Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

ATanszék oktatási profilja

Az oktatás célja olyan ismeretek és készségek nyújtása, ami képesséteszi a hallgatókat a statisztikai információk és a statisztikai módszertanszakszerű használatára a szaktárgyak tanulásában, a végzés után pedig amindennapi munkában.
Ezt a célt szolgálja a Tanszék alapszakok tantervébenmegjelenő oktatási profilja (leíró és következtető statisztika, keresztmetszetiés idősoros ökonometria illetve gazdaság- és társadalomstatisztika), valamint amesterképzésben (modellezési jellegű tárgyak, nemzetgazdasági elszámolásokkülönböző területei, illetve a panel ökonometria témakörei), a posztgraduálisés a továbbképzési programokban kifejtett sokoldalú oktató munka is.
Tanszékünkemellett önálló (gazdaság- és társadalomstatisztika) specializációt visz aGazdaságinformatika doktori iskolában, de más doktori iskolákban is tanulnak atanszéken kutató- oktató PhD hallgatók.

Oktatotttantárgyak

 • Statisztika
 • Keresztmetszetiés panel ökonometria
 • Idősorelemzés
 • Sokváltozósmódszerek
 • Statisztikai programcsomagok használata
 • Gazdaság- éstársadalomstatisztika
 • Nemzetgazdasági elszámolások
 • Statisztikai modellezés
 • Statistics
 • Econometrics
 • NationalAccount
Vágólapra másolva