Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Ságvári Bence

Adatok

Dr. Ságvári Bence

assistant professor
Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
egyetemi docens
1977
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1996 - 2001
  ELTE Társadalomtudományi Kar, szociológia (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2011, PhD
  ELTE Társadalomtudományi Kar
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2009 -
  Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK), tudományos főmunkatárs
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2005, 4 hónap
  Indiana University Bloomington (Rézler Scholar)
 • 2011, 1 hónap
  GMF Marshall Memorial Fellowship
 • 2014, 10 hónap
  Indiana University Bloomington (Fulbright VIsiting Professor)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2007, Junior Prima Díj
 • 2021,
  Polányi Díj
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység
Fontosabb kutatások
 • 2010 - , European Social Survey (ESS)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: NKFIH
  További információk a kutatásról: www.europeansocialsurvey.org https://tk.hu/european-social-survey-ess
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2017 - , Intersections. East European Journal of Society and Politics (Intersections.EEJSP), a szerkesztőség tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C épület
  Szobaszám: 421
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
bence.sagvari@uni-corvinus.hu

hétfő, 11-12
Personal data

Dr. Ságvári Bence

Associate Professor
Institute of Communication and Sociology / Department of Sociology and Social Policy
Associate professor
1977
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1996 - 2001
  ELTE Faculty of Social Sciences, MA in Sociology (B)
Scientific degrees and awards
 • 2011, PhD
  ELTE Faculty of Social Sciences
Career
Workplaces
 • 2009 -
  Centre for Social Sciences (CSS), Research Fellow, Head of Research Department CSS-RECENS
Important study tours, delegacies
 • 2005, 4 months
  Indiana University Bloomington (Rézler Scholar)
 • 2011, 1 month
  GMF Marshall Memorial Fellowship
 • 2014, 10 months
  Indiana University Bloomington (Fulbright VIsiting Professor)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2007, Junior Prima Award
 • 2021, Polányi Prize
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Social Network Analaysis, Research Methodology,

sociology
Major research projects
 • 2010 - , European Social Survey (ESS)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: www.europeansocialsurvey.org
Board memberships and positions
 • 2017 - , Intersections. East European Journal of Society and Politics (Intersections.EEJSP), editor-in-chief, member of the editorial team
  Foreign language
Publications
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 421
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
bence.sagvari@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard