Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Oktatás

Tehetséggondozás, TDK 

A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek 

 • a kormányzás különböző szintjeinek (nemzeti, területi, európai) és tágabban a közszektor, illetve a nonprofit szektor szereplőit, intézményeit, folyamatait, működését, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják, illetve 
 • valamely szakpolitika, szakpolitikai intézkedés elméleti, illetve empirikus elemzését végzik el 
 • a közgazdaságtan, közpolitika, politikatudomány, szociológia, menedzsmenttudományok és más társadalomtudományi megközelítések alkalmazásával.  

Szekciótitkár:  

Molnár Gábor Tamás gabortamas.molnar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Közpolitika Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 518
Telefon: +36 20 324 1531

Nemzetközi lehetőségek

Tanszékünk oktatási programjai közül elsőként a Közgazdálkodás és Közpolitika program nyerte el 2012 őszén az európai akkreditációs szervezet, az EAPAA (European Association for Public Administration Association) akkreditációját, majd 2019-ben a magyar nyelvű program másodszor, míg az angol nyelvű, MSc in Public Policy and MAnagement program első alkalommal szerezte meg az EAPAA akkreditációt.

Nemzetközi oktatási együttműködések

EAPAA Akkreditáció

Európában mindössze kb. kéttucat, Közép- és Kelet-Európában pedig mindössze négy szervezet volt eddig képes a közigazgatási, közpolitikai programok ezen „elitkörébe” bejutni.

Az EAPAA akkreditáció előnyei: 

 • az Akkreditációs Bizottság elősegíti a minőségi európai egyetemi szintű közigazgatás programok kidolgozását a megfelelő akkreditáció szabványok által
 • ösztönzi a tananyag fejlesztést és innovációt
 • fórumot biztosít a fejlődési pontok megvitatásához
 • biztosítja a minőségi Európai Közigazgatási programok akkreditációját, amennyiben megfelelnek az akkreditációhoz szükséges kritériumoknak.

European Masters in Public Administration (EMPA)

Az EMPA együttműködés 1990 és 1991 között jött létre, annak érdekében, hogy a különböző országok mesterszakos hallgatói nemzetközi keretek között közigazgatást tanuljanak. A Budapesti Corvinus Egyetem egyike az alapító tagoknak. A mesterszakos hallgató számos, az EMPA együttműködésben résztvevő partner egyetemre jelentkezhet, amelyek többnyire EAPAA akkreditációval rendelkeznek.

Az EMPA program egy évre vonatkozik, amely során a hallgató egy félévet egy, az általa választott EMPA együttműködésben résztvevő külföldi intézményben tölthet. A félév alatt semmilyen költség nem hárul, viszont ösztöndíjat sem kap. Ebből kifolyólag, ha a hallgató jelentkezni szeretne az EMPA programra, ajánlatos Erasmus vagy ehhez hasonló ösztöndíjat megpályáznia.

A félév során a hallgatónak teljesítenie kell mind a fogadóintézményben, mind pedig az itthoni egyetemen felvett tantárgyakat.

Amennyiben sikeresen teljesítette az EMPA programban szereplő tantárgyakat, a hallgató a program elvégzéséről igazolást kap, amelyet a diplomájához csatolnak.

Az EMPA együttműködésben résztvevő egyetemek:

 • Corvinus University of Budapest (Hungary)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Netherlands)
 • Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer (Germany)
 • Université de Geneve (Switzerland)
 • Institut d’Etudes Politiques de Paris (France)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgium, Flemishregion)
 • Rijksuniversiteit Leiden (Netherlands)
 • Tallinn University of Technology (Estonia)
 • Université Catholique de Louvain (Belgium, Walloonregion)
 • University of Bocconi (Italy)
 • Université de Genève (Switserland)
 • University of Liverpool (UK)
 • University of Vaasa (Finland)
 • Institut d’Études Politiques de Lyon (France)
 • University of Limerick (Ireland)
 • Ulster University (Northern Irland)
 • Universit of Ljubljana (Slovenia)

Double Degree programok

Kettős diplomát adó angol nyelvű, a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel és a Palermói Egyetemmel közösen folytatott képzéseink

Babes-Bolyai Tudományegyetem


Kolozsvári partnereink jelentős közigazgatási képzési tapasztalattal bírnak, a közép- és kelet-európai térségben található négy EAPAA-akkreditált programból az egyik az övék. A programmal és annak oktatói és vezetői gárdájával évtizedes közös oktatási múltunk van, a Tanszék oktatói a kilencvenes évek közepe óta rendszeresen oktatnak az ottani magyar és angol nyelvű programokban, számos közös kutatási projektben vettünk, illetve veszünk részt.

A számottevő személyes és intézményi együttműködési előzményekre építve a Tanszékünk továbbiakban a kelet-európai és EU-n kívüli piacok felé igyekszünk nyitni. Ebben találtunk potens partnerre a Babes-Bolyai Egyetem Közigazgatás-, Politika- és Kommunikációtudományi Karában, akiknek jelentős jelentős, a piacszerzés szolgálatába állítható személyi és pénzügyi erőforrásaik állnak rendelkezésre. Erre alapozva nem csak romániai (magyar és angol anyanyelvű), hanem kelet-európai, közép-ázsiai és afrikai piacokat is meg tudunk célozni.

E folyamat jelentős lépése a két egyetem angol nyelvű közigazgatási-közpolitikai képzési programjai között létrejött, kettős diplomát adó képzésről szóló egyezmény, melyhez egy rövid kedvcsináló:

Kolozsvárnak gazdag és pezsgő kulturális és hallgatói élete van, hiszen közel hatvanezer diák tanul. Itt működik a Babes-Bolyai Tudományegyetem, amely Románia legnagyobb egyeteme

A program során 30 kreditet kell teljesíteni (a szakszemináriumi munkán felül) a fogadó egyetemen. A kurzusok angol nyelvűek, a szakdolgozatot egy corvinusos és egy kolozsvári témavezető felügyelete mellett kell megírni. A program elvégzésével a hallgatók a corvinusos diploma mellé egy kolozsvári mesterdiplomát is kapnak, vagy Public and Non-Profit Management vagy pedig Public Administration szakon

Csak nappali tagozatos hallgatók jogosultak részt venni a programban. A kinti tanulmányokért tandíjat nem kell fizetni.Utazási, lakhatási és egyéb költségeket a hallgatóknak kell finanszírozniuk,például Erasmus vagy más forrásokból. Teljes körű egészségbiztosítás meglétét is igazolni kell

Palermo

Palermó nem csak kellemes időjárásával,pálmafáival és tengerpartjával csábít, hanem nagyszerű egyetemével is, amely a történelmi városközpont közepén helyezkedik el. A Palermói Egyetem a dinamikus rendszermodellezés egyik európai központja, amely egyedi és értékes tudást kínál a hallgatóknak.
 

 • a kettős diploma program évente 5 hallgatószámára elérhető. Két teljesített szemeszter szükséges a programba valóbelépéshez. A hallgatóknak egy szemesztert, a másodév második félévét kell Palermóban tölteniük, ahol 30 ECTS kreditet kell teljesíteniük
 • a Palermói Egyetem a következő kurzusokat kínálja fel: Planning and Control Systems (10 ECTS); Performance Management inthe Public Sector (12 ECTS); választható kurzusok (8 ECTS). A SzakszemináriumII-t a Corvinuson kell felvenni. A programban részt vevő hallgatóknak a szakdolgozatot angol nyelven kell írniuk, egy corvinusos és egy palermói témavezető felügyelete mellett. A szakdolgozat védése is egy közös bizottság előtt történik

Regisztrációs díjat vagy tandíjat nem kell fizetni a kinti tanulmányokért, de az utazási, lakhatási, biztosítási és egyébköltségeket a hallgatóknak maguknak kell finanszírozniuk Erasmus vagy egyébforrásból.

Erasmus programok

A külföldön folytatott tanulmányok beszámítanak a hazai tanulmányokba, a külföldi részképzés ténye és a hallgató által idegen nyelven teljesített tárgyak listája bekerül az oklevél-mellékletbe. Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulni nemcsak azért érdemes, mert idegen nyelvet anyanyelvi környezetben lehet elsajátítani, ismeretlen kultúrákat felfedezni, hasznos tapasztalatokkal gazdagodni, hanem mert a külföldi tapasztalatok révén a pályakezdő értékesebbé válik a munkaerőpiacon. Az Egyetemen elérhető Erasmus pogramokról bővebb információt ad az Erasmus Iroda.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.09.23. - 05:14:44