Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Oktatók / Kutatók

A képzési tartalmi elemei

Kutatási infrastruktúra a BCE-n

Trénerek: Fischer Monika, Kőrösi Krisztina 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: január 25, 9:50; január 28. 13:40; február 3, 15:30

 • a Corvinus polgárai számára elérhető megbízható, lektorált szakirodalmi források és az előfizetett üzleti, pénzügyi, statisztikai adatbázisok kínálatának ismertetése 
 • hozzáférési módok megválasztásának segítése 
 • a legális forráshasználat támogatása 
 • a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségei 
 • a naprakész kutatás eszközeinek, a forráskezelésnek és -rendszerezésnek a bemutatása

Publikációnyilvántartás, MTMT

Trénerek: Demecs Éva, Lőrinczi Erzsébet, Tóth Judit, Vitéz Veronika 
Tervezett időigény: 2 × 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: január 25, 13:40; január 27, 9:50; február 4, 11:40

 • publikációk nyilvántartásával kapcsolatos szerzői feladatok, lehetőségek ismertetése 
 • a Könyvtár támogató szolgáltatásainak bemutatása  
 • a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), mint hazai tudományos bibliográfiai adatbázis jellemzőinek vizsgálata 
 • nemzetközi bibliográfiai adatbázisok jellemzőinek feltárása 
 • személyes profilok, azonosítók használatának bemutatása 
 • gyakorlati tudnivalók ismertetése némi tudománymetriai háttérrel

Egyéni publikációs stratégiák

Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: január 26, 9:50; január 28, 15:30; február 4, 13:40

 • publikációs csatornák, folyóiratrangsorok, mérőszámok, predátor kiadók ismertetése 
 • hagyományos és újszerű publikációs csatornák bemutatása 
 • a folyóiratok különféle értékelési módszereinek, mérőszámoknak és rangsoroknak a vizsgálata 
 • predátor folyóiratok és könyvkiadók jellemzőinek, valamint a felismerhetőségnek és az ellenőrzési módszereknek a feltárása

Tudományos közösségi hálózatok (ASNS – academic social networking sites), digitális repozitóriumok

Tréner: Vitéz Veronika
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: február 2, 9:50; február 8, 15:30; február 10, 11:40

 • a közösségi hálózatok jellemzőinek, használatuk előnyeinek és hátrányainak bemutatása 
 • intézményi és tudományterületi repozitóriumok, preprint szerverek jellemzőinek ismertetése 
 • a Corvinus Kutatásoknak az egyetemi tudástartalom disszeminációjában való szerepe – miért érdemes feltölteni a műveket? 
 • a hálózatok és a repozitóriumok összehasonlítása

Bibliometriai alapok a tudományos teljesítmények értékelési eljárásaiban

Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: január 27, 13:40; február 5, 9:50; február 9, 11:40

 • alapelvek, mutatók, referencia adatbázisok ismertetése 
 • nemzetközi példák és helyi követelmények vizsgálata 
 • lehetőség igények megfogalmazására és a téma megvitatására

Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók

Tréner: Vitéz Veronika 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: február 11, 9:50; február 9, 15:30; február 17, 11:40

 • az Open Access alapelveinek, típusainak bemutatása 
 • a kutatásfinanszírozó testületek követelményeinek ismertetése 
 • a kiadói oldal és a pénzügyi megfontolások vizsgálata 
 • nemzeti és egyetemi lehetőségek, finanszírozási módok feltárása 
 • gyakorlati kérdések megtárgyalása

A tudományos kommunikáció újdonságai

Trénerek: Hoffmann Ádám, Nagy Zsuzsanna 
Tervezett időigény: 2 óra bemutató + 2 óra konzultáció

Időpontok: február 8, 9:50; február 11, 17:20; február 16, 13:40

 • a nyitott tudományhoz kapcsolódó minták és lehetőségek (open peer reviews, open data, open educational resources, altmetrics…) bemutatása 
 • lehetőség a téma megvitatására

Academic writing (akadémiai írás angol nyelven) intermediate

Tréner: Kelecsényi Nóra
Tervezett időigény: 4 × 1-1,5 óra (egymásra épülő blokkok) + otthoni munka + 1 óra egyéni konzultáció 

Időpontok: január 29, 9:50; február 5, 11:40; február 12, 9:50 február 19, 9:50

 • az Egyetem kutatóinak (PhD hallgatók és oktatók) támogatása magas színvonalú angol nyelvű kutatási eredmények eléréséhez ·
 • központi témák: átláthatóság, koherencia, egyértelmű és hatékony érvelés, stílus, szókincs, nyelvtan
 • a négy csoportos, interaktív órát követően a résztvevők lehetőséget kapnak egyéni konzultációra is

Acedemic writing (akadémiai írás angol nyelven) advanced

Tréner: Halm Tamás 
Tervezett időigény: 4 × 1-1,5 óra (egymásra épülő blokkok) + otthoni munka + 1 óra egyéni konzultáció

Időpontok: január 27, 17:20; február 3, 17:20;  február 10, 17:20; február 17, 17:20

 • az Egyetem kutatóinak (PhD hallgatók és oktatók) támogatása magas színvonalú angol nyelvű kutatási eredmények eléréséhez ·
 • ez a képzés azoknak a kutatóknak szól, akik már tudják, hogy miről akarnak írni – ideális esetben már vázlatuk is van erről –, és biztosak szeretnének lenni abban, hogy a kutatás leírása kiváló angolsággal és formai felépítése révén is a maximális hatást váltja majd ki a célközönségből 
 • a képzés során tárgyalt szövegtípusok: konferencia-összefoglalók, eredeti kutatási cikkek, áttekintő cikkek 
 • a négy csoportos, interaktív órát követően a résztvevők lehetőséget kapnak egyéni konzultációra is
  

Ezeket a tartalmi elemeket különböző kombinációkban, hat online képzési modulban kínáljuk:  

Választható modulok

Képzési modulIdőigényTartalmi elemek
1.3 × 2 óra bemutató
3 × 1 óra konzultáció
Kutatási infrastruktúra a BCE-n
Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók
Egyéni publikációs stratégiák
2.3 × 2 óra bemutató
3 × 1 óra konzultáció
Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók
A tudományos kommunikáció újdonságai
Egyéni publikációs stratégiák
3.3 × 2 óra bemutató
3 × 1 óra konzultáció
Egyéni publikációs stratégiák
Publikációnyilvántartás, MTMT
Bibliometriai alapok a tudományos teljesítmények értékelési eljárásaiban
4.3 × 2 óra bemutató
3 × 1 óra konzultáció
Kutatási infrastruktúra a BCE-n
Open Access közzététellel kapcsolatos tudnivalók
Tudományos közösségi hálózatok (ASNS), digitális repozitóriumok
5.4 × 1,5 óra otthoni munka
1 óra egyéni konzultáció
Academic writing (különálló tréning)
Level 1: Paragraph-level
6.4 × 1 óra otthoni munka
1 óra egyéni konzultáció
Academic writing (különálló tréning)
Level 2: Text-level
A tanórába illeszthető könyvtári képzések célja, hogy a hallgatókkal megismertessék a hatékony szakirodalmi keresés módszereit és eszközeit, tájékoztassanak a nyomtatott és elektronikus szakirodalmi és statisztikai-üzleti forrásokról, a szabadon hozzáférhető, illetve előfizetett elektronikus tartalmakról. Támogatják az etikus forráshasználatot, ismertetik a hivatkozás szabályait, hasznos segédprogramokat, alkalmazásokat kínálnak.

Ebben a félévben a TEAMS felületén tartjuk a képzéseinket.


Az oktatók/kutatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett időpontban személyes segítséget kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.
Vágólapra másolva