Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Dr. Ujvári Márta

Personal data

Dr. Ujvári Márta

Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
Rektori szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet
Rektori szervezet / Akadémiai menedzsment / Szociológia és Társadsalompolitika Tanszék
1949
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1967 - 1973
  Eötvös Lorand University Budapest, Faculty of Arts, Philosophy major, English Literature and Linguistics minor (MSc/MA)
Scientific degrees and awards
 • 1984, PhD
  Hungarian Academy of Sciences, Philosophy section
 • 1997, Dr.Habil
  Eötvös Lorand University, Department of Philosophy
MTA membership
 • , External member
Career
Workplaces
 • 1973 - 1991
  Technical University of Budapest, research fellow, adjunct
 • 1991 -
  Corvinus University of Budapest, Dept. of Philosophy, 2004: Department of Sociology, associate professor, 2008: full professor
Important study tours, delegacies
 • 2000, 3 months
  University of Liverpool, Department of Philosophy
 • 2004, 5 months
  University of Nottingham, Department of Philosophy
 • 2014, 3 months
  Department of Analytic Philosophy, University of Zagreb
Awards, titles, honors
 • 1997, Szechenyi professorship
  Ministry of Education, Hungary
 • 2001, Istvan Szechenyi Grant
  Ministry of Education, Hungary
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Russian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Epistemology, Metaphysics, Methodology

philosophy

metaphysics, substance theories, essentialism

Kantian themes, epistemology, scepticism, tropes
Major research projects
 • 2000 - 2003, Kontextualism in current analytic philosophy
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences, Research Grants
  Further info about research: Output of the research: a collection of essays co-authored by team members, with Ujvári’s editing and introduction, published at Gondolat: Budapest, 2003.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1983 - , member,
  Hungarian Philosophical Association, national
 • 1984 - , member,
  European Society of Analytic Philosophy, president of the Central European Section in 1984-87, international
 • 1989 - , member,
  Gesellschaft für Analytische Philosophie, international
Board memberships and positions
 • 1989 - , member of the editorial advisory panel, European Journal of Philosophy (Blackwell),
Expert consultancy activities
 • 1994 - 2000
  member of the Philosophy Section of the Scientific Qualification Committee, Hungarian Academy of Sciences, history of philosophy, analytic philosophy
Publications
 • Essentialism, Explanation and Metaphysical Themes about Language. Budapest: L'Harmattan, 2023 October, Paris: l’Harmattan, 2024 February
 • The Trope Bundle Theory of Substance. Change, Individuation and Individual Essence. Frankfurt: Ontos Verlag, 2013.
 • Metafizikai Dilemmák: Szubsztanciák, Trópusok, Változás. (Metaphysical Dilemmas: Substances, Tropes, Change). Budapest: l’Harmattan, 2009. (in Hungarian)
 • Érvek és Kontextusok. (Arguments and Contexts) ed. Ujvári, M. Introduction, Budapest: Gondolat, 2003. (in Hungarian)
 • A Szkepticizmus Kihívása. (The Challenge of Scepticism). Budapest: Aron, 1997. (in Hungarian)
 • Kanti Témák az Analitikus Filozófiában. (Kantian Themes in Analytic Philosophy), Budapest: Akadémiai Kiadó l993. (in Hungarian)
 • Holism Resurfacing: How Far Should We Go With It? Metaphysica, 2021, 22:2, 133-155.
 • ‘Metaphysical Explanation Separated from Grounding’, Metaphysica, 2020. v.21. n.1, 55-62.
 • ‘Explanation and Individual Essence’, European Journal of Analytic Philosophy, 2017. 13:.2. 23- 41.
 • ‘Mereological Principles in Metaphysics’, Metaphysica 2014. 15:2, 391-407.
 • 'Prior's Fable and the limits of de re possibility', Synthese, 2012. 188. 459-467.
 • ‘Individual Essence: gibt es solche?’, Metaphysica, 2013. 14: 1,. 17- 30.
 • ‘Haecceity Today and with Duns Scotus: Property or Entity? In The Self. ed. B. Bercic, The University of Rijeka, 2017.
 • 'Intrinscic, hence Real; Extrinsic, hence Unreal? The Modal and Sortal Properties of Continuants'. Prolegomena. Journal of Philosophy (10) 1., 53-67.
 • 'Cambridge-Change and Sortal Essentialism', Metaphysica, 2004. . 5:.2. 25-34.
 • 'Multicriteria Predicates and Supervaluation', Acta Analytica 1999. v. 14. special issue: Vagueness and Meaning. Eds.: Potrc, M., Horgan, T., Dettelbach. pp. 67-77.
 • 'Omniscience and Essential Indexicals' in: Perspektiven der Analytischen Philosophie Bd. 2. ed. G. Meggle, Walter de Gruyter, Berlin, N.Y., l997. 465-473.
 • 'Petitio Principii in Philosophical Arguments' in: Perspectives and Approaches v. l. eds. F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, J. A. Blair, Ch. A. Willard, International Centre for the Study of Argumentation, Amsterdam l995. l59-l64.
 • 'Analytic Philosophy Challenged. Scepticism and Arguing Transcendentally' , Erkenntnis l993. n. 39. 285-304.
 • 'Why Kantian Transcendental Philosophy Cannot Be a Metaphysical Foundation to Analysis of Language? ', Kant-Studien l989. n.4. l86-l97.
 • 'Personal Identity Reconsidered', Kant-Studien l984. n.3. 329-339.
 • 'The Modal Features of Kantian Epistemology', Doxa. Etudes Philosophiques (Hungarian Academy of Sciences) 1985. 6: 1, 29-36.
 • ‘Kontingens kijelentések individuális szubsztanciákról: Leibniz és kommentátorai’. (Contingent Propositions about the Individual Substances: Leibniz and his Commentators). Magyar Filozófiai Szemle, (Hungarian Philosophical Review), Special issue, 2015. 57:1. 38-54.
 • ‘Az individuumok egyedi lényegéről’(The Individual Essence of Substances) Eötvös Lorand University, Department of Logic, Festschrift to Andras Mate, Budapest: l’Harmattan, 2013. 257-268. (in Hungarian)
 • ‘Prior a radikális keletkezésről’(Prior on Radical Coming-into-being) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 2010/4, 129-134. (in Hungarian)
 • ‘A nyalábelmélet és a Leibniz elv’ (The Bundle Theory and the Leibniz Principle) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 2007. 3-4. 355-374. (in Hungarian)
 • 'A metaforikus jelentés metafizikai következményei', (Metaphysical Consequences of Metaphorical Meanings) Világosság ( ‘Light’, philosophical review), 2006/8-9-10. 75-80. (in Hungarian)
 • 'Esszencializmus és a szubsztanciák Cambridge változása', (Essentialism and the Cambridge Change of Substances) Világosság (‘Light’, philosophical review) 2005/2-3. Selected Papers of the Kant-Conference at Eötvös Lorand University, Faculty of Arts. 163-170. (in Hungarian)
 • 'A szubsztanciák trópus elmélete' (The Trope-Theory of Substances) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 2003/ 3. 305-339. (in Hungarian)
 • 'Idő, modalitás és kontextusfüggőség' (Time, Modality and Context-Dependence) in: Érvek és kontextusok (Arguments and Contexts) ed. M. Ujvári, Budapest: Gondolat, 2003. 156-199. (in Hungarian)
 • 'Idő, igeidő és McTaggart érvének indexikus hibája', (Time, Tense and the Indexical Fallacy of Mc Taggart) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 2001. 1-2. 55-81. (in Hungarian)
 • 'Realizmus, redukció és brentánói reláció', (Realism, Reduction and Brentanist Relations) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 1999. 1-2 - 3. 101-119. (in Hungarian)
 • 'Racionalitás és tudás', (Rationality and Knowledge) Semi-Centenary Conference of Corvinus University of Budapest, ed. J. Temesi, October, 1-3. Budapest: Aula, vol. 4, 2687-99. (in Hungarian)
 • 'A mai angolszász analitikus filozófia és értelmezései', (Contemporary Anglo-Saxon Analytic Philosophy and Its Interpretations) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) l992. 3-4. 388-409. (in Hungarian)
 • 'Lehet-e nyelvelmélete a kanti transzcendentálfilozófiának?', (Can Kantian Transcendental Philosophy have a Theory of Language?) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) l987. 2. 203-224. (in Hungarian)
 • ‘Transzcendentális érvek’ (Transcendental Arguments) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 1983. 27:2, 253-271. (in Hungarian)
 • ‘A történelmi magyarázat típusai Collingwood-nál és az analitikus filozófiában’. (The Types of Historical Explanation with Collingwood and the Analytical Philosophy) Filozófiai Figyelő ( Philosophical Review) 1983. 13:2, 84-98. (in Hungarian)
 • ‘Kant Cogito-ja’ (Kant’s Cogito) Filozófiai Figyelő ( Philosophical Review) 1981. 11:3-4, 135-163. (in Hungarian)
 • ‘An analitikus és a szintetikus kijelentések különbségeiről (About the Analytic-Synthetic Distinction) Magyar Filozófiai Szemle (Hungarian Philosophical Review) 1977. 21:5-6. 413-429. (in Hungarian)
 • ‘Kinds and Continuants with Modal Features’ in: Metaphysics, Language and Morality. Eds Tomislav Bracanovic and Karolnia Dudek, Zagreb: University of Zagreb, 2010. p.39.
 • Ismeretelmélet (Epistemology) Textbook. in: Digitális Tankönyvtár, (Electronic Textbook Library), Budapest: Corvinus University, 2013. 1-35. ISBN 978-963-503-518-2. (in Hungarian)
 • Problems of Knowledge. Textbook. Budapest: Corvinus University of Budapest, International Studies Centre, 2007.
 • Philosophy: Textbook for sociology students in English language training. Budapest: Corvinus University, Institute of Sociology. 2006.
 • Metaphysics. Textbook. Budapest: Corvinus University, International Studies Centre, 2001.
 • Selected Topics from the History of Philosophy. Textbook for guest-students form St. John's University, New York. Budapest: Technical University of Budapest, l987.
 • ‘The Bundle Theory of Substance and the Leibniz Principle‘, Abstracts of Contributed Papers, 6th Congress of the European Society of Analytic Philosophy, Jagiellonian University, Institute of Philosophy, Cracow, 2008. August, p. 276.
 • 'The Trope-Bundle Theory of Substances and Identity through Time,' Abstracts of Contributed Papers, 5th Congress of the European Society of Analytic Philosophy, Lisbon, 2005. August
 • 'Time, Modality and the Limits of Indexical Analysis', in: Fourth European Congress of Analytic Philosophy. Abstracts of Contributed Papers, University of Lund, Sweden, 2002. June
 • 'Time, Tense and the Indexical Fallacy in McTaggart's Argument', in: Abstracts of the 9th International Philosophy Conference of Bled. Lubljana: University of Lubljana, 2001. June, p. 22.
 • 'Deductive Closure, Underdetermination and Skepticism', in: Third European Congress of Analytic Philosophy. Abstracts of Contributed Papers, University of Maribor, Slovenia, 1999. June, pp. 229-231.
 • 'Scepticism and Realism: Old and New Issues' , in: Gesellschaft für Analytische Philosophie, 3rd International Congress, Abstracts, Munich: University of Munich, 1997. September
 • 'Omnisiscience and Essential Indexicals', in: Gesellschaft für Analytische Philosophie, 2nd International Congress, Abstracts, University of Leipzig, 1994. September
 • 'The Types of Scepticism', in: First European Congress of Analytic Philosophy. Abstracts of Contributed Papers, University of Aix-en-Provence, 1993. April
Contacts
Location at the university
 • Building: Közraktár u. 4-6.
  Room number: 404
  Extension: 7330
  Main line: 482-7330
  Fax:
  Internal fax:
marta.ujvari@uni-corvinus.hu
http://www.mtakoztest.hu/pub ujvari marta.htm

kedd 15.30-16.30csütörtök 15.30-16.30
Personal data

Dr. Ujvári Márta

Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1967 - 1973
  , (főiskolai)
Scientific degrees and awards
 • 1984, kandidátus
 • 1997, Dr.Habil
Career
Workplaces
 • 1973 - 1991
  ,
 • 1991 -
  ,
Important study tours, delegacies
 • 2000,
 • 2004,
Awards, titles, honors
 • 1997,
 • 2001,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Russian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

ismeretelmélet, metodológia, metafizika

philosophy

szubsztancia elméletek, modális problémák,esszencializmus, azonosság időn át

szkepticizmus, kanti ismeretelméleti témák, ismeretelmélet
Major research projects
 • 2000 - 2003,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1983 - , ,
  ,
 • 1984 - , ,
  ,
 • 1989 - , ,
  ,
Board memberships and positions
 • 1989 - , ,
Expert consultancy activities
 • 1994 - 2000
  ,
Contacts
marta.ujvari@uni-corvinus.hu
http://www.mtakoztest.hu/pub ujvari marta.htm

kedd 15.30-16.30csütörtök 15.30-16.30
Copied to clipboard
X
×