Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Juhász Péter

Adatok

Dr. Juhász Péter

Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
egyetemi docens
1976
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2001 - 2003
  AIMR (CFA Institute), Chartered Financial Analyst (CFA) (G)
 • 1994 - 1999
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazdász, Pénzügy-Vállalatértékelés szakirány (B)
 • 2016 - 2017
  Budapesti Corvinus Egyetem, angol üzleti szaknyelv tréner (G)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2005, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2018, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
MTA tagság
 • , Külső tag
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2010 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2005 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2000 - 2005
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2002 - 2006
  Világgazdaság gazdasági napilap, rovatvezető-helyettes, elemző, szerkesztő, archívum-vezető
 • 1999 - 2002
  Bank és Tőzsde pénzügyi hetilap, elemző közgazdász
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2016 - 2018
  Pénzügy specializáció vezető, Pénzügy-Számvitel alapszak
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2003, 3,5 hó
  Universiteit Maastricht (Benchmarking)
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2019, Corvinus Kiváló Mentor Díj
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2019, Distinguished Volunteer of CFA Society Hungary
  CFA Society Hungary
 • 2014, Egyetemért emlékérem
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
francia
felső
felső
felső
angol
felső
felső
felső
Igen
német
felső
felső
felső
Nyelvismeret
 • Nyelv: francia
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalati pénzügyekVállalatértékelésExcel programozásPrezentációs és íráskészség fejlesztés

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Vállalatértékelés, Mérlegen kívüli tételek, Magyar vállalatok versenyképessége, Pénzügyi modellezés, Pénzügyi etika

Pénzügyi kritériumok a közbeszerzésben
Fontosabb kutatások
 • 2004 - 2010, Versenyben a világgal
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Vállalatgazdaságtani Intézet
 • 1999 - 2000, Magyar vállalatok versenyképessége II.
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Vállalatgazdaságtan tanszék
 • 1997 - 1998, Magyar vállalatok versenyképessége I.
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Vállalatgazdaságtan tanszék
 • 2011 - 2014, Az export hatása a vállalati teljesítményre
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Üzletfejlesztési Kutatóközpont
 • 2013 - , A magyar vállalatok pénzügyi teljesítménye
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Reszegi Lászlóval közös kutatásunk az Üzletfejlesztési Központ keretein belül a Magyarországon bejegyzett cégek 2008-2014 időszakban mutatott pénzügyi teljesítményét elemzi, a kutatásból több előadás és a szakkönyv is készült.
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2005 - , elnökségi tag,
  Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete, országos
 • 2003 - , tag,
  Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete, országos
 • 2003 - , tag,
  CFA Institute, nemzetközi
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2010 - , sorozatszerkesztő, szerkesztő, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 1999 -
  különféle cégek, Részvétel több vállalati tanácsadási projektben
 • 2008 -
  Ernst & Young Academy of Business, nemzetközi senior tréner
 • 2009 - 2011
  Gránit Csiszolószerszám Kft., Kontrolling rendszer fejlesztése
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: E268
  Mellék: 5186
  Fővonal:
  Fax: 06 1 482-5431
  Belső fax:
peter.juhasz@uni-corvinus.hu

Kedd, 13:40-15:10 Teams csapatkód: o5nnvw2
Personal data

Dr. Juhász Péter

Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
Institute of Finance, Accounting and Business Law / Department of Investments and Corporate Finance
Associate professor
1976
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2001 - 2003
  AIMR (CFA Institute), Chartered Financial Analyst (CFA) (G)
 • 1994 - 1999
  Corvinus University Budapest, Master in Economics, Major: Finance Minor: Business Performance Analysis (B)
 • 2016 - 2017
  Corvinus University of Budapest, Trainer in Business English (G)
Scientific degrees and awards
 • 2005, PhD
  Corvinus University Budapest
 • 2018, Dr.Habil
  Corvinus University Budapest
MTA membership
 • , External member
Career
Workplaces
 • 2010 -
  Corvinus University Budapest, associate professor
 • 2005 - 2010
  Corvinus University Budapest, senior assistant professor
 • 2000 - 2005
  Corvinus University Budapest, assistant professor
 • 2002 - 2006
  Világgazdaság (World Economy) business daily, deputy columnist, analyst, editor, head of archives
 • 1999 - 2002
  Bank és Tőzsde (Banks and Exchanges) financial weekly, analyst
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2016 - 2018
  Head of specialisation in Finance, BA in Finance and Accounting
Important study tours, delegacies
 • 2003, 3,5 months
  Universiteit Maastricht
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2019, Corvinus Outstanding Mentor Prize
  Corvinus University Budapest
 • 2019, Distinguished Volunteer of CFA Society Hungary
  CFA Society Hungary
 • 2014, For the University Medal
  Corvinus University Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Advanced
Advanced
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

Corporate FinanceBusiness valuationProgramming ExcelPresentation and writing skills developement

organization science

Business valuationOff-balance sheet itemsCompetitiveness of the Hungarian firmsFinancial modellingEthics in Finance

Financial criteria in the public procurement
Major research projects
 • 2004 - 2010, In competition with the World
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Department of Business Economics
 • 1999 - 2000, Competitiveness of the Hungarian firms II.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Department of Business Economics
 • 1997 - 1998, Competitiveness of the Hungarian firms I.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Department of Business Economics
 • 2011 - 2014, Effect of export on business performance
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Business Development Research Centre
 • 2013 - , Competitiveness of the Hungarian firms
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Our joint research with prof Laszlo Reszegi covers the financial performance of the Hungarian firms between 2008 and 2014 the within the Business Development Research Centre. We published our results in several articles and a book.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2005 - , member of the board,
  Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (Society of Hungarian Investment Professionals), national
 • 2003 - , member,
  Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete (Society of Hungarian Investment Professionals), national
 • 2003 - , member,
  CFA Institute, international
Board memberships and positions
 • 2010 - , editor, president or member of the editorial board
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 1999 -
  diverse companies, Several consultancy projects
 • 2008 -
  Ernst & Young Academy of Business, international senior trainer
 • 2009 - 2011
  Granit Csiszolószerszám Kft., Development of the controlling system
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: E268
  Extension: 5186
  Main line:
  Fax: +36 1 482 5431
  Internal fax:
peter.juhasz@uni-corvinus.hu

Tuesday, 13:40-15:10 Teams code: o5nnvw2
Copied to clipboard