Ugrás a fő tartalomra

Hallgatóknak


Fogadóóra – 2023/2024. tavaszi félév

Név / NameNap / Day Időpont / Time Helyszín / Location
Ábele-Nagy KristófCsütörtök17:20-18:50Teams, előzetes egyeztetés alapján
Ágoston Kolos CsabaSzerda11:40-13:10E.132. / előzetes egyeztetés alapján
Banyár JózsefCsütörtök11:40-13:10E.145. / Teams, előzetes egyezt. alapján
Becser Norbert Csütörtök08:00-09:45E.130. / Teams, előzetes egyezt. alapján
Benedek MártonHétfő13:40-15:10E.120/a./Teams,előzetes egyezt. alapján
Biró PéterKedd15:30-17:10E.122 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Bozóki SándorCsütörtök09:50-10:35E.122. / Teams, előzetes egyezt. alapján
Buzády Zoltán András Kedd11:30-13:00E.130. / Teams
Csató LászlóCsütörtök08:00-09:30E.122. / Teams
De-León Almaraz SofíaCsütörtök13:00-14:30E.123.2 / Teams
Diófási-Kovács OrsolyaSzerda09:50-11:20E.131 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Eisenberg-Nagy Marianna Hétfő10:00-10:45C.708 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Farkas-Kis András MátéHétfő14:00-15:00E.143 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Freund AnnaSzerda11.30-13.00E.131 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Gáspár JuditCsütörtök13:30-15:00E.132 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Gelei Andrea Kedd12:00-12:45E.131 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Illés TiborKedd13:40-15:10C.708 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Jankó ZsuzsannaKedd15:30-17:00E 120/a, előzetes egyeztetés alapján
Jámbor ZsófiaKedd12:00-13:30E.131
Kiss GabriellaHétfő9:00-10:30E.143 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Kiss János Szerda17:00-18:30E.123.2
Kiss JúliannaKedd14:00-15:30E.128 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Kovács Erzsébet Péntek13:15-14:45E.237 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Köves Alexandra Csütörtök08:00-09:30E.143 / Teams
Krátki NoémiCsütörtök09:30-11:00E.128 / Teams előzetes egyezt. alapján
Losonci Dávid IstvánHétfő13:00-14:30E.133 / Teams
Marieke PahlkeKedd11:30-12:30E.120 / Teams
Matyusz ZsoltKedd15:30-17:00E.123.2
Miskolcziné Gábriel MónikaSzerda13:30-15:00E.123.2 /Teams,előzetes egyezt. alapján
Munkácsi AdriennHétfő13:30-15:00E.131 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Nagy JuditHétfő13:00-14:30E.121.3 / Teams
Pintér MiklósHétfő09:00-09:45C.708.
Poesz Attila————-————————————————————–
Rigó Petra Renáta————-————————————————————–
Solymosi István TamásCsütörtök15:15-16:00C.708. /Teams, előzetes egyezt. alapján
Szádoczki ZsomborHétfő12:55-13:40E.145.a /Teams,előzetes egyezt. alapján
Szádoczkiné Varga Veronika————-————————————————————–
Szántó RichárdSzerda11:00-12:00E.212.
Szathmári AttilaHétfő09:50-11:20E.128. / Teams
Szentesi Péter ÁdámPéntek08:00-09:00E.130./ Teams, előzetes egyezt. alapján
Sziklai Balázs Róbert Hétfő09:00-10:30E120, előzetes egyeztetés alapján
Szöllősi AbaSzerda11:30-13:00E.143 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Szüle Borbála Kedd09:00-10:30Teams
Tátrai TündePéntek09:00-10.30E.123.2 /Teams, előzetes egyezt alapján
Vakhal PéterKedd15:30-17:00E.145, előzetes egyeztetés alapján
Varga AnitaHétfő14:00-15:00C.708 / Teams, előzetes egyezt. alapján
Városiné Demeter Krisztina————-————————————————————–
Vékás PéterKedd09:50-11:20E.145./ Teams, előzetes egyezt. alapján
Vörösmarty GyöngyiHétfő13:30-15:00E.123.2. / Teams
Wimmer Ágnes Hétfő09:00-10:00E130. / Teams, előzetes egyezt. alapján

Tehetséggondozás

Tanulmányi verseny

Intézetünkben az alapszakos Tevékenységmenedzsment tárgy keretében szervezünk hallgatóinknak tanulmányi versenyt. A verseny története egészen 2008-ig nyúlik vissza, melyet 2016-ig évente megrendeztünk. Ezt a hagyományt felelevenítve 2022 őszétől ismét összemérhetik a hallgatók a tudásukat. A verseny lefedi a Tevékenységmenedzsment tárgy teljes spektrumát, és több fordulóban zajlik, melynek során a hallgatóknak komplex vállalati problémákat kell megoldaniuk. Az esetek változatossága mellett nagy hangsúlyt helyezünk az írásos és az elemzési kompetenciák és az előadói képességek fejlesztésére is. További információ és kérdés esetén Matyusz Zsolt kollégánkhoz forduljanak bizalommal.

Matyusz Zsolt zsolt.matyusz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5520 • Mellék: 5520

TDK

A TDK munka arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a tudományos kutatás alapjaival ismerkedjenek meg, és egy szűkebb téma tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az általuk választott terület irodalmában. A TDK dolgozatok készítéséhez is hirdetünk meg témákat, azonban itt már nagyobb szerepe van a hallgatói választásnak, valamint az Intézeti kutatási programokban szerzett ismereteknek és tapasztalatoknak. Az egyetemi TDK konferenciára való jelentkezés határideje általában február vége. A benyújtott dolgozatokat két opponens bírálja el, és véleményük alapján kerülhet sor szóbeli prezentációra, melynek ideje rendszerint május eleje. A legszínvonalasabb dolgozatok szerzői a kétévente megrendezésre kerülő országos TDK-n (OTDK) képviselik egyetemüket. Intézetünk tanszékei külön-külön hirdetnek meg témákat, amelyek megtalálhatók a TDK hivatalos honlapján (http://tdk.uni-corvinus.hu/). A honlapon lehet megtekinteni a fontosabb tudnivalókat (pl. határidők) is az aktuális évi versennyel kapcsolatban. További kérdéseikkel, problémáikkal Kiss Jánost és Csató Lászlót, Intézetünk TDK felelőseit keressék meg személyesen, vagy e-mailben.

Dr. Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
Dr. Csató László laszlo.csato@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 122

Hallgatói tudományos munka

Demonstrátorok

Az Operáció és Döntés Intézet demonstrátori rendszere a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási, oktatási, vagy szervezési feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja.

A demonstrátori program – a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan – féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről az aktuális félévben megrendezésre kerülő tanulmányi és egyéb rendezvények szervezéséhez.

Demonstrátori jelentkezés időszaka az őszi és tavaszi félévet záró vizsgaidőszakra esik. Demonstrátornak jelentkezni a demonstrátori felhívásra Neptunon keresztül leadott pályázattal lehet.

A demonstrátorság pillérei: 1. oktatás, 2. kutatás, 3. közösségi és szakmai programok, események szervezése

A demonstrátorok számos ponton aktívan kapcsolódnak az Intézet mindennapjaiba. Évfolyamonként és meglévő tapasztalataik szerint azonban eltérő feladatokban érdemes szerepet vállalniuk. Intézeti kollégáink arra törekednek, hogy a hallgatókkal egyeztetve a diákok tudásának, ismereteinek és érdeklődési körének megfelelő, kihívást jelentő feladatokon és problémákon dolgozzanak együtt. Ezek a feladatok nagyon széles körből kerülnek ki. Dominánsan kapcsolódnak a felsőoktatási kulcstevékenységekhez, elsősorban az oktatáshoz.

Oktatással kapcsolatos tevékenységek:

 • Az Intézet által oktatott tárgyak oktatásába való bekapcsolódás
 • Tananyagfejlesztés
 • Oktatási segédanyagok összeállítása
 • Vizsgáztatással kapcsolatos feladatok

Kutatással kapcsolatos tevékenységek: 

 • Intézeti munkatársakhoz kutatási projektekbe való bekapcsolódás, ahhoz kapcsolódóan TDK írása
 • Saját kutatási elképzelések tervek, támogatása, segítése 

Közösségi és szakmai programok, események szervezésével kapcsolatos tevékenységek: 

 • TDK verseny szervezése
 • Belső workshopok szervezése
 • Konferenciák szervezése
 • Közösségi csapatépítő programok szervezése

Demonstrátori rendszerünk céljaként a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak tehetséggondozását határoztuk meg. E tehetséggondozás célja a sikeres egyetemi hallgató, a sikeres egyetemi hallgatói életúthoz való hozzájárulás. Ennek keretében aktív kapcsolatot kereső és építő hallgatók dolgoznak együtt intézeti kollégákkal és diáktársaikkal.

Az Intézethez kapcsolódó hallgatóktól azt kérjük, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődését egyetemi oktatókhoz, kutatási programhoz kapcsolódás szolgálhatja.

Összességében:

 1. Hosszú távon mer és tud elkötelezettséget vállalni (tervezni) az intézetünk felé
 2. Szeretne szakmailag továbbfejlődni, a többi demonstrátorral egymást képezni, ezzel előnye származhat az egyetemi és szakmai pályafutása során
 3. Aktív közreműködést tervez az oktatással járó feladatokban, amely keretében ötleteivel segíti a felkészülést, illetve eredményesen működik közre egy-egy specifikus témakör feldolgozásában; egyik évről a másikra egyre sokrétűbben és egyre szélesebb körben kapcsolódik be
 4. Sikereket kíván elérni a kutatás során, amely TDK dolgozat megírására ösztönzi, vagy kutatásban működik közre
 5. Sikerrel tudja képviselni egyetemünket különféle hazai és nemzetközi versenyeken
 6. Olyan szakmai és baráti közösséghez szeretne tartozni, aminek a tagjai fontosnak tartják a folyamatos tanulást és szeretnek segíteni másokon

Az demonstrátori rendszer olyan alapköveket ragad meg, amelyek a demonstrátori rendszer oszlopait adják: az önkéntességet, elkötelezettséget, oktatás és kutatástámogatást, az önképzést, a fejlődést, a támogatást és a segítségnyújtást.

A demonstrátori rendszer és az Intézet kereteiben végzett munka önkéntességre épül. A diákok tanulni szeretnének, és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézetben folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a demonstrátorság ideje alatt kialakított személyes (tanárok és diákok irányába egyaránt) kapcsolat a közös és sikeres munka egyik legfontosabb „alapköveként” ragadható meg.

Az egész tanéven végighúzódik a demonstrátori tevékenység fontos tartóelemét jelentő hallgatói önképzés és személyes szakmai fejlődés jelentősége. A munka kereteit és mérföldköveit az oktatóval és a hallgatótársakkal kialakított személyes kapcsolat adja, a legerősebb orientáló hatással az oktató bír. A közös szakmai és szociális rendezvények lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatteremtésre. A legszorosabb kapcsolat általában az adott oktatóhoz és az egymással egy patronáló oktató szárnyai alatt csapatban dolgozó demonstrátorok között alakul ki.

Az alapkövek együttesen biztosítják a demonstrátoraink sikeres jövőképének elérését. Biztos alapot ad ennek, hogy a demonstrátori rendszer nagy hagyományokkal rendelkezik az Intézetben, lévén az egyik alapító intézetként itt jelent meg először ez az együttműködési forma az egyetemen. Ebből táplálkozik részben az a sokszínű tapasztalat, amely erős alapot ad a hallgatók bevonására, a hallgatókkal közösen végrehajtható feladatok meghatározására, a közös problémamegoldására. Ezen értékes közösség aktív és belsős tagjai maguk a hallgatók is. Célunkkal összhangban van, ha egy-egy hallgató rövidebb ideig kapcsolódik hozzánk. Mégis úgy gondoljuk, hogy az elérhető tanulási és fejlődési ív annál teljesebb, minél nagyobb felelősséget tud vállalni egy-egy demonstrátor, természetesen egyre több tapasztalat birtokában.

Az intézeti demonstrátori rendszer munkafelelősei:

Dr. Krátki Noémi noemi.kratki@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 128
Telefon: +36 1 482 5554 • Mellék: 5554
Ábele-Nagy Kristóf kristof.abele-nagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 145

Képzések

Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment szakirányú továbbképzés

Aktuárius szakértő/szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés

Ellátásilánc-menedzsment mesterképzés

Haladó ellátásilánc-menedzsment – mesterképzés

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.20. - 16:09:20