Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Gáspár Judit

Adatok

Dr. Gáspár Judit

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
egyetemi docens
tanszékvezető
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2002 - 2015
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola (F)
 • 1996 - 2002
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok/Európa Tanulmányok – főszakirány Környezeti Menedzsment – mellékszakirány (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2016, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2016 - 2020
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2002 - 2016
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2017 -
  Corvinus Science Shop team tag
 • 2018 - 2019
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Kari Tanács tagja
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2005, 1 hónap
  IESE Business School, University of Navarra, Barcelona (Spanyolország) Faculty Development Program
 • 2006, 2 hét
  Erasmus oktatói ösztöndíj Universidade de Santiago de Compostela (Spanyolország)
 • 2005, 2 hét
  Erasmus oktatói ösztöndíj Universidade de Santiago de Compostela (Spanyolország)
 • 2004, 2 hét
  Erasmus oktatói ösztöndíj Universidade de Santiago de Compostela (Spanyolország)
 • 2003, 10 nap
  ’Foresight Training for Practitioners and Organisers’ PREST, University of Manchester (UK)
 • 2001, 6 hónap
  Erasmus hallgatói ösztöndíj Universidade de Santiago de Compostela (Spanyolország)
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
közép
közép
közép
Igen
spanyol
felső
felső
felső
Igen
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: spanyol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
Kutatás, szakértői tevékenység

Döntéselmélet, Decision Making Skills; Döntési technikák, Decision techniques; Vállalati stratégia

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Részvételi kutatási és oktatási módszertanok; Egyéni és csoportos döntéshozatal; Jövőalkotás / foresight; Tapasztalati tanulás; Szervezetek szocio- és pszichoanalitikus megközelítése

Stratégia - mint - gyakorlat megközelítés; Jövő és az idő értelmezése a stratégiakutatásban és a stratégiaalkotási gyakorlatban; Vállalatok társadalmi felelőssége (CSR)
Fontosabb kutatások
 • 2019 - , Curriculum Innovation through Research withCommunities: Learning circles of Educators andTechnology (CIRCLET)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: ERASMUS +
  További információk a kutatásról:
 • 2020 - , Nyelvi revitalizáció, szocializáció és ideológia a Csángó Bentlakások diákjai körében
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA (131562)
  További információk a kutatásról: Kutatásvezető: Bodó Csanád
 • 2015 - 2018, EnRRICH - Horizon 2020
  Részvétel formája:
  Finanszírozó: EU
  További információk a kutatásról: Enhancing Responsible Research and Innovation Through Curricula in Higher Education (EnRRICH)
 • 2016 - 2018, „Környezeti jövőkutatás: Magyarország 2050”
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Az MTA Ökológiai Kutatóközpont (MTA ÖK)
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2017, V4 - Mobilising corporate foresight potential among V4 countries
  Részvétel formája:
  Finanszírozó: Visegrádi Alap
  További információk a kutatásról:
 • 2013 - 2015, Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001
  További információk a kutatásról: Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című projekt megvalósításához kapcsolódóan az első szakszban: a pályázat tudományos tevékenységének akciókutatáshoz kapcsolódó feladatok végzése; majd a második szakaszban: „Kisközösség-fejlesztési módszertan kialakítása” kutatás-fejlesztési feladat.
 • 2007 - 2011, A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának tendenciái Magyarországon
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA - K68769
  További információk a kutatásról: kutatásvezető: Pataki György
 • 2007 - 2008, Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA - K68799
  További információk a kutatásról: kutatásvezető: Zoltayné Paprika Zita
 • 2006 - 2008, Jövőkutatás az interaktív társadalomban
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA T-048539
  További információk a kutatásról: kutatásvezető: Hideg Éva
 • 2003 - 2004, Az EU kihívásainak vizsgálata Közép Európa országainak autóiparára
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: UNIDO
  További információk a kutatásról: kutatásvezető: Czakó Erzsébet
 • 2001 - 2002, Investment for Development
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: CUTS
  További információk a kutatásról: kutatásvezető: Szanyi Miklós tanulmány: ’Külföldi működő-tőkeberuházások motivációjának a vizsgálata a hazai villamos energia szektorban, az EU csatlakozás hatásának vizsgálata
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8
  Szobaszám: 128
  Mellék: 5503
  Fővonal: 482-5503
  Fax: 482-5567
  Belső fax: 5567
judit.gaspar@uni-corvinus.hu
Personal data

Dr. Gáspár Judit

Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Institute of Business Economics / Department of Decision Sciences
Associate professor
head of department
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1996 - 2002
  University of Economic Sciences and Public Administration, International Relationships/European Studies - major, Environmental Management - minor (B)
 • 2002 - 2015
  Corvinus University of Budapest, (F)
Scientific degrees and awards
 • 2016, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2020 -
  Corvinus University of Budapest, Hungary, associate professor
 • 2016 - 2020
  Corvinus University of Budapest, Hungary, senior lecturer
 • 2002 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Hungary, assistant professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2017 -
  Corvinus Science Shop team member
 • 2018 - 2019
  Corvinus University of Budapest, Corvinus
Important study tours, delegacies
 • 2005, 1 month
  Faculty Development Program at IESE Business School, University of Navarra, Barcelona (Spain)
 • 2006, 2 weeks
  Erasmus mobility program, lecturing at the Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
 • 2005, 2 weeks
  Erasmus mobility program, lecturing at the Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
 • 2004, 2 weeks
  Erasmus mobility program, lecturing at the Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
 • 2003, 10 days
  ’Foresight Training for Practitioners and Organisers’ PREST, University of Manchester (UK)
 • 2001, 6 months
  Erasmus mobility program, studying at the Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Yes
Spanish
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: Yes
 • Language: Spanish
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

Decision Science, Decision Making SkillsDecision Techniques Corporate Strategy Business Economics

organization science

Strategy-as-practice;Foresight;Managerial decision-making;Socio- and psychoanalytic study of organizations;Group decisions;Participatory and reflexive moethodologies;CSR
Major research projects
 • 2001 - 2002, Investment for Development
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: CUTS
  Further info about research:
 • 2003 - 2004, Impact of the EU Integration on the Automotive Industry in the Countries of Central and Eastern Europe
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: UNIDO
  Further info about research:
 • 2006 - 2008, Futures Studies the Interactive Society
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA T-048539
  Further info about research:
 • 2007 - 2008, Analysis or Intuition: Strategic decision making in California and Hungary
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA - K68799
  Further info about research:
 • 2007 - 2011, Tendencies of CSR in Hungary
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2013 - 2015, How to enhance the community building of young adults?
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001
  Further info about research:
 • 2015 - 2018, EnRRICH - Horizon 2020
  Form of participation:
  Moneylender: EU
  Further info about research: Enhancing Responsible Research and Innovation Through Curricula in Higher Education (EnRRICH)
 • 2016 - 2017, V4 - Mobilising corporate foresight potential among V4 countries
  Form of participation:
  Moneylender: Visegrad Fund
  Further info about research:
 • 2016 - 2018, Ecological Horizon Scanning: Hungary 2050
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ecological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2019 - , Curriculum Innovation through Research withCommunities: Learning circles of Educators andTechnology (CIRCLET)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Erasmus +
  Further info about research:
 • 2020 - , Language revitalisation, socialisation and ideologies among youth living in the Csángó Students' Halls
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA (131562)
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
Contacts
Location at the university
 • Building: Central Building - Fővám sqr. 8.
  Room number: 128
  Extension: 5503
  Main line: 482-5503
  Fax: 482-5567
  Internal fax: 5567
judit.gaspar@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard