Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Kürthy Gábor

Adatok

Dr. Kürthy Gábor

Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1998 - 2003
  Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy főszakirány; Költségvetési Pénzügyek mellékszakirány (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2012, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2006 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2008 - 2012
  Kaposvári Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2013 - 2015
  Kaposvári Egyetem, egyetemi adjunktus
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2009 - 2013
  Szenátusi tag
 • 2013 -
  Kari tanács tag
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Közgazdaságtudományok

pénzelmélet, globális egyensúlyhiányok

adórendszer
Fontosabb kutatások
 • 2005 - 2006, közép-kelet-európai bankrendszerek
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTP Bank Nyrt.
  További információk a kutatásról:
 • 2006 - 2007, önkormányzati kötvény-garancia
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Hitelgarancia Zrt.
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2007, államkincstári rendszerek az EU-ban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Magyar Államkincstár
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2007, adórendszer-átalakítás
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Kaposvári Egyetem
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2012, globális egyensúlytalanságok
  Részvétel formája:
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: PhD kutatás
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2000 - 2004, tag,
  Társadalomelméleti Kollégium, regionális/helyi
Elérhetőségek
gabor.kurthy@uni-corvinus.hu
portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=23778

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=penzugy_oktatok
Personal data

Dr. Kürthy Gábor

Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Institute of Finance, Accounting and Business Law / Department of Finance
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1998 - 2003
  Corvinus University of Budapest, Major: Finance; Minor: Budgetary Finance (B)
Scientific degrees and awards
 • 2012, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2006 - 2010
  Corvinus University of Budapest, assistant professor
 • 2008 - 2012
  Kaposvar University, assistant professor
 • 2013 - 2015
  Kaposvar University, adjunct
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2009 - 2013
  member of the Senate of the University
 • 2013 -
  member of the Senate of the Economics' Department
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

economics

theory of money; global imbalances

tax system
Major research projects
 • 2005 - 2006, Central and Eastern European banking systems
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTP Bank
  Further info about research:
 • 2006 - 2007,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2007, state treasury systems in the EU
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian Treasury Department
  Further info about research:
 • 2007 - 2007, tax system reform
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Kaposvar University
  Further info about research:
 • 2008 - 2012, global imbalances
  Form of participation:
  Moneylender:
  Further info about research: Phd thesis
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2000 - 2004, member,
  College for Social Sciences, regional/local
Contacts
gabor.kurthy@uni-corvinus.hu
portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=23778

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=penzugy_oktatok
Copied to clipboard