Main page Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Dr. Ásványi Katalin

Adatok

Dr. Ásványi Katalin

Egyetemi docens / Associate Professor
Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
egyetemi docens
1984
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2007 - 2013
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola (F)
 • 2002 - 2007
  Budapesti Corvinus Egyetem, Szolgáltatásmenedzsment (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2013, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2014 - 2015
  Budai és Társa Kft., Külső tanácsadó
 • 2014 - 2016
  BCE, Turizmus tanszék, Egyetemi adjunktus
 • 2012 - 2014
  BCE, Gazdaságföldrajz Tanszék, Doktorjelölt/Tudományos segédmunkatárs
 • 2010 - 2012
  BCE, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, Doktorjelölt/Tudományos asszisztens
 • 2007 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, PhD hallgató
 • 2007 - 2008
  Inventio Kft., tanácsadó, projekt asszisztens
 • 2017 - 2018
  BCE, Marketing, Média és Designkommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 2019 -
  BCE, Marketing, Média és Designkommunikáció Tanszék, egyetemi docens
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2011 - 2017
  TDK szekciótitkár - Turizmus és közlekedés szekció
 • 2018 -
  TDK szekciótitkár - Marketing-, Média és Designkommunikáció szekció
 • 2017 -
  Felelős Üzleti Oktatási Bizottság tagja
 • 2018 -
  TDK szekciófelelős - Marketing és Média Intézet
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2011, 1 hét
  Altay State and Polytechnical University
 • 2011, 1 hét
  Tomsk Politechnical University
 • 2012, 1 hét
  Grenoble
 • 2018, 1 hét
  Passau
 • 2019, 1 hét
  Passau
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
közép
közép
felső
Igen
francia
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: francia
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, CSR kommunikáció, Kommunikációs gyakorlat a turizmusban, Szakmai kommunikáció alapjai, Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén, Felelős menedzsment a turizmusban

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

CSR, fenntarthatóság, CSR oktatás
fenntartható turizmus, fesztiválturizmus, családbarát turizmus, senior tourism,

önkéntes turizmus, akadálymentes turizmus
turizmus marketing - imázs szerepe a közlekedésben
Fontosabb kutatások
 • 2010 - 2012, TÁMOP projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Fenntarthatóság alprojekt
 • 2010 - 2011, WateRisk projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Q-módszeres felmérés a beregi és nagykörűi térségben
 • 2010 - 2011, Tempus projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Turizmus oktatás fejlesztés Szibériában
 • 2015 - 2018, OTKA projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Megújuló energiaforrások használata a turizmusban
 • 2018 - , EFOP 3.6.1.
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: diplomakonzultáció
 • 2018 - , EFOP-3.5.1-16-2017-00001 projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: lektorálás
 • 2017 - 2018, EFOP-3.4.3. projekt
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: tananyag fejlesztés
 • 2019 - , Tématerületi Kiválósági Program
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról: Az önvezető járművek társadalmi hatásai alprojekt munkacsoport vezetője
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
 • 2009 - , tag,
  Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, országos
 • 2014 - , tag,
  EMOK, országos
Elérhetőségek
katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu
1148, Budapest, Bolgárkertész u. 20.

http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Personal data

Dr. Ásványi Katalin

Egyetemi docens / Associate Professor
Institute of Marketing / Department of Media, Marketingcommunications and Designcommunications
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2007 - 2013
  Corvinus University of Budapest, Doctoral School in Business Administration (F)
 • 2002 - 2007
  Corvinus University of Budapest, Service management (B)
Scientific degrees and awards
 • 2013, PhD
  Corvinus Universtiy of Budapest
Career
Workplaces
 • 2014 - 2015
  Budai and partner Ltd., external consultant
 • 2014 - 2016
  CUB, Department of Tourism, assistant professor
 • 2012 - 2014
  CUB, Department of Economic Geography, PhD candidate/research fellow
 • 2010 - 2012
  CUB, Department of Environmental Economics and Technology, PhD candidate/research assistant
 • 2007 - 2010
  Corvinus University of Budapest, PhD student
 • 2007 - 2008
  Inventio Kft., consultant, project assistant
 • 2017 - 2018
  CUB, Department of Marketing, Media and Designcommunication, assistant professor
 • 2019 -
  CUB, Department of Marketing, Media and Designcommunication, associate professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2011 - 2017
  TDK section secretary - Tourism and Transport section
 • 2018 -
  TDK section secretary - Marketing, Media and Designcommunication
 • 2017 -
  member og Responsible Business Education Board
 • 2018 -
  responsible for the TDK sections of Marketing and Media Institute
Important study tours, delegacies
 • 2011, 1 week
  Altay State and Polytechnical University
 • 2011, 1 week
  Tomsk Politechnical University
 • 2012, 1 week
  Grenoble
 • 2018, 1 week
  Passau
 • 2019, 1 week
  Passau
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Advanced
Yes
French
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: French
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Corporate social responsiblity, CSR communication, Communication practices in Tourism, Basis of professional communication, Corporate responsibility in culture, Responsible managemtóent in tourism

organization science

CSR, sustainability, education of CSR
sustainable tourism, festival tourism, family-friendly tourism, senior tourism

volunteer tourism, accessible tourism
tourism marketing . the role of image is transport
Major research projects
 • 2010 - 2012, támop project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Sustinable sub-project
 • 2010 - 2011, WateRisk project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Q methodology survey in Bereg and Nagykörű
 • 2010 - 2011, Tempus project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: tourism teaching development in Siberia
 • 2015 - 2018, OTKA project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Renewable energy usage in tourism
 • 2018 - , EFOP 3.6.1.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: consultation of thesis
 • 2018 - , EFOP-3.5.1-16-2017-00001 project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, EFOP-3.4.3. project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2019 - , Topic Excellence Program
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Teamleader of Social impacts of autonomous vechicles subproject
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2009 - , ,
  , national
 • 2014 - , ,
  , national
Contacts
katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu

http://marketing.uni-corvinus.hu/index.php?id=mmifaculty
Copied to clipboard
GEN.:2021.07.25. - 22:30:12