Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Lovas Anita

Adatok

Dr. Lovas Anita

Egyetemi docens / Associate Professor
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
egyetemi docens
1983
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2007 - 2016
  Budapesti Corivnus Egyetem, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan (F)
 • 2002 - 2007
  Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakirány (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2016, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
MTA tagság
 • , Külső tag
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2010 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, Tanársegéd
 • 2016 - 2019
  Budapesti Corvinus Egyetem, Adjunktus
 • 2019 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2006 - 2007
  Demonstrátor a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken
 • 2012 -
  Corvinus Lectures in Finance, szervező
 • 2010 -
  Annual Financial Market Liquidity Conference, szervező
 • 2014 - 2020
  Pénzügy MSc, Oktatási Bizottság, bizottsági tag
 • 2017 - 2017
  PRMIA Hungary Chapter Éves Tudományos Konferenciája, szervező
 • 2016 - 2021
  Felelős Üzleti Oktatási Bizottság, bizottsági tag
 • 2016 - 2018
  Kari Tanács póttag, Gazdálkodástudományi Kar
 • 2018 -
  Pénzügy és számvitel alapszak, Pénzügy specializáció felelős
 • 2018 - 2019
  Kari Tanács tag, Gazdálkodástudományi Kar
 • 2016 - 2019
  Wall Street 101, főszervező
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2014, 3 nap
  Románia, Kolozsvár Universitatea Babes-Bolyai
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2013, Év oktatója
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2016, Rektori Kitüntető Oklevél
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
felső
Nem
német
közép
közép
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Eszközárazás és portfóliókezelés, Pénzügyi számítások, Vállalati pénzügyek (SPM), Befektetések

Közgazdaságtudományok

Kockázati tőke, IPO, Social capital

Innovációfinanszírozás
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2010, „Papír alapú és a számlatermékek közötti átmenet hatása a likviditásra és a készpénz menedzsmentre”
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Posta
  További információk a kutatásról:
 • 2011 - 2011, „Magyarország Innovációs Térképe” - A hazai vállalatok innovációs felmérése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTP-HungaroProjekt
  További információk a kutatásról:
 • 2018 - 2021, Pénzügyi és lakossági szolgáltatások
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, EMMI
  További információk a kutatásról: Pénzügyi likviditás alprojekt
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8.
  Szobaszám: 279
  Mellék: 5431
  Fővonal: 482-5431
  Fax: 482-5431
  Belső fax: 5431
anita.lovas@uni-corvinus.hu

csütörtök 9:00-10:30 (Teams)
Personal data

Dr. Lovas Anita

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Finance, Accounting and Business Law / Department of Investments and Corporate Finance
Associate professor
1983
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2007 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Doctoral School of Economics (F)
 • 2002 - 2007
  Corvinus University of Budapest, Finance (D)
Scientific degrees and awards
 • 2016, PhD
  Corvinus University of Budapest
MTA membership
 • , External member
Career
Workplaces
 • 2010 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Assistant lecturer
 • 2016 - 2019
  Corvinus University of Budapest, Assistant professor
 • 2019 -
  Corvinus University of Budapest, Associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2006 - 2007
  Tutor (Corvinus University of Budapest, Department of Finance)
 • 2012 -
  Corvinus Lectures in Finance, organizer
 • 2010 -
  Annual Financial Market Liquidity Conference, organizer
 • 2014 - 2020
  Member of the Educational Committee, MSc in Finance
 • 2017 - 2017
  PRMIA Hungary Chapter Annual Conference, organizer
 • 2016 - 2021
  Member of Committee for Responsible Management Education
 • 2016 - 2018
  Member of the Faculty Committeee (expletive)
 • 2018 -
  Finance and Accounting, Director of Specialisation in Finance
 • 2018 - 2019
  Member of the Faculty Committeee
 • 2016 - 2019
  Wall Street 101, main organizer
Important study tours, delegacies
 • 2014, 3 days
  Romania, Universitatea Babes-Bolyai
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2013, Teacher of the Year
  Corvinus University of Budapest
 • 2016, Rector's award for distinction
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Asset Pricing and Portfolio Management, Financial Calculations, Corporate Finance, Investments

economics

Innovation-financing, Venture capital, IPO
Major research projects
 • 2010 - 2010, The effects of cash management changes on the Hungarian Post Ltd.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Post Ltd.
  Further info about research:
 • 2011 - 2011,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTP-HungaroProjekt
  Further info about research:
 • 2018 - 2021, Financial and public services
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Higher Educational Institutional Excellence Program, Ministry of Human Resources
  Further info about research: Financial liquidity subproject
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2018 - , secretary, member
  Hungarian Academy of Sciences, Committee of Economics, Subcommittee of Finance, national
 • 2012 - 2014, member, member
  Association of Doctoral Students, national
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building - Fővám sqr 8
  Room number: 285
  Extension: 5431
  Main line: 482-5431
  Fax: 482-5431
  Internal fax: 5431
anita.lovas@uni-corvinus.hu

See the webpage of the department:: http://finance.uni-corvinus.hu/munkatarsaink
Copied to clipboard