Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatók / Kutatók

Kutatástámogató képzések

Kutatási infrastruktúra a BCE-n

Trénerek: Fischer Mónika, Kőrösi Krisztina
Tervezett időigény: 90 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpont: október 10. 15:00

 • a Corvinus polgárai számára elérhető megbízható, lektorált szakirodalmi források és az előfizetett üzleti, pénzügyi, statisztikai adatbázisok kínálatának ismertetése
 • hozzáférési módok megválasztásának segítése
 • a legális forráshasználat támogatása
 • a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségei
 • a naprakész kutatás eszközeinek, a forráskezelésnek és -rendszerezésnek a bemutatása

Kimenet:

 • az oktatói-kutatói autonómia fejlődése
 • az egyetemi kutatási infrastruktúra tudatos, hatékony használata
 • a szakirodalmi és adatforrásokról való tájékozottság
 • a kutatási irányok meghatározása a szakterületek új eredményeinek ismeretére alapozva
 • a kutatói / publikációs és oktatói / mentori teljesítmény növekedése
 • az etikus kutatói magatartás érvényesülése a szakirodalom használat és kezelés során
 • a szervezeti tudásmegosztás hatékonyságának javulása az intézményi kutatási infrastruktúra szisztematikus megismerése során keletkezett információknak az oktatói gyakorlatba, tananyagfejlesztésbe való visszacsatornázódása révén

Publikációnyilvántartás, MTMT

Tréner: Demecs Éva
Tervezett időigény: 90 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpont: október 11. 15:00

 • publikációk nyilvántartásával kapcsolatos szerzői feladatok, lehetőségek ismertetése
 • a Könyvtár támogató szolgáltatásainak bemutatása
 • a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), mint hazai tudományos bibliográfiai adatbázis jellemzőinek vizsgálata, kapcsolata az Egyetem és az Országos Doktori Tanács publikációs nyilvántartásával
 • személyes profilok, azonosítók használatának bemutatása

Kimenet:

 • az egyetemi publikációnyilvántartási szabályrendszer megismeréséből fakadó tudatos és felelős kutatói magatartás kialakulása
 • az egyetemi és egyéni publikációs teljesítmény transzparenciájának növekedése

Egyéni publikációs stratégiák, tudománymetriai alapok

Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna
Tervezett időigény: 90 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpont: október 12. 15:00

 • publikációs csatornák, folyóiratrangsorok, mérőszámok, referencia adatbázisok ismertetése
 • hagyományos és újszerű publikációs csatornák bemutatása
 • a folyóiratok különféle értékelési módszereinek, mérőszámoknak és rangsoroknak a vizsgálata
 • predátor és szürke zónás folyóiratok és könyvkiadók jellemzőinek, valamint a felismerhetőségnek és az ellenőrzési módszereknek a feltárása
 • nemzetközi példák és helyi követelmények vizsgálata

Kimenet:

 • a kutatói autonómia fejlődése
 • az egyéni életcélok, életpályák és publikációs stratégiák az egyetemi teljesítményértékelés rendszer, publikációs követelmények ismeretén alapuló meghatározása, megválasztása
 • a kutatói életút, a publikációs csapdák elkerülése
 • a publikációs teljesítmény erősödése a publikációs csatornák megválasztásával

Nyílt hozzáférés és a tudományos kommunikáció a XXI. században

Tréner: Vitéz Veronika
Tervezett időigény: 90 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpont: október 13. 15:00

 • Nyitott tudomány (Open Science) mint új paradigma
 • a nyitott tudományhoz kapcsolódó minták és lehetőségek (open peer reviews, open data, open educational resources, altmetrics…) bemutatása
 • Plan S és jelentősége
 • az Open Access alapelveinek, típusainak bemutatása
 • a kiadói oldal és a pénzügyi megfontolások vizsgálata
 • nemzeti és egyetemi lehetőségek, finanszírozási módok feltárása

Kimenet:

 • az új tudományos kommunikációs trendekhez alkalmazkodó tudatos pályaépítés, nemzetközi kompatibilitás
 • az egyetemi infrastruktúra lehetőségeinek ismeretén alapuló publikációs stratégia kialakítása
 • a nemzetközi akadémiai életben való hangsúlyosabb jelenlét
 • az egyéni és intézményi publikációs teljesítmény transzparenciájának növekedése
 • A Plan S szerinti OA publikációs követelmények érvényesülése az egyetemi publikációs gyakorlatban

A tudományos „egoszisztéma” – tudományos közösségi hálózatok (ASNS – academic social networking sites), digitális repozitóriumok, a konferenciaposzter

Tréner: Vitéz Veronika
Tervezett időigény: 120 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpont: október 14. 15:00, október 19. 15:00

 • hálózatépítés, kutatói „jelenlét” erősítése
 • a közösségi hálózatok jellemzőinek, használatuk előnyeinek és hátrányainak bemutatása
 • intézményi és tudományterületi repozitóriumok, preprint szerverek jellemzőinek ismertetése
 • a Corvinus Kutatásoknak az egyetemi tudástartalom disszeminációjában való szerepe – miért érdemes feltölteni a műveket?
 • a hálózatok és a repozitóriumok összehasonlítása
 • a konferenciák poszterszekciója, hogyan készül egy konferenciaposzter – gyakorlati tudnivalók

Kimenet:

 • a kutatói életpálya tudatos alakítása
 • a szerzői önarchiválási utak és önmenedzsment javulása
 • az egyéni és intézményi impakt növekedése
 • a változásokhoz való alkalmazkodókészség fejlődése
 • a nemzetközi kapcsolatháló erősödése
 • a többszereplős, multidiszciplináris kutatásokban való részvétel lehetőségének megnövekedése
 • a publikációs teljesítmény láthatóságának javulása

Kutatási adatok kezelése

Tréner: Kurucz Erika
Tervezett időigény: 90 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpont: október 18. 15:00

 • Kultúraváltás a tudományban, a nyílt tudomány, FAIR ill. nyílt adatok
 • Kutatási adatok és életciklusuk
 • Kutatási adatok tárolása, megosztása, adatbiztonság
 • Új adatkezelési eszközök, stratégiák, licenszek
 • A Fair irányelvek
 • Adatrepozitóriumok, adatrepozitóriumi keresők
 • Adatkezelési szokások, attitűdök, szolgáltatások a BCE-n egy online kutatás alapján
 • Az adatkezelési terv

Kimenet:

 • a tudásmegosztás nemzetközi gyakorlatának elterjedése az egyetem kutatói közösségében
 • a nemzetközi kutatási ökoszisztéma és az egyetemi kutatási infrastruktúra tudatos, hatékony használata
 • a „jó” adatkezelésről való tájékozottság
 • a kutatói autonómia erősödése
 • az etikus kutatói magatartás érvényesülése az adatok megosztása, újrahasznosítása során
 • a kutatói teljesítmény láthatóságának növekedése

Egyetemi rangsorok

Tréner: Fischer Mónika, Kőrösi Krisztina
Tervezett időigény: 90 perc bemutató + konzultáció igény szerint

Időpontok: október 25. 15:00

 • Az egyetemek értékelésének módszerei, kvantitatív és kvalitatív tényezők
 • Nemzetközi rangsorok: QS World University Rankings®Times Higher Education, World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), The Center for World University Rankings (CWUR), stb.
 • Tudományterületi rangsorok
 • Magyar egyetemek pozíciói egyes rangsorokban

Kimenet:

 • az egyetem teljesítményének transzparenciája
 • az egyetemi stratégia és teljesítményértékelési rendszer támogatása
 • az egyéni és intézményi impakt növekedése
 • a változásokhoz való alkalmazkodókészség fejlődése
 • a nemzetközi akadémiai életben való hangsúlyosabb jelenlét

Rendszeres könyvtári tréningek, konzultációk

MTMT csoportos konzultációk

A Magyar Tudományos Művek Tárának kezelését érintő változásokhoz kapcsolódóan online könyvtári konzultációkat szervezünk.

A változásokról bővebb információ a Könyvtár honlapján érhető el.

Szövegegyezést vizsgáló programok az Egyetemen

A szövegegyezést vizsgáló (plágiumkereső) szoftverek használatát bemutató tájékoztató alkalmakat hirdetünk a Könyvtárban. Az előadás két részből áll:

 • Az Ouriginal szoftver alkalmazása: a Corvinus Egyetem szakdolgozat és doktori disszertációk-beadási folyamata és az ehhez kapcsolódó Moodle modul gyakorlati alkalmazása.
 • Az iThenticate szolgáltatás: az egyetemen született publikációk szövegegyezőség vizsgálatának menete.

Bemutatjuk a vizsgálatok eredményének értelmezését is.

Az online tréning időtartama 40 perc. A csatlakozási információt válaszlevélben kapják meg a jelentkezők.

Időpontok: október 7. 10:00 (online: TEAMS), október 26. 15:00 (online: TEAMS)

Kutatás-módszertani konzultációk

Jelentkezz az online vagy személyes egyéni konzultációra,
 • ha kérdésed van a következő témákban: kutatási design, kutatási kérdés formálása, kutatási módszer választása, az alkalmazni kívánt kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek előnyeinek és hátrányainak megvitatása, interjú terv, interjúzási technikák;
 • vagy elakadtál a kutatásod megtervezésében és szeretnél beszélgetni róla.

Tanórába illesztett könyvtári tréningek

A tanórába illeszthető könyvtári képzések célja, hogy a hallgatókkal megismertessék a hatékony szakirodalmi keresés módszereit és eszközeit, tájékoztassanak a nyomtatott és elektronikus szakirodalmi és statisztikai-üzleti forrásokról, a szabadon hozzáférhető, illetve előfizetett elektronikus tartalmakról. Támogatják az etikus forráshasználatot, ismertetik a hivatkozás szabályait, hasznos segédprogramokat, alkalmazásokat kínálnak.

Személyes konzultációk

Az oktatók/kutatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett időpontban személyes segítséget kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.10.06. - 03:16:09