Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Trautmann László

Adatok

Dr. Trautmann László

Közgazdaságtani Intézet
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
  • 1986 - 1992
    Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy szak (B)
Tudományos fokozatok, címek
  • 1997, kandidátus
    Magyar Tudományos Akadémia Értekezés címe: Munka és szükséglet. Adam Smith és az angol felvilágosodás politikai gazdaságtani rendszerének elemzése
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
  • 2005 -
    , dékán, BCE Közgazdaságtudományi Kar
  • 2005 -
    , tanszékvezető, BCE, Mikroökonómia Tanszék
  • 2005 -
    , megbízott dékán, BCE Közgazdaságtudományi Kar
  • 2004 -
    , általános dékánhelyettes, BKÁE Közgazdaságtudományi Kar
  • 2003 -
    , megbízott általános dékánhelyettes
  • 1990 - 1993
    , Politikai Gazdaságtan Tanszék Mikroökonómia csoport
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
  • 1992 - 2004
    egyetemi Tudományos Diákköri Mozgalom titkára
  • 1999 - 2002
    igazgató, Társadalomelméleti Kollégium
  • 1999 - 2000
    intézményi tanácstag, BKÁE, Ideiglenes Intézményi Tanács
  • 2000 - 2003
    egyetemi tanácstag
  • 2003 -
    titkár, Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdaságtani Szakosztály
  • 2002 -
    tag, Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
  • 1996,
    Egyesült Államok, az Egyesült Államok Információs Hivatalának vendégeként
  • 1995,
    London Business School
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
orosz
közép
közép
közép
Nyelvismeret
  • Nyelv: orosz
    Beszéd: közép
    Írás: közép
    Olvasás: közép
    Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység
Fontosabb kutatások
  • 2006 - , Köz-gazdaság tudományos füzetsorozat, ( főszerkesztő)
    Részvétel formája:
    Finanszírozó:
    További információk a kutatásról:
  • 2000 - 2002, Az energia-gazdálkodási rendszer mikroökonómiai modelljei, (Szakadát Lászlóval közösen),
    Részvétel formája:
    Finanszírozó:
    További információk a kutatásról:
  • 2000 - 2004, A visionary management és a jövőkutatás közötti kapcsolat ( OTKA témavezetés)
    Részvétel formája:
    Finanszírozó:
    További információk a kutatásról:
  • 1993 - 1995, A klasszikus közgazdasági gondolkodás és a modern közgazdaságtan közötti kapcsolat ( OTKA témavezetés)
    Részvétel formája:
    Finanszírozó:
    További információk a kutatásról:
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
  • 2006 - , Főszerkesztő,
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
  • Épület: Központi épület - Fővám tér 8.
    Szobaszám: 225.
    Mellék: 5244, 5376
    Fővonal: 482-5244, 482-5376
    Fax: 482-5027
    Belső fax: 5027
  • Épület: Központi épület - Fővám tér 8.
    Szobaszám: 189
    Mellék: 5395
    Fővonal: 482-5395
    Fax: 482-5164
    Belső fax: 5164
laszlo.trautmann@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Trautmann László

Institute of Economics
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
  • 1986 - 1992
    , (B)
Scientific degrees and awards
  • 1997, kandidátus
Career
Workplaces
  • 2005 -
    ,
  • 2005 -
    ,
  • 2005 -
    ,
  • 2004 -
    ,
  • 2003 -
    ,
  • 1990 - 1993
    ,
Public activities in the university (memberships in university bodies)
  • 1992 - 2004
  • 1999 - 2002
  • 1999 - 2000
  • 2000 - 2003
  • 2003 -
  • 2002 -
Important study tours, delegacies
  • 1996,
  • 1995,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
Russian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
  • Language: Russian
    Speaking: Intermediate
    Writing: Intermediate
    Reading: Intermediate
    Media appearance:
Research, professional activity
Major research projects
  • 2006 - ,
    Form of participation:
    Moneylender:
    Further info about research:
  • 2000 - 2002,
    Form of participation:
    Moneylender:
    Further info about research:
  • 2000 - 2004,
    Form of participation:
    Moneylender:
    Further info about research:
  • 1993 - 1995,
    Form of participation:
    Moneylender:
    Further info about research:
Board memberships and positions
  • 2006 - , ,
Contacts
laszlo.trautmann@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard