Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

A jelentkezés adminisztrációját az Egyetemi Doktori Iroda végzi, a formális követelmények letölthetők az Iroda honlapjáról. A Doktori Iskolába szóbeli felvételi vizsga alapján történik a felvétel, legalább háromtagú bizottság előtt, részben angol nyelven. Külföldi hallgatók számára skype-elbeszélgetést biztosítunk. A felvételi vizsga az általános társadalomtudományi tájékozottságot, valamint a jelölt kutatási elképzeléseit és az oktatási-kutatási feladatok ellátására való alkalmasságát méri fel alaposan. A bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket, beadott kutatási tervük, korábbi eredményeik és a felvételi beszélgetés alapján. 

A pontszámítás módja: 
  • Korábbi kutatások, egyéni teljesítmények (pl. TDK): max. 25 pont 
  • Kutatási terv: max. 35 pont (a terv illeszkedjen a Doktori Iskola profiljához) 
  • Szóbeli: max 40 pont 

Az elérhető 80 pontból legalább 67 pont megszerzése a feltétele a fölvételnek. A felvételről a PDI előterjesztése alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt. A felvételi vizsga várható időpontja: 2019. június első fele. A döntés időpontja: 2019. június 30. (a döntésről a hivatalos értesítőt júliusban postázza az Egyetemi Doktori Iroda). 

Várható keretszám: 
10-12 fő (ebből 4 állami ösztöndíjas hely, 3-4 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hely)
TémakiíróTéma 1Téma 2Téma 3
Balázs ZoltánPolitikai értékek vizsgálata, kapcsolata az erkölcsi értékekkel: méltányosság, igazságosság, egyenlőség és egyenlőtlenség, mérséklet, méltóság.A kormányzás politikaelmélete: hatalmi ágak elválasztása, a kormányzat/állam határai, jog uralma, alkotmányosság.A hatalom kérdései (fogalmak, értelmezés, empirikus vizsgálata lehetőségek)
Boda ZsoltA közpolitikák változásának vizsgálataBizalom, legitimáció és a közpolitika hatékonysága
Dobos BalázsNemzetépítés, kisebbségpolitika, etnopolitikai konfliktusokA nacionalizmus és a multikulturalizmus elméletei
Dúró JózsefEuroszkepticizmusPopulizmusKelet-közép-európai politikai rendszerek
Gajduschek GyörgyA közigazgatás szervezeti aspektusai, intézményi megközelítéseKözpolitikai folyamat-elemzésA jog és közigazgatás, jog és közpolitika
Gallai SándorKormányzás és politika Kelet-Közép-EurópábanMigrációMagyar politika és közpolitika
Gedeon PéterKapitalizmus és demokrácia
Hajnal GyörgyA központi és helyi-területi közigazgatás reformjai nemzetközi összehasonlító perspektívábólA kormányzat közpolitika kapacitása: közpolitika-formálás, megvalósítási folyamatok, hatásértékelésTeljesítménymenedzsment a közszektor szervezeteiben.
Ilonszki GabriellaA képviselet fogalmának rekonstrukciójaEllenzéki pártok új szerepben?Mit képviselnek a nők?
Kiss BalázsPolitikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015
Kiss ViktorAntonio Negri politikaelméleteBaloldali populizmus
Körösényi AndrásKépviselet, demokrácia, elszámoltathatóságPolitikai vezetés, manipuláció demokratikus és/vagy autoriter rezsimekben Rezsimtípusok
Mike Károly Kollektív cselekvés és önszerveződésPolányi Mihály és az intellektuális rendA közösségi választások elmélete és az intézményi közgazdaságtan a politikában
Papp ZsófiaA demokratikus képviselet empirikus kutatása, parlamenti tevékenységek
Szűcs Zoltán GáborPolitikai realizmus és moralizmus
Toronyai GáborJohn Rawls társadalmi igazságosság-elmélet, politikai liberalizmusa és a nemzetközi viszonyokra vonatkozó elgondolásaNietzsche gondolatainak politikai filozófiai jelentősége
Török GáborPolitika és média kapcsolataA magyar politikai rendszer egyes elemeinek vizsgálataA rendszerváltás és az 1990 utáni magyar politikatörténet
Ványi ÉvaKormányzat és közigazgatásOktatáspolitika és állampolgári nevelés
Várnagy RékaA magyar pártok felépítése és működéseA magyar Országgyűlés működése
Vágólapra másolva