Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

  Szociológia alapképzési (BA) szak 

Regionális- és településfejlesztés, valamint Szociálpolitika és esélyegyenlőség specializációkkal Érdekelnek az olyan problémák, mint például az egyenlőtlenség, a szegénység, a rasszizmus, a szexizmus, a homofóbia, az iszlámfóbia, és a migránsellenes érzelmek? Gondolkoztál már ezek okain? Szeretnéd megtanulni, hogyan tehető igazságosabba a világunk? Ha igen, akkor ez az alapszak pont neked való!  
A Corvinus Egyetem Szociológia alapszakján megtanulhatod, hogyan érdemes értelmezni és elemezni a mai társadalmak legfontosabb problémáit. Alapszakunk megadja azokat az ismereteket és készségeket, amelyek elősegítik a társadalmak működésének mélyebb megértését. Sokat tanulhatsz arról, miért jönnek létre és miért tartósak az olyan problémák, mint az egyenlőtlenségek, rasszizmus, szexizmus, homofóbia, iszlámfóbia, a migránsellenesség és tekintélyelvűség. Arra törekszünk, hogy minél jobban megértsd ezeket a problémákat és megtanuld, hogyan lehet ezeket kezelni. A társadalmi igazságosság – a társadalom méltányosabbá tétele – fontos szempont a munkánkban. 
Az alapszak kétfajta specializációt kínál: 
  • A Regionális- és településfejlesztés specializáción megismerheted a régiók, települések közötti egyenlőtlenségeket, a földrajzi adottságokból fakadó társadalmi problémákat, valamint a problémák megoldási lehetőségeit és a település- és városfejlesztés módszereit. 
  • A Szociálpolitika és esélyegyenlőség specializáción megismerheted a szegénység, a kirekesztettség felszámolását célzó országos és helyi programokat, a helyi intézmények és civil szervezetek szerepét, valamint sokat tanulhatsz az egyes programok sikereiről és kudarcairól.
Óráink interaktívak, hallgatóinkat arra ösztönözzük, hogy aktívan vegyenek részt a tanulási folyamatban: sok lehetőséged lesz beszélgetni és megvitatni az ötleteket az órákon, és több kurzus is tartalmaz kutatáson alapuló projektmunkát.Az egyik elsődleges célunk, hogy hallgatóink megtapasztalják a jó tanár-hallgató kapcsolatot. Ezt nemcsak szemináriumok és előadások segítik elő, hanem más fórumok is, például a SocioBrunch, az alkalmi filmklubok és más informális rendezvények. A hallgatók egy része az oktatók kutatási projektjeibe is bekapcsolódik. Büszkék vagyunk a hallgatók által készített tudományos eredményekre, kitűnő szakdolgozatokra, tudományos diákköri dolgozatokra és publikációkra.A hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy külföldön tanuljanak az ERASMUS csereprogramok keretében, a múltban hallgatóink egy-egy szemesztert töltöttek többek között Németországban, Finnországban, Hollandiában, Olaszországban, Szlovéniában és az Egyesült Királyságban. Sok hallgatónk úgy dönt, hogy mesterszakos diplomát a szociológia területén szerzi miután elvégezte az alapszakot. Kínálatunkban szerepel angol nyelvű Szociológia mesterszak, amelynek középpontjában a globális társadalmi problémák állnak.
A legfontosabb tárgyak
  • a mai társadalmak legfontosabb társadalmi problémái
  • klasszikus és kortárs szociológiai elméletek
  • társadalmi egyenlőtlenségek, az esélyegyenlőséget mérséklő politikák
  • a társadalomtudományok kapcsolódó területei (ideértve a társadalomtörténetet, a szociálpszichológiát, a politológiát, a kulturális antropológiát és a közgazdaságtant)
  • kvantitatív és kvalitatív adatok gyűjtésére és elemzésére alkalmas módszerek
A 2020-as évfolyam tanterve a A 2019-es évfolyam tantervének továbbfejlesztett változata lesz.
Ösztöndíj, tandíj
Magyar állampolgárok jogosultak a Corvinus ösztöndíjra. A Corvinus ösztöndíjas férőhelyek száma: 60.
Tandíj: 340 000 Ft/szemeszter.
Jelentkezés
Jelentkezés a felvi.hu oldalon keresztül.


Az angol nyelvű alapszakunk leírása az oldal angol verzióján található…..
Az angol nyelvű alapszakunk leírása az oldal angol verzióján található…..
Vágólapra másolva