Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Dr. Péti Márton

Personal data

Dr. Péti Márton

Egyetemi docens / Associate Professor
Szakszervezet
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1998 - 2001
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, térinformatikai szakértő (posztgraduális képzés) (főiskolai)
 • 1995 - 2000
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar, okl. geográfus;terület- és településfejlesztő szakiránykörnyezetkutató szakirány (főiskolai)
Scientific degrees and awards
 • 2007, PhD
  Szegedi Tudományegyetem
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2014 -
  Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság, kutató, igazgatóhelyettes
 • 2012 - 2014
  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, főtervező-főosztályvezető
 • 2009 - 2020
  Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalom és Gazdaságföjldrajz Tanszék, egyetemi adjunktus részmunkaidős
 • 2005 - 2012
  Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Stratégiai tervezési IgazgatóságStratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda , vezető tervező, irodavezető
 • 2003 - 2005
  Állami erdészeti Szolgálat, térinformatikai rendszerfejlesztő
 • 2001 - 2003
  Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszék, doktorandusz
 • 2000 - 2001
  Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TitkárságaDél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács K+F Porgramcentrum - UNICOTEC Universitas Kooperációs Kutatási és Technológia Transzfer Központ , projektmenedzser
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2016 - 2019
  központvezető Geostratégia Központ
 • 2017 - 2019
  intézetigazgató Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
 • 2019 -
  szakfelelős (regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak)
 • 2018 -
  szakfejlesztési bizottság tagja (regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak, elnöke 2018-19)
 • 2017 -
  Budapest Klímaplatform BCE delegált tagja
 • 2017 - 2019
  T-Kar Kari Tanács tagja
Important study tours, delegacies
 • 2004, 3 hó
  Az Európai Unió Tanácsa Főtitkárság DGBII Strukturális Agrárpolitikai Főig.
 • 2004, 4 hó
  Turkui Egyetem Satakunta Környezeti Kutató Intézet
 • 2003, 3 hó (össz.)
  Frankfurti Egyetem Földrajzi Kar Didaktikai Földrajzi Intézet
 • 2001, 4 hó
  Roskildei Egyetem Tájkutató Központ, Roskilde – Dánia
 • 1999, 6 hét
  Oslói Egyetem Nemzetközi Nyári Egyetem
Awards, titles, honors
 • 2014, Miniszteri Elismerő Oklevél Földművelésügyi Minisztériuma 2014-20-as fejlesztési ciklus tervezéséért
 • 2014, NGM-ME Államtitkári és NTH Elnöki közös Elismerő Oklevéla Partnerségi Megállapodás 2014-20 tervezéséért
 • 2014, Miniszteri Elismerő Oklevél Nemzetgazdasági Minisztériuma Partnerségi Megállapodás 2014-20 tervezéséért
 • 2011, Emléklap Bolyai Kutatási Ösztöndíj kiemelkedő teljesítéséért
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

fejlesztéspolitikai és területfejlesztési tervezés és értékelés, programmenedzsment, stratégiai tervezés, területi tervezés, nemzetstratégiák

multidisciplinary social sciences

európai uniós fejlesztéspolitika, közép európai és magyarországi geostratégiák, Kárpát-medencei magyarságkutatás

térségi fenntarthatóság, tájökológia, fejlesztéspoltikai monitoring és értékelés
Major research projects
 • 2017 - , EFOP-3.6.1-16-2016-00013 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán. (alprojektvezetőként)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU tagállami
  Further info about research: alprojektvezető
 • 2016 - 2017, Új Selyemút Új Selyemút Gazdasági Övezet politikai rendszereinek és Magyarországra ható geostratégiai tényezőinek feltárása
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: MNB
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, EFOP-3.10.1-17-2017-00002 – Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EU tagállami
  Further info about research:
 • 2009 - 2014, ATTRACT-SEE / EURUFU / CLUSTRAT transznacionális projektek
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU ETE Program transznacionális programok (Central, SEE)
  Further info about research: magyarországi konzorciumi parter képviselője
 • 2003 - 2005, Balaton Projekt integrált döntés-elõkészítõ rendszer megalkotása és bevezetése a fenntartható turizmus elérése érdekében
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU LIFE Program
  Further info about research:
 • 2008 - 2009, LisGo – The Potential for Regional Policy Instruments, 2007-2013, to contribute to the Lisbon and Göteborg objectives for growth, jobs and sustainable development
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU Bizottság
  Further info about research:
 • 2009 - 2009, Implementation guidelines on evaluation and capacity building for the local and micro regional level in Hungary – A guide to evaluation of local development strategies
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OECD
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2012 - 2014, tag,
  Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat Tanácsa, national
 • 2011 - 2014, irányítótestületi tag nemzetközi projektekben,
  ATTRACT-SEE / EURUFU / CLUSTRAT transznacionális projektek, international
 • 2009 - 2014, iránytótestületi és munkacsoporti tag,
  A Visegrádi Országok, valamint Románia és Bulgária közös területfejlesztési együttműködése 2009-2014, international
 • 2010 - 2011, támogató csoport tagja,
  Urban Development Group of Directore Generals 0States of the European Union Repsonsible for Urban Policy 2011, international
 • 2011 - 2011, meghívott szakértő,
  Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) – meghívott szakértő klíma-sérülékenységi projektben, international
 • 2010 - 2011, tag (tervező-szövegező munkákat támogató Support Team),
  Az EU Territorial Agenda 2020 és a Territorial State and Perspectives policy dokumentumok tervező-szövegező munkái 2011, international
 • 2009 - 2009, szakértői kör tagja,
  OECD LEED Trento Centre közös projektmunka (2009), international
 • 2015 - , Magyar Földrajzi Társaság, member
  ,
 • 2010 - , elnökségi tag, leadership position (president, director etc)
  ECOVAST Magyarország Egyesület (European Council for the Village and Small Town, Hungary), national
 • 2010 - , International Association of Impact Assessment (megszakításokkal), member
  , international
 • 2009 - , Magyar Urbanisztikai Társaság, member
  ,
 • 2002 - , Regional Studies Association (megszakításokkal), member
  , international
 • 2016 - , Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság (Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014-2020 Monitoring Bizottsága), member
  , national
Board memberships and positions
 • 2009 - , szerkesztőbizottsági tag, Falu Város Régió, editor-in-chief, member of the editorial team
  Hungarian language
 • 2009 - 2016, sorozatszerkesztő, Területfejlesztési Füzetek, editor-in-chief, member of the editorial team
  Hungarian language
 • 2017 - , sorozatszerkesztő, Corvinus Geographia, Geopolitica, Geooeconomia, editor-in-chief, member of the editorial team
  Foreign language
 • 2015 - , szerkesztőbizottság tagja, Kárpát-haza Szemle, president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2016 - , szerkesztőbizottság tagja, Corvinus Regional Studies, editor-in-chief, member of the editorial team
  Foreign language
Contacts
Location at the university
 • Building: C.
  Room number: 304.2
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
marton.peti@uni-corvinus.hu

szerda 17-19 óra között, C.304.2
Personal data

Dr. Péti Márton

Egyetemi docens / Associate Professor
Rektori szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
head of department
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1998 - 2001
  Technical University of Budapest, expert on geographical information systems (főiskolai)
 • 1995 - 2000
  University of Szeged, geographer of environmental sciencesgeographer of regional and urban development (főiskolai)
Scientific degrees and awards
 • 2007, PhD
  University of Szeged
Career
Workplaces
 • 2016 -
  Corvinus University of Budapest, Associate Professor
 • 2014 -
  Research Institute for National Strategy Directorate of Research, Strategy, and Coordination,
 • 2012 - 2014
  Office for National Economic Planning, Chief Planner, Head of Dept.
 • 2009 - 2016
  Eötvös Lóránd University Department of Social and Economic Geography, Senior Lecturer
 • 2005 - 2012
  VÁTI Hungarian Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, Senior Planner, Head of Unit
 • 2003 - 2005
  Hungarian State Forest Service, GIS development expert
 • 2001 - 2003
  University of Szeged Department of Physical Geography, PHD student
 • 2000 - 2001
  South Great Plain Regional Development Council (DARFT) DARFT Secretariat – R&D Programme Centrum of DARFT - Unicotec Co-operative Research and Technology Transfer Nonprofit Ltd., Project Manager
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2016 - 2019
  head of research and educational unit at Centre of Geostrategy
 • 2017 - 2019
  Director of Institute Institute of Geography, Geoeconomy, and Sustainable Development
 • 2019 -
 • 2018 -
 • 2017 -
  Member of Budapest Climate Platform (CUB delegate)
 • 2017 - 2019
  Member of Faculty Councl
Important study tours, delegacies
 • 2004, 3 months
  General Secretariat of the Council of the EU DGBII Structural Agrarian Policy General Directorate
 • 2004, 4 months
  University of Turku, Satakunta Environmental Research Institute
 • 2003, 3 months (altogether)
  Goethe University Frankfurt, Institute of Human Geography; Frankfurt am Main, Germany
 • 2001, 4 months
  Roskilde University Department of Geography and Development Studies; Roskilde, Denmark
 • 1999, 6 weeks
  Name of the academic institution: Oslo University International Summer School; Oslo, Norway
Awards, titles, honors
 • 2014, Acknowledgement by Ministry of Agriculture for planning of the 2014-20 programme period
 • 2014, Acknowledgement by secretary of state for planning of the 2014-20 programme period
 • 2014, Acknowledgement by Ministry for National Economy for planning of the 2014-20 programme period
 • 2011, Acknowledgement by Hungarian Academy of Sciences for outstanding research activity in the frame of Bolyai Scholarship
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

development policy, strategic planning, regional development

multidisciplinary natural sciences

EU development sources, Geostrategies in Central and Eastern Europe

regional sustainability, landscape ecology, monitoring and evaluation of state subsidies
Major research projects
 • 2017 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2017,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2017 - 2018,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2012 - 2014, member,
  Council of Hungarian National Rural Development Network, national
 • 2011 - 2014, member of steering goup of international projects,
  ATTRACT-SEE 2012-2014EURUFU 2011-2014CUSTRAT 2012-2014, international
 • 2009 - 2014, member of steering and working group,
  Spatial Development Cooperation of V4+2 countries 2009-2014, international
 • 2010 - 2011, member of support team,
  Urban Development Group of Directore Generals 0States of the European Union Repsonsible for Urban Policy 2011, international
 • 2011 - 2011, invited expert,
  European Environmental Agency (EEA) – invited expert in a supporting working group of a climate-resiliance reserach and methodolical research, international
 • 2010 - 2011, member of Support Team,
  Drafting the EU Territorial Agenda 2020 and Territorial State and Perspectives Policy Documents 2011, international
 • 2009 - 2009, member of expert group,
  Joint project with OECD LEED Trento Centre (2009), international
 • 2015 - , , member
  ,
 • 2010 - , Member of Board, leadership position (president, director etc)
  ECOVAST Hungary European Council for the Village and Small Town, Hungary, national
 • 2010 - , , member
  , international
 • 2009 - , , member
  ,
 • 2002 - , , member
  , international
 • 2016 - , Monitoring Committee of Hungarian Partnership Agreement, member
  , national
Board memberships and positions
 • 2009 - , member of editorial board,
 • 2009 - 2016, editorial manager of journal,
 • 2017 - , Series Editor, editor-in-chief, member of the editorial team
  Foreign language
Contacts
marton.peti@uni-corvinus.hu

C.304.2 Wednesday 17-19 hours
Copied to clipboard
X
×