Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Takács Tibor

Adatok

Takács Tibor

Egyetemi docens / Associate Professor
Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszék
egyetemi docens
megbízott tanszékvezető
1959
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1979 - 1983
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Tervgazdasági (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2002, PhD
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • 1988, dr. univ
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1983 - 1994
  Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, Tudományos munkatárs
 • 1994 - 1999
  Systemexpert Tanácsadó Kft, Ügyvezető igazgató-helyettes
 • 2000 - 2012
  ECOSTAT Gazdaságkutató Intézet, tudományos főmunkatárs
 • 2012 -
  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, vezető főtanácsos
 • 2015 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2019 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, Megbízott tanszékvezető
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1991, 3 hónap
  International Institute of Applied Systems Analysis, A-Laxenburg
 • 1995, 2 hét
  Lawrence Berkeley Laboratory, USA
 • 2013, 2 hét
  NATSEM Research Institute, University of Canberra, AUS
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

gazdaságpolitika, gazdaságpolitikai kormányzás, gazdaságstatisztika, matematika, statisztika

Közgazdaságtudományok

irányításelmélet, gazdaságpolitikai hatásvizsgálat, gazdasági modellezés

ökonometria, energetikai modellezés, üvegházgáz kibocsátások adatkatasztere és modellezése
Fontosabb kutatások
 • 1993 - 1994, Irányításelmélet gazdasági alkalmazása
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2001 - 2002, Az EU és az EU-jelölt országok termeléknységi különbségeinek tényezői
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU 5th Framework Programme
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2005, A turizmus szatelit számláinak összellítása Magyarországra
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Eurostat, Központi Statisztikai Hivatal
  További információk a kutatásról:
 • 2006 - 2007, Az energiatechnológiák hosszútávú modellezése egyensúlyi modellbe ágyazva
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU 6th Framework Programme
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2008, Grant támogatás a Nemzeti Számlák minőségének javítására
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Eurostat
  További információk a kutatásról: A rejtett gazdaság mérése Magyarországon
 • 2011 - 2013, A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Európai Szociális Alap
  További információk a kutatásról: Hatásvizsgálati modellek fejlesztése és alkalmazása
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 1991 - , tag, vezetőségi tag 2007-2012 között,
  Gazdaságmodellezési Társaság, országos
 • 1991 - , tag,
  Operációkutatási Társaság, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2007 - 2012, tag,
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 263
  Mellék: 5282
  Fővonal: 482-5282
  Fax:
  Belső fax:
takacs.tibor@uni-corvinus.hu

Szerda, 15:30
Personal data

Takács Tibor

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Economics and Public Policy / Department of Economic Policy
Associate professor
1959
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1979 - 1983
  Karl Marx University of Economics, Budapest, Economic planning (B)
Scientific degrees and awards
 • 2002, PhD
  Budapest University of Technology and Economics
 • 1988, dr. univ
  Karl Marx University of Economics, Budapest
Career
Workplaces
 • 1983 - 1994
  Central Mining Development Institute, Research fellow
 • 1994 - 1999
  Systemexpert Consulting Ltd., deputy managing director
 • 2000 - 2012
  ECOSTAT Institute for Economic Research, senior research fellow
 • 2012 -
  Office of Public Administration and Justice, principal administrator
 • 2015 -
  Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2019 - 2020
  , leader of department
Important study tours, delegacies
 • 1991, 3 months
  International Institute of Applied Systems Analysis, A-Laxenburg
 • 1995, 2 weeks
  Lawrence Berkeley Laboratory, USA
 • 2013,
  NATSEM Research Institute, University of Canberra, AUS
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

economic policy, economic governance, economic statistics, mathematics, statistics

economics

control theory, impact assessment in economic policy, economic modelling

econometrics, energy modelling, inventory and modelling of GHG emissions
Major research projects
 • 1993 - 1994, Economic application of control theory
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Scientific Research Fund
  Further info about research:
 • 2001 - 2002, Determinants of the productivity gap between EU and. CEECs”
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU 5th Framework Programme
  Further info about research:
 • 2004 - 2005, Development of Tourism Satellite Accounts for Hungary
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Eurostat, Hungarian Central Statistical Office
  Further info about research:
 • 2006 - 2007, Long term modelling of energy technologies ina CGE framework
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU 6th Framework Programme
  Further info about research:
 • 2007 - 2008, Grant support to improve the quality of National Accounts
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Eurostat
  Further info about research: Measurement of the hidden economy in Hungary
 • 2011 - 2013, Rationalization of the law-making process
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Social Fund
  Further info about research: Development and applications of impact assessment models
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1991 - , member, was on the board in 2007-2012,
  Society of Economic Modelling, national
 • 1991 - , member,
  Society of Operations Reserach, national
Board memberships and positions
 • 2007 - 2012, member,
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: 263
  Extension: 5282
  Main line: 482-5282
  Fax:
  Internal fax:
takacs.tibor@uni-corvinus.hu

Wednesday, 3:30 p.m.
Copied to clipboard