Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kollégiumi jelentkezés

  A pályázat és az odaítélés szabályait a Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje (HTJSZ. 7. melléklet) határozza meg.A pályázat elbírálásakor különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a hallgató a) szociális helyzetét, ide értve a hallgató állandó lakhelyének Budapest, illetve Székesfehérvár közigazgatási határától mért távolságát,b) tanulmányi teljesítményét,c) hallgatói közösségért végzett munkáját.

Kollégiumi elhelyezésre, felvételre a Pályázati felhívást, határidőkkel és tudnivalókkal az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában deklarált Egyetemi Kollégiumi (EK) referenssel és a Hallgatói Szociális Bizottság (a továbbiakban: HSZB) elnökével egyeztetve a campus igazgatók együttesen írják ki, a kollégiumi épület, campus sajátosságokkal, eltérésekkel, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: Neptun) keresztül, a HSZB honlapján és a kollégiumi honlapokon minden év május 31-ig, illetve december 1-jéig. A kiírás véglegesítése a campus igazgatók hatásköre és felelőssége. A kiírás közzététele az EK referens hatásköre és felelőssége.

Az aktuális szabályzatok, pályázati kiírások, utasítások a Hallgatói Önkormányzat hírfolyamán, valamint a Hallgatói Szociális Bizottság egyetemi oldalán érhetőek el.  
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 18:31:25