Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Mike Nimród

Adatok

Mike Nimród

Egyetemi tanársegéd
Informatika Intézet / Infokommunikációs Tanszék
tanársegéd
1991
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2010 - 2015
  Babes - Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Jog (B)
 • 2015 - 2016
  Babes - Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Európai Unió Magánjogrendszere (D)
 • 2016 - 2017
  Debreceni ÁJK, European and International Business Law LL.M. (D)
 • 2017 - 2021
  Budapesti Corvinus Egyetem, Business Information Technology PhD (F)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2019 - 2019
  Babes - Bolyai Tudományegyetem, Jogi Kar, Kolozsvár, Tanársegéd
 • 2016 - 2019
  NTT DATA Romania, Kolozsvár, Cégjogász
 • 2018 - 2021
  NTT DATA Romania, Kolozsvár, Adatvédelmi tisztviselő
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2020 - 2021
  Doktorandusz Önkormányzati Képviselő (KGIDI doktori iskola)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2016, I. helyezés
  Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 • 2017, II. helyezés
  Országos Tudományos Diákköri Konferencia
 • 2017, Különdíj
  Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
magyar
anyanyelvi
anyanyelvi
anyanyelvi
Igen
angol
felső
felső
felső
Igen
román
anyanyelvi
anyanyelvi
anyanyelvi
Igen
Nyelvismeret
 • Nyelv: magyar
  Beszéd: anyanyelvi
  Írás: anyanyelvi
  Olvasás: anyanyelvi
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: román
  Beszéd: anyanyelvi
  Írás: anyanyelvi
  Olvasás: anyanyelvi
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
Kutatás, szakértői tevékenység

Jog, Jogi kockázatok az e-businessben, Beépített adatvédelem

Állam- és jogtudományok

Felhő alapú szoftverek adatvédelme, Kriptográfia, Kriptoeszközök piacának szabályozása

Online zaklatás, Blokklánc technológia
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Sóház
  Szobaszám: 19
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
nimrod.mike@uni-corvinus.hu
Personal data

Mike Nimród

Assistant Lecturer
Institute of Informatics / Department of Infocommunication
Assistant lecturer
19991
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2010 - 2015
  Babes - Bolyai University, Klausenburg, Law (B)
 • 2015 - 2016
  Babes - Bolyai University, Klausenburg, Private Law of the European Union (D)
 • 2016 - 2017
  University of Debrecen, Faculty of Law, European and International Business Law LL.M. (D)
 • 2017 - 2021
  Budapesti Corvinus Egyetem, Business Information Technology PhD (F)
Career
Workplaces
 • 2019 - 2019
  Babes - Bolyai University, Faculty of Law, Klausenburg, Assistant lecturer
 • 2016 - 2019
  NTT DATA Romania, Klausenburg, Legal counsel
 • 2018 - 2021
  NTT DATA Romania, Klausenburg, Data protection officer
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2020 - 2021
  Doctoral Student Council Elected Representative
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2016, I. place
  Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 • 2017, II. place
  Országos Tudományos Diákköri Konferencia
 • 2017, Distinct award
  Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
Hungarian
Native
Native
Native
Yes
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Romanian
Native
Native
Native
Yes
Language skills
 • Language: Hungarian
  Speaking: Native
  Writing: Native
  Reading: Native
  Media appearance: Yes
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Romanian
  Speaking: Native
  Writing: Native
  Reading: Native
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

Law, Legal risks in e-business, Privacy by design

political sciences and law

privacy by design in cloud-based softwares, encryption, regulatory aspects on crypto markets

cyberbullying, blockchain technology
Contacts
Location at the university
 • Building: Sóház
  Room number: 19
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
nimrod.mike@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard