Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Együttműködések, Partnerek

Tanszékünk oktatási programjai közül elsőként a Közgazdálkodás és Közpolitika program nyerte el 2012 őszén az európai akkreditációs szervezet, az EAPAA (European Association for Public Administration Association) akkreditációját, majd 2019-ben a magyar nyelvű program másodszor, míg az angol nyelvű, MSc in Public Policy and MAnagement program első alkalommal szerezte meg az EAPAA akkreditációt.
Európában mindössze kb. kéttucat, Közép- és Kelet-Európában pedig mindössze négy szervezet volt eddig képes a közigazgatási, közpolitikai programok ezen „elitkörébe” bejutni.

Az EAPAA akkreditáció előnyei:
 
 • az Akkreditációs Bizottság elősegíti a minőségi európai egyetemi szintű közigazgatás programok kidolgozását a megfelelő akkreditáció szabványok által
 • ösztönzi a tananyag fejlesztést és innovációt
 • fórumot biztosít a fejlődési pontok megvitatásához
 • biztosítja a minőségi Európai Közigazgatási programok akkreditációját, amennyiben megfelelnek az akkreditációhoz szükséges kritériumoknak.
Az EMPA együttműködés 1990 és 1991 között jött létre, annak érdekében, hogy a különböző országok mesterszakos hallgatói nemzetközi keretek között közigazgatást tanuljanak. A Budapesti Corvinus Egyetem egyike az alapító tagoknak. A mesterszakos hallgató számos, az EMPA együttműködésben résztvevő partner egyetemre jelentkezhet, amelyek többnyire EAPAA akkreditációval rendelkeznek.

Az EMPA program egy évre vonatkozik, amely során a hallgató egy félévet egy, az általa választott EMPA együttműködésben résztvevő külföldi intézményben tölthet. A félév alatt semmilyen költség nem hárul, viszont ösztöndíjat sem kap. Ebből kifolyólag, ha a hallgató jelentkezni szeretne az EMPA programra, ajánlatos Erasmus vagy ehhez hasonló ösztöndíjat megpályáznia.

A félév során a hallgatónak teljesítenie kell mind a fogadóintézményben, mind pedig az itthoni egyetemen felvett tantárgyakat.

Amennyiben sikeresen teljesítette az EMPA programban szereplő tantárgyakat, a hallgató a program elvégzéséről igazolást kap, amelyet a diplomájához csatolnak.

Az EMPA együttműködésben résztvevő egyetemek:
 • Corvinus University of Budapest (Hungary)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Netherlands)
 • Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer (Germany)
 • Université de Geneve (Switzerland)
 • Institut d’Etudes Politiques de Paris (France)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgium, Flemishregion)
 • Rijksuniversiteit Leiden (Netherlands)
 • Tallinn University of Technology (Estonia)
 • Université Catholique de Louvain (Belgium, Walloonregion)
 • University of Bocconi (Italy)
 • Université de Genève (Switserland)
 • University of Liverpool (UK)
 • University of Vaasa (Finland)
 • Institut d’Études Politiques de Lyon (France)
 • University of Limerick (Ireland)
 • Ulster University (Northern Irland)
 • Universit of Ljubljana (Slovenia)
Kettős diplomát adó angol nyelvű, a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel és a Palermói Egyetemmel közösen folytatott képzéseink


Babes-Bolyai Tudományegyetem

Kolozsvári partnereink jelentős közigazgatási képzési tapasztalattal bírnak, a közép- és kelet-európai térségben található négy EAPAA-akkreditált programból az egyik az övék. A programmal és annak oktatói és vezetői gárdájával évtizedes közös oktatási múltunk van, a Tanszék oktatói a kilencvenes évek közepe óta rendszeresen oktatnak az ottani magyar és angol nyelvű programokban, számos közös kutatási projektben vettünk, illetve veszünk részt.

A számottevő személyes és intézményi együttműködési előzményekre építve a Tanszékünk továbbiakban a kelet-európai és EU-n kívüli piacok felé igyekszünk nyitni. Ebben találtunk potens partnerre a Babes-Bolyai Egyetem Közigazgatás-, Politika- és Kommunikációtudományi Karában, akiknek jelentős jelentős, a piacszerzés szolgálatába állítható személyi és pénzügyi erőforrásaik állnak rendelkezésre. Erre alapozva nem csak romániai (magyar és angol anyanyelvű), hanem kelet-európai, közép-ázsiai és afrikai piacokat is meg tudunk célozni.

E folyamat jelentős lépése a két egyetem angol nyelvű közigazgatási-közpolitikai képzési programjai között létrejött, kettős diplomát adó képzésről szóló egyezmény, melyhez egy rövid kedvcsináló:

Kolozsvárnak gazdag és pezsgő kulturális és hallgatói élete van, hiszen közel hatvanezer diák tanul. Itt működik a Babes-Bolyai Tudományegyetem, amely Románia legnagyobb egyeteme

A program során 30 kreditet kell teljesíteni (a szakszemináriumi munkán felül) a fogadó egyetemen. A kurzusok angol nyelvűek, a szakdolgozatot egy corvinusos és egy kolozsvári témavezető felügyelete mellett kell megírni. A program elvégzésével a hallgatók a corvinusos diploma mellé egy kolozsvári mesterdiplomát is kapnak, vagy Public and Non-Profit Management vagy pedig Public Administration szakon

Csak nappali tagozatos hallgatók jogosultak részt venni a programban. A kinti tanulmányokért tandíjat nem kell fizetni.Utazási, lakhatási és egyéb költségeket a hallgatóknak kell finanszírozniuk,például Erasmus vagy más forrásokból. Teljes körű egészségbiztosítás meglétét is igazolni kell


Palermo

Palermó nem csak kellemes időjárásával,pálmafáival és tengerpartjával csábít, hanem nagyszerű egyetemével is, amely a történelmi városközpont közepén helyezkedik el. A Palermói Egyetem a dinamikus rendszermodellezés egyik európai központja, amely egyedi és értékes tudást kínál a hallgatóknak.
 
 • a kettős diploma program évente 5 hallgatószámára elérhető. Két teljesített szemeszter szükséges a programba valóbelépéshez. A hallgatóknak egy szemesztert, a másodév második félévét kell Palermóban tölteniük, ahol 30 ECTS kreditet kell teljesíteniük
 • a Palermói Egyetem a következő kurzusokat kínálja fel: Planning and Control Systems (10 ECTS); Performance Management inthe Public Sector (12 ECTS); választható kurzusok (8 ECTS). A SzakszemináriumII-t a Corvinuson kell felvenni. A programban részt vevő hallgatóknak a szakdolgozatot angol nyelven kell írniuk, egy corvinusos és egy palermói témavezető felügyelete mellett. A szakdolgozat védése is egy közös bizottság előtt történik
Regisztrációs díjat vagy tandíjat nem kell fizetni a kinti tanulmányokért, de az utazási, lakhatási, biztosítási és egyébköltségeket a hallgatóknak maguknak kell finanszírozniuk Erasmus vagy egyébforrásból.
A külföldön folytatott tanulmányok beszámítanak a hazai tanulmányokba, a külföldi részképzés ténye és a hallgató által idegen nyelven teljesített tárgyak listája bekerül az oklevél-mellékletbe. Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulni nemcsak azért érdemes, mert idegen nyelvet anyanyelvi környezetben lehet elsajátítani, ismeretlen kultúrákat felfedezni, hasznos tapasztalatokkal gazdagodni, hanem mert a külföldi tapasztalatok révén a pályakezdő értékesebbé válik a munkaerőpiacon. Az Egyetemen elérhető Erasmus pogramokról bővebb információt ad az Erasmus Iroda.
Bemutatkozás

KDSZ – Közgazdászok a Közpolitikában-t 2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen hívtuk életre. Célunk egyrészről, hogy a Közszolgálati Tanszékhez kötődő hallgatóknak a tanórákon kívül további lehetőségeket biztosítsunk szakmai tudásuk fejlesztésére. Másrészről pedig, hogy megismertessük a közszolgálati, közpolitikai, közösségi gazdaságtani szemlélet és gondolkodásmóddal, annak sajátosságaival és értékeivel a Közgazdaságtudományi Karon és az Egyetem más szakjain tanuló hallgatókat, egyetemi polgárokat. S mindazon által egy olyan közösséget teremtsünk, ahol a téma iránt fogékony tanulók értékes szakmai és baráti kapcsolatokra tehetnek szert.

Fő tevékenységi körünkbe tartoznak szakmai előadások, kurzusok, látogatások, valamint kerekasztal beszélgetések szervezése és lebonyolítása. További feladatunknak tartjuk, hogy a hallgatókat, tagjainkat folyamatosan tájékoztassuk az aktuális szakmai hírekről, információkról, folyamatokról, hogy így naprakész tudásra tehessenek szert, valamint aktualizálhassák a korábban tanultakat. Munkánk során igyekszünk összekapcsolni a tanulókat az egyetemi oktatókkal, valamint a szakma elismert képviselőivel.

Legutóbbi események, előadások

RENDSZERVÁLTÁS FÉLÉV – 2019 őszi szakmai estek programsorozatában a Gazdaság- és Közpolitika Intézet oktatói tartottak előadásokat, melyeket szakmai beszélgetések követtek, nagy érdeklődés mellett.

A tavaszi félév programjairól a linkre kattintva kaphatnak információt.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 17:36:49