Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kötelező szakmai gyakorlat

Roadmap, szakgyak, 2021

2021/2022/2 (tavaszi) félévre vonatkozó határidők

12 hét időtartamú szakmai gyakorlat eseténSzakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2022.01.31.2022.04.25.2022.01.16. (vasárnap éjfél)
Júniusban záróvizsgázó hallgatók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2022.02.21.2022.05.16.2022.02.06. (vasárnap éjfél)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2022.03.07.2022.05.30.2022.02.20. (vasárnap éjfél)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (16 hét)2022.01.31.2022.05.23.2022.01.16. (vasárnap éjfél)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2022.01.31.2022.03.28.2022.01.16. (vasárnap éjfél)
Utolsó féléves hallgatók végső lehetséges teljesítési időtartama heti 40 órában (8 hét)2022.03.21.2022.05.16.2022.03.06. (vasárnap éjfél)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2022.04.04.2022.05.30.2022.03.20. (vasárnap éjfél)
Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában
(12 hét)
2022.01.31.2022.05.23.2022.01.16. (vasárnap éjfél)
Utolsó féléves hallgatók végső lehetséges teljesítési időtartama heti 20 órában
(12 hét)
2022.02.21.2022.05.16,2022.02.06. (vasárnap éjfél)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában
(12 hét)
2022.03.07.2022.05.30.2022.02.20. (vasárnap éjfél)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(6 hét)
2022.01.31.2022.03.14.2022.01.16. (vasárnap éjfél)
Utolsó féléves hallgatók végső lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(6 hét)
2022.04.04.2022.05.16.2022.03.20. (vasárnap éjfél)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában
(6 hét)
2022.04.18.2022.05.30.2022.04.10. (vasárnap éjfél)

Képzési területek

Nappali munkarendű képzések

Magyarországon belül teljesíteni kívánt nyári kötelező szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 – külföldi gyakorlat esetén 30 – naptári nappal korábban kell a gyakorlati munkavégzés megkezdéséhez szükséges dokumentumokat eljuttatni a Hallgatói Szolgáltatások Szakmai Gyakorlat Irodájába.

Gazdaságtudományok képzési terület

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) BUDAPEST

Szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) SZÉKESFEHÉRVÁR
Szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (angol)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS szak BUDAPEST/SZÉKESFEHÉRVÁR

PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak BUDAPEST

Szakmai gyakorlatért felelős oktató:

PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak SZÉKESFEHÉRVÁR

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szak (angol és magyar)

EMBERI ERŐFORRÁSOK szak

 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bácsi Katalin (A szakmai gyakorlati munkahelyet, illetve munkapozíciót a hallgató szakdolgozat konzulense engedélyezi.)


Gazdálkodástudományok terület Székesfehérvár

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal leadandó:

NEM DUÁLIS hallgatóknak: 

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat

DUÁLIS hallgatóknak:

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • „Bejelentő lap” (hallgató és a duális partner által aláírva)

A Székesfehérvári Campus,Tanulmányi Osztályán, Czinkon-Léber Judit tanulmányi előadónál kell leadni a szükséges dokumentumokat:

 • Cím: Székesfehérvári Campus, fszt. 005. (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.)
 • Email: leber.judit@uni-corvinus.hu
 • Tel: +36 22 515-616
 • A dokumentumokat az átvételt követően a tanulmányi előadó juttatja el a Bp-i Campusra, a Szakmai gyakorlat Irodába. (1093 Bp. Fővám tér 8. E.157.) E-mail: bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu

Tárdasalomtudományok képzési terület – alapképzés

Kommunikáció- és médiatudomány (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Pelle Veronika

Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Deli Eszter

Nemzetközi tanulmányok (magyar és angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Kőváriné dr. Ignáth Éva

Politikatudományok (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Várnagy Réka

Társadalomtudományok képzési terület – mesterképzés

Kommunikáció- és médiatudomány (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Kovács Gábor

Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Deli Eszter

Szociológia (magyar és angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Nagy Beáta

Agrár képzési terület – alapképzés

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Balogh Jeremiás Máté

A szakmai gyakorlat időtartama 12 hét (egy szemeszter, 480 óra), amit teljesíteni az alábbi módokon lehet: 

 • hat aktív félév teljesítését követően, megszakítás nélkül

Gazdaságinformatikus szak – alapképzés

GAZDASÁGINFORMATIKUS szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Bagó Péter

Teljesíteni az alábbi módokon lehet: 

 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)

Gazdaságinformatikus szak – mesterképzés

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Bagó Péter

Teljesíteni az alábbi módokon lehet: 

 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szak – mesterképzés

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Brodszky Valentin
E-mail cím: valentin.brodszky@uni-corvinus.hu

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Rencz Fanni
E-mail cím: rencz.fanni@uni-corvinus.hu

Sportközgazdász szak – mesterképzés

 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Máté Tünde
 • A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.
 • A szakmai gyakorlat időtartama: 60 óra
 • Sportközgazdász hallgatóink az első két félév teljesítését követően, legkorábban a második félév vizsgaidőszakának első napjától kezdve bármikor, de legkésőbb az utolsó félév vizsgaidőszakának második hetéig befejezve elvégezhetik a kötelező szakmai gyakorlatot.
 • Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!

Esti és levelező munkarendű képzések

A szakmai gyakorlat teljesítése az alábbi esti valamint levelező munkarendű alapképzési, illetve gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakokon kötelező, amely nélkül a hallgató nem szerezhet abszolutóriumot: 

 • emberi erőforrások (2017/18/1 félévben, vagy azt követően kezdettek)
 • gazdálkodási és menedzsment
 • gazdaságinformatikus
 • gazdaságinformatikus (MA/MSc)
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel

A szakmai gyakorlatra való jelentkezés a szakszeminárium-vezetővel együttműködésben történik, annak előzetes jóváhagyásával a 6. vagy 7. félévben. Esti, levelező munkarendben, amennyiben a hallgató tanulmányai alatt gazdálkodó szervezetnél összesen legalább 6 hónapig alkalmazásban áll, az ott végzett munka beszámítható kötelező szakmai gyakorlatként abban az esetben, amennyiben a munkahely megfelel a szakmai gyakorlati hellyel szemben támasztott követelményeknek.

12 hetes kötelező szakmai gyakorlat (Esti és levelező munkarendű képzéseken)

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama az alábbi levelező munkarendű alapképzési szakokon egybefüggően 12 hét (480 óra): 

 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (BA/BSc) szakon egybefüggően 320 óra (heti 40 órában 8 hét, heti 20 órában 16 hét). A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakon egybefüggően 240 óra (heti 40 órában 6 hét, heti 20 órában 12 hét).

Ügyintézés

Ügyintézés

 1. A hallgató kiválasztja az adott céget, gazdálkodó szervezetet, ahol teljesíteni szeretné szakmai gyakorlatát. Amennyiben a hallgató saját maga szeretne új, az egyetemmel szerződésben nem álló gyakorlati helyszínt választani, megteheti, kivéve saját tulajdonú vállalkozás esetén.
 2. Az egyetemmel szerződésben álló cégek listáját megtekintheti ide kattintva.
 3. A hallgató ír egy hivatalos hangvételű elektronikus levelet a szakszeminárium-vezetőjének, amelyben bemutatja röviden a választott gyakorlati helyszínt és munkapozíciót. A szakszeminárium-vezető válasz e-mailben, illetve az adatlapon (adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez) engedélyezi vagy elutasítja a gyakorlati helyet, illetve munkapozíciót.
 4. Ha kiválasztásra került a gyakorlati helyszín és rendelkezik a szakszeminárium-vezető engedélyével a szükséges dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, eredeti aláírással és hivatalos céges pecséttel ellátva kell leadni előzetes időpontfoglalást követően a Szakmai Gyakorlat Irodában.
 5. A gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 naptári nappal (külföldi munkahely esetén 30 naptári nappal) korábban kell minden szükséges dokumentumot leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!

Szükséges dokumentumok

Nappali munkarendű képzések

A gyakorlat első hetének végéig fel kell tölteni a gazdaságinformatikus hallgatóknak a feladattervet az e-learning rendszerbe. A szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 nappal (külföldi munkahely esetén 30 nappal) előbb benyújtandó a szakmai gyakorlat irodában:

 • Szakfelelős oktató engedélye (e-mail vagy formanyomtatvány (akinek van, kötelező!!!), gazdaságinformatikusoknak moodle felületén történő regisztráció)
 • Nemzetközi gazdálkodás szakon formanyomtatvány kötelező
 • Emberi erőforrások szakon szakdolgozat konzulens engedélye szükséges
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat 1 példányban

A gyakorlat végeztével leadandó: 

 • Munkahelyi vezetői értékelés: 1 eredeti példány a szakmai gyakorlatos irodában 8 naptári napon belül (E épület I/175), 1 példány a tanszéken (amennyiben van szakszeminárium-vezető, neki) 5 naptári napon belül
 • Beszámoló: csak a tanszéken 5 naptári napon belül

Sportközgazdász mesterképzés

A székesfehérvári campus tanulmányi osztályán (fszt. 005.) leadandó dokumentumok

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal:
 

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • (Amennyiben van már a szervezettel/céggel együttműködési megállapodás, csak a mellékleteket kell leadni.)

A gyakorlat végeztével, 5 naptári napon belül leadandó:

 • Munkahelyi vezetői értékelés: 2 eredeti példány (kitöltve, aláírva és lepecsételve)
 • Beszámoló (8 oldal, a hallgató által önállóan megírva és a gyakorlóhely által aláírva)
 • Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!


Esti és levelező munkarendű képzések

Korábbi munkatapasztalat gyakorlatként való elfogadtatása levelező és esti munkarendű képzések esetén:

Dokumentumok benyújtásának határideje:

 • 2021/22/1 őszi félévben záróvizsgázó hallgatók számára: 2021.11.08. (Hétfő)
 • 2021/22/1 őszi félévben nem záróvizsgázó hallgatók számára: 2021.11.29. (Hétfő)

Szükséges dokumentumok:

 • Szakmai gyakorlat elfogadási kérelem fedőlap.
 • Adatlap munkatapasztalat elfogadtatásához.
 • Munkahelyi vezetői értékelés.
 • Munkáltatói igazolás.
 • Írásbeli szakmai gyakorlati beszámoló.

A gyakorlat elfogadtatásához szükséges fentebb felsorolt dokumentumcsomagot egyben és hiánytalanul van lehetősége a hallgatónak benyújtani a Hallgatói Szolgáltatások Szakmai Gyakorlat Irodája felé a megjelölt határidőn belül.

Hivatalos elektronikus aláírással ellátott iratokat a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre is továbbíthatják a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail címükről a megjelölt határidőn belül.


12 hetes kötelező szakmai gyakorlat (Esti és levelező munkarendű képzéseken)

A gyakorlat kezdete előtt szükséges dokumentumok: 

 • Szakszeminárium-vezető e-mailes engedélye kinyomtatva/e-mailben továbbítva.
 • Együttműködési keretmegállapodás 2 eredeti példányban (Amennyiben nincs érvényben lévő szerződés az Egyetem és a befogadóhely között!)
 • Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1. sz. melléklet 2 eredeti példányban

A gyakorlat teljesítését követően szükséges dokumentumok:

 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló
 • A gyakorlat végeztét követő 5 naptári napon belül kell minden szükséges dokumentumot hiánytalanul leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!

Letölthető dokumentumok

A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó hatályos dokumentumok feltöltése folyamatban van.

Együttműködési keretmegállapodások és azok mellékletei

CORVINUS – Együttműködési keretmegállapodás hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel (+ 1. számú melléklet)
CORVINUS – Együttműködési keretmegállapodás hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására iskolaszövetkezettel (+1. és 2. számú melléklet)

Nyilatkozat

CORVINUS – Nyilatkozat (magyar és angol nyelvű képzések esetén)

Bejelentőlapok

CORVINUS – Bejelentőlap 6 hétnél rövidebb gyakorlat és társadalomtudományi szakok esetén (kivéve kommunikáció- és médiatudomány alap-és mesterképzési szakok
CORVINUS – Bejelentőlap duális szakmai gyakorlat megkezdéséről

Munkahelyi vezetői értékelés

CORVINUS – Munkahelyi vezetői értékelés

Vágólapra másolva
GEN.:2022.01.20. - 11:38:41