Ugrás a fő tartalomra

Online olasz-magyar, magyar-olasz gazdasági szótár

A szótárról

A gazdasági szótár olasz nyelvből a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre 2014-ben. Célja, hogy kielégítse a modern társadalmi igényeket, segítse az olaszul tanuló közgazdász hallgatók nyelvtanulását és a munkájuk során az olasz nyelvet használókat.

A szótár készítői a Budapesti Corvinus Egyetem akkori oktatói, illetve volt oktatói. A szerző dr. Juhász Zsuzsanna akkor egyetemi docens, már korábban is készített szótárakat, jól ismeri a gazdasági szaknyelvet, dr. Mariarosaria Sciglitano akkor anyanyelvi lektor, számos tananyagot lektorált, és mindketten évtizedekig oktatták az olasz gazdasági szaknyelvet és vizsgáztatnak az Egyetem Vizsgaközpontjában. Horváth József az Egyetem nyugdíjas oktatója éveken át oktatott idegen nyelven is gazdaságtörténetet, kiváló ismerője a szakmai terminológiának.

Hálás köszönetet mondunk Mihalik Istvánnak, az Egyetem nyugdíjas oktatójának a magyar nyelvű korpusz kialakításában nyújtott hatalmas segítségéért, és köszönjük Massimo Congiu történész-újságírónak értékes közreműködését.

Sul vocabolario digitale

Il vocabolario italiano dei termini economici è stato creato nel 2014 grazie al finanziamento del Fondo Nazionale per la Cultura. Il suo obiettivo è soddisfare le esigenze della società moderna, aiutare gli studenti di economia nella loro formazione, così come tutti quelli che usano l’italiano per motivi di lavoro.

Al vocabolario hanno lavorato i docenti dell’Università Corvinus di Budapest.

L’autore è Zsuzsanna Juhász PhD, già docente ordinario, che ha già redatto vari vocabolari ed è buona conoscitrice del linguaggio economico italiano.

La revisione è di Mariarosaria Sciglitano PhD, già lettrice madrelingua dell’Università, che ha una vasta e documentata esperienza in questo ambito.

Ambedue insegnavano da decenni linguaggio economico italiano, erano esaminatrici del Centro d’esami Corvinus, nonché autrici di vari materiali didattici.

Ha collaborato come consulente professionale il professor József Horváth, docente in pensione della nostra Università, nella quale ha per lunghi anni insegnato storia economica anche in lingua straniera, eccellente conoscitore della terminologia economica.

Ringraziamo, inoltre, il professor István Mihalik, anch’egli docente in pensione della Corvinus, per il suo enorme contributo alla compilazione del corpus ungherese, nonché lo storico contemporaneista e giornalista Massimo Congiu per la valida collaborazione.

A szótár használatáról

A szótár használata a számítógépet és az internet használók számára nem jelent nehézséget. Maga a szótár a szokásos szótári jelöléseket alkalmazza. Pl. / jel esetében a jel két oldalán lévő szó egyaránt használható, szinonimák. A magyar címszavak mellett dőlt betűvel zárójelben gyakran megadtuk a nemzetközileg használt angol kifejezés betűszavát. Pl. aggregált kereslet (AD). Vagy az ismert magyar betűszavát, mint pl. egyszerűsített vállalkozói adó (EVA). A ! jel a terminusok szerkezeti különbségére hívja fel a figyelmet.Pl. bankszámla nyitására kötelezett olaszul: o·bbligo di apertura di conto corrente banca·rio (!), vagy menekülő tőke olaszul: fuga di capitali (!)

 A címszavak abécé-sorrendben felsorolva, az ekvivalens olasz nyelven, a dőltbetűs rész rövid magyarázatot ad meg vagy nyelvtani útmutatót jelent. A folyamatosan, azonos betűvel írt, zárójeles kifejezésrész elhagyható elem. A félmagasságban lévő pont a hangsúlyos szótagot jelzi. Csak az ún. szabályostól eltérő hangsúlyt jelöltük, azaz a hátulról nem a második szótagon lévő hangsúlyt, például: cre·scita, i·ndice. A nemek esetében is azokat jelöltük, amelyek a szabályostól eltérnek vagy a terminus jelzőjéből nem derül ki. Az o végű főnevek rendszerint hímneműek, az a-végűek nőneműek. Szabályosan hímneműnek tekinthetőek a –tore, -iere végűek. Az ettől eltérő eseteket jelöltük. Egyes megjegyzések teljesen kiírva találhatók a szótárban (pl. igével, Olaszországban).

Sull’uso del vocabolario

Il vocabolario sarà di facile consultazione soprattutto per quanti abbiano dimestichezza con il computer e con internet. Il vocabolario, infatti, utilizza gli usuali segnali lessicografici . Per esempio il segnale “/” vuol dire che le due parti del segnale sono sinonimi, interscambiabili. Spesso accanto alle voci ungheresi in corsivo e tra parentesi sono riportate le sigle usate a livello internazionale, per esempio “aggregált kereslet (AD)”. Oppure si possono trovare le sigle delle voci per esteso, per es. “egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)”. Il segnale “!” vuole richiamare l’attenzione sulla differenza strutturale degli equivalenti. Per es. “bankszámla nyitására kötelezett” in italiano : “o·bbligo di apertura di conto corrente banca·rio (!)”, o “menekülő tőke” in italiano: “fuga di capitali (!)”

Le voci sono in ordine alfabetico, accanto all’equivalente in corsivo si trovano brevi spiegazioni o istruzioni grammaticali. Tra parentesi sono riportate le parti non indispensabili. È indicato l’accento nelle parole non piane, cioè l’accento che cade non sulla penultima sillaba, con un puntino dopo la sillaba accentata, per esempio: “cre·scita”, “i·ndice”. Anche nel caso dei generi grammaticali abbiamo indicato solo le irregolarità, quindi i sostantivi in -o sono maschili, in -a sono femminili, si considerano regolari i sostantivi in -tore e -iere (maschili). Alcune osservazioni sono scritte per esteso.

A rövidített jelölések jelentése:

ált                 általános

ang                 angol

e sz                 egyes számú

EU                  Európai Unió

fn                    főnév

fr                    francia

h                     hímnemű

könyv            könyvelés

mikro            mikroökonómia

mn                 melléknév

n                     nőnemű

stat                 statisztikai

társ                társadalom-tudományi

t sz                 többes számú

tel                   telekommunikáció

tört                történelmi

v                     vagy

Significato di altre abbrevia zioni nel vocabolario:

ált                  általános (generale)

ang                 angol (inglese)

e sz                 egyes számú (singolare)

EU                  Európai Unió (Unione europea)

fn                    főnév (sostantivo)

fr                    francia (francese)

h                     hímnemű (maschile)

könyv                 könyvelés (contabilità)

mikro            mikroökonómia (microeconomia)

mn                 melléknév (aggettivo)

n                     nőnemű (femminile)

stat                 statisztikai (statistico)

társ                társadalom-tudományi (scienze sociali)

t sz                 többes számú (plurale)

tel                   telefonos (telecomunicazione)

tört                            történelmi (storico)

v                     vagy (oppure)

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 10:30:35