Ugrás a fő tartalomra

Oktatók

Dr. Baán László

  Dr. Baán László felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte. 1998-ban az újonnan alakult Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának gazdasági helyettes államtitkárává, majd 2000 elejétől közigazgatási államtitkárává nevezték ki. 2002 júniusától ismét a tárca gazdasági helyettes államtitkáraként dolgozott. 2004-től a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, 2011-től a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.  

2005.12.01.Baán László a Szépművészeti múzeum főigazgatója

Bakucz Márta (PhD)

  Bakucz Márta 1998-ban a JPTE Közgazdaságtudományi Karán fejezte be közgazdasági szakokleveles menedzser (MBA) tanulmányait. 2005-ben a PTE Közgazdasági Karán védte meg Ph.D.-disszertációját a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában. 1995 óta a Közgazdaságtudományi Kar alkalmazásában állt, előbb tanársegédként majd 1998-tól adjunktusként, 2006-tól 2017-ig pedig egyetemi docensi munkakörben.

Tagja a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Iskola oktatói karának, ahol témavezetőként és oktatóként is tevékenykedik. 2014-ben sikeresen habilitált a Gödöllői Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskolájában.

Szakmai kutatási területe a turizmus és a regionális gazdasági fejlődés kapcsolata, a regionális és városmarketing aktuális kérdései, a városi turizmus, a gyógyturizmus, a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. Ezekhez kapcsolódóan számos magyar és angol nyelvű publikációja jelent meg, amelyekre támaszkodva szaktárgyakat oktatott nappali és levelező tagozaton magyar és angol nyelven, valamint kutatási területeihez kapcsolódóan szakdolgozati témavezetést vállalt.

Oktatott tárgy: Turisztikai termékek

TTK-Bakucz.png

Bán Teodóra

  Bán Teodóra, híres magyar balett-táncos, 2002 óta a Szabadtér Színház Nonprofit Kft. és 2013 óta a Főváros kultúráért és turizmusáért felelős szervezet, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti vezetője. Szakmai feladatai közé tartozik a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Budapesti Nyári Fesztivál, a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál (Őszi Fesztivál), a Vörösmarty téri karácsonyi és tavaszi vásár, valamint további kulturális és turisztikai programok és rendezvények megszervezése, a fővárosi testvérvárosi kapcsolatok ápolása, a Budapestinfo Point hálózat üzemeltetése, illetve a BFTK tulajdonában álló hivatalos turisztikai kártya, a Budapest Card fejlesztése és értékesítése. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vezetőjeként megalapította Budapest turisztikai érdekegyeztető fórumát, a Fővárosi Turisztikai Kerekasztalt. Budapest turizmusa és kultúrája érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Bánffy Miklós-díjban részesült. 2018 májusától a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke.  

TTK-Ban.png

Bódis Gábor

Bódis Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként 1995-ig folytatott Turizmusmarketing és menedzsment, illetve gazdaságföldrajz tanulmányokat az angliai The Nottingham Trent Univerity-n a Corvinus Egyetem Tempus programjában. Ezt követően, megszerezte az Arculat- és Márka Szakértői címet. Dolgozott német multinacionális oktatási kiadványokat megjelentető cégnél, mint kreatív vezető 2001 és 2010 között, majd a Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. marketing és kommunikációs igazgatójaként az European Cities Marketing szervezetben is képviselte a fővárost 2011 és 2012-ben. A Budapesti Közlekedési Központban Ügyfélkommunikációs főosztályt vezetett ezt követően, 2014-től a Kodolányi János Főiskola, majd a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola tanára. 2015-től a BCE Doktori Iskolájának hallgatója és oktatója, 2016-tól a Budapesti Metropolitan Egyetemen turisztikai és marketing tárgyakat oktat angolul. 2012-től a Hungary NEXT ország-márka-műhely munkáját koordinálja, alapítóként. A Turisztikai Tanácsadók Szövetségének 2018-tól, a Hungarikum Bizottság Sport- és Turizmus Szakbizottságának 2014-től állandó tagja. Összefogta a Budapesti Turizmusfejlesztési Stratégia 2011-2017 elkészítésének munkáit, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 márkakoncepciójának szakmai véleményezését 2017-ben végezte. Turisztikai márkázásban rendszeresen felkért konferencia előadó.
Szakmai kutatási területe a turisztikai desztinációk márkázása és dizájn-vezérelt menedzsmentje.  
 
Oktatott tárgya a képzés keretében: Látogatómenedzsment

TTK-BodisGabor.jpg

Csordás Tamás (PhD)

Csordás Tamás adjunktus, a Budapest Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézete Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszékének munkatársa. Főbb oktatási területei: Online és digitális marketing, Marketingkommunikációs stratégia, Médiaismeret, Médiagazdaságtan, magyar és angol nyelven egyaránt. Kvalitatív kutató, főbb kutatási területei: A felhasználók által előállított tartalmak marketing jelentősége; A fogyasztók hatalommal való felruház(ód)ása és annak következményei; Fogyasztói részvétel szerepe az értékteremtésben; Fogyasztói magatartás az újmédiás felületeken; Az online információterjedés folyamata és sajátosságai; Az új média kollaboratív üzleti modelljei és marketing vonatkozásai. Több hazai és nemzetközi szakmai publikáció szerzője és társszerzője, kutatási projekt résztvevője. Üzleti tanácsadás területén olyan szervezetekkel dolgozott mint a Magyar Telekom, az NMHH, vagy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság.
 
Oktatott tárgy: Online marketing

TTK-csordast.jpg

Fehér Zsuzsanna

Fehér Zsuzsanna, nemzetközi marketing és turizmus szakértő, főmuzeológus (művészettörténész), a kommunikációs és marketing igazgatóhelyettes, Ludwig Múzeum.


Oktatott tárgy: Kulturális intézmények marketingje

TTK_fzs.png

Horváth Endre (PhD)

Dr. Horváth Endre, PhD főiskolai tanár, intézetigazgató 25 év oktatói (Corvinus, KJF, IBS, METU, GDF) és 20 év menedzseri (Euronet, IBM, Freudenberg) tapasztalattal.


Az NGM korábbi – turizmusért is felelős – helyettes államtitkára, az MNÜA volt kuratóriumi elnöke, az Okos Miskolc Stratégia előző polgármesteri biztosa, az SDE19 program moderátora.


Kutatási és oktatási területe a stratégiatervezés, üzletfejlesztés, valamint programmenedzsment. Több tanulmány illetve könyvfejezet szerzője magyar és angol nyelven.


Legutóbbi turisztikai témájú publikációi: Helyi kulturális fesztivál mint a térségi fejlesztés eszköze (2016), Kulturális turizmus és a transzformációs gazdaság (2014), A tematikus utak jelentősége a kulturális turizmusban (2014), A New Approach to Social Tourism (2013).


A NIH egykori mentora, MTA köztestületi tag, a Mensa és az AIEST tagja, UCM és GW alumnus, Fulbright-ösztöndíjas.


Angol, német és spanyol nyelven tárgyalóképes, valamint franciául és oroszul is ért.


Elérhetősége: endre@budasys.com


Oktatott tárgy: Kulturális és turisztikai projektek

TTK-Horvath_Endre.jpg

Irimiás Anna (PhD)

Turizmuskutató, egy évtizede aktív kutató és oktató a hazai felsőoktatásban alap-, mester és doktori szinten, továbbá az olaszországi Trentói Egyetemen. Doktori fokozatát az olasz Messinai Egyetemen kapta 2008-ban, ahol korábban egyetemi tanulmányait is végezte. Oktatási tevékenysége felölei az örökségturizmus menedzsmentje, a filmturizmus, a világörökségturizmus, a turizmusföldrajz és a turizmusmarketing tárgyakat, e témákból számos szakdolgozat konzulenseként is közreműködött. Oktatóként és kutatóként kiterjedt nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, angolul, olaszul és spanyolul oktat és publikál. 2015-ben elnyerte a Magyar Állami Eötvös Poszt-doktori Kutatási Ösztöndíját, 2016-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Poszt-doktori Kutatási Ösztöndíját. Kutatási érdeklődésének homlokterében az örökséghelyszínek – főként a háborús helyszínek – turisztikai menedzsmentje, a filmturizmus gazdasági és társadalmi hatásai, a vallási turizmus és az interkulturalitás menedzsmentje állnak. Két könyv és több mint 90 tanulmány szerzője, társszerzője. 


Oktatott tárgy: Kulturális és turisztikai projektek

TTK-Anna_I.png

Jelen Tibor (PhD)

Dr. Jelen Tibor a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a közgazdaságtudomány kandidátusa. 1986 óta a Corvinus Egyetem oktatója, 2016-tól a Stratégiai és Projektvezetés tanszék vezetője. Fő kutatási területe a vállalkozások tervezési tevékenysége, illetve annak szemszögéből az általános, a stratégiai és a projektmenedzsment kapcsolt aspektusai. A Kulturális turizmus menedzser szakirányú továbbképzésben az Üzleti és projekttervezés tárgy felelőse. A tárgy keretei között a kulturális vállalkozások stratégiai és üzleti terveinek, illetve a tervekben foglalt megvalósítás projektjei elemi tervezési eszközeinek megismertetésére és használatuk mikéntjének bemutatására kerül sor.

Oktatott tárgy: Üzleti- és projekttervezés

TTK-Jelen_Tibor.png

Kiss Róbert Richárd (PhD)

Prima Primissima-díjas, Pulitzer-emlékdíjas (alkotóközösség tagjaként), Pro Europa-díjas, Iroko-díjas újságíró, kommunikációs szakember. 
Az Országmárka Tanács tagja.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, a JATE és a Corvinus egyetemek vendégelőadója. 
A világ legszebb szállodái című sorozat öt kötetének szerzője. Könyvet írt a világ legszebb szigeteiről is.
Nevéhez fűződik Gyergyószentmiklós turisztikai koncepciójának megalkotása.
Az Országimázs- hogyan látják a magyarokat a világban? – tanulmánysorozat, a TOP 50 magyar hotel és több más kiadvány szerzője.
Nyelvészeti tárgyú könyvei: Köszönésformák a magyar nyelvben, Fantasztikus nyelv, Nyelvelő, Nyelvi finomságok.
Tudományos fokozatát summa cum laude minősítéssel szerezte (nyelvtudományok, magyar nyelvészet) az ELTE doktori iskolájában.
Okleveles jogász, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel végzett.
Berzsenyi-díjas

Oktatott tárgy: Kulturális és turisztikai projektek

TTK-KRR.png

Kovács Balázs (MBA)

Kovács Balázs közel egy évtizeden keresztül a Magyar Turizmus Zrt. bécsi irodájának vezetőjeként képviselte a magyar turisztikai szakmát Ausztriában. Ezalatt munkatársaival és a hazai szolgáltatókkal összefogásban közel 1400 marketingakciót valósított meg, vezetése alatt a turisztikai külképviselet egyfajta kísérleti laborként működött. Számos új típusú kezdeményezés és innovatív marketingakció valósulhatott meg az osztrák beutazások és a vendégforgalom növelése érdekében. Az ausztriai képviselet munkájának elismeréseként szakmai szervezetek jelölése alapján Kovács Balázs többször szerepelhetett a legbefolyásosabb turisztikai szakembereket bemutató TOP 50 kiadványban. 2017 márciustól ausztriai GD Consulting nevű tanácsadó vállalkozásával a turisztikai marketing, PR, kommunikációs, diplomáciai és projektmanagement tapasztalataival segíti megbízói sikeres helytállását. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS I) megalapzásakor szerzett elméleti, valamint a kulturális turizmusmenedzsment területéről származó gyakorlati tapasztalait, továbbá az osztrák best practice-okat jelenleg a Corvinus Egyetem oktatójakánt ossza meg a Hallgatókkal.


Elérhetősége: kb(kukac)good-deal(pont)at.


Oktatott tárgy: Kulturális és turisztikai projektek

TTK-Kovacs_Balazs.jpg

Dr. Kriza Zsigmond

Dr. Kriza Zsigmond közel húsz éve foglalkozik a magyar kulturális élet rendszerszintű kérdéseivel, szabályozásával, menedzselésével. Alapító tisztségviselője volt a Mozaik Művészegyesületnek, irányította az előadó-művészeti törvény átfogó módosításának jogi kodifikációs munkálatait. Miniszteri biztosként koordinálta az alkotóművészeti struktúra szervezeti átalakítását, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. létrehozatalát. A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként megújította a magyar cirkuszművészet működési modelljét, marketingstratégiáját, nemzetközi cirkuszfesztiválok és konferenciák szervezésével pedig megerősítette a magyar cirkusz nemzetközi pozícióját. Irányította a Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft-t, 2015. óta a Magyar Művészeti Akadémia állandó előadó-művészeti szakértője. 2016. óta a Károli Gáspár Református Egyetemen oktat kulturális projekt- és intézménymenedzsment elméletet.
 
Oktatott tárgy: Kulturális és turisztikai projektek

TTK-Kriza_Zsigmond.png

Nyúl Erika

Tanulmányai: Külkereskedelmi Főiskola, ELTE Bölcsészettudományi Kar Fordító és Tolmácsképző, Corvinus Egyetem Turizmus szak.
A kulturális turizmus elméleti és gyakorlati szakembere. Sok éves tapasztalatot szerzett a Müpa (Művészetek Palotája) felsővezetőjeként, majd a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem vezetőségében, ahol feladata volt többek között az intézmények bekapcsolása a kulturális turizmus hazai és nemzetközi vérkeringésébe.
A Violin Travel utazási iroda alapítója és ügyvezető igazgatója. A cég profiljának megfelelően zenei, művészeti és speciális érdeklődésű csoportok beutazását irányítja, valamint kórusok és zenekarok hazai és külföldi turnéit, fellépéseit koordinálja.
A minőségi turizmus hirdetője és megvalósítója, a magyar kulturális értékek nemzetközi terjesztésének és bemutatásának elkötelezett híve.
A Budapesti Kulturális Munkacsoport (2008-2012) alapítója és vezetője. A Budapest Culture Port program társalapítója és vezetője. Számos kulturális turisztikai cikk szerzője, társszerzője és kutatás vezetője.
 
Kulturális turizmus témában nemzetközi és hazai szakmai eseményeken, konferenciákon rendszeresen tart előadásokat, végez szakdolgozati bírálatokat és vállal szakdolgozati konzulensi feladatokat.

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége Kultúra és Fenntarthatóság Bizottságának vezetője. A SKal International Hungary szakmai szervezet alelnöke.

 

TTK-NyErika.png
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 08:19:40