Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Husz Ildikó

Personal data

Dr. Husz Ildikó

Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
1968
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1994 - 1999
  BKÁE, Szociológia Doktori Iskola (F)
 • 1986 - 1991
  BKE, Tervgazdasági szak, szociológia másodszak (B)
Scientific degrees and awards
 • 2000, PhD
  BKÁE
Career
Workplaces
 • 2021 -
  BCE Corvinus Institute for Advanced Studies, tudományos főmunkatárs
 • 2011 -
  Társadalomtudományi Kutatóközpont (korábban: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont), tudományos főmunkatárs
 • 2009 - 2021
  BCE Szociológia és Szociálpolitika Intézet, egyetemi docens
 • 2007 - 2011
  MTA-BCE Demográfiai Kutatócsoport, tudományos munkatárs
 • 2005 - 2011
  MTA Társadalomkutató Központ, tudományos titkár
 • 2001 - 2004
  KSH NKI, tudományos főmunkatárs
 • 1999 - 2004
  BME Szociológia Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1991 - 1994
  BKE, MTA aspiráns
Important study tours, delegacies
 • 2007, 3 hónap
  UCL, Nagy-Britannia
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2007, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
  MÖB
 • 2005, Bolyai János kutatási ösztöndíj
  MTA
 • 2001, Posztdoktori ösztöndíj
  OTKA
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Advanced
Advanced
Russian
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

társadalomszerkezet, családszociológia, demográfia, társadalomstatisztika, kutatásmódszertan,

sociology

Gyerekek esélyegyenlőtlenségei; Termékenység, iskolázottság, foglalkoztatottság összefüggései; Pénzügyi kultúra Magyarországon

társadalomtörténet, történeti demográfia, társadalmi jelzőszámok, gyermekvállalás és értékrendszer kapcsolata, nők és férfiak esélyegyenlősége a K+F szektorban, az állami kapacitás mérése
Major research projects
 • 2016 - , Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: EMMI
  Further info about research: https://gyerekesely.tk.hu/
 • 2018 - , A magyar társadalom mobilitása (Mobilitás Kutatási Centrum)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Magyar Tudományos Akadémia
  Further info about research: https://tk.hu/mobilitas
 • 2011 - 2015, Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NFÜ
  Further info about research: https://gyerekesely.tk.hu/archivum
 • 2011 - 2012, A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2009 - 2011, Alacsony végzettségű roma és nem-roma nők gyermekvállalása a hátrányos helyzetű térségekben
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2009 - 2018, Pénzügyi kultúra Magyarországon
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: a kutatás egyes hullámainak finanszírozói: IEB; NIH, MNB
  Further info about research: http://www.etk.uni-corvinus.hu/index.php?id=29969&no_cache=1
 • 2007 - 2009, Nők és férfiak esélyegyenlősége a kutatás-fejlesztésben Magyarországon a 20. századtól napjainkig.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKTH
  Further info about research:
 • 2006 - 2009, Hátrányos helyzetű kistérségek népesedési viszonyai, különös tekintettel egyes etnikai különbségek vizsgálatára
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2005 - 2008, A termékenység és a társadalmi státus közötti kapcsolat a rendszerváltozás után Magyarországon, különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2005 - 2007, Közép-európai népesedési trendek
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: MTA
  Further info about research:
 • 2005 - 2006, Népesedési viszonyok másfél évtizeddel a rendszerváltozás után; a népesség lélekszámának valószínű alakulása hazánkban
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: MEH
  Further info about research:
 • 2001 - 2004, Termékenység – értékek és attitűdök – társadalmi struktúra
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2001 - 2003, Emberbarát környezet
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKFP
  Further info about research:
 • 2001 - 2002, Társadalmi jelzőszámok korszerűsítése
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 1999 - 2000, Születéskorlátozás egy 19. századi mezővárosban
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: ARTT
  Further info about research:
 • 1995 - 1997, Háztartásszerkezet Magyarországon a 19. században
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2016 - 2019, zsűritag, member
  NKFIH Szociológia - Demográfia (TÁRS) szakzsűri, national
 • 2012 - , tag, 2021-től alelnök, leadership position (president, director etc)
  MTA IX. Osztály, Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság, national
 • 2003 - 2011, titkár, majd tag, member
  MTA IX. Osztály, Demográfiai Bizottság, national
 • 2005 - 2007, tag, member
  OTKA Szociológia Zsűri, national
 • 2009 - , tag,
  European Sociological Association, international
 • 2005 - , tag, member
  European Association for Population Studies, international
 • 1999 - , tag, member
  Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, national
 • 1991 - , tag, member
  Magyar Szociológiai Társaság, national
Board memberships and positions
 • 2010 - , szakértői testület tagja, other position (e.g. member of the advisory board)
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 2011 -
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, gyermekszegénység
Contacts
Location at the university
 • Building: C.
  Room number: 422.
  Extension: 7336.
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
ildiko.husz@uni-corvinus.hu

e-mailben előzetesen egyeztetett időpont szerint
Personal data

Dr. Husz Ildikó

Egyetemi docens / Associate Professor
Academic Organisation / Corvinus Institute for Advanced Studies
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1994 - 1999
  , (F)
 • 1986 - 1991
  , (B)
Scientific degrees and awards
 • 2000, PhD
Career
Workplaces
 • 2011 -
  ,
 • 2009 -
  ,
 • 2007 - 2011
  ,
 • 2005 - 2011
  ,
 • 2001 - 2004
  ,
 • 1999 - 2004
  ,
 • 1991 - 1994
  ,
 • 1994 - 1999
  ,
Important study tours, delegacies
 • 2007,
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2007,
 • 2005,
 • 2001,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Advanced
Advanced
Russian
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

társadalomszerkezet, családszociológia, demográfia, társadalomstatisztika, kutatásmódszertan,

sociology

Gyerekek esélyegyenlőtlenségeiTermékenység, iskolázottság, foglalkoztatottság összefüggéseiPénzügyi kultúra Magyarországon

társadalomtörténet, történeti demográfia, társadalmi jelzőszámok, gyermekvállalás és értékrendszer kapcsolata, nők és férfiak esélyegyenlősége a K+F szektorban, az állami kapacitás mérése
Major research projects
 • 2011 - 2015,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2011 - 2012,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2011,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2010,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2006 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2005 - 2008,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2005 - 2007,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2005 - 2006,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2001 - 2004,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2001 - 2003,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2001 - 2002,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1999 - 2000,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1995 - 1997,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - ,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2012 - , ,
  , national
 • 2003 - 2011, ,
  , national
 • 2005 - 2007, ,
  , national
 • 2005 - , ,
  , international
 • 2009 - , ,
  , national
 • 1991 - , ,
  , national
 • 1999 - , ,
  , national
 • 2016 - 2019, ,
  , national
Board memberships and positions
 • 2010 - , ,
Expert consultancy activities
 • 2011 -
  ,
Contacts
ildiko.husz@uni-corvinus.hu

e-mailben előzetesen egyeztetett időpont szerint
Copied to clipboard