Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Isztin Péter

Adatok

Dr. Isztin Péter

egyetemi tanársegéd
Közgazdaságtan Intézet
tanársegéd
1987
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2005 - 2010
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, jogász (B)
 • 2010 - 2014
  Budapesti Corvinus Egyetem, alkalmazott közgazdaságtan (C)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2017 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, tanársegéd
 • 2016 -
  Eötvös Loránd Tudományegyetem, megbízott óraadó
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2019, egy hét
  University of Chicago, Becker Friedman Institute
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2021, Az év legviccesebb tanára
  Budapesti Corvinus Egyetem
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
anyanyelvi
anyanyelvi
Igen
német
alap
alap
közép
Nem
latin
alap
alap
közép
Nem
román
alap
alap
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: anyanyelvi
  Olvasás: anyanyelvi
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: latin
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: román
  Beszéd: alap
  Írás: alap
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

mikroökonómia (angolul és magyarul), piacszerkezetek, árelméleti alkalmazások, Law and Economics

Közgazdaságtudományok

piacelmélet, humán tőke, város- és környezetgazdaságtan, család közgazdaságtana, meggyőzés közgazdaságtana
Fontosabb kutatások
 • 2017 - 2020, Helyi közszolgáltatások piacainak vizsgálata
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP-3.6.1-16-2016-00013
  További információk a kutatásról:
 • 2019 - , Early and Late Specialization: General Framework and Applications
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Egyéni kutatás
 • 2020 - , Green Right, Brown Left? Evidence on the Relationship Between Political and Environmental Attitudes from Hungary
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2021 - , Házassági piac és humán tőke közötti összefüggések vizsgálata
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Egyéni kutatás
 • 2016 - 2021, Heads in the Sand: Information Aversion in a Market Context
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2020 - , 'Opium of the People': A Theory of Religious Persuasion
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2020 - , Prodigal Sons, Values and Investment in Human Capital
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Egyéni kutatás
 • 2020 - , Solving the 'Last Mile Problem' - Substitution Between BSS and Electric Scooters
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E
  Szobaszám: 223
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
peter.isztin@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Isztin Péter

Institute of Economics
Assistant lecturer
1987
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2005 - 2010
  Eötvös Loránd University, Law (B)
 • 2010 - 2014
  Corvinus University of Budapest, Applied Economics (C)
Career
Workplaces
 • 2017 -
  Corvinus University of Budapest, Assistant lecturer
 • 2016 -
  Eötvös Loránd University, External lecturer
Important study tours, delegacies
 • 2019, 1 week
  University of Chicago, Becker Friedman Institute
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2021, Funniest teacher of the year
  Corvinus University of Budapest
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Native
Native
Yes
German
Basic
Basic
Basic
No
Hungarian
Native
Native
Native
Yes
Latin
Basic
Intermediate
No
Romanian
Basic
Basic
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Native
  Reading: Native
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance: No
 • Language: Hungarian
  Speaking: Native
  Writing: Native
  Reading: Native
  Media appearance: Yes
 • Language: Latin
  Speaking:
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
 • Language: Romanian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

microeconomics, price theory, industrial organization, law and economics

economics

applied microeconomic theory, price theory, human capital, environmental and urban economics, economics of the family, economics of persuasion
Major research projects
 • 2017 - 2020, Research on local public services
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP-3.6.1-16-2016-00013
  Further info about research:
 • 2019 - , Early and Late Specialization: General Framework and Applications
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Solo research
 • 2020 - , Green Right, Brown Left? Evidence on the Relationship Between Political and Environmental Attitudes from Hungary
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2021, Heads in the Sand: Information Aversion in a Market Context
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2020 - , 'Opium of the People': A Theory of Religious Persuasion
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2020 - , Prodigal Sons, Values and Investment in Human Capital
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Solo research
 • 2020 - , Solving the 'Last Mile Problem' - Substitution Between BSS and Electric Scooters
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2021 - , Topics on human capital and the marriage market
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Solo research
Membership in scientific or professional bodies/organizations
Contacts
Location at the university
 • Building: E
  Room number: 223
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
peter.isztin@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard