Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Dr. Hámori Balázs

Personal data

Dr. Hámori Balázs

Egyetemi tanár / Professor
Professor
1946
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1965 - 1969
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, elméleti közgazdasági és tervezési szak (B)
Scientific degrees and awards
 • 1985, kandidátus
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 1999, Dr.Habil
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
 • 2015, DSc
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 1971, dr. univ
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Career
Workplaces
 • 2006 - 2008
  Nemzetközi Üzleti Főiskola, International Business School, Budapest, oktatási és tudományos tanácsadó
 • 2005 -
  Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, egyetemi tanár (meghívott), Közagazdaségtani Doktori Iskola Kutató Műhely vezető
 • 2003 - 2006
  Nemzetközi Üzletei Főiskola - Intenational Business School, Budapest, oktatási igazgató
 • 2000 - 2003
  Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, egyetemi tanár, posztgraduális képzési igazgató
 • 2000 -
  Budapesti Kögazdaságtudományi Egyetem és jogutódjai, Budapesti Közgazdaságtudomány és Államigazgatási Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanár
 • 2000 - 2000
  Purdue University North Central, Westville, Indiana, USA, visiting scholar / meghívott kutató-oktató
 • 1996 - 2014
  Általános Vállalkozási Főiskola, tudományos és nemzetközi tanácsadó
 • 1985 - 2000
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és jogutódja, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi docens
 • 1987 - 1989
  Népszabadság szerkesztőség, Hírlapkiadó Vállalat, főszerkesztő helyettes
 • 1985 - 1987
  Népszabadság Szerkesztőség, Hírlapkiadó Vállalat, gazdaságpolitikai rovatvezeő
 • 1975 - 1985
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 1970 - 1975
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 1969 - 1970
  Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet, tudományos gyakornok, tudományos segédmunkatárs
 • 2016 -
  Budapesi Corvinus Egyetem, Professor Emeritus
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2008 -
  Dékáni Kabinet tag, Közgazdaságtudományi Kar
 • 2005 -
  tanszékvezető, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
 • 2005 -
  Kari Tanács tag, Közgazdaságtudományi Kar
 • 2003 - 2005
  megbízott tanszékvezető, Összhasonlító Gazdaságtan Tanszék
 • 1998 - 2000
  oktatási és tudományos rektorhelyettes
 • 1998 - 1999
  megbízott gazdasági és műszaki főigazgató
 • 1995 - 2000
  Board Member, International MBA Program, Purdue University - Tillburg University - BKE VKI
 • 1993 - 2000
  tag, BKE Doktori Tanács
 • 1992 - 2000
  tanszékvezető, Vezetőképző Intézet, Alkalmazott Menedzsment Tanszék
 • 1992 - 1998
  dékán, Posztgraduális Kar
 • 1992 - 1998
  elnök, Kari Tanács, Posztgarduális Kar
 • 1991 - 1998
  az LBS - BKE VKI - The British Know–How Found MBA fejlesztési program Irányító Bizottságának tagja
 • 1990 - 2000
  főigazgató, BKE Vezetőképző Intézet
 • 1989 - 2000
  tag, Egyetemi Tanács
 • 1989 - 1992
  megbízott dékán, Posztgarduális Képzés
 • 1996 - 1999
  Board Member, MATCH program, Indiana University, Kelley School of Business - BKE Vezetőképző Intézet
 • 1998 - 2000
  Elnök, Oktatási Bizottság, BKE,
 • 2011 -
  tagNemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Tanácsa
 • 2017 -
  alprojektvezető, Corvinus LABEFOP-3.6.1-16-2016-00013Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán
Important study tours, delegacies
 • 2004, egy hónap
  Visiting Research Fellow at Indiana University, Kelley School of Business (Bloomington, Indiana, USA)
 • 2003, egy hónap
  Guest Research Fellow at Washington University, St. Louis, MO, US
 • 2002, egy hónap
  New Tendencies in New Institutional Social Sciences, Washington University, St. Louis, MO, US
 • 2000, hat hónap
  Purdue University, North Centrál, Westville, Indiana, USA
 • 1998, egy hónap
  “Research Strategies in New Institutional Economics”, Washington University in St. Louis, Mississippi, US, (Earhart Scholar)
 • 1996, egy hónap
 • 1994, egy hónap
  MBA Program Modul (EMS), Purdue University, West Lafayette, Indiana, US
 • 1993, egy hónap
 • 1992, egy hónap
  Summer Management Program, Indiana University, Bloomington, Indiana, US
 • 1991, egy hónap
  “Executive Management Program”, Indiana University, Bloomington, Indiana, US, and Purdue University, West Lafayette, Indiana, US
Awards, titles, honors
 • 1996, Egyetemi Emlékérem
  Egyetemi Tanács, Rektor
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Yes
German
Basic
Basic
Intermediate
No
Russian
Basic
Basic
Basic
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance: No
Research, professional activity

politikai gazdaságtan, fogyasztásgazdaságtan, gazdasági mechanizmusok elemzése, a kultúra gazdaságtana, az átmenet gazdaságtana, összehasonlító gazdaságtan, intézményi közgazdaságtan, intézmények és gazdasági magatartás, magatartás-gazdaságtan, bevezetés a gazdaságpszichológiába.

economics

a gazdasági szereplők viselkedési sajátosságai, gazdasági viselkedési kérdések az információ/tudásgazdaságban, intézményi közgazdaságtani problémák

Fogyasztásgazdaságtan, a szocialista gazdaság kritikai elemzése, az átmenet gazdasági kérdései, a kultúra gazdaságtana
Major research projects
 • 2004 - 2008, A versenyképesség egyéni, társadalmi, intézményes fdeltételei
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NKTH
  Further info about research: Konzorciális kutatás, az MTA Pszichológiai Intézet, az ELTE Pszichológiai Intézet és a BCE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék részvételével. Ez utóbbi tanszék témaköre a
 • 2017 - , EFOP-3.6.1-16-2016-00013Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EMMI -- Emberi Erőforrások Minisztériuma
  Further info about research: Corvinus LAB: a tudásteremtés új eszközeként olyan hálózatokra fókuszál, amelyek végterméke a társadalmi innováció. Tématerületek: ICT Livinglab és Innovation Lab, Talk Lab, Designkommunikáció LAB, Viselkedés-közgazdaságtani LAB, Socio LAB. A vizsgált hálózatoknak mindhárom szektor erőteljes szereplője, de a civil szektor szerepe a legjelentősebb. Kutaási feladatok és célok• Hálózatos működéssel kapcsolatos kutatások szervezése, eredmények publikálása és tudományos rendezvényeken való előadása.• A kutatók és hallgatók számára vonzó oktatási környezet és képzés megteremtése, kutatói utánpótlás biztosítása.• A helyi (regionális) viszonyok, felsőoktatási és ipari kompetenciák és igények, kereslet és kínálat feltérképezése és egymásra találásának elősegítése.• A helyi innovációs folyamatok menedzsment oldali támogatása a helyi vállalatok és közszféra számára igény jelentkezése vagy probléma észlelése esetén tanácsadás, mediátor szerep, elemzések készítése, stb.• Vállalkozói készségek és szemléletmód fejlesztése oktatás-képzés, mentorálás, stb. révén.CélcsoportA projekt közvetlen célcsoportjai a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus oktatói és kutatói, különös tekintettel a fiatal kutatókra és oktatókra, továbbá az egyetem hallgatói, elsősorban a doktoranduszok és doktorjelöltek. A projektbe bevonjuk az üzleti szektor, a non-profit szektor és a civil szektor kutatóit is.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2009 - , tag,
  Domus Alap, Magyar Tudományos Akadémia - Oktatási és Kulturális Minisztérium, national
 • 2009 - , tag,
  Habilitációs Testület, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, regional/local
 • 2009 - , tag,
  Habilitációs Tanács, Ggazdaságtudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, regional/local
 • 2008 - , tag,
  MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, national
 • 2007 - , tag,
  Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület, national
 • 2006 - , társelnök,
  Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítváby, national
 • 2005 - , tag,
  Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani Doktori Iskola Tanács, regional/local
 • 2005 - 2009, tag,
  Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Doktori Tanács, regional/local
 • 2003 - 2006, tag,
  Szegedi Tudományegyetem, Doktori Tanács , regional/local
 • 2002 - , Elnök,
  Új Intézményi Közgazdaságtan Magyarországi Társasága , national
 • 2001 - , elnök,
  Társadalmtudományi Bizottság, Nemzetközi Ekvivalencia és Információs Központ, Oktatási Minisztérium , national
 • 2000 - 2003, tag,
  Kari Tanács, Debreceni Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, regional/local
 • 1996 - , tag,
  International Society for New Institutional Economics (ISNIE) , international
 • 1992 - , tag,
  European Association for Comapartive Economic Studies (EACES), international
 • 1991 - , kuratóriumi tag,
  MTA - SasakawaYoung Leaders Fellowship Found, international
 • 1991 - , tag,
  MTA Köztestület , national
 • 1991 - 2000, elnök,
  Vezetésfejlesztésért Alapítvány - BKE VKI, regional/local
 • 1991 - 1997, kuratóriumi tag,
  Vezetőképzésért Alapítvány, Oktatás Minisztérium , national
 • 1972 - , tag,
  Magyar Közagazdasági Társaság, national
Board memberships and positions
 • 2008 - , tag,
 • 2006 - , tag,
 • 1995 - 2000, tag,
 • 1990 - 2002, elnök,,
Expert consultancy activities
 • 2003 - 2008
  Nem zetközi Üzleti Főiskola (International Business School, Budapest, oktatás- és képzésfejlesztés, intézményi és szak akkreditáció
 • 2001 -
  Nemzetközi Ekvivalencia és Információs Központ, Oktatási Minisztérium (és jogutódai), felsőfokú diplomák ekvivalencia kérdései
 • 1996 -
  Általános Vállalkozási Főiskola, oktatás- és képzésfejlesztés, tudományos ügyek, nemzetközi kapcsolatok
 • 1992 -
  Copenhagen Business School, Dánia, az átmenet kérdései és sajátosságai Magyarországon
Contacts
Location at the university
 • Building: Központi épület - Fővám tér 8.
  Room number: 212
  Extension: 5308
  Main line: 482-5308
  Fax: 482-5427
  Internal fax: 5427
bhamori@uni-corvinus.hu

kedd, 12:10 - 13:30, csütörtök, 12:10 - 13:30
Personal data

Dr. Hámori Balázs

Egyetemi tanár / Professor
Professor
1946
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1965 - 1969
  , (B)
Scientific degrees and awards
 • 1985, kandidátus
 • 1999, Dr.Habil
 • 2015, DSc
 • 1971, dr. univ
Career
Workplaces
 • 2006 - 2008
  ,
 • 2005 -
  ,
 • 2003 - 2006
  ,
 • 2000 - 2003
  ,
 • 2000 -
  ,
 • 2000 - 2000
  ,
 • 1996 - 2014
  ,
 • 1985 - 2000
  ,
 • 1987 - 1989
  ,
 • 1985 - 1987
  ,
 • 1975 - 1985
  ,
 • 1970 - 1975
  ,
 • 1969 - 1970
  ,
 • 2016 -
  ,
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2008 -
 • 2005 -
 • 2005 -
 • 2003 - 2005
 • 1998 - 2000
 • 1998 - 1999
 • 1995 - 2000
 • 1993 - 2000
 • 1992 - 2000
 • 1992 - 1998
 • 1992 - 1998
 • 1991 - 1998
 • 1990 - 2000
 • 1989 - 2000
 • 1989 - 1992
 • 1996 - 1999
 • 1998 - 2000
 • 2011 -
 • 2017 -
  subproject manager, Corvinus LABEFOP-3.6.1-16-2016-00013Institutional developments for smart specialization at Corvinus University of Budapest, Campus of Székesfehérvár
Important study tours, delegacies
 • 2004,
 • 2003,
 • 2002,
 • 2000,
 • 1998,
 • 1996,
 • 1994,
 • 1993,
 • 1992,
 • 1991,
Awards, titles, honors
 • 1996,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Yes
German
Basic
Basic
Intermediate
Russian
Basic
Basic
Basic
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Basic
  Media appearance:
Research, professional activity

political economy, economics of consumption, analysis of economic mechanisms, economics of culture, economics of transition, comparative economics, institutional economics, institutions and economic behavior, behavioral economics, introduction to economic psychology.

economics

behavioral characteristics of economic actors, economic behavior issues in the information economy / knowledge economy, issues of institutional economics, specialities and networks of innovation

Consumption Economics, critical analysis of the socialist economy, economic issues of transition, economics of culture
Major research projects
 • 2004 - 2008, Individual, social and institutional conditions of competitiveness
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Consortial research, with the participation of the Institute of Psychology of the Hungarian Academy of Sciences, the ELTE Institute of Psychology and the Department of Comparative Economics of BCE. The topic of this latter department was set up by a research group on
 • 2017 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Human Capacities
  Further info about research: Corvinus LAB: As a new tool for knowledge creation, it focuses on networks that end up with social innovation. Subject areas: ICT Livinglab and Innovation Lab, Talk Lab, Design Communication LAB, Behavioral Economics LAB, Socio LAB. The investigated networks are a powerful player in all three sectors, but the role of the civil sector is the most significant.Research tasks and goals• Organization of network-related research, publication of results and presentation at scientific events.• Creating an attractive educational environment and training for researchers and students, providing researchers with new resources.• Identification and promotion of local (regional) relations, higher education and industrial competencies and needs, demand and supply.• Motivating and enforcing local innovation processes by supporting the management of local companies and of the public sector in case of demand or problem detection, mediation role, analysis, etc.• Developing entrepreneurial skills and attitudes in education, training, mentoring, etc. through. Target groupThe direct target groups of the project are instructors and researchers of the Corvinus University of Budapest in Székesfehérvár, with special regard to young researchers and instructors, as well as students of the university, mainly doctoral students and doctoral candidates. We also involve researchers from the business sector, the non-profit sector and the civil sector.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2009 - , ,
  , national
 • 2009 - , ,
  , regional/local
 • 2009 - , ,
  , regional/local
 • 2008 - , ,
  , national
 • 2007 - , ,
  , national
 • 2006 - , ,
  , national
 • 2005 - , ,
  , regional/local
 • 2005 - 2009, ,
  , regional/local
 • 2003 - 2006, ,
  , regional/local
 • 2002 - , ,
  , national
 • 2001 - , ,
  , national
 • 2000 - 2003, ,
  , regional/local
 • 1996 - , ,
  , international
 • 1992 - , ,
  , international
 • 1991 - , ,
  , international
 • 1991 - , ,
  , national
 • 1991 - 2000, ,
  , regional/local
 • 1991 - 1997, ,
  , national
 • 1972 - , ,
  , national
Board memberships and positions
 • 2008 - , ,
 • 2006 - , ,
 • 1995 - 2000, ,
 • 1990 - 2002, ,
Expert consultancy activities
 • 2003 - 2008
  ,
 • 2001 -
  ,
 • 1996 -
  ,
 • 1992 -
  ,
Contacts
bhamori@uni-corvinus.hu

Tuesday, 12:10 - 13:30,Thursday, 12:10 - 13:30
Copied to clipboard
X
×