Jump to main content

Department of Business Law

Ius est ars boni et aequi

A Gazdasági Jogi Tanszék szervezetileg a Gazdálkodástudományi Képzések közé tartozik, emellett azonban a Közgazdaságtudományi Képzések alapszakjain is oktatunk. A tanszék fő profilja a gazdasági élethez legszorosabban kötődő jogi tárgyak oktatása és kutatása.

A tanszék főbb tárgyaihoz tarozik a gazdasági szerződések joga; társasági jog; kereskedelmi jog; európai unió belső piaci joga; pénzügyi jog; adójog; gazdasági közjog; és munkajog. A gazdasági jogi tárgyak oktatása az egyetemen magyar és angol nyelven folyik. A tanszék által oktatott tárgyak esetében kollégáink rendszeresen látnak el témavezetői, illetve konzulensi feladatokat szakdolgozatokhoz, valamint TDK dolgozatokhoz kapcsolódóan. A Gazdasági Jogi Tanszék 2013-tól a Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet részeként működik. A tanszéknek jelenleg tizenegy oktatója van, akiknek a munkáját megbízott oktatók is segítik. A tanszéket 2017. július 1-je óta Bodzási Balázs vezeti.

Tanszékünk számára egyaránt fontos a hallgatóinkkal, más egyetemek jogi karaival és az üzleti életszereplőivel való kapcsolattartás és együttműködés. Célunk, hogy az üzleti életnapi működéséből fakadó jogi kérdéseket a közgazdász hallgatók számára is érthetővé és kezelhetővé tegyük. Olyan gyakorlati tudást kívánunk a hallgatóknak átadni, amely révén sikeresen tudják azonosítani és megoldani a későbbi munkájuk során felmerülő gazdasági jogi jellegű problémákat.


Kapcsolódó hírek

Copied to clipboard
X
×
GEN.:2024.06.13. - 19:09:58