Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Ződi Zsolt

Personal data

Ződi Zsolt

Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1986 - 1992
  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász (B)
 • 1992 - 1992
  Jogi Szakvizsga Bizottság, Jogi Szakvizsga (I)
 • 2004 - 2005
  ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Kodifikációs Szakjogász (G)
Scientific degrees and awards
 • 2012, PhD
  Pécsi Egyetem
 • 1992, dr. univ
  Miskolci Egyetem
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Egyetemi docens
 • 2013 -
  MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Tudományos munkatárs
 • 2014 - 2016
  Miskolci Egyetem, Állam és Jogtudományi Kar, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék, Egyetemi docens
 • 2011 - 2014
  Opten Informatikai Kft. , Jogi kiadói igazgató
 • 1996 - 2011
  Wolters Kluwer Kft. (korábban Complex Kft., KJK-Kerszöv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) , Szerkesztő, főszerkesztő, kiadói igazgató
 • 1991 - 1996
  Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék, Tanársegéd, adjunktus
Important study tours, delegacies
 • 1992, 4 hónap
  Universiteit van Amsterdam
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

Jogi kockázatok az e-businessben

political sciences and law

Bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe, jog és nyelv, internetes forgalomirányítók szabályozási kérdései, számítógép és jog, informatikai jog

méltányosság a jogban, Somló Bódog munkássága
Contacts
zsolt.zodi@uni-corvinus.hu
https://hu.linkedin.com/in/zodizsolt/hu
zodi.zsolt@tk.mta.hu

szerda 10.00 - 12.00
Personal data

Ződi Zsolt

Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1986 - 1992
  University of Miskolc Faculty of Law, lawyer (B)
 • 1992 - 1992
  , Bar Exam (I)
 • 2004 - 2005
  ELTE Legal Postgraduate Studies, Codification Specialist (G)
Scientific degrees and awards
 • 2012, PhD
  University of Pécs
 • 1992, dr. univ
  University of Miskolc
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2013 -
  Legal Studies Institute, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Research Fellow
 • 2014 - 2016
  University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Legal Theory and Legal Sociology, Associate professor
 • 2011 - 2014
  Opten Informatics Ltd. , Director of legal publishing
 • 1996 - 2011
  Wolters Kluwer Ltd. (previously Complex Ltd., KJK-Kerszöv Kft., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) , Editor, editor-in-chief, publishing director
 • 1991 - 1996
  University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Legal Theory and Legal Sociology, Assistant professor
Important study tours, delegacies
 • 1992, 4 months
  University of Amsterdam
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

political sciences and law

Judge-made law in the continental legal systems, law and language, legal apects of intermediaries in internet, computers and law, legal informatics

Equity in law, Felix Somló's work
Contacts
zsolt.zodi@uni-corvinus.hu
https://hu.linkedin.com/in/zodizsolt/en
Copied to clipboard
X
×