Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakmai gyakorlat

Felmerülő kérdések esetén a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail címedről küldd el leveled a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre.
Roadmap, szakgyak, 2021

Képzési területek

Minden alapképzési és mesterképzési szak esetén a nyári kötelező szakmai gyakorlat első lehetséges kezdési dátuma egységesen 2021.05.17. A nyári kötelező szakmai gyakorlat legutolsó befejezési dátuma 2021.09.06.

Amennyiben a nyári kötelező szakmai gyakorlat időtartama átfedésbe kerül az azt követő őszi félév szorgalmi időszakával, abban az esetben az őszi félévben – a vizsgakurzusokon felül – maximum kettő tantárgy felvételére van lehetőség.

Magyarországon belül teljesíteni kívánt nyári kötelező szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 – külföldi gyakorlat esetén 30 – naptári nappal korábban kell a gyakorlati munkavégzés megkezdéséhez szükséges dokumentumokat eljuttatni a Hallgatói Szolgáltatások Szakmai Gyakorlat Irodájába.
12 hét időtartamú szakmai gyakorlat eseténSzakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.05.17.2021.08.09.2021.05.03 (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.06.14.2021.09.06.2021.05.31. (Hétfő)
Decemberben záróvizsgázó hallgatók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.08.23.2021.11.15.2021.08.09. (Hétfő)
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) BUDAPEST

Szakmai gyakorlatért felelős oktató:

 • Differenciált szakismereti blokk / Humán erőforrások fejlesztése specializáció – Kiss Csaba
 • DSG specializáció – dr. Zsóka Ágnes (ügyintéző: Virág Gabriella)
 • Kisvállalkozás specializáció – Petheő Attila
 • Környezeti menedzsment specializáció – Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna
 • Gazdálkodáselméleti specializáció – Kajos Attila
 • Üzleti kommunikáció specializáció – Csordás Tamás
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) SZÉKESFEHÉRVÁR

Szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

 • Kisvállalkozás specializáció – Mihalkovné dr. Szakács Katalin
 • Spotgazdaságtan specializáció – dr. András Krisztina
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (angol)
 
 • Szakfelelős oktató: Dr. Aranyossy Márta
KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak
 
 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Csepeti Ádám
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS szak BUDAPEST/SZÉKESFEHÉRVÁR
 
 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Pinke-Sziva Ivett (fontos információk)

PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak BUDAPEST

Szakmai gyakorlatért felelős oktató:
 • Víg Attila András (pénzügy) – penzugy.alapszak@uni-corvinus.hu
 • dr. Veit József (számvitel)

PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak SZÉKESFEHÉRVÁR
 • dr. Veit József (számvitel)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szak (angol és magyar)
 
 • 2021. január 26. és február 1. között a szakon a szakmai gyakorlatok ügyintézése szünetel. Február 1-től változik a szak szakmai gyakorlatért felelős oktató személye. Kérem tájékozódjon az NG Központ honlapjáról.
EMBERI ERŐFORRÁSOK szak
 
 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bácsi Katalin (A szakmai gyakorlati munkahelyet, illetve munkapozíciót a hallgató szakdolgozat konzulense engedélyezi.)
A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal leadandó:

NEM DUÁLIS hallgatóknak:
 
 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat
DUÁLIS hallgatóknak:
 
 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • „Bejelentő lap” (hallgató és a duális partner által aláírva)
A Székesfehérvári Campus,Tanulmányi Osztályán, Czinkon-Léber Judit tanulmányi előadónál kell leadni a szükséges dokumentumokat:

 • Cím: Székesfehérvári Campus, fszt. 005. (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.)
 • Email: leber.judit@uni-corvinus.hu
 • Tel: +36 22 515-616
A dokumentumokat az átvételt követően a tanulmányi előadó juttatja el a Bp-i Campusra, a Szakmai gyakorlat Irodába. (1093 Bp. Fővám tér 8. E.175.) E-mail: bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu
Kommunikáció- és médiatudomány (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Kovács Gábor

Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Deli Eszter

Nemzetközi tanulmányok (magyar és angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Kőváriné dr. Ignáth Éva

Politikatudományok (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Várnagy Réka
Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Deli Eszter

Szociológia (magyar és angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Nagy Beáta
GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Balogh Jeremiás

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

A szakmai gyakorlat időtartama 12 hét (egy szemeszter, 480 óra), amit teljesíteni az alábbi módokon lehet:
 
 • hat aktív félév teljesítését követően, megszakítás nélkül
 • négy aktív félév teljesítését követően, szorgalmi időszakon kívül, megszakítás nélkül (Ebben az esetben a tárgyat az 5.félévben vesszük fel!!)
GAZDASÁGINFORMATIKUS szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bagó Péter

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

Teljesíteni az alábbi módokon lehet:
 
 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (16 hét)2021.05.17.2021.09.06.2021.05.03. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (11 hét)2021.05.17.2021.08.02.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (11 hét)2021.06.21.2021.09.06.2021.06.07. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.05.17.2021.07.12.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.07.12.2021.09.06.2021.06.28. (Hétfő)
Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bagó Péter

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

Teljesíteni az alábbi módokon lehet:
 
 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)
Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.05.17.2021.08.09.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.06.14.2021.09.06.2021.05.31. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (8 hét)2021.05.17.2021.07.12.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (8 hét)2021.07.12.2021.09.06.2021.06.28. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.05.17.2021.06.28.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.07.26.2021.09.06.2021.07.12. (Hétfő)
Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Brodszky Valentin
E-mail cím: valentin.brodszky@uni-corvinus.hu

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Rencz Fanni
E-mail cím: rencz.fanni@uni-corvinus.hu
 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Máté Tünde
 • A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.
 • A szakmai gyakorlat időtartama: 60 óra
 • Sportközgazdász hallgatóink az első két félév teljesítését követően, legkorábban a második félév vizsgaidőszakának első napjától kezdve bármikor, de legkésőbb az utolsó félév vizsgaidőszakának második hetéig befejezve elvégezhetik a kötelező szakmai gyakorlatot.
 • Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!
A szakmai gyakorlat teljesítése az alábbi esti valamint levelező munkarendű alapképzési, illetve gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakokon kötelező, amely nélkül a hallgató nem szerezhet abszolutóriumot:
 
 • emberi erőforrások (2017/18/1 félévben, vagy azt követően kezdettek)
 • gazdálkodási és menedzsment
 • gazdaságinformatikus
 • gazdaságinformatikus (MA/MSc)
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel
A szakmai gyakorlatra való jelentkezés a szakszeminárium-vezetővel együttműködésben történik, annak előzetes jóváhagyásával a 6. vagy 7. félévben. Esti, levelező munkarendben, amennyiben a hallgató tanulmányai alatt gazdálkodó szervezetnél összesen legalább 6 hónapig alkalmazásban áll, az ott végzett munka beszámítható kötelező szakmai gyakorlatként abban az esetben, amennyiben a munkahely megfelel a szakmai gyakorlati hellyel szemben támasztott követelményeknek.
A kötelező szakmai gyakorlat időtartama az alábbi levelező munkarendű alapképzési szakokon egybefüggően 12 hét (480 óra):
 
 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel
A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (BA/BSc) szakon egybefüggően 320 óra (heti 40 órában 8 hét, heti 20 órában 16 hét). A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakon egybefüggően 240 óra (heti 40 órában 6 hét, heti 20 órában 12 hét).
Ügyintézés

 1. A hallgató kiválasztja az adott céget, gazdálkodó szervezetet, ahol teljesíteni szeretné szakmai gyakorlatát. Amennyiben a hallgató saját maga szeretne új, az egyetemmel szerződésben nem álló gyakorlati helyszínt választani, megteheti, kivéve saját tulajdonú vállalkozás esetén.
 2. Az egyetemmel szerződésben álló cégek listáját megtekintheti ide kattintva.
 3. A hallgató ír egy hivatalos hangvételű elektronikus levelet a szakszeminárium-vezetőjének, amelyben bemutatja röviden a választott gyakorlati helyszínt és munkapozíciót. A szakszeminárium-vezető válasz e-mailben, illetve az adatlapon (adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez) engedélyezi vagy elutasítja a gyakorlati helyet, illetve munkapozíciót.
 4. Ha kiválasztásra került a gyakorlati helyszín és rendelkezik a szakszeminárium-vezető engedélyével a szükséges dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, eredeti aláírással és hivatalos céges pecséttel ellátva kell leadni előzetes időpontfoglalást követően a Szakmai Gyakorlat Irodában.
 5. A gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 naptári nappal (külföldi munkahely esetén 30 naptári nappal) korábban kell minden szükséges dokumentumot leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!
12 hét időtartamú szakmai gyakorlat eseténSzakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában) 2021.02.01.2021.04.23.2021.01.18. (Hétfő)
Júniusban záróvizsgázók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időszak (heti 40 órában)2021.03.01.2021.05.21.2021.02.15. (Hétfő)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (16 hét)2021.02.01.2021.05.21.2021.01.18. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.02.01.2021.03.26.2021.01.18. (Hétfő)
Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.02.01.2021.04.23.2021.01.18. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.02.01.2021.03.12.2021.01.18. (Hétfő)

Szükséges dokumentumok

A gyakorlat első hetének végéig fel kell tölteni a gazdaságinformatikus hallgatóknak a feladattervet az e-learning rendszerbe. A szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 nappal (külföldi munkahely esetén 30 nappal) előbb benyújtandó a szakmai gyakorlat irodában:

 • Szakfelelős oktató engedélye (e-mail vagy formanyomtatvány (akinek van, kötelező!!!), gazdaságinformatikusoknak moodle felületén történő regisztráció)
 • Nemzetközi gazdálkodás szakon formanyomtatvány kötelező
 • Emberi erőforrások szakon szakdolgozat konzulens engedélye szükséges
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat 1 példányban
A gyakorlat végeztével leadandó:
 
 • Munkahelyi vezetői értékelés: 1 eredeti példány a szakmai gyakorlatos irodában 8 naptári napon belül (E épület I/175), 1 példány a tanszéken (amennyiben van szakszeminárium-vezető, neki) 5 naptári napon belül
 • Beszámoló: csak a tanszéken 5 naptári napon belül
A székesfehérvári campus tanulmányi osztályán (fszt. 005.) leadandó dokumentumok

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal:
 
 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • (Amennyiben van már a szervezettel/céggel együttműködési megállapodás, csak a mellékleteket kell leadni.)
A gyakorlat végeztével, 5 naptári napon belül leadandó:

 • Munkahelyi vezetői értékelés: 2 eredeti példány (kitöltve, aláírva és lepecsételve)
 • Beszámoló (8 oldal, a hallgató által önállóan megírva és a gyakorlóhely által aláírva)
 • Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!
Féléves munkaviszony gyakorlatként való elfogadtatásához szükséges dokumentumok

Leadási határidő 2020/21/2 féléves leadási határidők munkaviszony elfogadtatása esetén

 • Júniusban záróvizsgázók esetén a leadási határidő 2021.05.21. (Péntek)
 • Félévben nem záróvizsgázók utolsó lehetséges leadási határideje 2021.06.04. (Péntek)
Dokumentumok

 • Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
 • Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez
 • Adatlap szakmai gyakorlat értékeléséhez (szakszeminárium vezető által)
 • Munkáltatói igazolás
 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló (8-10. oldal)
A felsorolt dokumentumokat a megjelölt határidőig hiánytalanul kell leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában. Eredeti aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem áll módunkban elfogadni a dokumentumokat.
A gyakorlat kezdete előtt szükséges dokumentumok:
 
 • Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez (szakszeminárium-vezető engedélye)
 • Együttműködési keretmegállapodás 2 eredeti példányban (Amennyiben nincs érvényben lévő szerződés az Egyetem és a befogadóhely között!)
 • Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1. sz. melléklet 2 eredeti példányban
A gyakorlat teljesítését követően szükséges dokumentumok:

 • Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
 • Adatlap szakszeminárium-vezető értékeléséhez
 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló (8-10. oldal)
 • A gyakorlat végeztét követő 8 naptári napon belül kell minden szükséges dokumentumot hiánytalanul leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!

Letölthető dokumentumok

Bejelentő lap duális szakmai gyakorlat esetén
Bejelentő lap társadalomtudományi szakok esetén
Nyilatkozat gazdaságinformatikus hallgatók részére (nyári gyakorlatra vonatkozóan)
Nyilatkozat székesfehérvári hallgatóknak
Munkáltatói hozzájárulás
Munkahelyi vezető értékelés
Nyilatkozat magyar nyelvű képzések esetén
Elfogadási kérelem féléves munkaviszony esetén gazdaságinformatikus hallgatóknak
Elfogadási kérelem féléves munkaviszony esetén
Munkáltatói igazolás minta
Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez
Együttműködési keretmegállapodás vállalkozás és költségvetési szerv esetén
Együttműködési keretmegállapodás iskolaszövetkezet esetén
Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet válallkozás és költségvetési szerv esetén
Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet iskolaszövetkezetek esetén
Adatlap szakszeminárium-vezető értékeléséhez
Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
Munkahelyi vezetői értékelés
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) 6 hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására költségvetési szervvel
Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet iskolaszövetkezetek esetén
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 1. sz. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlat biztosítására iskolaszövetkezettel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 1.sz. melléklete
COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT on securing continuous internship periods to be accomplished abroad
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) hat hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (eseti) 6 hétnél rövidebb szakmai gyakorlat biztosítására költségvetési szervvel
Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1.sz. melléklet iskolaszövetkezetek esetén
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 1. sz. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlat biztosítására iskolaszövetkezettel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS hat hetes vagy annál hosszabb szakmai gyakorlat biztosítására vállalkozással/költségvetési szervvel
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS egybefüggő szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezettel 1.sz. melléklete
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.14. - 22:58:32