Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Takácsné Tóth Borbála

Adatok

Takácsné Tóth Borbála

Kutató / Researcher
Rektori Szervezet / Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
tudományos segédmunkatárs
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1993 - 1998
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, nemzetközi kapcsolatok (külügy) szak (D)
 • 2000 - 2001
  Central European University (CEU), Master of International Relations (D)
 • 2017 -
  nemzetközi doktori iskola, Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) (F)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2001 - 2003
  Magyar Energia Hivatal , Elnöki Titkárság titkárságvezető, nemzetközi kapcsolatok koordinátora
 • 1998 - 1999
  Gazdasági Minisztérium Kabinetiroda, közgazdasági elemző, a miniszteri kabinet tagja
 • 2006 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) , tudományos segédmunkatárs, ügyvivő szakértő
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK), tudományos segédmunkatárs
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2016 - 2018
  Foglalkoztatási bizottsági tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2019, 1 hónap
  USA Department of State, IVLP
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
felső
felső
felső
Nem
holland
alap
alap
alap
Nem
olasz
közép
közép
közép
Nem
svéd
alap
alap
alap
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: holland
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: svéd
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Földgázpiac gazdaságtana 1-2

Közgazdaságtudományok

verseny, szabályozás, ellátásbiztonság, regionális kooperáció a földgázpiacon

Eu csatlakozás, Közép-Európa, tárgyalási technikák
Fontosabb kutatások
 • 2012 - 2012, Regionális Gázpiaci Modell kialakítása
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2018, SET-NAV
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Bizottság
  További információk a kutatásról: www.set-nav.eu
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: 1093 Budapest, Fővám tér 8
  Szobaszám: 117
  Mellék: 5371
  Fővonal: 3614825371
  Fax:
  Belső fax:
borbala.toth@uni-corvinus.hu
Personal data

Takácsné Tóth Borbála

Kutató / Researcher
Academic Organisation / Regional Centre for Energy Policy Research
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1993 - 1998
  Budapest University of Economy and Public Administration, international relations (D)
 • 2000 - 2001
  Central European University (CEU), Master of International Relations (D)
 • 2017 -
  International Relations Doctoral School, Corvinus University of Budapest (F)
Career
Workplaces
 • 2001 - 2003
  Hungarian Energy Office, Head of the Secreatriat for the President, international relations coordinator
 • 1998 - 1999
  Ministry of Economy, Cabinet of the Minister, economic analyst, member of the Cabinet of the Minister
 • 2006 -
  Corvinus University of Budapest, REKK, research assistant, managing expert
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, REKK, research assistant
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2016 - 2018
  Member of employment committee
Important study tours, delegacies
 • 2019, 1 month
  USA Department of State, IVLP
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
No
Dutch
Basic
Basic
Basic
No
Italian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Swedish
Basic
Basic
Basic
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: No
 • Language: Dutch
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance: No
 • Language: Italian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
 • Language: Swedish
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance: No
Research, professional activity

Natural gas market

economics

competition, regulation, security of supply, regional cooperation on the natural gas market

EU accession, Central Europe, negotiation techniques
Major research projects
 • 2012 - 2012,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2018,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Commission
  Further info about research: www.set-nav.eu
Membership in scientific or professional bodies/organizations
Contacts
Location at the university
 • Building: 1093 Budapest, Fővám tér 8
  Room number: 117
  Extension: 5371
  Main line: 3614825371
  Fax:
  Internal fax:
borbala.toth@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard