Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

A DI évente közzéteszi felvételi tájékoztatóját. A felvételihez a minden pályázótól elvárt dokumentumokat és a feltételeket az EDSZ határozza meg. A pályázónak jeleznie kell, hogy melyik programra jelentkezik. 

Az EDSZ rendelkezése szerint a DIT létrehozza a Felvételi Bizottságot, amelybe minden programból legalább két főt választ, akik albizottságokként működve bonyolítják le a felvételit. 

Ennek során: 

  • a benyújtott dokumentumok alapján eldöntik, hogy a pályázó eléri-e a szóbeli felvételi vizsgához szükséges, programonként eltérő minimumpontszámot korábbi teljesítménye, kutatási terve, motivációs levele, témája alapján; 
  • amennyiben igen, akkor lefolytatja a szóbeli vizsgát; 
  • a szóbeli vizsga online platformon is szervezhető, az legalább részben angolul zajlik; 
  • kialakítja a felvételre tett javaslatát; 
  • a minimális szintet el nem érők pályázatát elutasításra javasolja; 
  • a többieket preferenciasorrendbe állítja, külön listán szerepeltetve a magyar állami ösztöndíjra, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra, valamint az önköltséges státusra javasolt pályázókat. 

A Felvételi Bizottság együttes ülésen tekinti át a listákat, s kialakítja a felvételi javaslatát az EDT számára, abban minden program számára biztosítva a megfelelő létszámú utánpótlást. Az EDT döntése után a DI vezetője és programigazgatói figyelemmel kísérik a beiratkozás folyamatát, s a Felvételi Bizottság javaslata alapján közösen tesznek javaslatot a felszabaduló ösztöndíjas helyek betöltésére. Elutasított pályázókra nem tehetnek javaslatot. 

Pontozási szabályok: 

  • Korábbi kutatások, egyéni teljesítmények: max 25 pont 
  • Írásos kutatási terv és motivációs levél: max. 35 pont 
  • Szóbeli: max. 40 pont. 
  • Szóbeli meghallgatáshoz szükséges minimális pont: 40 pont. 


A DI egyéni felkészüléses eljárás keretében, kivételes esetben pedig más DI-ből is fogad doktoranduszokat, a vonatkozó részletes szabályok az EDSZ-ben találhatók.

TémakiíróTéma 1Téma 2Téma 3
Balázs ZoltánPolitikai értékek vizsgálata, kapcsolata az erkölcsi értékekkel: méltányosság, igazságosság, egyenlőség és egyenlőtlenség, mérséklet, méltóság.A kormányzás politikaelmélete: hatalmi ágak elválasztása, a kormányzat/állam határai, jog uralma, alkotmányosság.A hatalom kérdései (fogalmak, értelmezés, empirikus vizsgálata lehetőségek)
Boda ZsoltA közpolitikák változásának vizsgálataBizalom, legitimáció és a közpolitika hatékonysága
Dobos BalázsNemzetépítés, kisebbségpolitika, etnopolitikai konfliktusokA nacionalizmus és a multikulturalizmus elméletei
Dúró JózsefEuroszkepticizmusPopulizmusKelet-közép-európai politikai rendszerek
Gajduschek GyörgyA közigazgatás szervezeti aspektusai, intézményi megközelítéseKözpolitikai folyamat-elemzésA jog és közigazgatás, jog és közpolitika
Gallai SándorKormányzás és politika Kelet-Közép-EurópábanMigrációMagyar politika és közpolitika
Gedeon PéterKapitalizmus és demokrácia
Hajnal GyörgyA központi és helyi-területi közigazgatás reformjai nemzetközi összehasonlító perspektívábólA kormányzat közpolitika kapacitása: közpolitika-formálás, megvalósítási folyamatok, hatásértékelésTeljesítménymenedzsment a közszektor szervezeteiben.
Ilonszki GabriellaA képviselet fogalmának rekonstrukciójaEllenzéki pártok új szerepben?Mit képviselnek a nők?
Kiss BalázsPolitikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015
Kiss ViktorAntonio Negri politikaelméleteBaloldali populizmus
Körösényi AndrásKépviselet, demokrácia, elszámoltathatóságPolitikai vezetés, manipuláció demokratikus és/vagy autoriter rezsimekben Rezsimtípusok
Mike Károly Kollektív cselekvés és önszerveződésPolányi Mihály és az intellektuális rendA közösségi választások elmélete és az intézményi közgazdaságtan a politikában
Papp ZsófiaA demokratikus képviselet empirikus kutatása, parlamenti tevékenységek
Szűcs Zoltán GáborPolitikai realizmus és moralizmus
Toronyai GáborJohn Rawls társadalmi igazságosság-elmélet, politikai liberalizmusa és a nemzetközi viszonyokra vonatkozó elgondolásaNietzsche gondolatainak politikai filozófiai jelentősége
Török GáborPolitika és média kapcsolataA magyar politikai rendszer egyes elemeinek vizsgálataA rendszerváltás és az 1990 utáni magyar politikatörténet
Ványi ÉvaKormányzat és közigazgatásOktatáspolitika és állampolgári nevelés
Várnagy RékaA magyar pártok felépítése és működéseA magyar Országgyűlés működése
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 10:00:25