Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Hallgatóknak

Intézetünknek fontos szerepe van az egyetemi hallgatók szemléletmódjának alakításában. Alap és mester szinten – minden szakmai profilunkban – komplex és integráló tárgyakkal vagyunk jelen.  
Az üzleti szemléletmódot megalapozó Vállalatgazdaságtanra építve az elmúlt években kialakítottunk egy tantárgyi „piramist”. A szakmai ismereteket a gyakorlati tapasztalatokat hatékonyan becsatornázó esettanulmányos módszertannal adjuk át, egyszersmind legkiválóbb hallgatóinkat hazai és nemzetközi versenyekre készítjük fel. A nemzetközi felsőoktatási intézmények körében nagy sikernek örvend esettanulmányos versenyünk (CECC). 

A reálfolyamatok kapcsán a hatékony és fenntartható szervezést, a folyamatszemléletet és a rendszerszemléletet hangsúlyozzuk. Idehaza a reálfolyamatok iránti fogékonyságot erősíti a magyar gazdaság szerkezete (pl. feldolgozóipar, logisztika jelentős súlya; globális értékláncok jelenléte). Tevékenységmenedzsment c. tárgyunkkal valamennyi üzleti képzésen tanuló hallgató találkozhat. 
 
A döntéshozatal és probléma-megoldási folyamat általában a szervezetek és kiemelten a vállalatok működtetésének is hangsúlyos dimenziói. E kapcsán kiemelten foglalkozunk az egyéni szinttel, benne a vezetővel. Az üzleti alapozó tárgyunk, a Döntési technikák keretében a problémamegoldási folyamat van előtérben. 

E szakmai alapokra építve és az aktuális gyakorlatot és tudományos eredményeket becsatornázva a Corvinus oktatási programjának minden képzési szintjén (alapszak specializáció, mesterszak, szakirányú képzések, PhD képzés) jelen vagyunk angolul és magyarul. 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzés

Gólyák 2022

GM – beiratkozás 2022

Specializációk

GM BP Levelezo spec tajekoztato
GM BP Nappali spec tajekoztato
GM SZFV Nappali spec tajekoztato

2021 ősz után beiratkozott hallgatóknak

Szeretettel köszöntjük a megújult gazdálkodási és menedzsment alapszak elsős hallgatóit! Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány hasznos tájékoztató anyagot számotokra – és igyekszünk a jövőben is elérhetővé tenni a szakhoz kötődő általános információkat.

Az fenti ábrán áttekinthetitek a képzés szerkezetét, a részletekről pedig a Hallgatói útikalauzban és a tantervben olvashattok

2022. tavaszi szakdolgozat leadási és záróvizsga időszak

A 2022. tavaszi szakdolgozat leadási és záróvizsga időszakra vonatkozóan alább letölthető két tájékoztató: 

 • A szakdolgozatírás folyamatáról, a vonatkozó tartalmi és formai követelményekről, illetve
 • A szakdolgozat leadás és záróvizsgákra való jelentkezés technikai folyamatáról, feladatairól, a szükséges nyilatkozatokról és a kapcsolódó határidőkről. Kérjük, mindegyiket tanulmányozzák alaposan és azokat betartva készüljenek erre a fontos mérföldkőre!

Szakmai gyakorlat

A gazdálkodási és menedzsment alapszak magyar nyelven tanuló hallgatói számára készült szakmai gyakorlat tájékoztatót és a szakon automatikusan elfogadott szakmai gyakorlóhelyek listáját a következő két letölthető fájlban olvashatják.

Kötelező szakmai gyakorlat útmutató (Gazdálkodási és mendzsement szakos hallgatóknak)
Szakmai gyakorlat céglista – Gazdálkodási és menedzsment alapképzés

Szakszeminárium témaválasztás tanterven kívül (2022 tavasz)

Azon néhány hallgató számára, akik – a mintatantervtől eltérően – ebben a félévben szerették volna megkezdeni a szakdolgozatírást és felvették a Szakszeminárium 1. tárgyat, igyekszünk lehetőséget találni a hivatalos szakszemináriumi témaválasztásra. Ennek menete a következő.

Keressenek meg mihamarabb egy egyetemi oktatót, akinél a szakdolgozatukat írni szeretnék, és kérjenek egyértelmű visszajelzést arról, hogy elvállalja-e az Önök szakszemináriumvezetését. (A levelező hallgatók az alábbi témalistából kiindulva tudják ezt megtenni.)

A Neptunban megnyíló Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban fogják tudni rögzíteni a választott témájukat és az Önökkel közös munkát addigra elvállaló konzulens nevét. Ehhez is alább találnak egy technikai útmutatót. Technikai probléma esetén:

Kérjük, legyenek arra figyelemmel, hogy a segítségnyújtás alapvető-en hétköznapokon, munkaidőben elérhető.

Amennyiben a szakszemináriumvezető a Neptunban is megerősíti a jelentkezésüket már el tudják kezdeni a közös munkát.

Szakdolgozat követelményrendszer és leadás

Alább, letölthető útmutatókban olvashatják a legfontosabb információkat a 2021/2022 II. félévi szakdolgozat leadással kapcsolatos teendőkről. Kérem, figyeljék a folyamatosan frissülő általános egyetemi tájékoztatókat a témában és a szakspecifikus információkat ezen az oldalon. Nagyon fontos, hogy az útmutatókat alaposan tanulmányozzák, mindemellett ezúton szeretnénk néhány információt kiemelni:

 •  Az útmutató részletesen tartalmazza majd, hogy kik adhatnak be ebben a félévben szakdolgozatot, amely röviden így foglalható össze: az a hallgató, aki
  • vagy éppen most végzi a Szakszeminárium II. tárgyat VAGY 
  • a régi képzéseken most végzi az egyféléves Szakszeminárium tárgyat VAGY 
  • leadott félév elején „Kérelem szakdolgozat készítés folytatásra, leadására” kérvényt VAGY leadott félév elején „Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy szakdolgozat aktualizálásra” kérvényt – még leadható 2022 február végéig, de előtte a szakszemináriumvezetőjükkel mindenképpen egyeztessenek!
  • (a kérelmek részletei elérhetők ezen a linken
 • A szakdolgozat leadásának felülete a Neptun. Ezzel kapcsolatosan alább letölthető egy képernyőképekkel kiegészített technikai útmutató. Az abban foglaltak megvalósíthatósága érdekében kérjük, hogy ellenőrizzék április 22-ig, hogy 
  • hozzáférnek-e a Neptunhoz (probléma esetén: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, part.time@uni-corvinus.hu, 2022. április 22-től csak: intezd.online@uni-corvinus.hu
  • hozzáférnek-e a Neptunban a szakdolgozat leadásához szükséges menüponthoz ÉS ott a témavezető oktatója helyesen szerepel-e, ÉS aktív-e az Ön számára a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon a Szakdolgozat befogadási kérés gomb. Amennyiben ezzel kapcsolatos problémája merül fel, a specializációfelelős/szak forma szerinti intézeti titkárságot kell keresni.
Specializáció / szak formaSpecializációvezetőAdminisztratív kapcsolattartó neveAdminisztratív kapcsolattartó e-mail címe
Humán erőforrások fejlesztése specializációKiss CsabaKörmöndi Zoltánzoltan.kormondi@uni-corvinus.hu
Környezeti menedzsment specializációMarjainé Szerényi ZsuzsannaTóth Juditjudit.toth2@uni-corvinus.hu
Gazdálkodáselméleti specializációKajos AttilaKarácsonyi Zsuzsannazsuzsanna.karacsonyi@uni-corvinus.hu
Üzleti kommunikáció specializációHubert JózsefRuschel Ritarita.ruschel@uni-corvinus.hu
DSG specializációZsóka ÁgnesVirág Gabriellagabriella.virag@uni-corvinus.hu
Kisvállalkozás specializáció, BudapestPetheő AttilaTóth Évaeva.toth4@uni-corvinus.hu
Kisvállalkozás specializáció SzékesfehérvárKerékgyártó GáborTóth Évaeva.toth4@uni-corvinus.hu
Sportgazdaságtan specializáció SzékesfehérvárAndrás KrisztinaKrajcsi Karolakarola.krajcsi@uni-corvinus.hu
Nappali, angol nyelvű képzésNagy JuditSmith Szilvia Enikőszilvia.smith@uni-corvinus.hu
levelező képzésNagy JuditSmith Szilvia Enikőszilvia.smith@uni-corvinus.hu
 • egyéb, Neptun szakdolgozattal (nem belépéssel) kapcsolatos szakdolgozati technikai probléma esetén a pm@uni-corvinus.hu címen lehet segítséget kérni.

Kérjük, a hallgatókat, hogy vegyék figyelembe, hogy a fenti elérhetőségeken munkanapon, munkaidőben tudnak segíteni a kollégák!

 • Kérjük, legyenek figyelemmel a határidők mindegyikére, köztük:
  • júniusi záróvizsgára való jelentkezés esetén: a fenti Neptun ellenőrzések április 22-ig, a kész szakdolgozat bemutatása a konzulensnek április 14-ig, a Neptunban a Szakdolgozat befogadási kérés gomb megnyomása április 28. 10 óráig és a teljes leadás lezárása a Neptunban május 2. 16:00 óráig
 • A szakdolgozatukat feltöltők a szakdolgozat-feltöltési határidőig jelentkezhetnek záróvizsgára, a Neptunban, az az ügyintézés/záróvizsgák menüpontban. (A szakdolgozat-leadás a Neptunban nem jelenti automatikusan a záróvizsgára jelentkezést is, azt külön kell megtenni!) A szakdolgozat bírálati folyamatot és a záróvizsgát az az intézet fogja szervezni, amely a specializációt gondozza, illetve levelező képzés esetében, ahol a témavezetőjük dolgozik, így az ennek megfelelő intézeti titkárságon tudnak majd a részletekről érdeklődni.

A szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények tekintetében a szakdolgozatírást 2021. szeptember 1. előtt megkezdett hallgatóink számára a szakdolgozat írásának megkezdésekor érvényes TVSZ (Kari mellékletében) meghatározott követelmények az irányadók, azaz a 2019-es: https://www.uni-corvinus.hu/alfresco/dokumentumtar/download/?id=00d75faa-c703-4bc4-8029-febb62a9019f;1.2 , az 1/A.1.2. mellékletben, a 94. oldaltól.

A szakdolgozatírás – szakszeminárium 1-et – 2021. szeptember 1. után kezdő gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatók számára irányadó, a szakdolgozat formai és tartalmi követelményrendszerét, illetve az értékelés szempontjait tartalmazó dokumentum az alábbiakban letölthető. (Emellett az egyes specializációkon elvárt kiegészítő követelményeket is közzétesszük alább, de ezekről a specializációvezetőknél is érdemes érdeklődni).

Vállalatgazdaságtan alapképzés

A Vállalatgazdaságtan tárgy felvehetõ alap szinten (Vállalatgazdaságtan, 1ea+1szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B) és emelt szinten (Vállalatgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan gyakorlat, 1ea+2szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B + 2VL60NBV01B).

Az emelt szintű tárgyat két külön tantárgyként és két Neptun kóddal lehet felvenni. Az oktatás szempontjából azonban a két szemináriumi idősáv szorosan összetartozik, az összetartozó szemináriumok az órarendben egymást követik, és ugyanaz a szemináriumvezetőjük. Az összetartozó szemináriumokban csak azok maradhatnak, akik emelt szinten veszik fel a tárgyat.

Tájékoztatunk minden hallgatót, hogy a Vállalatgazdaságtan tantárgy oktatása egységes rendszerben történik, ezért a szemináriumra jelentkezés szempontjából mindegy, hogy ki milyen szakos ill. karos.

Hallgatói tudományos munka

Demonstrátorok

A Vállalatgazdaságtan Intézet demonstrátori rendszere 1993-as alapítása óta a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási, oktatási, és vagy szervezési feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja. 

A demonstrátori program – a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan – féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről havonta szociális és szakmai demonstrátori rendezvényekre kerül sor.
A kedves érdeklődők demonstrátoraink intézeti lehetőségeiről és munkájáról hiteles és átfogó képet kaphatnak a demonstrátorok és oktatók élményeiről készített összeállításból. 

Demonstrátori jelentkezés időszaka az őszi és tavaszi félévet záró vizsgaidőszakra esik. Demonstrátornak jelentkezni a nyomtatott formában Intézetünkben leadott pályázat leadásával lehet. 

Az intézeti demonstrátori munka felelőse: Pistrui Bence (bencelaszlo.pistrui@uni-corvinus.hu)

A demonstrátorság pillérei: 

 1. Oktatás
 2. Kutatás
 3. Közösségi és szakmai programok, események szervezése 


Az elmúlt több mint két évtized alatt kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a demonstrátorok számos ponton aktívan kapcsolódnak az Intézet mindennapjaiba. Évfolyamonként és meglévő tapasztalataik szerint azonban eltérő feladatokban érdemes szerepet vállalniuk. Intézeti kollégáink arra törekednek, hogy a hallgatókkal egyeztetve a diákok tudásának, ismereteinek és érdeklődési körének megfelelő, kihívást jelentő feladatokon és problémákon dolgozzanak együtt. Ezek a feladatok nagyon széles körből kerülnek ki. Dominánsan kapcsolódnak a felsőoktatási kulcstevékenységekhez, elsősorban az oktatáshoz. 
 
Fiatalabb demonstrátorainknak a kisebb órai feladatok mellett elsősorban a Vállalatgazdaságtan, Tevékenységmenedzsment, Döntési technikák és Üzleti gazdaságtan tárgy szemináriumainak hospitálását javasoljuk, órarészletek tartására készítjük fel őket. Fiatalabb demonstrátorainkra is ösztönzően hat, hogy idősebb társaiktól – akár több tárgyra kiterjedően is – elvárjuk az oktatásban való minél aktívabb részvételt. Ez egyfajta demonstrátori életpálya lehetőségeként jelenik meg előttük. 

Oktatással kapcsolatos tevékenységek: 

 • Az Intézet által oktatott tárgyak oktatásába való bekapcsolódás
 • Tananyagfejlesztés
 • Esettanulmányos tárgyak oktatásába mentorként való bekapcsolódás
 • Vállalatgazdaságtan Versenyen konzultációs feladatok ellátása 


Kutatással kapcsolatos tevékenységek: 

 • Intézeti munkatársakhoz kutatási projektekbe való bekapcsolódás, ahhoz kapcsolódóan TDK írása
 • Saját kutatási elképzelések tervek, támogatása, segítése 

Közösségi és szakmai programok, események szervezésével kapcsolatos tevékenységek: 

 • Vállalatgazdaságtan verseny asszisztencia
 • CECC szervezési feladatokban való részvétel
 • Belső workshopok szervezése
 • Vállalatlátogatások, előadások szervezése
 • Közösségi csapatépítő programok szervezése
Demonstrátori rendszerünk céljaként a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak tehetséggondozását határoztuk meg. E tehetséggondozás célja a sikeres egyetemi hallgató, a sikeres egyetemi hallgatói életúthoz való hozzájárulás. Ennek keretében aktív kapcsolatot kereső és építő hallgatók dolgoznak együtt intézeti kollégákkal és diáktársaikkal. 

1. ábra. A demonstrátori rendszer alapkövei 

Az Intézethez kapcsolódó hallgatóktól azt kérjük, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődését egyetemi oktatókhoz, kutatási programhoz kapcsolódás szolgálhatja. 

Összességében: 

 1. Hosszú távon mer és tud elkötelezettséget vállalni (tervezni) az intézetünk felé
 2. Szeretne szakmailag továbbfejlődni, a többi demonstrátorral egymást képezni, ezzel előnye származhat az egyetemi és szakmai pályafutása során
 3. Aktív közreműködést tervez az oktatással járó feladatokban, amely keretében ötleteivel segíti a felkészülést, illetve eredményesen működik közre egy-egy specifikus témakör feldolgozásában; egyik évről a másikra egyre sokrétűbben és egyre szélesebb körben kapcsolódik be
 4. Sikereket kíván elérni a kutatás során, amely TDK dolgozat megírására ösztönzi, vagy kutatásban működik közre
 5. Sikerrel tudja képviselni egyetemünket különféle hazai és nemzetközi versenyeken
 6. Olyan szakmai és baráti közösséghez szeretne tartozni, aminek a tagjai fontosnak tartják a folyamatos tanulást és szeretnek segíteni másokon

Az 1. ábra olyan alapköveket ragad meg, amelyek a demonstrátori rendszer oszlopait adják: az önkéntességet, elkötelezettséget, oktatás és kutatástámogatást, az önképzést, a fejlődést, a támogatást és a segítségnyújtást. 

A demonstrátori rendszer és az Intézet kereteiben végzett munka önkéntességre épül. A diákok tanulni szeretnének, és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézetben folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a demonstrátorság ideje alatt kialakított személyes (tanárok és diákok irányába egyaránt) kapcsolat a közös és sikeres munka egyik legfontosabb „alapköveként” ragadható meg. 

Az egész tanéven végighúzódik a demonstrátori tevékenység fontos tartóelemét jelentő hallgatói önképzés és személyes szakmai fejlődés jelentősége. A munka kereteit és mérföldköveit az oktatóval és a hallgatótársakkal kialakított személyes kapcsolat adja, a legerősebb orientáló hatással az oktató bír. A közös szakmai és szociális rendezvények lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatteremtésre. A legszorosabb kapcsolat általában az adott oktatóhoz és az egymással egy patronáló oktató szárnyai alatt csapatban dolgozó demonstrátorok között alakul ki. 

Az alapkövek együttesen biztosítják a demonstrátoraink sikeres jövőképének elérését. Biztos alapot ad ennek, hogy a demonstrátori rendszer nagy hagyományokkal rendelkezik az Intézetben, lévén az egyik alapító intézetként itt jelent meg először ez az együttműködési forma az egyetemen. Ebből táplálkozik részben az a sokszínű tapasztalat, amely erős alapot ad a hallgatók bevonására, a hallgatókkal közösen végrehajtható feladatok meghatározására, a közös problémamegoldására. Ezen értékes közösség aktív és belsős tagjai maguk a hallgatók is. Célunkkal összhangban van, ha egy-egy hallgató rövidebb ideig kapcsolódik hozzánk. Mégis úgy gondoljuk, hogy az elérhető tanulási és fejlődési ív annál teljesebb, minél nagyobb felelősséget tud vállalni egy-egy demonstrátor, természetesen egyre több tapasztalat birtokában. További céljaink közé tartozik a volt demonstrátorainkkal is a hosszútávú kapcsolat megőrzése, melyet egy alumni klub formájában üzemeltetünk a 2020-as évtől kezdve.

Az intézeti demonstrátori rendszer munkafelelőse

Pistrui Bence bence.pistrui@stud.uni-corvinus.hu
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5520 • Mellék: 5520

Tanulmányi verseny

Intézetünkben a Vállalatgazdaságtan c. tárgyhoz kapcsolódóan szervezünk hallgatóinknak tanulmányi versenyt. A rendszeresen több mint 100 hallgató részvételével zajló háromfordulós verseny keretében elsőéves hallgatók mérhetik össze tudásukat. A verseny folyamán nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az írásos és az elemzési kompetenciák és az előadói képességek fejlesztésére is. 

TDK


A TDK munka arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a tudományos kutatás alapjaival ismerkedjenek meg, és egy szűkebb téma tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az általuk választott terület irodalmában. A TDK dolgozatok készítéséhez is hirdetünk meg témákat, azonban itt, szemben a Vállalatgazdaságtan tanulmányi versennyel, már nagyobb szerepe van a hallgatói választásnak, valamint az Intézeti kutatási programokban szerzett ismereteknek és tapasztalatoknak.

Az egyetemi TDK konferenciára való jelentkezés határideje általában február vége. A benyújtott dolgozatokat két opponens bírálja el, és véleményük alapján kerülhet sor szóbeli prezentációra, melynek ideje rendszerint május eleje. A legszínvonalasabb dolgozatok szerzői a kétévente megrendezésre kerülő országos TDK-n (OTDK) képviselik egyetemüket.

Intézetünk tanszékei külön-külön hirdetnek meg témákat, amelyek megtalálhatók a TDK hivatalos honlapján (http://tdk.uni-corvinus.hu/). A honlapon lehet megtekinteni a fontosabb tudnivalókat (pl. határidők) is az aktuális évi versennyel kapcsolatban. További kérdéseikkel, problémáikkal Kiss Jánost, Intézetünk TDK felelősét keressék meg személyesen, vagy e-mailben.

Dr. Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.08. - 01:20:00