Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Nappali munkarendű képzéseken

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) BUDAPEST

szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

 • Differenciált szakismereti blokk / Humán erőforrások fejlesztése specializáció – Kiss Csaba
 • DSG specializáció – dr. Zsóka Ágnes (ügyintéző: Virág Gabriella)
 • Kisvállalkozás specializáció – Petheő Attila
 • Környezeti menedzsment specializáció – Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna
 • Gazdálkodáselméleti specializáció – Kajos Attila
 • Üzleti kommunikáció specializáció – Csordás Tamás

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) SZÉKESFEHÉRVÁR

szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

 • Kisvállalkozás specializáció – Mihalkovné dr. Szakács Katalin
 • Spotgazdaságtan specializáció – dr. András Krisztina

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (angol)

 • szakfelelős oktató: Dr. Aranyossy Márta

KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak

 • szakmai gyakorlatért felelős oktató: Csepeti Ádám

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS szak BUDAPEST/SZÉKESFEHÉRVÁR

PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak BUDAPEST

szakmai gyakorlatért felelős oktató:

PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak SZÉKESFEHÉRVÁR

 • dr. Veit József (számvitel)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szak (angol és magyar)

 • szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Jenes Barbara

EMBERI ERŐFORRÁSOK szak

 • szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bácsi Katalin (A szakmai gyakorlati munkahelyet, illetve munkapozíciót a hallgató szakdolgozat konzulense engedélyezi.)

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal leadandó:

NEM DUÁLIS hallgatóknak:

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat 

DUÁLIS hallgatóknak:

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • „Bejelentő lap” (hallgató és a duális partner által aláírva)

A Székesfehérvári Campus,Tanulmányi Osztályán, Czinkon-Léber Judit tanulmányi előadónál kell leadni a szükséges dokumentumokat:

Cím: Székesfehérvári Campus, fszt. 005.  (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.)
Email: leber.judit@uni-corvinus.hu
Tel: +36 22 515-616

A dokumentumokat az átvételt követően a tanulmányi előadó juttatja el a Bp-i Campusra, a Szakmai gyakorlat Irodába. (1093 Bp. Fővám tér 8. E.175.)
E-mail: bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu

Kommunikáció- és médiatudomány (magyar) BUDAPEST


szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Kovács Gábor


Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST


szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Deli Eszter


Nemzetközi tanulmányok (magyar és angol) BUDAPEST


szakmai gyakorlatért felelős oktató: Kőváriné dr. Ignáth Éva


Politikatudományok (magyar) BUDAPEST


szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Várnagy Réka

Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST


szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Deli Eszter


Szociológia (magyar és angol) BUDAPEST


szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Nagy Beáta

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI szak /

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Balogh Jeremiás

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

A szakmai gyakorlat időtartama 12 hét (egy szemeszter, 480 óra), amit teljesíteni az alábbi módokon lehet:

 • hat aktív félév teljesítését követően, megszakítás nélkül
 • négy aktív félév teljesítését követően, szorgalmi időszakon kívül, megszakítás nélkül (Ebben az esetben a tárgyat az 5.félévben vesszük fel!!)

GAZDASÁGINFORMATIKUS szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bagó Péter

 A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

Teljesíteni az alábbi módokon lehet:

 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bagó Péter

 A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

Teljesíteni az alábbi módokon lehet:

 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)

Tájékoztató

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Máté Tünde

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

A szakmai gyakorlat időtartama: 60 óra

Sportközgazdász hallgatóink az első két félév teljesítését követően, legkorábban a második félév vizsgaidőszakának első napjától kezdve bármikor, de legkésőbb az utolsó félév vizsgaidőszakának második hetéig befejezve elvégezhetik a kötelező szakmai gyakorlatot. 

Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!

A 2020/21/1 őszi félévben a kötelező szakmai gyakorlatra való jelentkezés lezárult. A tavaszi félévre vonatkozó szakmai gyakorlatok hamarosan elérhetőek lesznek. 
Mesterképzésben résztvevő gazdaságinformatikus hallgatók esetében a legutolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (240 óra, 6 hét)
2020.11.16. és 2020.12.28. közötti időszakban áll fenn. 

Ez esetben a leadási határidő: 2020.10.30. (Péntek)


A gyakorlat első hetének végéig fel kell tölteni a gazdaságinformatikus hallgatóknak a feladattervet az e-learning rendszerbe.


 A szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 nappal (külföldi munkahely esetén 30 nappal) előbb benyújtandó a szakmai gyakorlat irodában:

    
 • Szakfelelős oktató engedélye (e-mail vagy formanyomtatvány (akinek van, kötelező!!!), gazdaságinformatikusoknak moodle felületén történő regisztráció) Nemzetközi gazdálkodás szakon formanyomtatvány kötelező. Emberi erőforrások szakon szakdolgozat konzulens engedélye szükséges.
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat 1 példányban


  A gyakorlat végeztével leadandó:  
 • Munkahelyi vezetői értékelés: 1 eredeti példány a szakmai gyakorlatos irodában 8 naptári napon belül (E épület I/175), 1 példány a tanszéken (amennyiben van szakszeminárium-vezető, neki) 14 naptári napon belül
 • Beszámoló: csak a tanszéken 14 naptári napon belül

A székesfehérvári campus tanulmányi osztályán (fszt. 005.) leadandó dokumentumok

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal:

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban

(Amennyiben van már a szervezettel/céggel együttműködési megállapodás, csak a mellékleteket kell leadni.)

A gyakorlat végeztével, 14 naptári napon belül leadandó:

 • Munkahelyi vezetői értékelés: 2 eredeti példány (kitöltve, aláírva és lepecsételve)
 • Beszámoló (8 oldal, a hallgató által önállóan megírva és a gyakorlóhely által aláírva)

Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!

Bejelentő lap társadalomtudományi szakok esetén
Bejelentő lap duális szakmai gyakorlat esetén
Nyilatkozat
Nyilatkozat gazdaságinformatikus hallgatóknak
Nyilatkozat székesfehérvári hallgatóknak
Munkahelyi vezetői értékelés
Munkáltatói hozzájárulás
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
COOPERATION AGREEMENT (ad hoc) on continuous internship periods (less than 6 weeks) through undertaking
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) 6 hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlat biztosítására iskolaszövetkezettel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 1.sz. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 2.melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra vállalkozással, költségvetési szervvel 1.sz. melléklete
COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT on securing continuous internship periods to be accomplished abroad
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
COOPERATION AGREEMENT (ad hoc) on continuous internship periods (less than 6 weeks through undertaking
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) 6 hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra vállalkozással, költségvetési szervvel 1.sz. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 1. sz. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlat biztosítására iskolaszövetkezettel
Felmerülő kérdések esetén a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail címedről küldd el leveled a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre. 
Vágólapra másolva