Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

A Tanszék oktatási profilja

Az oktatás célja olyan ismeretek és készségek nyújtása, ami képessé teszi a hallgatókat a statisztikai információk és a statisztikai módszertan szakszerű használatára a szaktárgyak tanulásában, a végzés után pedig a mindennapi munkában.
Ezt a célt szolgálja a Tanszék alapszakok tantervében megjelenő oktatási profilja (leíró és következtető statisztika, keresztmetszeti és idősoros ökonometria illetve gazdaság- és társadalomstatisztika), valamint a mesterképzésben (modellezési jellegű tárgyak, nemzetgazdasági elszámolások különböző területei, illetve a panel ökonometria témakörei), a posztgraduális és a továbbképzési programokban kifejtett sokoldalú oktató munka is.
Tanszékünk emellett önálló (gazdaság- és társadalomstatisztika) specializációt visz a Gazdaságinformatika doktori iskolában, de más doktori iskolákban is tanulnak a tanszéken kutató- oktató PhD hallgatók.  

Oktatott tantárgyak

 • Statisztika
 • Keresztmetszetiés panel ökonometria
 • Idősorelemzés
 • Sokváltozósmódszerek
 • Statisztikai programcsomagok használata
 • Gazdaság- és társadalomstatisztika
 • Nemzetgazdasági elszámolások
 • Statisztikai modellezés
 • Statistics
 • Econometrics
 • NationalAccount
Vágólapra másolva