Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Szabó Ágnes

Adatok

Szabó Ágnes

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1999 - 2004
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdálkodástudomnyi Kar, Marketing (B)
 • 1999 - 2004
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Európa tanulmányok (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2012, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskola "summa cum laude" minősítés
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2004 - 2005
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Marketing Tanszék, marketingkutatás szemináriumvezető
 • 2005 - 2006
  EGIS Marketing főosztály, marketing munkatárs
 • 2005 -
  Budapesti Sportszövetségek Uniója (korábban BSZSZ), marketing oktató
 • 2007 -
  MLBKT és IFKA, marketing oktató
 • 2006 - 2009
  Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, Ph.D hallgató
 • 2009 - 2011
  Hoffmann Research (majd TNS-Hoffmann), kvalitatív kutató
 • 2009 - 2013
  Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, egyetemi tanársegéd
 • 2013 - 2013
  Zürichi Egyetem és ZHAW Winterthur, visiting scholar
 • 2013 -
  Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, egyetemi adjunktus
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2011, 1 hét
  International Sport Management Seminar, Izmir University, Törökország
 • 2012, 1 hét
  Valencia Summer School on Business and Economics
 • 2013, 4 hónap
  Zürich University
 • 2013, 4 hónap
  ZHAW Winterthur
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2004, TDK 1. helyezés
  BCE
 • 2004, A 2004. év Legjobb Marketing Diploma Díj III. helyezett
  BCE
 • 2005, OTDK 2. helyezés
  BCE
 • 2013, 1. helyezés
  Magyar Sporttudományi Társaság tanulmányírási pályázat
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
felső
felső
német
felső
felső
felső
spanyol
alap
alap
alap
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalatgazdaságtan
Üzleti gazdaságtan
Cases on business economics
Sportgazdaságtan: Szabadidősport üzleti kérdései, Szabadidő és sportmenedzsment, Sport és rendezvénymenedzsment
Marketing - Nemzetközi marketing

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Szabadidősport: szabadidősport működése, a szabadidősport gazdasági hatásai, sportfogyasztás, munkahelyi sport, vállalati egészségfejlesztés


Nemzetközi marketing
Szabadidősport és versenyképesség
Fontosabb kutatások
 • 2006 - 2006, A szabadidősport üzleti kérdései
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: NSH
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2012, Hazai (hivatásos) sportvállalatok nemzetközivé válása alprojekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2009 - , ,
  Magyar Sporttudományi Társaság, országos
 • 2008 - , ,
  Doktoranduszok Országos Szövetsége, országos
 • 2008 - , ,
  Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, országos
 • 2013 - , köztestületi tag,
  MTA Gazdaság és Jogtudományok osztálya, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2012 - , bíráló,
 • 2012 - , bíráló,
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2013 -
  Legfittebb Munkahely felmérés (Team Rekreáció Kft.), munkahelyi sport
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 145
  Mellék: 482-5354
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
agnes.szabo2@uni-corvinus.hu
Personal data

Szabó Ágnes

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of Business Economics / Department of Business Studies
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1999 - 2004
  Corvinus University Budapest, Marketing, Faculty of Business Administration (B)
 • 1999 - 2004
  Corvinus University Budapest, EU-studies, Faculty of Social Sciences (B)
Scientific degrees and awards
 • 2012, PhD
  Corvinus University Budapest, Faculty of Business Administration (summa cum laude)
Career
Workplaces
 • 2004 - 2005
  Corvinus University Budapest, Institute of Marketing and Media, lecturer at marketing research seminar
 • 2005 - 2006
  EGIS Marketing Department, marketing coordinator
 • 2005 -
  Union of Budapest Sports Federations, marketing lecturer
 • 2007 -
  MLBKT and IFKA, marketing lecturer
 • 2006 - 2009
  Corvinus University Budapest, Faculty of Business Administration, Ph.D-student
 • 2009 - 2011
  Hoffmann Research and TNS-Hoffmann, qualitative researcher
 • 2009 - 2013
  Corvinus University Budapest, Institute of Business Economics, Department of Business Studies, junior assistant professor
 • 2013 - 2013
  Zürich University and ZHAW Winterthur, visiting scholar
 • 2013 -
  Corvinus University Budapest, Institute of Business Economics, Department of Business Studies, senior assistant professor
Important study tours, delegacies
 • 2011, 1 week
  International Sport Management Seminar, Izmir University
 • 2012, 1 week
  Valencia Summer School on Business and Economics
 • 2013, 4 months
  Zürich University
 • 2013, 4 months
  ZHAW Winterthur
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2004, TDK 1.
  Corvinus University Budapest
 • 2004, Best Marketing Diploma 3.
  Corvinus University Budapest
 • 2005, OTDK 2.
  Corvinus University Budapest
 • 2013, 1st place
  Hungarian Sports Science Association study writing competition
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Advanced
Advanced
German
Advanced
Advanced
Advanced
Spanish
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Spanish
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

Business Economic
Applied Business Economics
Cases on business economics
Sport business: Leisure sports studies, Leisure and sport management, Sport and event management
Marketing - International marketing

organization science

Leisure Sports : leisure sports operation and economic impact of sports, sports consumption , workplace sports, workplace health


International marketing
Competitiveness and leisure sports
Major research projects
 • 2006 - 2006, Business aspects of leisure sports
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NSH
  Further info about research:
 • 2010 - 2012, The internationalization of domestic ( professional ) sports companies
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2009 - , ,
  Hungarian Sports Science Association, national
 • 2008 - , ,
  National Association of Phd-students, national
 • 2008 - , ,
  Organisation and Management Society, national
 • 2013 - , member of the public body,
  MTA Institute of Economics and Law, national
Board memberships and positions
 • 2012 - , reviewer,
 • 2012 - , reviewer,
Expert consultancy activities
 • 2013 -
  Fittest Workplace Survey ( Team Recreation Ltd. )., workplace sport
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: 145
  Extension: 482-5354
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
agnes.szabo2@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard