Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Esti és levelező munkarendű képzéseken

A szakmai gyakorlat teljesítése az alábbi esti valamint levelező munkarendű alapképzési, illetve gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakokon kötelező, amely nélkül a hallgató nem szerezhet abszolutóriumot:

 • emberi erőforrások (2017/18/1 félévben, vagy azt követően kezdettek)
 • gazdálkodási és menedzsment
 • gazdaságinformatikus
 • gazdaságinformatikus (MA/MSc)
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel                                                                                                       

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés a szakszeminárium-vezetővel együttműködésben történik, annak előzetes jóváhagyásával a 6. vagy 7. félévben.

Esti, levelező munkarendben, amennyiben a hallgató tanulmányai alatt gazdálkodó szervezetnél összesen legalább 6 hónapig alkalmazásban áll, az ott végzett munka beszámítható kötelező szakmai gyakorlatként abban az esetben, amennyiben a munkahely megfelel a szakmai gyakorlati hellyel szemben támasztott követelményeknek.
 • Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
 • Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez
 • Adatlap szakmai gyakorlat értékeléséhez (szakszeminárium vezető által)
 • Munkáltatói igazolás
 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló (8-10. oldal)

A felsorolt dokumentumokat a megjelölt határidőig hiánytalanul kell leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában. Eredeti aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem áll módunkban elfogadni a dokumentumokat.
Júniusban záróvizsgázók esetén a leadási határidő2021.05.21. (Péntek)
Félévben nem záróvizsgázók utolsó lehetséges leadási határideje2021.06.04. (Péntek)

Kapcsolódó dokumentumok

Elfogadási kérelem féléves munkaviszony esetén
Elfogadási kérelem féléves munkaviszony esetén gazdaságinformatikus hallgatóknak
Munkáltatói igazolás minta
A kötelező szakmai gyakorlat időtartama az alábbi levelező munkarendű alapképzési szakokon egybefüggően 12 hét (480 óra):

 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (BA/BSc) szakon egybefüggően 320 óra (heti 40 órában 8 hét, heti 20 órában 16 hét).

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakon egybefüggően 240 óra (heti 40 órában 6 hét, heti 20 órában 12 hét).  
 1. A hallgató kiválasztja az adott céget, gazdálkodó szervezetet, ahol teljesíteni szeretné szakmai gyakorlatát. Amennyiben a hallgató saját maga szeretne új, az egyetemmel szerződésben nem álló gyakorlati helyszínt választani, megteheti, kivéve saját tulajdonú vállalkozás esetén.

  Az egyetemmel szerződésben álló cégek listáját megtekintheti ide kattintva.

 2. A hallgató ír egy hivatalos hangvételű elektronikus levelet a szakszeminárium-vezetőjének, amelyben bemutatja röviden a választott gyakorlati helyszínt és munkapozíciót. A szakszeminárium-vezető válasz e-mailben, illetve az adatlapon (adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez) engedélyezi vagy elutasítja a gyakorlati helyet, illetve munkapozíciót.

 3. Ha kiválasztásra került a gyakorlati helyszín és rendelkezik a szakszeminárium-vezető engedélyével a  szükséges dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, eredeti aláírással és hivatalos céges pecséttel ellátva kell leadni előzetes időpontfoglalást követően a Szakmai Gyakorlat Irodában. 
A gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 naptári nappal (külföldi munkahely esetén 30 naptári nappal) korábban kell minden szükséges dokumentumot leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!
A gyakorlat kezdete előtt szükséges dokumentumok:
 • Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez (szakszeminárium-vezető engedélye)
 • Együttműködési keretmegállapodás 2 eredeti példányban (Amennyiben nincs érvényben lévő szerződés az Egyetem és a befogadóhely között!)
 • Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1. sz. melléklet 2 eredeti példányban

A gyakorlat teljesítését követően szükséges dokumentumok:
 • Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
 • Adatlap szakszeminárium-vezető értékeléséhez
 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló (8-10. oldal)
A gyakorlat végeztét követő 8 naptári napon belül kell minden szükséges dokumentumot hiánytalanul leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!
12 hét időtartamú szakmai gyakorlat eseténSzakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.02.01.2021.04.23.2021.01.18. (Hétfő)
Júniusban záróvizsgázók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időszak (heti 40 órában)2021.03.01.2021.05.21.2021.02.15. (Hétfő)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra) Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (16 hét)2021.02.01.2021.05.21.2021.01.18. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.02.01.2021.03.26.2021.01.18. (Hétfő)
Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.02.01.2021.04.23.2021.01.18. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.02.01.2021.03.12.2021.01.18. (Hétfő)
Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez

Kapcsolódó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás vállalkozás és költségvetési szerv esetén
Együttműködési keretmegállapodás iskolaszövetkezet esetén

Kapcsolódó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet válallkozás és költségvetési szerv esetén
Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet iskolaszövetkezetek esetén

Kapcsolódó dokumentumok

Adatlap szakszeminárium-vezető értékeléséhez
Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
Munkahelyi vezetői értékelés
Felmerülő kérdések esetén a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail címedről küldd el leveled a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 04:22:02