Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Pogány Ágnes

Adatok

Dr. Pogány Ágnes

Egyetemi docens / Associate Professor
Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1978 - 1982
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, pénzügy (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1993, dr. univ
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 1993, kandidátus
  Magyar Tudományos Akadémia
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1982 - 1991
  MTA Történettudományi Intézet, Tudományos segédmunkatárs
 • 1991 - 2001
  MTA-BKE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, Tudományos munkatárs, majd főmunkatárs
 • 2001 -
  BCE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, egyetemi docens
 • 2006 -
  BCE Szociológiai és Társadalom-politikai Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ, egyetemi docens
 • 2012 - 2017
  MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport, tudományos főmunkatárs
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2002, három év
  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2000, tizenkét hónap
  Alexander von Humboldt ösztöndíj, Berlin, Freie Universität, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte
 • 1998, három év
  Az Open Society Institute Research Support Scheme
 • 1994, tizenkét hónap
  Lise-Meitner ösztöndíj, Bécs, Wirtschaftsuniversität Gazdaság- és Társadalomtörténeti Intézet
 • 1984, két hónap
  Institut für Europäische Geschichte, Mainz, Németország
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
francia
alap
alap
alap
német
felső
felső
felső
angol
felső
felső
felső
orosz
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: francia
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: alap
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: orosz
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete, Bank- és pénztörténet, A fogyasztás társadalomtörténete, Európa gazdaság- és társadalomtörténete, Vállalkozástörténet

Történelemtudományok

19-20, századi gazdaság- és társadalomtörténet, bank- és pénztörténet, vállalkozástörténet

A magyarországi infláció története 1914-1924.Bank-ipar kapcsolat a 20. század első felébenBudapesti nagymalmok története a két világháború között
Fontosabb kutatások
 • 2006 - 2010, Globalizing Europe: Economic History Network (Globaleuronet) Promoting an Integrated Empirical Approach to Economic Growth, Institutional Convergence and Social Cohesion in Europe, 1850-2000
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: European Science Foundation
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2006, Austria’s Economic Relations with Central and South-East European Neighbours after the Second World War
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Universität Wien
  További információk a kutatásról:
 • 1998 - 1999, 1998-1999 The Role of Austrian Economic Policy in Central Europe in the Inter-War Period
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Wirtschaftsuniversitär Wien
  További információk a kutatásról:
 • 1988 - 1992, Bank-Industry Relations in the Inter-War Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: The London School of Economics and Political Sciences
  További információk a kutatásról:
 • 2006 - 2009, Imrédy Béla, a bankár és miniszter
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2001 - 2004, Vállalati vezérkarok, 1873-1938. A nagyvállalati menedzserek Magyarországon
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 1997 - 2000, A magyar malomipar finanszírozása, 1841-1931
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - , A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: NKFIH
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2006 - 2014, titkár, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottsága, országos
 • 2014 - , alelnök, vezető (elnök, igazgató stb)
  MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottsága, országos
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2015 - , főszerkesztő, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Közraktár u. 4-6.
  Szobaszám: 406
  Mellék: 7324
  Fővonal: 482-7324
  Fax: 482-7348
  Belső fax:
agnes.pogany@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Pogány Ágnes

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Communication and Sociology / Department of Sociology and Social Policy
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1978 - 1982
  Karl Marx University if Economic Sciences, Finances (B)
Scientific degrees and awards
 • 1993, dr. univ
  Budapest University of Economics
 • 1993, kandidátus
  Hungarian Academy of Sciences
Career
Workplaces
 • 1982 - 1991
  Institute of History, Hungarian Academy of Sciences, junior research fellow
 • 1991 - 2001
  MTA-BKE Research Group for Economic and Social History, research fellow, then senior research fellow
 • 2001 -
  CUB Department of Economic and Social History, associate professor
 • 2006 -
  CUB Institute for Sociology and Social Policy, Centre for Economic and Social History, associate professor
 • 2012 - 2017
  MTA-ELTE Crisis History Research Group, research fellow
Important study tours, delegacies
 • 2002, 3 years
  Bólyai János Research Scholarship
 • 2000, 12 months
  Alexander von Humboldt scholarship, Freie Universität, Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte, Berlin
 • 1998, 3 years
  Az Open Society Institute Research Support Scheme
 • 1994, 12 months
  Lise-Meitner Scholarship, Institute for Economic and Social History, Wirtschaftsuniversität, Vienna
 • 1984, 2 months
  nstitut für Europäische Geschichte, Mainz, Germany
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Basic
Basic
Basic
German
Advanced
Advanced
Advanced
English
Advanced
Advanced
Advanced
Russian
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Economic and social history, banking history, history of consumption, business history

history and archeology

19-20, századi gazdaság- és társadalomtörténet, bank- és pénztörténet, vállalkozástörténet

The history of the Hungarian inflation 1914-1924The history of the Hngarian central bank in the interwar periodBank-indusrty relations in the first half of the 20th centuryThe history of the big Budapest flour mills
Major research projects
 • 2006 - 2010, Globalizing Europe: Economic History Network (Globaleuronet) Promoting an Integrated Empirical Approach to Economic Growth, Institutional Convergence and Social Cohesion in Europe, 1850-2000
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Science Foundation
  Further info about research:
 • 2004 - 2006, Austria’s Economic Relations with Central and South-East European Neighbours after the Second World War
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Vienna University
  Further info about research:
 • 1998 - 1999,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Wirtschaftsuniversitär Wien
  Further info about research:
 • 1988 - 1992, Bank-Industry Relations in the Inter-War Europe
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: The London School of Economics and Political Sciences
  Further info about research:
 • 2006 - 2009, Béla Imrédy, banker and minister
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2001 - 2004, Company staffs 1873-0938 managers of big corporations in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 1997 - 2000, Financing the Hungarian flour milling industry 1841-1931
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2017 - , Trianon Hungary on the crossroad of tradition and modernity - historical handbook of the Horthy period
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKFIH
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2006 - 2014, secretary, leadership position (president, director etc)
  Hungarian Academy of Sciences Committee of History, Sub Commity of Economic History, national
 • 2014 - , vice president, leadership position (president, director etc)
  Hungarian Academy of Sciences Committee of History, Sub Commity of Economic History, national
Board memberships and positions
 • 2015 - , general editor, other position (e.g. member of the advisory board)
  Hungarian language
Contacts
Location at the university
 • Building: Közraktár u. 4-6.
  Room number: 406
  Extension: 7324
  Main line: 482-7324
  Fax: 482-7348
  Internal fax:
agnes.pogany@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard