Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Szőkéné Dr. Pintér Márta

Adatok

Dr. Szőkéné Dr. Pintér Márta

adjunktus német nyelvtanár, képzési koordinátor
Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Idegennyelvi Oktató és Kutatóközpont
Rektori Szervezet / Kompetenciaközpontok / Corvinus Nyelvvizsgaközpont
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1978 - 1983
  ELTE BTK, történelem-német szakos középiskolai tanár (B)
 • 1979 - 1985
  ELTE BTK, ógörög filológus (B)
 • 1985 - 1988
  MTA, aspiráns (F)
 • 2001 - 2004
  JPTE, Kommunikáció PhD (F)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1989,
  MTA TMB kandidátusi végbizonyítvány
 • 1990, dr. univ
  ELTE BTK
 • 2006, PhD
  JPTE
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1985 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, e. adjunktus
 • 2021 -
  BCE Corvinus Nyelvvizsgaközpont, képzési koordinátor
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1990, 3 hét
  Innsbruck
 • 1991, 3 hét
  Berlin
 • 1992, 1 hét
  Hasselt Belgium
 • 1992, 3 hét
  Chemnitz
 • 1995, 1 hét
  Passau
 • 1995, 3 hét
  Alpbach
 • 1995, 1 hét
  Athén előadóként
 • 1995, 3 hét
  Düsseldorf
 • 2002, 1 hét
  Hasselt előadóként
 • 2010, 5 hónap
  Corvinus Visiting Scholar ösztöndíjas Berlin/Regensburg
 • 2010, 1 hét
  CEDEFOP ösztöndíj Köln
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2010, Corvinus Visiting Scholar ösztöndíj Berlin/Regensburg
  BCE
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
görög
felső
felső
felső
Nem
német
felső
felső
felső
Igen
orosz
alap
alap
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: görög
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Gazdasági német szaknyelv tankönyvíróként is. Nemzetközi kapcsolatok szaknyelv tankönyvíróként is. Trainer für Wirtschaftsdeutsch német szakirány vezetője (Trainer in Business)

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Zenei kommunikáció - reklámzene- Audio BrandingZene-világnyelv II.: A harmonia mundi, avagy az eredendő globalizáció Diszlexiás hallgatók német tanítása

Tánckommunikáció/ Zenei kommunikáció/ Zene-világnyelv I.
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2010, Zenei kommunikáció - Reklámzene- Audio Branding
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Budapesti Corvinus Egyetem és az ISC Alapítvány ösztöndíjával
  További információk a kutatásról: A kutatás célja a témában megtartandó német nyelvű előadásom anyagának összegyűjtése.A kutatás eredménye: A féléves előadás komplett anyaga elkészült, jelenleg lektorálás alatt. (publikálás céljából) További cél: a teljes anyag folyamatos magyar nyelvű publikálása.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2007 - 2020, MANYE, tag
  MANYE, országos
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Közraktár u. 4-6.
  Szobaszám: 539
  Mellék: 7024
  Fővonal: +36 1 482 7024
  Fax:
  Belső fax:
 • Épület:
  Szobaszám:
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
martapinter@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Szőkéné Dr. Pintér Márta

Senior lecturer, language teacher, Training Coordinator
Academic Organisation / / Centre of Foreign Language Education
Academic Organisation / / Centre of Foreign Language Education
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1978 - 1983
  ELTE, History and German teacher (F)
 • 1979 - 1985
  ELTE, Ancient Greek philologist (B)
 • 1985 - 1988
  Hungarian Academy of Sciences, aspirant (F)
 • 2001 - 2004
  JPTE, Phd in communication (F)
Scientific degrees and awards
 • 1989,
  MTA candidate final certificate
 • 1990, dr. univ
  ELTE
 • 2006, PhD
  JPTE
Career
Workplaces
 • 1985 -
  BCE, senior lecturer
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2010, Corvinus Visiting Scholar ösztöndíj Berlin/Regensburg
  BCE
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
Greek
Advanced
Advanced
Advanced
German
Advanced
Advanced
Advanced
Russian
Basic
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: Greek
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Business German also as a textbook writer. International relations also as a textbook writer. Head of Trainer für Wirtschaftsdeutsch German Specialisation (Trainer in Business)

multidisciplinary social sciences

Music communication - advertising music- Audio Branding Music World Language II. Harmonia mundi, or inherent globalization

Dance communication/ Musical communication/ World Music language I.
Major research projects
 • 2010 - 2010, Music Communication - Advertising Music - Audio Branding
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Scholarship of Corvinus University of Budapest and ISC foundation
  Further info about research: The aim of the research is to collect the material of my german-language lecture on the subject. Results of the research: The complete material of the six-month lecture has been completed, currently being reviewed.(for publication) Another goal: to publish the entire material in Hungarian continuously.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2007 - 2020, MANYE, member
  MANYE, national
Contacts
Location at the university
 • Building: Közraktár u. 4-6.
  Room number: 539
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
martapinter@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard