Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - dr. Szabó Zoltán

Adatok

dr. Szabó Zoltán

Egyetemi docens / Associate Professor
Informatikai Intézet
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1989 - 1994
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem , Gazdálkodástudományi kar, közgazdász szak (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2001, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2006 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2001 - 2006
  Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 1998 - 2000
  Világbanki Felsőoktatási Reform Projekt (FVP, FIPI), MIS programfelelős koordinátor
 • 1997 - 2001
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2007 - 2016
  Corvinno Technology Transfer Center Kft, Tanácsadó
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2008 -
  tanszékvezető, Információrendszerek tanszék
 • 2015 -
  Kari tanács tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1997, 5 hónap
  Erasmus University of Rotterdam
 • 2015, 1 hónap
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK oktatói mobilitás)
 • 2016, 1 hónap
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK oktatói mobilitás)
 • 2005, 1 hét
  University of Amsterdam (Erasmus oktatói mobilitás)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2003, Békésy György posztdoktori ösztöndíj
  Nemzeti Erőforrások Minisztériuma (http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/eredmenyek-archivum/szechenyi-istvan)
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Információmenedzsment
IT kontrolling
IT szolgáltatásmenedzsment (ITIL)
Folyamatmenedzsment
Informatikai stratégia

Informatikai tudományok

Információstratégia
Folyamatmenedzsment
IT szolgáltatásmenedzsment
Információgazdaságtan
Vállalati architektúra menedzsment
Fontosabb kutatások
 • 2013 - 2018, FUSION Erasmus Mundus projekt
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU (EACEA)
  További információk a kutatásról: http://www.fusion-edu.eu/
 • 2012 - 2016, cLINK Erasmus Mundus Mobility Project
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU (EACEA)
  További információk a kutatásról: http://www.clink-edu.eu/
 • 2010 - 2013, UbiPol: policy modeling
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU FP7
  További információk a kutatásról:
 • 2009 - 2011, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 (Hatékony állam, szakértő közigazgatás, versenyképes társadalom) alprojekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar Állam
  További információk a kutatásról: http://corvinusscience.uni-corvinus.hu/
 • 2005 - 2008, SAKE - Semantec enabled Agile Knowledge-based E-government
  Részvétel formája:
  Finanszírozó: IST 027128
  További információk a kutatásról: http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&page=proj-sake
 • 2004 - 2007, „Tudásszintkiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése” HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0093/1.0
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: HEFOP 3.3.1
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2007, „A felsőoktatásoi intézmények minőségi kultúraváltásának pilot programja” - BPR alprojekt, HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: HEFOP 3.3.1
  További információk a kutatásról:
 • 2003 - 2007, GUIDE FP6 IST Integrated Project
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EU-FP6
  További információk a kutatásról: www.guide-project.org
 • 2003 - 2004, COBIR – CobiT alapú intelligens, interaktív, informatikai auditot támogató szakértő rendszer fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: ITEM-2003 - G6216
  További információk a kutatásról:
 • 2003 - 2004, Fenntartható e-kormányzati szolgáltatások – finanszírozási és működtetési modellek
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: MEH IKB - SZT-2002-EG-2 pályázat
  További információk a kutatásról:
 • 2002 - 2004, TELEPIAC PROJEKT (Az elektronikus kereskedelmet támogató tudás- és szoftverbázis valamint referencia-áruház létrehozása\"
  Részvétel formája:
  Finanszírozó: IKTA 17/99 sz. pályázat
  További információk a kutatásról:
 • 2002 - 2003, Ecrime (bírósági szakértő rendszer fejlesztése)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: IKTA-00136/2001 az OMFB K+F projektje
  További információk a kutatásról:
 • 2001 - 2003, Információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: NKFP 2/021/2001
  További információk a kutatásról: A BKÁE és az MTA SZTAKI közös projektje
 • 2017 - 2018, "A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt projekt keretében, a Digitális Állam – korszerű IKT technológiák alkalmazási lehetőségei a közszolgálat fejlesztésében – 2017/116/BCE-GTK című Államtudományi Műhely kutatója (NKE/4822-12/2017)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2018, TÉT projekt (TÉT_16-1-2016-0052 Slovenian - Hungarian scientific and technological cooperation project: Comparative Analysis of Trends, Tools and Success Factors of Digital Transformation in Slovenia and Hungary)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2015 - 2018, gLink projekt (552099-EM-1-2014-1-UK-ERA MUNDUS-EMA21) intézményi koordinátor
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: EU (EACEA)
  További információk a kutatásról: http://glink-edu.eu/
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2008 - 2016
  ERGO Életbiztosító Zrt., Magyar Államkincstár, Diákhitel Központ Zrt, Corvinno TTC, Folyamatmenedzsment
 • 2002 - 2012
  Westel Rt., Budapest Bank, Raiffeisen Bank, Corvinno TTC, IT szolgáltatásmenedzsment
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Fővám tér 13-15 (Sóház)
  Szobaszám: 224
  Mellék: 7413
  Fővonal: 482-7413
  Fax: 482-7422
  Belső fax:
zoltan.szabo@uni-corvinus.hu
http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&tpage=oktatokSzaboZoltan
Personal data

dr. Szabó Zoltán

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Informatics
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1989 - 1994
  Budapest University of Economic Sciences, Faculty of Business and Administration, Economist (B)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration
Career
Workplaces
 • 2006 -
  Corvinus University of Budapest, Associate professor
 • 2001 - 2006
  Budapest university of Economics and Public Administration, Lecturer
 • 1998 - 2000
  World Bank Higher Education Reform Project (PMU Hungary), MIS program coordinatior
 • 1997 - 2001
  ,
 • 2007 - 2016
  Corvinno Technology Transfer Center, Consultant
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2008 -
  Head of Department
 • 2015 -
  Member of the Faculty Council
Important study tours, delegacies
 • 1997, 5 months
 • 2015, 1 month
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK visiting staff)
 • 2016, 1 months
  Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand (gLINK visiting staff)
 • 2005, 1 week
  University of Amsterdam (erasmus staff exchange)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2003, Békésy György postdoctor fellowship
  Ministry of National Resources
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Information management
IT controlling
IT Service management(ITIL)
Business Process Management
IT Strategy

informatics

Információstratégia
Folyamatmenedzsment
IT szolgáltatásmenedzsment
Információgazdaságtan
Vállalati architektúra menedzsment
Major research projects
 • 2013 - 2018, FUSION Erasmus Mundus project
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU (EACEA)
  Further info about research: http://www.fusion-edu.eu/
 • 2012 - 2016, cLINK Erasmus Mundus Mobility Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU (EACEA)
  Further info about research: http://www.clink-edu.eu/
 • 2010 - 2013, UbiPol: policy modeling
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU FP7
  Further info about research:
 • 2009 - 2011, TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 - Efficient State, Professional Public Administration, Competitive Society
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research: http://corvinusscience.uni-corvinus.hu/
 • 2005 - 2008, SAKE - Semantec enabled Agile Knowledge-based E-government
  Form of participation:
  Moneylender: EU - IST 027128
  Further info about research: http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&page=proj-sake
 • 2004 - 2007, Development of eLearning courses
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU (HEFOP 3.3.1)
  Further info about research:
 • 2004 - 2007, BPR in Higher Education
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU (HEFOP 3.3.1)
  Further info about research:
 • 2003 - 2007, GUIDE FP6 IST Integrated Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU-FP6
  Further info about research: www.guide-project.org
 • 2003 - 2004, COBIR - Development of a CobiT based intelligent, interactive expert system supporting IT Audit
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: ITEM-2003 - G6216
  Further info about research:
 • 2003 - 2004, Sustainable e-government Services
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: MEH IKB - SZT-2002-EG-2 pályázat
  Further info about research:
 • 2002 - 2004, TELEPIAC project (knowledge base related to e-commerce topics)
  Form of participation:
  Moneylender: IKTA 17/99 sz. pályázat
  Further info about research:
 • 2002 - 2003, Ecrime (development of a judiciary expert system)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OMFB
  Further info about research:
 • 2001 - 2003, IT services and tools for the Information Society (simulation modelling of the Hungarian Information Society development)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKFP 2/021/2001
  Further info about research: Joint project with MTA SZTAKI
 • 2017 - 2018, Digital government - ICT in the development of public sector
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, Slovenian - Hungarian scientific and technological cooperation project: Comparative Analysis of Trends, Tools and Success Factors of Digital Transformation in Slovenia and Hungary)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2015 - 2018, gLink project (552099-EM-1-2014-1-UK-ERA MUNDUS-EMA21) local coordinator
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU (EACEA)
  Further info about research: http://glink-edu.eu/
Membership in scientific or professional bodies/organizations Expert consultancy activities
 • 2008 - 2016
  ERGO Life Insurance Co., Hungarian State Treasury, Student Loan Center Ltd., Corvinno TTC, Process Management
 • 2002 - 2012
  Westel, Budapest Bank, Raiffeisen Bank, Corvinno TTC, IT Service Management
Contacts
Location at the university
 • Building: Fővám tér 13-15 (Salt House)
  Room number: 224
  Extension: 7413
  Main line: 482-7413
  Fax:
  Internal fax:
zoltan.szabo@uni-corvinus.hu
http://informatika.bke.hu/root/web/web.nsf/do?open&lang=hu&tpage=oktatokSzaboZoltan
Copied to clipboard
GEN.:2021.06.20. - 19:31:20