Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Kocsis Tamás

Adatok

Dr. Kocsis Tamás

Egyetemi docens / Associate Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1990 - 1995
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, közgazdász (D)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2002, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2001 -
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2005 -
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2008 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 1997 -
  Kovász folyóirat: alapító-főszerkesztő
 • 2016 -
  Fenntartható Fejlődés Bizottság tag
 • 2016 -
  Lépések a fenntarthatóság felé: szerkesztőbizottsági tag
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1999, 5 hónap
  Rochester Institute of Technology, Rochester, New York
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
felső
német
közép
közép
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Környezetgazdaságtan
Környezeti menedzsment
Agrárkörnyezetvédelem (2013-ig)

Közgazdaságtudományok

ökológiai közgazdaságtan, környezet-gazdaságtan

fenntarthatóság, népesedés, önkéntes egyszerűség
Fontosabb kutatások
 • 2016 - 2018, Szándékos költségáthárítás a döntéshozatalban
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról: K-120183
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 1997 - , főszerkesztő, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2016 - , szerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Elérhetőségek
tamas.kocsis@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Kocsis Tamás

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Geography, Geoeconomy and Sustainable Development
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1990 - 1995
  Corvinus University of Budapest, economist (D)
Scientific degrees and awards
 • 2002, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2001 -
  Corvinus University of Budapest, research professor
 • 2005 -
  Corvinus University of Budapest, assistant professor
 • 2008 -
  Corvinus University of Budapest, associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 1997 -
  Journal titled: Kovász ; editor in chief
 • 2016 -
 • 2016 -
  Journal titled Lépések; editor
Important study tours, delegacies
 • 1999, 5 months
  Rochester Institute of Technology, Rochester, New York
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Environmental economics
Environmental management
Agri-environmental issues (until 2013)

economics

environmental economics, ecological economics

sustainability, population, voluntary simplicity
Major research projects
 • 2016 - 2018, Intentionally externalized costs in decision making
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NKFIH
  Further info about research: K-120183
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2014 - , International Society of Ecological Economics, member
  International Society of Ecological Economics, international
 • 2018 - , , member
  Hungarian Economic Association, national
Board memberships and positions
 • 1997 - , editor in chief, editor-in-cheif, member of the editorial team
  Hungarian language
 • 2016 - , editor, president or member of the editorial board
  Hungarian language
Contacts
tamas.kocsis@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard