Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Számviteli és Jogi Intézet

Intézetünk 2004-ben alakult négy,minőségi tananyagairól, magas színvonalú képzéséről és intenzív vállalati kapcsolatairól ismert, továbbá szigorú számonkéréseiről hírhedt tanszék – a Befektetések és Vállalati Pénzügy, a Pénzügy, a Vezetői számvitel és a Pénzügyi számvitel tanszék – összekapcsolásával, az addig szétaprózott kutatás területek összehangolása, a szinergia lehetőségek kiaknázása reményével. 
 
Intézetünk első vezetője Bánfi Tamás volt, akit Bosnyák János, majd 2012-től Lukács János követett. A bolognai folyamatnak köszönhetően intézetünk lett az akkor induló Pénzügyi és számviteli alapszak, valamint két mesterszak (a magyar és angol nyelvű pénzügy és a számvitel mesterszak) gondozója. Intézetünkhöz később becsatolásra került a Gazdasági jogi tanszék, valamint a Gazdaságetikai Központ is, így intézetünkben jelenleg közel nyolcvan munkatárs lát el oktatói és kutatói feladatokat a makro és mikro pénzügyek, a számvitel, az adózás, a társasági és szerződés jog, az ellenőrzés és az üzleti etika területén. Élharcosai vagyunk a duális képzés elindításának mind alap, mind mester szakon. 
 

Az intézet egyik fő célja hallgatók felkészítése olyan korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséghez, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz tartozó elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyongyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére,fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési,gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére,fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, a tanulórendszer létrehozására. 
 
Fontosnak tartjuk a hallgatók kritikai érzékének és kommunikációs készségének fejlesztését, valamint a tehetséggondozást, melynek ékes bizonyítéka a szakhoz köthető sok nyertes TDK dolgozat, tanulmányi versenyszervezés, a demonstrátorok és a PhD hallgatók nagy száma. Intézetünk tanszékei a hazai és a nemzetközi szakirodalmak feldolgozásával folyamatosan aktualizálják tananyagaikat. Intézetünk munkatársainak nagy hányada magyarul és idegennyelven is oktat, részt vesz hazai és nemzetközi konferenciák szervezésében és számos kutatási projektben, továbbá jelentősnek mondható a hazai és a nemzetközi publikációs tevékenységük is. Intézetünk a régióban egyedülálló Pénzügyi Laboratóriummal (FinLab) és egy-két funkciós Számviteli Laboratóriummal (AccLab) is rendelkezik. 
 

Corvinus
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.10.07. - 18:45:38