Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Doktori iskolások

A doktori képzésben résztvevő hallgatók akadémiai sikerességét az Egyetemi Könyvtár, mint az Egyetem oktatás-, kutatás-, tanulástámogató szervezeti egysége képzési tevékenységével is támogatja. A képzések kurzusok, csoportos tréningek, előadások, valamint egyéni konzultációk keretében történnek jelenléti és online formában, a Teams felületén. A témakínálat az információs írástudás támogatására, a publikációs tevékenységre, publikációs stratégiára fókuszál.

Tantervbe épített kurzusok

Könyvtári tréningek és csoportos konzultációk

Szakirodalmi források, a szakirodalom gyűjtése és kezelése – konzultáció magyar és angol nyelven 

A konzultáció célja, hogy a jelentkező megismerje a témaspecifikus forrásokat, a keresési technikákat. Bemutatja a a naprakész kutatás eszközeit, a források kezelésének, rendezésének hatékony eszközeit, ismerteti a hivatkozási szabályokat, a hivatkozáskezelő szoftverek előnyeit. Segíti a hozzáférési módok megválasztását, támogatja a legális forráshasználatot. Képet ad a szakirodalom felhasználói igények szerinti beszerzésének lehetőségéről az egyetemen. 

Academic Writing Training for Researchers 

Need some help with putting the results of your research into excellent Academic English? Join our new Academic Writing for Researchers Training! This 3-part training for PhD students and faculty members of Corvinus university will help you maximize the impact of your research by ensuring that your academic output has a high quality in terms of language, style and structure.

Outline of the training:
Lesson 1 (21st April, 2022, 3pm to 4 pm)
The basics of successful academic writing (relevant topic, clear claim, good structure, clarity, simplicity, audience assessment).
How to use an appropriate style (grammar, vocabulary, text organisation, spelling and punctuation, tone and approach).
Lesson 2 (28th April, 2022, 3pm to 4 pm)
How to have an efficient structure (main claim, thesis and support, arguments and counterarguments, introduction, main discussion and conclusion, acknowledgements, further topics for research, limitations, methodology).
Lesson 3 (5th May, 2022, 3pm to 4 pm)
The different genres of academic writing (peer-reviewed journal article, conference abstract, conference presentation, conference poster): similarities and differences in purpose, structure, style, length and content.
Lesson 4 (12th May, 2022, 3pm to 4 pm)
Technical and visual formatting: page layout and numbering, title hierarchy, font sizes and font type, paragraph formatting, spacing etc. The advantages and disadvantages of word processors (such as MS Word) and document preparation systems (such as LaTeX).

Academic Writing Consultation

The aim of these consultation sessions is to help members of the Corvinus community (from undergrad to PhD student and lecturer level) in effectively communicating their ideas in writing in an academic setting in the English language. Participants are encouraged to bring drafts of their ongoing writing projects and they will receive expert advice on how to improve their writing in terms of structure, argumentation, style and language. We offer advice on term papers, BA and MA thesis, PhD dissertations, conference abstracts and scientific papers.
The consultation will be delivered digitally in Microsoft Teams. The instructor will call you at the start of the consultation. Please do not forget to send your paper/draft prior to the consultation, as instructed in the email that you will receive after registration.

LaTex alapok magyar és angol nyelven

A három részből álló képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatók számára bevezetést nyújtson a LaTeX szövegformázó rendszer használatába. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy cikkeiket és előadásaikat LaTeX-ben tudják megformálni. Az óra nyelve a jelentkezők körétől függően magyar vagy angol. 

MTMT konzultációk magyar és angol nyelven

A szerzők segítséget kapnak publikációs tevékenységük dokumentálásához, a publikációs folyamat csapdáinak elkerüléséhez. A konzultációk lehetőséget biztosítanak a tudománymetriai mutatók, a szakterületi folyóiratrangsorok, a hiteles Open Access folyóiratok megismerésére. 

Üzleti, pénzügyi és statisztikai adatbázisok a könyvtárban – előadás

A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói és oktatói számára számos, egyébként fizetős üzleti és pénzügyi adatbázis szabadon hozzáférhető az egyetemi hálózat gépeiről, ill. VPN használatával akár otthonról is. Az előadás célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogyan tudják optimálisan kihasználni a három talán leghasznosabb, legszélesebb körű ilyen adatbázist: a Statistát, a MarketLine-t és az EMIS-t. Az előadásokat különösen ajánljuk a G-kar hallgatóinak (ezen belül is a marketing, a pénzügy, a vállalkozásfejlesztés, számvitel és a vezetésszervezés szakos hallgatóknak), a K-kar hallgatóinak (ezen belül is a gazdaság-matematikai elemző, a közgazdálkodás és közpolitika, a közgazdasági elemző, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint a pénzügy), valamint a T-kar nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakos hallgatóinak.
A tárgy ebben a félévben digitális oktatás keretében érhető el a Microsoft Teams rendszerben. Az oktató létre fog hozni egy csoportot a Teams-en belül a regisztrált részvevők számára, és az oktatás és a kommunikáció ebben a csoportban fog történni.

Üzleti, pénzügyi, statisztikai adatbázisok a könyvtárban – konzultációk

A konzultáció célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak ahhoz, hogy konkrét projektjükben (legyen az egy házi dolgozat, projektfeladat, vagy éppen disszertáció) hogyan tudják optimálisan kihasználni a három talán leghasznosabb, legszélesebb körű pénzügyi, üzleti, statisztikai adatbázist: a Statistát, a MarketLine-t és az EMIS-t. E három adatbázis vállalati, iparági és céges bontásban tartalmaz pénzügyi és gazdaságstatisztikai adatokat, valamint elemzéseket, előrejelzéseket is, és mindhármat széles körben használják a nemzetközi piaci és tudományos szereplők. E fizetős adatbázisok nagy előnye az ingyenesen is elérhető tartalmakkal szemben az, hogy teljes körűen, egy helyen, egységes definíciók szerint, megbízhatóan és könnyen lekérdezhetően tartalmazzák az adatokat. Bemutatásra kerül továbbá három fontos, általános statisztikai adatbázis: a KSH, az Eurostat, illetve az OECD iLibrary is.

Személyes konzultációk

A hallgatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett időpontban személyes segítséget kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.05.23. - 05:26:56