Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kölcsönzés

Hol, hogyan, és mikor kölcsönözhetek?

Kölcsönzést űrlapon igényelhetnek a beiratkozott olvasók.
Minden kölcsönzési igényre válaszolnak a könyvtárosok.
Az előkészített kölcsönzési csomagok az igényleadást követő munkanapon vehetőek át
hétfőtől – péntekig 10:00 és 18:00 óra között a könyvtár bejáratánál.

Hány dokumentumot kölcsönözhetek?

Egy olvasónál egyszerre 8 dokumentum lehet kölcsönözve.
Kivétel: a Corvinus Egyetem oktatói, alkalmazottai: 30 dokumentum

Mi a kölcsönzési határidőm? Hol tudom megnézni?

A kölcsönzési határidők megtekinthetők a könyvtári katalógusba bejelentkezve a Saját könyvtár/ Kölcsönzések menüpontban.
A kölcsönzési határidő napján a dokumentumot vissza kell hozni vagy a határidőt meg kell hosszabbítani. A kölcsönzési határidő lejárta után könyvtárunk késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díjakat az árjegyzék tartalmazza.

Hosszabbítás

A kölcsönzési idő 5 alkalommal hosszabbítható:

Mikor nem hosszabbítható a kölcsönzési idő?

 • a hosszabbítások száma elérte az 5 alkalmat,
 • a kölcsönzött művet előjegyezte egy másik olvasó,
 • a díjtartozás meghaladja az 5000 Ft-ot,
 • a könyvtár az olvasó ellen jogi eljárást folytat,
 • az olvasójegy érvényessége hamarabb lejár, mint a kölcsönzési határidő.

Dokumentumok visszaadása

 • Nyitvatartási időben az önkiszolgáló kölcsönző állomásoknál
 • a Könyvtár bejárata előtti könyvbedobó szekrény használható az épület nyitvatarási idejében
Jó tudni: a könyvbedobással nem szűnik meg azonnal a kölcsönzés, erre később — esetleg a következő nyitvatartási napon kerül sor.

Előjegyzés

A keresett mű minden példánya kölcsönözve van?
A katalóguson keresztül online előjegyzést vehet fel díjmentesen a mások által kikölcsönzött könyvekre.
A katalógusban – a személyes bejelentkezés után – a keresési találatok példányinformációi felett megjelenő „Cím előjegyzése” gombra kattintással vehető fel előjegyzés.
Egy előjegyzés mindig az adott cím, adott kiadásának összes kölcsönözhető példányára vonatkozik, és 3 hónapig él.
Az előjegyzett könyv beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk. A könyvet az értesítéstől számított 3 napon belül lehet átvenni.

Mennyi időre kölcsönözhetek?

A kölcsönzési kategóriától függ a kölcsönzési időtartam, a könyvtári katalógus mutatja a kötet kölcsönzési kategóriáját.

Kölcsönzési kategóriaKölcsönzési időtartam
kölcsönözhető21 nap
korlátozottan kölcsönözhető10 napszorgalmi időszakban
korlátozottan kölcsönözhető5 napvizsgaidőszakban csak Corvinus hallgatók számára
olvasótermi, nem kölcsönözhetőzárástól – nyitásig 1 éjszakára vagy hétvégére

Jó tudni:

Éjszakai kölcsönzés: A csak sárga színcsíkkal ellátott, olvasótermi „nem kölcsönözhető” kötetek a nyitvatartás utolsó órájában ún. éjszakai kölcsönzéssel kivihetők az éjszakai, ill. hétvégi zárvatartás idejére: a köteteket a legközelebbi nyitvatartási napon, a nyitás utáni első órában kell visszahozni. Az éjszakai kölcsönzést a könyvtárostól kérheti.

Mit nem lehet kölcsönözni?

 • nyomtatott hírlapok, folyóiratok
 • kéziratok, pl. doktori és kandidátusi disszertációk, PhD értekezések, TDK dolgozatok,
 • muzeális értékű dokumentumok.

Emlékeztetők

A könyvtári határidők betartása az olvasó felelőssége. Az e-mailben küldött emlékeztető kizárólag kényelmi szolgáltatás.
Jó tudni: a könyvtári értesítési email cím módosítható a könyvtári katalógusba bejelentkezve a Saját könyvtár / Személyes adatok menüpontban.

Késedelmi díjak, tartozások fizetése

A kölcsönzéshez kapcsolódó késedelmi díjakat a lejárat utáni nyitvatartási napokra automatikusan számítja a könyvtári rendszer. A késedelmes könyv visszavételével vagy meghosszabbításával zárul le a késedelmi díj számítása. A meghosszabbítás nem mentesít a késedelmi díj megfizetése alól.
A Corvinus hallgatók számára minden könyvtári díj (kártyadíj, késedelmi díj, könyvtérítési díj) a Neptun gyűjtőszámlán kerül kiírásra és kizárólag ott rendezhető, átutalással vagy SimplePay kártyás befizetéssel.
A lezárt könyvtári késedelmi díjak a keletkezésüket követő hét elején kerülnek kiírásra, a befizetési határidő a kiírást követő 8. munkanap.
Kérjük, tartsa be a fizetési határidőt! A vizsgára jelentkezésnél a lejárt fizetési határidejű, Neptunban kiírt tartozások akadályt jelentenek. 
Külső olvasóinktól külön e-mailben kérjük a késedelmi díjuk átutalással való rendezését.

Rongálódott, elveszett mű

 • Elveszett vagy megrongálódott mű pótolható az eredetivel azonos, vagy annak újabb kiadásával.
 • Ha a mű már kereskedelmi forgalomban nem kapható, a dokumentum könyvtári értékét kell megfizetni. (A könyvtári értéke: a mű becsült értéke, de legalább 6000 Ft).
Elvesztés bejelentése: a szolgáltatási ponton személyesen vagy a library@uni-corvinus.hu címen.
A könyvtár az olvasót a térítési díj összegéről e-mailben tájékoztatja, befizetési határidő az e-mail küldésétől számított egy hónap.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.26. - 23:13:35