Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Doktori iskolások

A doktori képzésben résztvevő hallgatók akadémiai sikerességét az Egyetemi Könyvtár, mint az Egyetem oktatás-, kutatás-, tanulástámogató szervezeti egysége képzési tevékenységével is támogatja. A képzések kurzusok, csoportos tréningek, előadások, valamint egyéni konzultációk keretében történnek jelenléti és online formában, a Teams felületén. A témakínálat az információs írástudás támogatására, a publikációs tevékenységre, publikációs stratégiára fókuszál.

Tantervbe épített kurzusok

Adatbázis-használati tréning és konzultációk

Az őszi szemeszter intenzív hetében szervezett magyar és angol nyelvű kurzuson a hallgatók megismerkednek a Könyvtár nyomtatott és elektronikus állományával, a szakirodalmi, statisztikai és kutatásmódszertani adatbázisok tartalmával és használatával. Segítséget kapnak a források hatékony használatához és kezeléséhez, a hivatkozáskezelők alkalmazásához. Megismerkednek a forrásértékelés szempontjaival, a tudományos publikációk ismérveivel. A tréning bemutatja a tudományos kommunikációs trendeket és támogatja az ehhez igazodó publikációs stratégia kialakítását.

Tudományos eredmények disszeminációja tréning és konzultációk

A tavaszi szemeszter intenzív hetére időzített kurzus több témát ölel fel. Bemutatja az Open Access-t, mint kutatásszervezési és publikálási elvet és gyakorlatot. Megismerteti a hallgatókat az Egyetemi kiadványpolitikával, gyakorlati tanácsokat kapnak publikációs, pályázati lehetőségekről a kiadási folyamattal kapcsolatban. A tréning fejleszti a résztvevők íráskészségét, gyakorlatorientáltan bővíti a hallgatók absztraktírásra és konferenciaposzterre vonatkozó ismereteit.

Információs írástudás kurzus   

A tárgy az oktatói-kutatói pályára lépők számára kíván olyan, az információs írástudással és általában a tudományos kommunikáció változó formáival kapcsolatos ismereteket és készségeket átadni, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres pályaépítéshez. A kurzus a 2020-2021. tanév tavaszi szemeszterében indul a Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatói számára.

Academic Writing

A kurzus célja, hogy gyakorlatokon keresztül megismertesse a hallgatókat a tudományos szövegírás műfajaival (absztrakt, cikk, recenzió, prezentáció), és hogy kialakítsa bennünk a sikeres tudományos szövegíráshoz szükséges képességeket (érveléstechnika, szókincs, szövegelrendezés stb.) Ezen túlmenően a kurzus az általános tudományos önmenedzselési képesség fejlesztését is célozza (publikációmenedzsment, elektronikus jelenlét, hatékony együttműködési formák). A tárgyat a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola hallgatói számára hirdetjük.

Könyvtári tréningek és csoportos konzultációk

Szakirodalmi források, a szakirodalom gyűjtése és kezelése – konzultáció magyar és angol nyelven 
A konzultáció célja, hogy a jelentkező megismerje a témaspecifikus forrásokat, a keresési technikákat. Bemutatja a a naprakész kutatás eszközeit, a források kezelésének, rendezésének hatékony eszközeit, ismerteti a hivatkozási szabályokat, a hivatkozáskezelő szoftverek előnyeit. Segíti a hozzáférési módok megválasztását, támogatja a legális forráshasználatot. Képet ad a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségéről az egyetemen. 

Academic Writing Training and Consultations for Researchers 

Az őszi és a tavaszi szemeszterben is induló négyrészes tréning a publikációk nyelvhelyességére, stílusára és szerkezetére vonatkozó tanácsadással segíti a kutatási eredmények hatásának maximalizálását. Bemutatja a különböző szövegszerkesztési-, formázási szoftverek alkalmazását. A tréninghez konzultációs alkalmak is tartoznak, ahol a résztvevők személyes tanácsadást kapnak aktuális publikációikkal kapcsolatban. 
Jelentkezés

LaTex alapok magyar és angol nyelven 

A három részből álló képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatók számára bevezetést nyújtson a LaTeX szövegformázó rendszer használatába. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy cikkeiket és előadásaikat LaTeX-ben tudják megformálni. Az óra nyelve a jelentkezők körétől függően magyar vagy angol. 
Jelentkezés
 
MTMT konzultációk magyar és angol nyelven 
 
A szerzők segítséget kapnak publikációs tevékenységük dokumentálásához, a publikációs folyamat csapdáinak elkerüléséhez. A konzultációk lehetőséget biztosítanak a tudománymetriai mutatók, a szakterületi folyóiratrangsorok, a hiteles Open Access folyóiratok megismerésére. 
Jelentkezés személyes konzultációra
Jelentkezés csoportos konzultációra

Üzleti, pénzügyi és statisztikai adatbázisok


Az előadás célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogyan tudják optimálisan kihasználni a három talán leghasznosabb, legszélesebb körű ilyen adatbázist: a Statistát, a MarketLine-t és az EMIS-t. Az előadásokat különösen ajánljuk a G-kar hallgatóinak (ezen belül is a marketing, a pénzügy, a vállalkozásfejlesztés, számvitel és a vezetésszervezés szakos hallgatóknak), a K-kar hallgatóinak (ezen belül is a gazdaság-matematikai elemző, a közgazdálkodás és közpolitika, a közgazdasági elemző, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint a pénzügy), valamint a T-kar nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakos hallgatóinak.

Jelentkezés

Személyes konzultációk

A hallgatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett időpontban személyes segítséget kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.25. - 17:02:50