Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Michalkó Gábor

Adatok

Michalkó Gábor

Egyetemi tanár / Professor
Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
egyetemi tanár
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1988 - 1993
  Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debreceni Egyetem), történelem-földrajz szak (D)
 • 1997 - 1999
  Budapesti Gazdasági Főiskola, idegenforgalom és szálloda szak (C)
Tudományos fokozatok, címek
 • 1998, kandidátus
  MTA Doktori Tanács
 • 2006, Dr.Habil
  Debreceni Egyetem
 • 2009, DSc
  MTA Doktori Tanács
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1993 - 1996
  MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, tudományos ösztöndíjas
 • 1996 -
  CSFK Földrajztudományi Intézet, tudományos munkatárs, főmunkatárs, tanácsadó
 • 2001 - 2014
  Kodolányi János Főiskola, főiskolai docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár
 • 1999 - 2001
  Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar, Pedagógiai Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs
 • 2014 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Intézet, egyetemi tanár
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2014 -
  Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetője
 • 2016 - 2020
  Tudományos Tanács tagja
 • 2014 -
  Egyetemi Doktori Tanács tagja
 • 2018 -
  Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója
 • 2018 -
  Doktori Kabinet elnöke
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2008, 1 hét
  Universita degli Studi G. d’ Annunzio (Pescara, Olaszország)
 • 2009, 1 hét
  Polytechnic Institute of Viseu (Viseu, Portugália)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2006, Akadémiai Díj (megosztott)
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 2014, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
  Emberi Erőforrások minisztere
 • 2015, Az év idegenforgalmi oktatója
  Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (SZVT) Turizmus Szakosztály
 • 2017, Mestertanár Aranyérem
  Országos Tudományos Diákköri Tanács
 • 2018, Kiváló Mentor Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2020, Budapesti Corvinus Egyetem Aranyérme
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
olasz
közép
közép
közép
angol
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Turizmus rendszereTurisztikai erőforrások és desztinációkTurisztikai termékek

Multidiszciplináris társadalomtudományok

Turizmus és digitalizáció (TKP)Turizmus és társadalmi innováció (EFOP)Turizmusbiztonság

Magyarország láthatatlan turizmusaTurizmus és életminőségBevásárlóturizmusTurizmus humánökológiájaEgészsségturizmusVárosi turizmusTurizmus és megújuló energia
Fontosabb kutatások
 • 2007 - 2010, Egészségturizmus és életminőség Magyarországon
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA K 67573
  További információk a kutatásról:
 • 2000 - 2003, A földrajztudomány változó szerepe a turizmus tudományos megalapozásában (A turizmus ökológiája).
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  További információk a kutatásról:
 • 2006 - 2009, A turizmus és életminőség kapcsolatának területi vonatkozásai Magyarországon.
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  További információk a kutatásról:
 • 2012 - 2016, Magyarország láthatatlan turizmusa
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA K 100953
  További információk a kutatásról:
 • 2015 - 2019, A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken - kihívások és lehetőségek
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA K 112642
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - 2018, Turizmusbiztonság és versenyképesség: az állami szerepvállalás interdiszciplináris dimenziói
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2010 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2018 - , Tudományos Tanácsadó Testület tagja, egyéb pozíció (pl. tanácsadó bizottság tagja)
  magyar nyelvű
 • 2008 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2008 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2011 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2014 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2013 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2016 - , szerkesztőbizottság tagja, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
 • 2007 - , szerkesztőbizottság tagja, elnöke (2017-), a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 2012 -
  MAB Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, szakértő
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E
  Szobaszám: 267
  Mellék: 5591
  Fővonal: 4825591
  Fax:
  Belső fax:
gabor.michalko@uni-corvinus.hu
Personal data

Michalkó Gábor

Egyetemi tanár / Professor
Institute of Marketing / Tourism Centre
Professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1988 - 1993
  University of Debrecen, MSc in geography and history (D)
 • 1997 - 1999
  Budapest Business School , BSc in touirsm and hospitality (C)
Scientific degrees and awards
 • 1998, kandidátus
  Doctoral Council at Hungarian Academy of Sciences
 • 2006, Dr.Habil
  University of Debrecen
 • 2009, DSc
  Doctoral Council at Hungarian Academy of Sciences
Career
Workplaces
 • 1993 - 1996
  Geographical Research Institute MTA, fellow
 • 1996 -
  Geographical Institute, research fellow, senior research fellow, scientific advisor
 • 2001 - 2014
  Kodolányi János University of Applied Sciences, college associate professor, college professor, full professor
 • 1999 - 2001
  University of Veszprém, senior research fellow
 • 2014 -
  Corvinus University of Budapest, Institute of Marketing, Professor of Tourism
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2014 -
  Head of Doctoral School of Business and Management
 • 2016 - 2020
  Member of Scientific Board
 • 2014 -
  Member of Doctoral Council
 • 2018 -
  Corvinus Doctoral Schools, director general
 • 2018 -
  Doctoral Cabinet, chairman
Important study tours, delegacies
 • 2008, 1 week
  Universita degli Studi G. d’ Annunzio (Pescara, Italy)
 • 2009, 1 week
  Polytechnic Institute of Viseu (Viseu, Portugalia)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2006, Award of Hungarian Academy of Sciences
  Hungarian Academy of Sciences
 • 2014, Prize for Hungarian Higher Education
  Minister of Human Capacities
 • 2015, Best tourism teacher of the year
  Organizational and Managerial Society, Tourism Section
 • 2017, Gold medal for genius development
  National Council of Student Research Societies
 • 2018, Best Mentor Prize
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
Italian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: Italian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Introduction to tourism theory Tourism resources and destinationsTourism products

multidisciplinary social sciences

Tourism and digitalizationTourism and social innovation (EFOP)Tourism and safety

Invisible Tourism in HungaryRelationships between tourism and quality of lifeShopping tourismHuman ecology of tourismHealth tourismUrban tourismRenewable energy and tourism
Major research projects
 • 2007 - 2010, Health tourism and quality of life in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Research Fund
  Further info about research:
 • 2000 - 2003, Human ecology of tourism
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2006 - 2009, Relationships between tourism and quality of life in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2012 - 2016, Invisible tourism in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Research Fund
  Further info about research:
 • 2015 - 2019, Research on the application of renewable energy utilization and landscape protection on sample areas of Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Research Fund
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, Safety and security in tourism: aspects of the competitiveness
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2010 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2018 - , member of the Scientific Advisory Board, other position (e.g. member of the advisory board)
  Hungarian language
 • 2008 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2008 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2011 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2014 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2013 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Hungarian language
 • 2016 - , member of editorial board, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2007 - , member of editorial board, chairman (2017-), editor-in-chief, member of the editorial team
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 2012 -
  Hungarian Accreditation Committee, expert
Contacts
Location at the university
 • Building: E
  Room number: 267
  Extension: 5591
  Main line: 3614825591
  Fax:
  Internal fax:
gabor.michalko@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard