Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Móricz Péter

Adatok

Dr. Móricz Péter

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1995 - 1998
  Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest, Számvitel szak (A)
 • 1998 - 2000
  BKÁE, Gazdálkodási szak (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2011, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2000 - 2011
  BCE (korábban: BKÁE) Gazdálkodástudományi kar, PhD hallgató, doktorjelölt
 • 2001 - 2011
  BCE (korábban: BKÁE) Gazdálkodástudományi kar, egyetemi tanársegéd
 • 2009 - 2010
  Corvinus School of Management, MBA programvezető
 • 2010 - 2014
  Corvinus School of Management, ügyvezető igazgató, MBA programvezető
 • 2011 - 2016
  BCE Vezetés és kontroll tanszék, egyetemi adjunktus
 • 2016 -
  BCE Vezetés és kontroll tanszék, egyetemi docens, 2020-tól szakfelelős
 • 2018 -
  BCE Vezetés és kontroll tanszék, tanszékvezető
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2002 - 2003
  Az egyetemi tanács tagja
 • 2002 - 2005
  Az EDT, majd a TTDT tagja
 • 2006 - 2009
  A szenátus póttagja
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2010, 2 hét
  IEDC Bled School of Management
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2005, PhD Chair ösztöndíj
  Viadom Zrt.
 • 2014, Az Év Informatikai Oktatója 2. díj
  Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége
 • 2015,
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2017, Rektori kitüntető oklevél
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2015, 1. díj a 21. CEEMAN Esettanulmány-író Versenyen (társszerző: Drótos György)
  CEEMAN és Emerald
 • 2019, A félév legjobb előadója a Gazdálkodástudományi Karon - 2. helyezett
  Corvinus HÖK
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
közép
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Információs erőforrás menedzsment, Folyamatmenedzsment és IT, Gyakorlati projekt

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Üzleti modellek és üzleti folyamatok digitalizációja, közösségi gazdaság, informatika és versenyképesség, információrendszerek vezetése

Internetes üzleti modellek, Számítástechnikai hulladékok, teljesítménymenedzsment, szervezeti innovációk
Fontosabb kutatások
 • 2003 - 2006, Teljesítménymenedzsment modellek perspektívái a közszolgálati és nonprofit szektorban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2002 - 2003, Számítógépes hulladék: megelőzés és kezelés
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Környezetvédelmi Minisztérium
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - , Versenyképesség kutatás - Információmenedzsment és digitalizáció témakör
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: BCE Versenyképesség Kutatóközpont
  További információk a kutatásról: Kvantitatív kutatássorozat magyar közép- és nagyvállalatok körében
 • 2006 - 2012, CIO benchmarking
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: IFUA Horváth & Partners
  További információk a kutatásról: Az informatikai vezetők körében végzett benchmarking-kutatás: informatikai szervezetről, költségekről, alkalmazásokról.
 • 2011 - 2011, Corvinus Webáruház Kutatás
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Magyar Posta
  További információk a kutatásról: Kérdőíves felmérés a magyarországi webáruházak működéséről
 • 2018 - , EFOP-3.6.2-16-2017-00007, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  További információk a kutatásról: http://kutatasfejlesztes.uni-corvinus.hu/index.php?id=63318
 • 2018 - 2018, EFOP-3.6.1-16-2016-00013 (Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
  További információk a kutatásról: http://kutatasfejlesztes.uni-corvinus.hu/index.php?id=63318
 • 2012 - 2012, A felsőoktatás szerepe a tudás alapú társadalom kiépítésben TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 K+F+I alprojektjének műhelye
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Európai Unió
  További információk a kutatásról: A kutatás szakmai vezetője: Kerekes Sándor; az alprojekt szakmai vezetője: Szabó Katalin; a felsőoktatási műhely szakmai vezetője: Hrubos Ildikó
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8.
  Szobaszám: E.375
  Mellék: 5304
  Fővonal: 1-4825304
  Fax: 1-4825018
  Belső fax: 5018
peter.moricz@uni-corvinus.hu

Hétfő 13:30-15:00, MS Teams (2020/21/2)
Personal data

Dr. Móricz Péter

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Institute of Management / Department of Management Control
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1995 - 1998
  College of Finance and Accountancy, Budapest, Accounting (A)
 • 1998 - 2000
  Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Business Administration (B)
Scientific degrees and awards
 • 2011, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2000 - 2011
  CUB (formerly: BUESPA) Faculty of Business Administration, PhD candidate
 • 2001 - 2011
  CUB (formerly: BUESPA) Faculty of Business Administration, assistant professor
 • 2009 - 2010
  Corvinus School of Management, MBA program manager
 • 2010 - 2014
  Corvinus School of Management, managing director, MBA director
 • 2011 - 2016
  CUB Department of Management Control, senior assistant professor
 • 2016 -
  CUB Department of Management Control, associate professor, from 2020 program director
 • 2018 -
  CUB Department of Management Control, head of department
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2002 - 2003
  Student member of the University Council
 • 2002 - 2005
  Student member of the Doctoral Council
 • 2006 - 2009
  vice senator
Important study tours, delegacies
 • 2010, 2 weeks
  IEDC Bled School of Management
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2005, research chair
  Viadom Zrt.
 • 2014, IT Lecturer of the Year Runner-up
  Hungarian Chief Information Officers’ Association
 • 2015, Rector's Award
  Corvinus University of Budapest
 • 2017, Rector's Certificate of Honor
  Corvinus University of Budapest
 • 2015, 1st place at the 21st CEEMAN Case Writing Competition (co-writer: Gyorgy Drotos)
  CEEMAN & Emerald
 • 2019, Lecturer of the semester at Corvinus Business School Runner-up
  Corvinus Student Council
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Information management, Process management and IT, Business Project

organization science

Digitalization of business models and business processes, sharing economy, IT competitiveness, managing information systems

E-business models, Computer waste management, performance management, organizational innovation
Major research projects
 • 2003 - 2006, Performance management models in the public and the non-profit sector
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Scientific Research Fund
  Further info about research:
 • 2002 - 2003, Computer waste management
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of the environment
  Further info about research:
 • 2004 - , Competitiveness Research - Information management and digitalization research stream
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Competitiveness Research Centre
  Further info about research: Series of quantitative survey among medium-sized and large companies in Hungary
 • 2006 - 2012, CIO benchmarking
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: IFUA Horváth & Partners
  Further info about research: Series of survey research on specific IT management topics
 • 2011 - 2011, Corvinus E-commerce Survey
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Post
  Further info about research: Survey among the Hungarian webshops
 • 2018 - , Aspects on the development of intelligent, sustainable and inclusive society: social, technological, innovation networks in employment and digital economy
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Human Capacity
  Further info about research:
 • 2018 - 2018, Institutional developments for intelligent specialization at the Székesfehérvár Campus of Corvinus University of Budapest
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Human Capacity
  Further info about research:
 • 2012 - 2012,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: National Office for Research and Technology, European Union
  Further info about research: Leader of the project: Sándor KEREKES, leader of R+D+I subproject: Katalin SZABÓ, leader of the work package: Ildikó HRUBOS
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building - 8 Fovam square
  Room number: E.375
  Extension: 5304
  Main line: 1-4825304
  Fax: 1-4825018
  Internal fax: 5018
peter.moricz@uni-corvinus.hu

Monday 13:30-15:00, MS Teams (2020/21/2)
Copied to clipboard