Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatók / Kutatók

Kutatástámogató képzések

Kutatástámogató képzések és rendszeres könyvtári tréningek/konzultációk

Kutatási infrastruktúra a BCE-n
Trénerek: Fischer Monika, Kőrösi Krisztina
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + konzultáció igény szerint
Időpont: 2021. október 4., 11:00

 • a Corvinus polgárai számára elérhető megbízható, lektorált szakirodalmi források és az előfizetett üzleti, pénzügyi, statisztikai adatbázisok kínálatának ismertetése
 • hozzáférési módok megválasztásának segítése
 • a legális forráshasználat támogatása
 • a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségei
 • a naprakész kutatás eszközeinek, a forráskezelésnek és -rendszerezésnek a bemutatása

Kimenet:

 • az oktatói-kutatói autonómia fejlődése
 • az egyetemi kutatási infrastruktúra tudatos, hatékony használata
 • a szakirodalmi és adatforrásokról való tájékozottság
 • a kutatási irányok meghatározása a szakterületek új eredményeinek ismeretére alapozva
 • a kutatói / publikációs és oktatói / mentori teljesítmény növekedése
 • az etikus kutatói magatartás érvényesülése a szakirodalom használat és kezelés során
 • a szervezeti tudásmegosztás hatékonyságának javulása az intézményi kutatási infrastruktúra szisztematikus megismerése során keletkezett információknak az oktatói gyakorlatba, tananyagfejlesztésbe való visszacsatornázódása révén

Publikációnyilvántartás, MTMT
Tréner: Demecs Éva
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 1 konzultáció igény szerint
Időpont: 2021. október 7., 11:00

 • publikációk nyilvántartásával kapcsolatos szerzői feladatok, lehetőségek ismertetése
 • a Könyvtár támogató szolgáltatásainak bemutatása
 • a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), mint hazai tudományos bibliográfiai adatbázis jellemzőinek vizsgálata, kapcsolata az Egyetem és az Országos Doktori Tanács publikációs nyilvántartásával
 • személyes profilok, azonosítók használatának bemutatása

Kimenet:

 • az egyetemi publikációnyilvántartási szabályrendszer megismeréséből fakadó tudatos és felelős kutatói magatartás kialakulása
 • az egyetemi és egyéni publikációs teljesítmény transzparenciájának növekedése

Egyéni publikációs stratégiák, tudománymetriai alapok
Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + konzultáció igény szerint
Időpont: 2021. október 12., 11:00

 • publikációs csatornák, folyóiratrangsorok, mérőszámok, referencia adatbázisok ismertetése
 • hagyományos és újszerű publikációs csatornák bemutatása
 • a folyóiratok különféle értékelési módszereinek, mérőszámoknak és rangsoroknak a vizsgálata
 • predátor és szürke zónás folyóiratok és könyvkiadók jellemzőinek, valamint a felismerhetőségnek és az ellenőrzési módszereknek a feltárása
 • nemzetközi példák és helyi követelmények vizsgálata

Kimenet:

 • a kutatói autonómia fejlődése
 • az egyéni életcélok, életpályák és publikációs stratégiák az egyetemi teljesítményértékelés rendszer, publikációs követelmények ismeretén alapuló meghatározása, megválasztása
 • a kutatói életút, a publikációs csapdák elkerülése
 • a publikációs teljesítmény erősödése a publikációs csatornák megválasztásával

Nyílt hozzáférés és a tudományos kommunikáció a XXI. században
Tréner: Urbán Katalin (NKFIH, stratégiai tanácsadó), Vitéz Veronika 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + konzultáció
Időpont: 2021. október 7., 15:00

 • Nyitott tudomány (open science) mint új paradigma
 • a nyitott tudományhoz kapcsolódó minták és lehetőségek (open peer reviews, open data, open educational resources, altmetrics…) bemutatása
 • Plan S és jelentősége
 • az Open Access alapelveinek, típusainak bemutatása
 • a kiadói oldal és a pénzügyi megfontolások vizsgálata
 • nemzeti és egyetemi lehetőségek, finanszírozási módok feltárása

Kimenet:

 • az új tudományos kommunikációs trendekhez alkalmazkodó tudatos pályaépítés, nemzetközi kompatibilitás
 • az egyetemi infrastruktúra lehetőségeinek ismeretén alapuló publikációs stratégia kialakítása
 • a nemzetközi akadémiai életben való hangsúlyosabb jelenlét
 • az egyéni és intézményi publikációs teljesítmény transzparenciájának növekedése
 • A Plan S szerinti OA publikációs követelmények érvényesülése az egyetemi publikációs gyakorlatban

A tudományos „egoszisztéma” – tudományos közösségi hálózatok (ASNS – academic social networking sites), digitális repozitóriumok, a konferenciaposzter
Tréner: Vitéz Veronika
Tervezett időigény: 3 óra bemutató + konzultáció
Időpontok: 2021. október 6., 11:00 és 2021. október 13., 14:00

 • hálózatépítés, kutatói „jelenlét” erősítése
 • a közösségi hálózatok jellemzőinek, használatuk előnyeinek és hátrányainak bemutatása
 • intézményi és tudományterületi repozitóriumok, preprint szerverek jellemzőinek ismertetése
 • a Corvinus Kutatásoknak az egyetemi tudástartalom disszeminációjában való szerepe – miért érdemes feltölteni a műveket?
 • a hálózatok és a repozitóriumok összehasonlítása
 • a konferenciák poszterszekciója, hogyan készül egy konferenciaposzter – gyakorlati tudnivalók

Kimenet:

 • a kutatói életpálya tudatos alakítása
 • a szerzői önarchiválási utak és önmenedzsment javulása
 • az egyéni és intézményi impakt növekedése
 • a változásokhoz való alkalmazkodókészség fejlődése
 • a nemzetközi kapcsolatháló erősödése
 • a többszereplős, multidiszciplináris kutatásokban való részvétel lehetőségének megnövekedése
 • a publikációs teljesítmény láthatóságának javulása

Szerzői jogi alapok, legális – illegális hozzáférés
Tréner: Dr. Timár Adrienn (SZTNH), Hoffmann Ádám
Tervezett időigény: 3 óra bemutató + konzultáció
Időpont: 2021. október 19., 14:00

 • Az egyetemi oktatás, kutatás szerzői jogi aspektusainak bemutatása, a vonatkozó szabályok és csapdák ismertetése
 • Az Open Access és a szerzői jogok – Creative Commons, a tudásmegosztás licenszei
 • A hozzáférés legális és illegális módozatai
 • Plágium, plágiumszabályozás, a szövegegyezőség vizsgálatának egyetemi gyakorlata

Kimenet:

 • az etikus kutatói magatartás, a szerzői jogtudatosság erősödése
 • a tudásmegosztás nemzetközi gyakorlatának elterjedése az egyetem kutatói közösségében
 • az etikus hallgatói magatartás javulása az ismeretek oktatásba való visszacsatornázása révénRendszeres könyvtári tréningek, konzultációk

Academic Writing for Researchers – tréning
Tréner:Halm Tamás András
Tervezett időigény: 4×1 órás tréning

 • tudományos íráskészség fejlesztése oktatók és kutatók számára (PhD hallgatók és PhD-val rendelkező oktatók és kutatók számára)
 • a sikeres tudományos szövegírás alapjai (témaválasztás, fő állítás, szerkezet, célratörő fogalmazás, a közönség felmérése)
 • stilisztika (nyelvhelyesség, szókincs, szövegbeosztás, helyesírás, a megfelelő hangnem)
 • szerkezet és érveléstechnika (fő állítás, alátámasztás, érvek és ellenérvek, cím, absztrakt, bevezetés, tárgyalás, konklúzió, további kutatási témák, limitációk, módszertan, köszönetnyilvánítás)
 • műfajok sajátosságai (PhD disszertáció, tudományos cikk, konferenciaabsztrakt, konferenciaelőadás, konferenciaposzter)
 • technikai és vizuális formázás (oldalkiosztás és számozás, címhierarchia, betűtípusok és méretek, bekezdések. Szövegszerkesztők (pl. MS Word) és dokumentumelőkészítő rendszerek (pl. LaTeX) előnyei és hátrányai

Kimenet:

 • a tudományos írás és prezentáció különböző műfajainak alapos ismerete (mind írásbeli, mind szóbeli)
 • a szövegalkotás lépései (ötletgenerálás, vázlatkészítés, revízió stb.)
 • kritikus gondolkodási készségek
 • szerkesztői és szövegformálás készségek
 • a tudományos írás konvencióinak készségszintű ismerete (stílus, hangnem, szövegszerkezet)
 • közönségfelmérés (audience assessment)
 • publikációs stratégiák ismerete
 • tudományos profil és láthatóság kialakítása és fenntartása
 • publikációs teljesítmény javulása

Jelentkezés a tréningre


Academic Writing konzultáció
Tréner:Halm Tamás András
Tervezett időigény: 1 órás konzultáció (félévente 10 alkalom)

 • tudományos íráskészség fejlesztése
 • egyéni szaktanácsadás a résztvevő egy konkrét, előkészületben lévő tudományos publikációjához kapcsolódóan (hallgatók és oktatók részére egyaránt)
 • érveléstechnikai, szövegformálás, stilisztikai és nyelvi tanácsadás
 • PhD disszertáció, tudományos szakcikk, konferenciaabsztrakt
 • elsősorban angol nyelven, angol nyelvű publikációkhoz kapcsolódóan

Kimenet:

 • tudományos íráskészség fejlődése
 • kritikai gondolkodás fejlődése
 • angol nyelvű szövegírás fejlődése
 • érveléstechnika fejlődése
 • érveléstechnikai, nyelvi és szerkezeti szempontból magasabb minőségű kézirat

Jelentkezés a konzultációra


Üzleti, pénzügyi és statisztikai adatbázisok a Könyvtárban – Előadás
Tréner:Halm Tamás András
Tervezett időigény: 1 órás előadás (félévente 2 alkalom)

 • bemutató a hallgatók és oktatók, kutatók számára
 • a könyvtárból elérhető, előfizetéses pénzügyi és statisztikai adatbázisok bemutatása (kiemelten: Statista, MarketLine, EMIS, OECD iLibrary)
 • más adatbázisok bemutatása: Eurostat, KSH
 • az adatbázisokban található adatok, ill. elemzések hatékony keresésének, kinyerésének bemutatása

Kimenet:

 • az adatbázisok tartalmának megismerése
 • az adatbázisokban való hatékony keresés képessége
 • az adatbázisok vizualizációs, kimutatástábla-készítési és egyéb haladó funkcióinak ismerete
 • adatokkal jobban alátámasztott, sikeresebb publikációk

Jelentkezés az előadásra
Üzleti, pénzügyi és statisztikai adatbázisok a Könyvtárban – konzultáció

Tréner:Halm Tamás András
Tervezett időigény: 1 órás konzultáció (félévente 10 alkalom)

 • személyre szabott tanácsadás hallgatók és oktatók, kutatók számára
 • a könyvtárból elérhető, előfizetéses pénzügyi és statisztikai adatbázisok bemutatása (kiemelten: Statista, MarketLine, EMIS, OECD iLibrary)
 • más adatbázisok bemutatása: Eurostat, KSH
 • az adatbázisokban található adatok, ill. elemzések hatékony keresésének, kinyerésének bemutatása

Kimenet:

 • az adatbázisok tartalmának megismerése
 • az adatbázisokban való hatékony keresés képessége
 • az adatbázisok vizualizációs, kimutatástábla-készítési és egyéb haladó funkcióinak ismerete
 • adatokkal jobban alátámasztott, sikeresebb publikációk

Jelentkezés a konzultációra


LaTeX alapok – tréning
Tréner:Halm Tamás András
Tervezett időigény: 3x órás tréning

 • bevezetés a LaTeX szövegformáló rendszer használatába
 • a LaTeX előnyei a hagyományos szövegszerkesztőkhöz képest
 • LaTeX erőforrások bemutatása
 • LaTeX szoftverek bemutatása
 • tudományos cikk, könyvfejezet, prezentáció és bibliográfia elkészítése LaTeX-ben

Kimenet:

 • tanulmányok, prezentációk, handoutok elkészítése LaTeX-ben

Jelentkezés a tréningre


MTMT csoportos konzultációk

A Magyar Tudományos Művek Tárának kezelését érintő változásokhoz kapcsolódóan online könyvtári konzultációkat szervezünk.
Jelentkezési űrlapok:
angol
magyar

A változásokról bővebb információ a Könyvtár honlapján érhető el.

Tanórába illesztett könyvtári tréningek

A tanórába illeszthető könyvtári képzések célja, hogy a hallgatókkal megismertessék a hatékony szakirodalmi keresés módszereit és eszközeit, tájékoztassanak a nyomtatott és elektronikus szakirodalmi és statisztikai-üzleti forrásokról, a szabadon hozzáférhető, illetve előfizetett elektronikus tartalmakról. Támogatják az etikus forráshasználatot, ismertetik a hivatkozás szabályait, hasznos segédprogramokat, alkalmazásokat kínálnak.

Jelentkezési űrlap

Személyes konzultációk

Az oktatók/kutatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett időpontban személyes segítséget kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.12.07. - 06:27:50