elemzéseket, beszámolókat, híreket. Vizualizációs eszközök segítik az adatok megjelenítését. A kétmonitoros munkaállomásokon 15 perces késleltetéssel lehet nyomon követni a világ valamennyi nagy tőzsdéjén zajló kereskedést, a legkülönbözőbb gazdasági híreket. Tartalmaz historikus adatokat is.
16 terminálon érhető el az adatbázis, ebből 12 a Könyvtár FinLab olvasótermében, 4 pedig a Sóházban található.

Egyéni feladatok teljesítésére is lehet Bloomberg-terminált foglalni a Moodle felületén, a belépés után a jobb oldali sávban található alkalmazáson keresztül:

A heti rendszerességű órák mellett vannak egyedi egyéb foglalások is alkalmanként, amelyeket a fenti Moodle szintén tartalmaz.


Gazdasági, üzleti folyóiratokat, SWOT-elemzéseket, esettanulmányokat, stb. kínáló teljes szövegű szakirodalmi adatbázis. Lefedett területek: közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, menedzsment. A folyóiratok elérése mellett céginformációkat is kínál, illetve üzleti hírek is elérhetőek az Associated Press-től. Az EBSCO-s adatbázisokkal együtt vagy önállóan is kereshető.


A DART-Europe kutatókönyvtárak és könyvtári konzorciumok együttműködésével igyekszik biztosítani az európai PhD dolgozatok széles körű hozzáférését. A DART-Europe intézményi tagjai közös keresőfelületen teszik elérhetővé az általuk elektronikus formában archivált doktori disszertációkat.


A DOAB-adatbázis lektorált, open access könyvek gyűjteménye. Kereshető indexe a metaadatokat biztosítja, full-text elérés a kiadó honlapján vagy repozitóriumból biztosított. Az adatbázis 17 tudományterületre osztódik, ezen belül megtalálható a business, menedzsment, közgazdaságtan.


Nyílt hozzáférésű, teljes szövegű, lektorált folyóiratok adatbázisa, a tudomány minden területéről merít.


Az alábbi 10 adatbázisban keres egyidejűleg:

 • Business Source Complete
 • eBook collection (EbscoHost)
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • GreenFILE
 • Regional Business News
 • Newswires
 • MathSciNet via EBSCOhost
 • OpenDissertations
 • EconLit

Bővebb információ az egyes adatbázisoknál. A keresés korlátozható egy vagy több adatbázisra az adatbázis előtti négyzet beikszelésével. 


Az EconBiz a közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok virtuális könyvtára. A szolgáltatás jó kiindulópont a gazdasági információ széles körének, lehetőség szerint a teljes szövegeknek az eléréséhez. A következő főbb elemekből épül fel:

 • a legfontosabb német és nemzetközi adatbázisokon futó keresőmotor
 • hozzáférés az interneten elérhető teljes szövegekhez
 • gazdasági témájú internetes források jegyzéke, minőség és relevancia alapján összegyűjtve, témák szerint rendezve
 • eseménynaptár a közgazdaság- és üzleti tudományok területén
 • EconDesk online tájékoztató szolgáltatás

Az adatbázis számtalan szabadon hozzáférhető tartalmat is kínál.
Az EconBiz adatbázist a ZBW German National Library of Economics működteti.


Eikon (Refinitiv) lsd. Refinitiv Workspace for Students (Eikon + Datastream)


Ingyenesen kereshető hetente frissülő adatbázis, mely a Magyarországon bejegyzett cégek alapadatait, beszámolóit tartalmazza.  


EMIS Next (EISZ) Szuperkereső alatt elérhető jelzés

Az adatbázis Közép- Kelet-Európával kapcsolatos céginformációkat, pénzpiaci adatokat, makrogazdasági elemzéseket, részvény- és kötvénypiaci árfolyamokat, gazdasági előrejelzéseket és statisztikákat tartalmaz magyar és angol nyelven. Emellett számos hír érhető el benne a régióból, az idegen nyelvű hírek fordítását automatikus fordító támogatásával fordíthatjuk.


Az EU statisztikai hivatalának adatbázisa. Az adatbázis tartalma három nyelven (angol, német, francia) érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is. A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, ezek eléréséhez kutatási terve benyújtása szükséges. Bővebb információ ezen a linken érhető el.


A GreenFILE az EBSCO-adatbázisokon belül található környezetvédelmi adatbázis, mely az emberiség és a környezet kapcsolatával foglalkozó forrásokhoz nyújt hozzáférést. A globális felmelegedéstől kezdve az alternatív üzemanyagforrásokon át az újrahasznosításig tartalmaz anyagokat.


Harvard Business Publishing – esettanulmányok

Esettanulmányok, szimulációk és egyéb oktatási segédanyagok böngészhető adatbázisa. További információkért kattintson a Szakirodalom-beszerzés alatti linkre.


Versenyképességet feltérképező adatbázis. Az egyetem előfizetése tartalmazza az adatbázis elérését, mely magában foglalja az IMD cég által kiadott évkönyv nyomtatott és elektronikus változatát a kezdetektől. A 30 évnyi adat jól kereshető az adatbázisban, mind rangsorra, mind országprofilokra. Az általános versenyképességi mutatótokon túl tartalmazza a digitális versenyképesség adatait is 2017-től.  


Az IMF eLibrary adatbázisa az IMF folyóirataihoz, könyveihez, tanulmányaihoz, illetve statisztikai adataihoz ad hozzáférést. A források olyan témaköröket érintenek, mint pl. a makroökonómia, globalizáció, demográfia, fejlesztéspolitika, kereskedelem.


InCites (EISZ)

A Web of Science adatbázis elemző platformja.


Tartalmazza a magyar és európai uniós joganyagokat, a legfontosabb bírósági döntéseket, jogi szakszótárat, jogi szakfolyóiratokat, magyar és EU-s jogi bibliográfiát, iratmintákat, stb. Az alap-adatbázison túl IP-alapon, de korlátozott egyidejű hozzáféréssel érhetőek el az alábbi szakfolyóiratok:

Adó kódex, Adó szaklap, ÁFA Kalauz, Polgári Jog, EU Jog, Fizetésképtelenségi jog, Fogyasztóvédelmi jog, Ingatlanjog

Elérhető még a Közbeszerzési Jog c. folyóirat illetve a HMJ-adatbázis (egyes jogszabályok angolul és németül), amennyiben ezek iránt érdeklődik, kérjük jelezze a szolg@uni-corvinus.hu címen.


JSTOR – Full access (EISZ) Szuperkereső alatt elérhető jelzés

Archív tudományos folyóiratok elérését kínálja minden tudományterületről, címenként eltérő késleltetéssel (1-5 év).


A Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó online felülete, ahol a jelenleg is kiadott közlönyök többsége teljes szöveggel letölthető. Egyes közlönyöknél csak a tartalomjegyzék érhető el. Régebbi közlönyök egyes lapszámai is hozzáférhetőek.  


Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatok adatbázisa. Az adatok 1997-től érhetőek el, táblázatos formában. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának ismertetése mellett különböző témakörökre vonatkozó gyorstájékoztatók és megyei kiadványok is letölthetők. A táblázatok nyelve magyar és angol. A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, ezek eléréséhez kutatási terve benyújtása szükséges.  A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, további információ itt olvasható.


KRTK-Adatbank

A Corvinus Egyetem és KRTK együttműködésének köszönhetően az alábbi adatbázisokhoz férünk hozzá:

Elérhető adatbázisok:

Admin2

Az Admin2 (2003-2011) kapcsolt panel adatbázis a 2003 januárjában 5-74 éves népesség felének (4 602 000 fő) munkaerőpiaci pályáját követi 2011 végéig. Havi felbontásban ismert, hogy a megfigyelt (anonim) személy dolgozik-e, milyen munkakörben, mennyit keres, mik a munkáltatójának főbb ismérvei. Ha nem dolgozik, regisztrálták-e munkanélküliként, kap-e valamilyen transzfert. Ezeket az adatokat az egészségi állapotra utaló indikátorok és a fiatalabbaknál az oktatási részvételre vonatkozó információk egészítik ki.

GEO

A GEO adatbázis 45 555 népszámlálási körzethez rendeli a magyarországi oktatási és egészségügyi intézményeket, valamint vállalati telephelyeket, továbbá, megadja a körzetek közötti elérési távolságokat, időket és költségeket. Az adatbázis a KSH, a Geox Kft, a Terra-Laky Kft, az AntaresNav Kft, a CEU és a KRTK közreműködésével készült, az MTA támogatásával, 2013-2015-ben. Az adatbázis segítségével meghatározható – és gazdasági, oktatási valamint egészségügyi mutatókkal jellemezhető – bármely számlálókörzet lakosainak és vállalatainak valamely távolság-kritérium alapján relevánsnak minősíthető környezete.

T-Star

A T-Star adatbázis településenként, éves bontásban tartalmaz az adott évre vagy annak valamely időpontjára vonatkozó, széleskörű települési adatokat, 2000-2020-ig.

KIR-Stat

A KIR-Stat adatbázis oktatási intézményenként, különböző szinteken éves bontásban 2001-2020 között tartalmazza az adott év októberére vonatkozó legfontosabb közoktatási adatokat.

Admin3

Admin3 (2003-2017) kapcsolt panel adatbázis a 2003 januárjában 0+ éves népesség felének (5.174.486 fő) demográfiai, ellátási és jogviszony, oktatási, álláskeresési adatait tartalmazza. Az adatok az OEP, ONYF, NAV, NMH, OH államigazgatási szervek adminisztratív adatait dolgozza fel havi bontásban.

NAV SZJA

A NAV SZJA bevallás 2019-2021-es feldolgozott adatain alapuló adatállományok. Az adatbázis tartalmazza mindazon személyek mintáját, akik SZJA bevallást nyújtottak be a NAV részére. Az elérhető változók köre a NAV-nyomtatvány alapján kerültek kialakításra.

Az adatbázisok részletesebb tartalmát lásd ezen a linken.

Adatkérés folyamata

Az adatbázisok használatához kutatási tervet kell készíteni, melyet az Igénybejelentő adatlap szerverhozzáféréshez c. nyomtatványon kérünk beküldeni aláírva a KRTK_adathozzaferes@uni-corvinus.hu email címre. A kutatási tervet az Egyetem szakmai testülete bírálja el. Pozitív elbírálás esetén az egyéb szükséges nyomtatványokat (Kutatói adatlap, Titoktartási nyilatkozat) elküldjük a jelentkezőnek, majd továbbítjuk a teljes dokumentációt a KRTK-hoz.
Használati kör: BCE-vel munkaviszonyban álló Kutatók, BCE-s hallgatók (BCE-s munkaviszonnyal rendelkező kutató projektvezetése mellett).

Technikai információk

Az adatok a KRTK Adatbankja (AB) által a Corvinus számára dedikált szerveren találhatók, Stata 13 és Stata 16 formátumban. Az adatok más, a Stata fájlokat beolvasni képes szoftverrel (például R, Python) is használhatók.

Igényelhető mikroadatállományok

Állományvonatkozási év
Kapcsolt Államigazgatási Adatbázis 2. (Admin2)2003-2011
Kapcsolt Államigazgatási Adatbázis 3. (Admin3)2003-2017
TSTAR (településszintű statisztikai adatok)2000-2020
NAV SZJA feldolgozott adatain alapuló adatállomány2019-2021

KSH-KRTK Kutatószoba

Az adatbázisok használatán túl van lehetőség a KSH-KRTK Kutatószoba igénybevételére is. Ennek alapvető feltétele, hogy a kutatásban a BCE kutatója KRTK-s kutatóval kollaborálva indítson projektet. Az érdeklődők további részleteket (rendelkezésre álló adatállományok, tudnivalók, futó projektek) kapcsán az alábbi linken találnak. Projektindításra vonatkozó igényüket a kutatoszoba@krtk.hu e-mailcímen jelezhetik a KRTK Adatbankja felé.

Nyomtatványok

Igénybejelentő adatlap kutatóknak (TDK, szakdolgozat, egyéb)

Kitöltési útmutató a kutatóknak szóló adatlaphoz

Igénybejelentő adatlap kurzuson való oktatáshoz (mikroadatok)


Főként magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakkönyvek, tankönyvek.  


Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok kereshető tartalomjegyzék-szolgáltatása. Külső linkekkel a cikkek mintegy 30%-ához nyújt teljes szövegű hozzáférést.


Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára. Több száz magyar nyelvű szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, kézikönyvet, jegyzetet kínál kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában.
Felhasználói segédlet


Audiovizuális archívum, magyar gyártású vagy magyar vonatkozású filmek adatbázisa. A Corvinus Egyetem NAVA-pontként funcionál, így a filmek teljes terjedelmükben megtekinthetőek.


Magyar jogszabályok kereshető gyűjteménye. A szolgáltatás az adott naptári napon hatályos valamennyi magyar jogszabály hatályos szövegét tartalmazza. Ezen kívül lehetőség van a hatályon kívül helyezett, valamint a még nem hatályos jogszabályok lekérdezésére is. Másodlagos forrás, a Magyar Közlöny utánközlése. A hatályos jogszabályokon túl tartalmaz önkormányzati rendeleteket, az indoklások tárát, nemzetközi szerződéseket, s lefordított jogszabályokat.  


A nemzetközi szervezet online könyvtára. Az OECD-kiadványok (könyvek, folyóiratok, statisztikák) bárki számára elérhetőek. A Corvinus előfizetésének köszönhetően az ingyenesen elérhető tartalmak mellett hozzáférést nyújt az adatállományokhoz is, melyek letölthetőek, exportálhatóak.
Felhasználói segédlet


OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság) Pulvita Egészségügyi Adattárház

PULVITA Egészségügyi Adattárház az egészségügyben létező legfontosabb információforrásokat egyesíti (NEAK, KSH, OTH). Használatához előregisztráció szükséges, melyet az adatbázis nyitóoldalán lehet megtenni. A regisztrációnál az intézményi e-mailcímet kell feltüntetni (@uni-corvinus.hu). Az online előregisztráció kitöltése után egy visszaigazoló e-mail érkezik, benne a regisztrációs űrlap linkjével. Ezt az űrlapot kell kitöltve, aláírva visszaküldeni a pulzusreg@okfo.gov.hu e-mailcímre.


A Budapesti Corvinus Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont Olasz Nyelvi Központjának munkatársai által összeállított, szabadon használható gazdasági szótár.


ORBIS EUROPE Chrome böngészővel ajánlott

Az ORBIS Europe egy átfogó pénzügyi adatbázis, melyben a cégek adatai a sztenderdizált formának köszönhetően könnyen összehasonlíthatóak. Az adatbázisban elérhetőek az európai kis-, közép- és nagyvállalatok pénzügyi adatai, többek között az alapadatok, pénzügyi mutatók, hírek, tulajdonosi struktúrák, fúziók és felvásárlások stb. Az előfizetésünk 5 egyidejű felhasználóra korlátozódik. Regisztráció csak az adatok exportálásához szükséges, ennek igényét a szolg@uni-corvinus.hu címen jelezze. Az e-mailben kérjük tüntesse fel a nevét, munkaköri beosztását, e-mail címét. Az adatbázist Chrome böngészővel érdemes használni.


Osiris Kiadó (EISZ)

A kiadó e-könyv kínálata humán- és társadalomtudományok, felsőoktatási tankönyvek, szépirodalom területén.  


Teljes szövegű folyóirat-előfizetés az Oxford University Press-től. Az egyetem előfizetésében a Social Sciences csomag érhető el.


Qualtrics

A világ vezető kérdőív-szerkesztő szoftvere. Felülete felhasználóbarát, a kérdőívek szerkesztése nem igényel programozói tudást. Több mint 100 féle kérdéstípust építettek bele, így könnyen testre szabható, multimédiás tartalmak is beilleszthetőek a kérdőívekbe. Az eredmények azonnal letölthetőek az elemzéshez használt szoftverekbe (pl. SPSS). Kizárólag kutatási célokra vehető igénybe a szolgáltatás a Corvinus Egyetem oktatói, kutatói, hallgatói számára.
Regisztrációs igény bejelentése: qualtrics@uni-corvinus.hu 


Refinitiv Workspace for Students (Eikon + Datastream)

Több mint 60 ezer nemzetközi cég adatait tartalmazza az adatbázis: pénzügyi adatok, tőzsdei ügyletek, értékpapír-kereskedelem, jövedelmi mutatók, árfolyamkockázati adatok, stb. Elemzőeszközök segítik az adatok értelmezését, melyek Excelbe is letölhetőek. Bővebb használati, tartalmi információ a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken kérhető Lakatos Zsolt-tól (zsolt.lakatos@uni-corvinus.hu).

Az adatbázist távolról lehet elérni.

A Workspace adatbázis mellett elérhető a Datastream és a Securitised Derivatives Network (SDN)-adatbázis, ezek ismertetőjét a Segédletek között találják.

Segédletek:

Felhasználói igényüket kérjük az alábbi űrlapon jelezzék. A szolgáltatást csak corvinusos e-mail címmel lehet igénybe venni.

Amennyiben zárolt, nem hozzáférhető adathoz szeretnének hozzáférni, kérjük, jelezzék a szolg@uni-corvinus.hu e-mail címen, s kérésüket továbbítjuk a szolgáltató felé.


Teljes szövegű folyóirat-adatbázis a SAGE Kiadótól. Az egyetem a társadalomtudományi gyűjteményre fizet elő, ez több mint 1000 tudományos folyóiratot tartalmaz. 


Kutatásmódszertani adatbázis. A benne lévők dokumentumok (könyvek, enciklopédia-szócikkek, folyóiratcikkek) segítséget nyújtanak kutatási projekt felépítéséhez. A dokumentumokon túl egyéb segédeszközöket is kínál: projekt-tervező, módszertani térkép, stb.  


ScienceDirect (EISZ) Szuperkereső alatt elérhető jelzés

Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2500 lektorált folyóirat érhető el.


SciVal (EISZ)

A Scopus adatbázis elemző platformja, használata regisztrációhoz kötött. Ennek legegyszerűbb módja:

 1. Induljon a Scopus adatbázisból.
 2. A jobb felső sarokban kattintson a Sign-in-re, hozzon létre egy accountot. Ez az account minden előfizetett Elsevier terméknél (ScienceDirect, Scopus, SciVal) használható lesz.
 3. Ha elkészült a regisztráció, kattintson a Scival.com-ra a Scopus nyitóképernyő felső sávjában.


Scopus (EISZ) Szuperkereső alatt elérhető jelzés

Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója. Az adatbázis elemző platformja, SciVal, szintén elérhető.

Adatbázis-elérési problémák megoldása

1. Csak a Scopus Preview felület érhető el: a VPN-csatlakozás nem élő, annak ellenére, hogy a számítógép a kapcsolatot élőnek mutatja. Tesztelése és megoldása:

○ Hajtson végre egy keresést a Szuperkeresőn. Ha ezt a szöveget látja a lap tetején: Welcome, Guest. Please use VPN or visit the library – akkor nincs fenn a Corvinus hálózaton. Kapcsolódjon le és kapcsolódjon fel újra. Kiegészítésképp érdemes lehet a böngészési előzményeket a Scopusra vonatkozóan törölni.

2. Tartományos gépek (egyetemi laptopok) esetében a Cisco AnyConnect nem éri el az adatbázisainkat, a hiba elhárítása folyamatban van. Megoldás:

○ Kattintson a sign-in-re, adja meg a corvinusos e-mailjét, válassza a Sign-in with a one-time link – opciót. A megadott e-mailjére érkezik egy üzenet, az abban lévő linkre kattintva aktiválódik az elérés.


Teljes szövegű e-könyvcsomagok a Springer kiadótól. Az egyetem az alábbi csomagokkal rendelkezik örökös hozzáféréssel: Economics and Finance 2017-2019, Behavioral Science and Psychology 2017, Political Science and International Studies 2017-2019.  


A Springer kiadó folyóiratcsomagja, 24 tematikus csoportra osztva. Főbb tudományterületek: üzleti élet, menedzsment, közgazdaságtan, matematika, politikatudomány, nemzetközi kapcsolatok, stb. A folyóiratok 1997-től érhetőek el.


Statista – Business Suite (EISZ)

A statisztikai portál különböző piaci szektorok (média, üzleti élet, pénzügy, politika stb.) mennyiségi adataihoz nyújt hozzáférést. A hozzákapcsolt Business Suite platform megkönnyíti a keresést és lehetővé teszi önálló igények szerinti statisztikai kimutatások elkészítését. Az eCommerce adatbázis is elérhető, az Insights/Explore eCommerce Insights menüpontból. Aktiválásához kattintson a University access – re a felső fekete sorban.


StockTrak

Virtuális oktatási eszköz, mely valós árakkal szimulálja a tőzsdei portfóliókezelést, elővételi jogot, határidős ügyleteket, kötvényeket, befektetési alapokat a legismertebb tőzsdékről.

Használati kör: Corvinus oktatók, kutatók, hallgatók használhatják helyben vagy távolról. A hallgatói regisztrációra azután kerülhet sor, ha az oktató létrehozta a kereskedési ügylet alapjait, s megosztotta a diákokkal a szükséges linket.

További információ kérhető: Thomas Reti (treti@stocktrak.com)


Teljes szövegű folyóirat-adatbázis. Az előfizetett csomag (Social Science and Humanities Collection) kb. 1500 folyóiratot tartalmaz. Főbb témák: Business, Management & Economics, Politics, International Relations & Area Studies, Sociology & Related Disciplines.  


Főként magyar nyelvű e-könyvcsomag a Typotex kiadótól, mely felsőoktatási társadalom- és természettudományi jegyzetet, szakkönyvet kínál.  


Nemzetközi kereskedelmi statisztikák 1962-től. Az adatok vizualizációját segíti a UN Comtrade Labs-funkció.
How to use UN Comtrade


Az ENSZ-hez tartozó szervezet ingyenesen használható adatbázisa Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia országairól tartalmaz gazdasági, társadalmi adatokat (Country Overviews, Economy, Population and Gender etc.). Az adatokból egyéni kiválasztás után könnyen kezelhető, testre szabott táblázatok készíthetők.  


A Clarivate Analytics cég hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója. A Web of Science adatbázis elemző platformja, az InCites Benchmarking and Analytics, valamint a Journal Citation Report is elérhető.


wiiw – Új!

A wiiw Annual database 23 ország legfontosabb makroökonómiai és strukturális mutatóit tartalmazza éves szinten. Az idősorok többsége 1989-ben indul, néhány ország esetében 1960-ig megy vissza.

A wiiw Monthly database a 23 országra vonatkozó kulcsfontosságú gazdasági mutatókat tartalmazza. Az idősorok 1990/91-től érhetőek el.

A wiiw FDI Database nevéhez illően az FDI be- és kiáramlásáról tartalmaz idősorokat, partnerországok és tevékenységek szerint. Ezen adatok lehetővé teszik ország- és iparágspecifikus FDI-profilok létrehozását. Az idősorok 1990-től érhetőek el.


Teljes szövegű folyóirat-adatbázis, mely kb. 1500 folyóiratot tartalmaz 1997-től napjainkig. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban orvos-, természet- és társadalomtudományokban kiemelkedő, de minden tudományterület képviselve van benne.  


A World Biographical Information System (WBIS) a világ egyik legnagyobb, átfogó életrajzi adatbázisa. Mintegy 6 millió személy életrajzát tartalmazza az i.e. 8. századtól napjainkig.  


Az Európai Matematikai Társaság gondozásában működő zbMATH a világ legátfogóbb és leghosszabb ideje működő matematikai bibliográfiai adatbázisa, mely elsősorban az európai matematikai szakirodalom feldolgozására szakosodott. Közel 4 millió bibliográfiai tételt tartalmaz mintegy 3000 folyóiratból.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 20:11:05