Ugrás a fő tartalomra

Kölcsönzés

Hol, hogyan, és mikor kölcsönözhetek?

 • A könyvtár első emeletén, az önkiszolgáló kölcsönző állomásoknál.
 • Készítse elő könyvtári kártyáját!
 • Keresse meg az olvasótermi könyveket! Melyik olvasóteremben és milyen polcjelzettel található a keresett könyv? Erre a katalógus példányinformációi adnak választ.
 • Raktári köteteket a katalógusba bejelentkezve igényelhet hétköznapokon 9:00 – 18:30, szombati napokon 10:00 – 15:30 között. Kizárólag könyvtári számítógépen indíthat raktári kérést.

Jó tudni:

 • A kölcsönözhetőséget a fehér színcsík jelzi a könyv gerincén.
 • Minden polcszám két helyen fordulhat elő, az 1. emeleti kölcsönzői térben, illetve valamelyik olvasóteremben.

Hány dokumentumot kölcsönözhetek?

 • a Corvinus hallgatók és a külső olvasók egyszerre 8 kötetet,
 • a Corvinus Egyetem oktatói, alkalmazottai 30 kötetet kölcsönözhetnek.

Mi a kölcsönzési határidőm? Hol tudom megnézni?

A kölcsönzési határidők megtekinthetők a könyvtári katalógusba bejelentkezve a Saját könyvtár/ Kölcsönzések menüpontban.

Kölcsönzéskor nyugta nyomtatható, ami tartalmazza a határidőt.

A kölcsönzési határidő napján a dokumentumot vissza kell hozni vagy a határidőt meg kell hosszabbítani. A kölcsönzési határidő lejárta után könyvtárunk késedelmi díjat számít fel. A késedelmi díjakat a Szolgáltatási árjegyzék tartalmazza.

Hosszabbítás

A kölcsönzési idő 3 alkalommal hosszabbítható: ·

Mikor nem hosszabbítható a kölcsönzési idő?

 • a hosszabbítások száma elérte a 3 alkalmat,
 • a kölcsönzött művet előjegyezte egy másik olvasó,
 • a díjtartozás meghaladja az 5000 Ft-ot,
 • a könyvtár az olvasó ellen jogi eljárást folytat,
 • a könyvtári kártya érvényessége hamarabb lejár, mint a kölcsönzési határidő.

Dokumentumok visszaadása

 • Nyitvatartási időben az önkiszolgáló kölcsönző állomásoknál
 • a Könyvtár bejárata előtti könyvbedobó szekrény használható az épület nyitvatarási idejében

Jó tudni:

A könyvbedobással nem szűnik meg azonnal a kölcsönzés, erre később — esetleg a következő nyitvatartási napon kerül sor.

Előjegyzés

A katalóguson keresztül online előjegyzést vehet fel díjmentesen a mások által kikölcsönzött könyvekre, ha a mű minden példánya ki van kölcsönözve.

A katalógusban kattintson a keresett mű példány adatai felett megjelenő „Cím előjegyzése” gombra, majd bejelentkezve erősítse meg az előjegyzést.

Az előjegyzett könyv beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk. A könyvet az értesítéstől számított 3 napon belül lehet átvenni, utána az előjegyzés megszűnik.

Előjegyzés mobiltelefonon

Mennyi időre kölcsönözhetek?

A kölcsönzési kategóriától függ a kölcsönzési időtartam, a könyvtári katalógus mutatja a kötet kölcsönzési kategóriáját.

Kölcsönzési kategóriaKölcsönzési időtartam
kölcsönözhető21 nap
korlátozottan kölcsönözhető10 nap
olvasótermi, nem kölcsönözhetőzárástól – nyitásig 1 éjszakára vagy hétvégére

A Corvinus Egyetem oktatói és alkalmazottai a “Kölcsönözhető” kategóriához tartozó műveket 60 napra, a “Korlátozottan kölcsönözhető” kategóriájú köteteket 19 napra vihetik el.

Mit nem lehet kölcsönözni?

 • nyomtatott hírlapok, folyóiratok
 • kéziratok, pl. doktori és kandidátusi disszertációk, PhD értekezések, TDK dolgozatok,
 • muzeális értékű dokumentumok.

Emlékeztetők

A könyvtári határidők betartása az olvasó felelőssége. Az e-mailben küldött emlékeztető kizárólag kényelmi szolgáltatás. Jó tudni: a könyvtári értesítési email cím módosítható a könyvtári katalógusba bejelentkezve a Saját könyvtár / Személyes adatok menüpontban.

Késedelmi díjak, tartozások fizetése

A kölcsönzéshez kapcsolódó késedelmi díjakat a lejárat utáni nyitvatartási napokra automatikusan számítja a könyvtári rendszer. A késedelmes könyv visszavételével vagy meghosszabbításával zárul le a késedelmi díj számítása. A meghosszabbítás nem mentesít a késedelmi díj megfizetése alól.

A Corvinus hallgatók számára minden könyvtári díj (késedelmi díj, könyvtérítési díj, elveszett kártya pótlása esetén kártyadíj) a Neptun gyűjtőszámlán kerül kiírásra és kizárólag ott rendezhető, átutalással vagy SimplePay kártyás befizetéssel.

A lezárt könyvtári késedelmi díjak a keletkezésüket követő hét elején kerülnek kiírásra, a befizetési határidő a kiírást követő 8. munkanap.

Kérjük, tartsa be a fizetési határidőt! A vizsgára jelentkezésnél a lejárt fizetési határidejű, Neptunban kiírt tartozások akadályt jelentenek.

Külső olvasóink személyesen bankkártyás fizetéssel vagy átutalással rendezhetik tartozásukat

Elveszett vagy rongálódott mű

 • Elveszett vagy megrongálódott mű pótolható az eredetivel azonos, vagy annak újabb kiadásával.
 • Ha a mű már kereskedelmi forgalomban nem kapható, a dokumentum könyvtári értékét kell megfizetni. (A könyvtári értéke: a mű becsült értéke, de legalább 6000 Ft).

Elvesztés bejelentése: a szolgáltatási ponton személyesen vagy a library@uni-corvinus.hu címen.

A könyvtár az olvasót a térítési díj összegéről e-mailben tájékoztatja.

A kölcsönzési határidő lejártát követő 60. nap után, a Könyvtár a kölcsönzött dokumentumot elveszettnek nyilvánítja és a dokumentum kártérítési értékét a kölcsönző olvasóra terheli.


Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 21:13:18