Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági-viselkedéselemzés - mesterképzés

Válj a döntéshozatali folyamatok szakértőjévé! Itt a helyed, ha meg akarod érteni, hogy a viselkedés és a döntések mögött milyen komplex közgazdaságtani, a pszichológia és a szociológiai hatások állnak!

A teljes közép-európai régióban hiánypótló szakon a fogyasztói és szervezeti viselkedés és döntések, valamint a társadalmi, gazdasági változások hármasa áll a középpontban. A képzés során hallgatóink olyan magas szintű, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberekké válnak, akik gazdasági, pszichológiai és kutatásmódszertani ismereteik révén képesek értelmezni és mérésekkel előre jelezni az ember gazdasági és szervezeti viselkedését, gondolkodását és döntéshozatali folyamatait. 

Január 31-től jelentkezhetsz a felvi.hu-n keresztül. Ha már beadtad a jelentkezésed, akkor sincs veszve semmi, hiszen február 15-ig új szakokat adhatsz hozzá, illetve törölheted az eddigieket.

*A fentebbi árak 2023-as felvételi eljárásra vonatkoznak, a 2024-es árakat is hamarosan közzétesszük. 

Az új képzéseink előnyei

• Új képzéseink negyedéves tanrendben zajlanak. Ennek előnye, hogy egyszerre kevesebb tantárgyat tanulsz, így lehetőséged van egy-egy témában jobban elmélyülni.

• Új mesterszakjaink Magyarországon csak a Corvinuson elérhetőek.

• Corvinusosként előnyben vagy, hiszen 5-ös átlagú, nálunk szerzett alapszakos diplomával garantált a Corvinus Ösztöndíjas helyre történő felvétel új mesterszakjainkra is.*

*A felvételi eljáráson ugyanúgy keresztül kell menned, de Corvinus alapszakos diplomával garantált a helyed térítésmentesképzési helyen.

Corvinus Épület

Felvételi vizsga

Az alábbi információk a 2023-as felvételi eljárásra vonatkoznak, a 2024-es információkat is hamarosan közzétesszük. 

A felvételi vizsgákon való részvételhez a jelentkezők behívó levelet kapnak az intézménytől a jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségre, mely tartalmazza a részvételre vonatkozó információkat és a vizsgafeltételeket.

Nap
Óra
Perc
Másodperc

– A szóbeli vizsgán összesen 70 pont szerezhető. A vizsgán a jelentkezők szakmai tudása (28 pont), szakmai készségei (21 pont), és motivációs irányultságai (21 pont) kerülnek pontozásra.

– Az online, angol nyelven történő felvételi vizsga kötelező olvasmánya: 

  • Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow.

– További javasolt olvasmányok:

  • Robbins, S. P., & Judge, T. (2009). Organizational operation. Pearson South Africa. /Bakacsi, G. (2010). The foundations of organizational behavior. Aula for rent./
  • Ariely, D., & Jones, S. (2008). Predictably irrational (pp. 278-9). New York: HarperCollins/Ariely, D. (2014). Brilliantly Irrational: The Unexpected Benefits of Irrationality. HVG Kv../
  • North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. )
  • Simon and Schuster //Berger, J. (2020). Invisible influence What forces shape our behavior? HVG books, Budapest,
  • Hilgard, E.R., & Atkinson, R.L. (2009). Atkinson and Hilgard Introduction to Psychology. Harcourt Brace College Publ.

Milyen alapszakról lehet jelentkezni?

Az alábbi információk a 2023-as felvételi eljárásra vonatkoznak, a 2024-es információkat is hamarosan közzétesszük. 

Elsősorban az Alkalmazott közgazdaságtan, a Gazdálkodási és menedzsment alapképzésekről, valamint társadalomtudományi területről várjuk a jelentkezésed. 

A szak ugyanakkor nyitottabb bemenettel lehetőséget nyújt a különböző előképzettségű hallgatóknak

A sikeres felvételhez minimum 48, optimális esetben pedig 60 kredittel kell rendelkezned az alábbi megosztásban:

30 kredit a közgazdasági és üzleti alapismeretek tudományterületről (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaság; vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek)

15 kredit társadalomtudományi alapismeretek és kutatási módszerek ismerete (szociológia, pszichológia, szociálpszichológia, szervezetpszichológia, társadalomtörténet, kulturális antropológia, EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, a társadalomtudományos kutatás módszerei, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek)

15 kredit módszertani alapismeretek: matematikai, statisztikai, adatelemzési, informatikai ismeretek (valószínűség-számítás, matematikai statisztika, gazdasági matematika, számítógépes adatelemzés)

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 48 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Kreditelismerési eljárás

Az alábbi információk a 2023-as felvételi eljárásra vonatkoznak, a 2024-es információkat is hamarosan közzétesszük. 

Összeszedtünk minden hasznos információt, amit a kreditelismerési eljárás folyamatáról tudni kell.

Specializációk

Fogyasztói és gazdasági döntés specializáció

Célja a döntéseket befolyásoló kontextuális és egyéni tényezők elemzése, értékelése, a döntési folyamatok tervezésének és bevezetésének támogatása.

Munka és jóllét specializáció

A munkaerő megtartásában és hatékonyságának növelésében támogató szakembereket képez, akik különböző területeken (humántőke-fejlesztés: kompetencia és jóllét területen, szervezet és egyén kapcsolatának menedzsmentje) képesek támogatni a beavatkozások tervezését és hatékonyságvizsgálatát támogatni. 

Karrierlehetőségek

Magyarországon eddig nem létezett a képzés, a nemzetközi tapasztalatok és a képzési terv alapján az alábbi területeken van lehetőség elhelyezkedni:

HR/személyügy

• marketing, reklám, média, PR

• oktatás, kutatás

• döntéselemzés és tanácsadás a verseny-, a nonprofit- és a közszféra vállalatainál és intézményeinél

• pénzügyi szolgáltatások, gyártás és kereskedelem

Hallgatóinkat hat szerepterületre készítjük fel:

1. Szakmai problémamegoldó – a gyakorlati döntéshozatalt támogatja.

2. Vezető – a forrásokat és a kimeneti eredményt szem előtt tartva menedzseli a kutatásokat a projektek tervezését.

3. Kollaborátor – a döntésekben érintett szereplőkkel együttműködik a kompetenciahatárokat tiszteletben tartva.

4. Tudós – a tudományterületi normákat betartva, a megközelítéseket integrálva közelíti meg a problémákat, felkészült a forráskritikára és a folyamatos önfejlesztésre.

5. Kapuőr – szem előtt tartja az etikus, tudatos, társadalmi, vállalati és egyéni érdek összhangját, valamint a jóllétet.

6. Kommunikátor – különböző célcsoportoknak képes bemutatni, felelősen képviselni munkája eredményét.

Szakfelelősi köszöntő

A szakon olyan szakembereket képzünk, akik képesek reagálni a jövő társadalmi és gazdasági kihívásaira, gördülékenyebbé tenni az egyre gyorsuló technológiai fejlődés társadalmi befogadását. Mindezt interdiszciplináris megközelítéssel tesszük, hiszen a képzés egyszerre ötvözi a gazdaságtudományok, a pszichológia, a szociológia és a módszertani ismeretek elméleti és gyakorlati tudásanyagát. A gyakorlatorientált képzésen erős hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre, valamint felkészítjük hallgatóinkat a  tudományosan megalapozott problémakezelésre, a változáshoz való alkalmazkodásra és az egész életen át tartó tanulásra is. A fő célunk, hogy olyan szakértőket képezzünk, akik nemcsak a tudomány és a technológia társadalmi, környezeti és egyéni hatásaira képesek reflektálni, de a fenntartható és etikus vezetői szerepre is alkalmasak. 

Budapesti Corvinus Egyetem

Sass Judit  
Szakfelelős

Egyetemi Docens

#együttalegjobbak

Mitől egyedi a képzés?

A szak jelenleg a közép-európai régióban hiánypótló, a térségben csak a Corvinuson elérhető.  

 

A képzés legfontosabb módszertani kulcsszavai: 

• gyakorlatorientált oktatás

• projektalapú egyéni és • csoportos tanulás

• kutatásalapú képzés

• bizonyítékalapú megközelítés

• tapasztalati tanulás

Budapesti Corvinus Egyetem

Módosítsd a sorrended online!

A felvételi jelentkezéseddel kapcsolatos ügyintézést (a sorrendmódosítást is) a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül intézheted.

A képzés még nem rendelkezik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) vagy más külső minőségbiztosító értékelésével.**

**A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 15. § (1a) bekezdése szerint a MAB hatályos intézményakkreditációval rendelkező felsőoktatási intézmények mesterképzések esetén a képzési és kimeneti követelményeket és a tantervet szabadon készítik el azon a képzési területen, amelyen már jogosultságot szereztek. A szakértői vélemény megszerzésére a 67. § (4c) bekezdése szerint a nyilvántartásba vételtől számított 3 év áll rendelkezésre.

Légy képben! Iratkozz fel hírlevelünkre!

Kövess minket!

Felvételivel kapcsolatos technikai kérdésed van? – felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest Fővám tér 8.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod,hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon sütiket használunk a jobb működésért.

X
GEN.:2023.09.25. - 12:49:07