Turisztikai fejlesztési menedzser/szakközgazdász  

Budapesti Corvinus Egyetem

Légy része a megújuló turizmusnak! 

A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának következményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Megismerik a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket. Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeresen működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk.

Szakfelelős oktató: Dr. Jászberényi Melinda  

Képzési idő félévekben: 2 félév

Képzés nyelve: Magyar

Telephely: Budapest

Tagozat: Levelező

Oktatás napjai: Az őszi szemeszterben szeptember közepétől december közepéig tart az oktatás. A képzés kéthetente pénteken és szombaton zajlik, összesen 7 alkalommal a félév során. A pénteki napon 13:40-20:40-ig, míg szombaton 8:00-17:00-ig tartanak az órák.

Finanszírozás: önköltséges, önköltséges, 475.000 Ft/félév (A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft) 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Turisztikai fejlesztési menedzser/ turisztikai fejlesztési szakközgazdász 

Még ennyi napig jelentkezhet:

Nap
Óra
Perc
Másodperc

Kiknek a jelentkezését várjuk?

A szakot a turizmusban dolgozó olyan szakembereknek ajánljuk, akik:

 • a szállodaiparban, a vendéglátásban és a rendezvényszervezés területén dolgoznak és szakami tudásukat szeretnék bővíteni, korszerűsíteni,
 • olyan szakemberek számára, akik a közigazgatásban, pénzügyi intézményeknél dolgoznak, turisztikai beruházással és turisztikai fejlesztési projektekkel foglalkoznak,
 • akik saját vállalkozásukat menedzselnék a jövőben

 

Felvételi követelmények:

turisztikai fejlesztési menedzser szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

• turisztikai fejlesztési szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett közgazdász oklevél.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

• felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és (ha van) angol nyelvű oldala 

• szakmai önéletrajz 

• motivációs levél 

Szakfelelősi köszöntő

Több mint 30 éves oktatói és 6 éves posztgraduális képzés irányítói tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy a szakirányú továbbképzésen végzett hallgatóink megfelelően tudnak alkalmazkodni a gazdasági szféra változó igényeihez. A fejlődéséhez szükséges tudást munka mellett, rugalmas időbeosztásban sajátíthatja el. Meglévő munkatapasztalataikra építve, azokat bővítve juthat új, elméleti és gyakorlati ismeretekhez a hallgató. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nálunk végzett hallgatók magasabb szakmai elismertséggel könnyebben érvényesülhet a munkaerőpiacon, nagyobb eséllyel léphet előre felsővezetői pozícióba.

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Jászberényi Melinda
szakfelelős
egyetemi docens

A szak tanterve

Tantárgy megnevezése FélévTantárgyfelelős Intézet
Turizmusfejlesztés1Jászberényi MelindaMarketing Intézet
Szállodaprojektek1Irimás Anna RitaMarketing Intézet
Térségi-menedzsment1Jászberényi MelindaMarketing Intézet
On-line marketing és közösségi média1Csordás Tamás ViktorMarketing Intézet
Szolgáltatásmarketing1Kenesei ZsófiaMarketing Intézet
Turizmusrendezvények2Ásványi KatalinMarketing Intézet
Turizmus marketing és árképzés2Gyulavári TamásMarketing Intézet
Turisztikai projektek elemzése2Irimás Anna RitaMarketing Intézet
Fenntartható turizmus és CSR2Ásványi KatalinMarketing Intézet
Marketingkommunikáció a turizmusban1Simay AttilaMarketing Intézet
Önkormányzatok szerepe a turizmusban1Forman Balázs Marketing Intézet
Turisztikai trendek1Kiss KornéliaMarketing Intézet
MICE Turizmus2Ásványi KatalinMarketing Intézet
Fesztiválturizmus2Jászberényi MelindaMarketing Intézet
Diplomakonzultáció2Jászberényi MelindaMarketing Intézet

A diploma elvégzése után

A turisztikai fejlesztési menedzser képes lesz:

 • a modern turizmus követelményein alapuló önálló elemzések, piacfelmérések elkészítésére, azok gazdasági elemzésére – ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, illetve a fejlesztési ügynökségeknél;
 • fejlesztési projektek irányítására, a részletek kidolgozására – ezen képesség elengedhetetlen lesz a desztinációk komplex fejlesztésénél, a fejlesztési ügynökségek középvezetői pozícióiban, illetve a desztinációs marketingszervezeteknél;
 • államigazgatás dolgozójaként feltérképezni a fejlesztéseket hátráltató szabályozásokat, eljárásokat, és javaslatokat tud megfogalmazni ezek feloldására;
 • önkormányzatok felelőseként koordinálni a területükön tervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges szabályozásokat, tevékenységeket;
 • szállodaipari vezetőként új fejlesztési projektek kidolgozására, megvalósítására;
 • rendezvények menedzselésére;
 • turisztikai szolgáltatók fejlesztési vezetőjeként a kínálat modernizálására, a fejlesztési projektek irányítására lesz nélkülözhetetlen.


  Konkrét munkahelyek al-ágazatok:

  • turizmus, vendéglátás, szállodaipar, konferenciaszervezés;
  • Magyar Turisztikai Ügynökség és társszervei;
  • térségi fejlesztési ügynökségek;
  • térségi marketingszervezetek;
  • turizmusfejlesztésben érintett önkormányzatok;
  • államigazgatás;

Tudj meg mindent a felvételiről! Iratkozz fel hírlevelünkre!

X
GEN.:2023.04.01. - 17:09:51