Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szakmai gyakorlat

Felmerülő kérdések esetén a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail címedről küldd el leveled a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre.

Roadmap, szakgyak, 2021

Elérhetőségek

Munkatársaink elérhetősége

Vankó Gábor bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Felvételi és Szakmai Gyakorlat
Szakmai gyakorlat referens / Internship Officer
E épület, 175
Telefon: +36 1 482 5485 • Mellék: 5485
Stári Eszter bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Felvételi és Szakmai Gyakorlat
szakmai gyakorlat koordinátor/ Internship Coordinator
E épület, 175
Telefon: +36 1 482 5575 • Mellék: 5575

Általános információ nappali munkarendű képzésekre vonatkozóan

Szakmai gyakorlat időtartama és helye a képzésben alapképzési szakokra vonatkozóan

Magyar nyelvű alapképzésben az alábbi képzési szakok esetén kell teljesítesni a képzés részeként előírt kötelező szakmai gyakorlatot.

Agrár képzési terület

Alapképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
vidékfejlesztési agrármérnöki szak480 óra (12 hét)Hat aktív félév teljesítését követően.

Gazdaságtudományok képzési terület

Alapképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
emberi erőforrások szak 480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.
gazdálkodási és menedzsment szak (1) 480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.
kereskedelem és marketing szak 480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.
nemzetközi gazdálkodás szak (1) 480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.
turizmus-vendéglátás szak (2) 480 óra (12 hét) Hat aktív félév teljesítését követően.

Informatika képzési terület

Alapképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
gazdaságinformatikus szak320 óraelőfeltétel nélkül

Társadalomtudomány képzési terület

Alapképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
kommunikáció-és médiatudomány szak (1)legalább 80 óra4. félév (ajánlott félév)
nemzetközi tanulmányok szak (1)legalább 4 hét (120 óra)6. félév (A tantervben a tárgy a hatodik félévben jelenik meg.)
politikatudományok szak4 hét6. félév(1)  A megjelölt alapképzési szakok angol nyelvű képzései esetén is kötelező a szakmai gyakorlat teljesítése.


(2) A 2020/21/1 félévben vagy azt követően jogviszonyt létesített hallgatók esetében: két félév turizmus, illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény tanéttermében vagy tanszállodájában végezhető gyakorlat, amelyből egy félév lehet a magyar és külföldi felsőoktatási intézmény közötti megállapodás keretében szervezett gyakorlatorientált külföldi részképzés.

Szakmai gyakorlat időtartama és helye a kézpésben mesterképzési szakokra vonatkozóan

Magyar nyelvű mesterképzésben az alábbi képzési szakok esetén kell teljesíteni a képzés részeként előírt kötelező szakmai gyakorlatot.

Gazdaságtudományok képzési terület

Mesterképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
sportközgazdász szak60 óraelőfeltétel nélkül

Informatika képzési terület

Mesterképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
gazdaságinformatikus szak (1)240 óraelőfeltétel nélkül

Társadalomtudomány képzési terület

Mesterképzési szakEgybefüggő szakmai gyakorlat időtartamaSzakmai gyakorlat helye a képzésben
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szak (3)120 óra3. félév szorgalmi időszakában
kommunikáció- és médiatudomány szak (1)90 óra3. félév (ajánlott félév)
szociológia szak (3)180 óra4. félév


(1) A megjelölt mesterképzési szakok angol nyelvű képzései esetén is kötelező a szakmai gyakorlat teljesítése.


(3) A megjelölt mesterképzési szak angol képzési nyelven zajlik.

Képzési területek

Nappali munkarendű képzéseken

Minden alapképzési és mesterképzési szak esetén a nyári kötelező szakmai gyakorlat első lehetséges kezdési dátuma egységesen 2021.05.17. A nyári kötelező szakmai gyakorlat legutolsó befejezési dátuma 2021.09.06.

Amennyiben a nyári kötelező szakmai gyakorlat időtartama átfedésbe kerül az azt követő őszi félév szorgalmi időszakával, abban az esetben az őszi félévben – a vizsgakurzusokon felül – maximum kettő tantárgy felvételére van lehetőség.

Magyarországon belül teljesíteni kívánt nyári kötelező szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 – külföldi gyakorlat esetén 30 – naptári nappal korábban kell a gyakorlati munkavégzés megkezdéséhez szükséges dokumentumokat eljuttatni a Hallgatói Szolgáltatások Szakmai Gyakorlat Irodájába.

12 hét időtartamú szakmai gyakorlat eseténSzakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.05.17.2021.08.09.2021.05.03 (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.06.14.2021.09.06.2021.05.31. (Hétfő)
Decemberben záróvizsgázó hallgatók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában)2021.08.23.2021.11.15.2021.08.09. (Hétfő)

Gazdaságtudományok képzési terület

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) BUDAPEST

Szakmai gyakorlatért felelős oktató:

 • Differenciált szakismereti blokk / Humán erőforrások fejlesztése specializáció – Kiss Csaba
 • DSG specializáció – dr. Zsóka Ágnes (ügyintéző: Virág Gabriella)
 • Kisvállalkozás specializáció – Petheő Attila
 • Környezeti menedzsment specializáció – Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna
 • Gazdálkodáselméleti specializáció – Kajos Attila
 • Üzleti kommunikáció specializáció – Csordás Tamás


GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (magyar) SZÉKESFEHÉRVÁR
Szakmai gyakorlatért felelős oktatók:

 • Kisvállalkozás specializáció – Mihalkovné dr. Szakács Katalin
 • Spotgazdaságtan specializáció – dr. András Krisztina


GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT szak (angol)
 

 • Szakfelelős oktató: Dr. Aranyossy Márta


KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak
 

 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Csepeti Ádám


TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS szak BUDAPEST/SZÉKESFEHÉRVÁR
 

 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Pinke-Sziva Ivett (fontos információk)PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak BUDAPEST

Szakmai gyakorlatért felelős oktató:

 • Víg Attila András (pénzügy) – penzugy.alapszak@uni-corvinus.hu
 • dr. Veit József (számvitel)PÉNZÜGY-SZÁMVITEL szak SZÉKESFEHÉRVÁR

 • dr. Veit József (számvitel)NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szak (angol és magyar)

 

 • 2021. január 26. és február 1. között a szakon a szakmai gyakorlatok ügyintézése szünetel. Február 1-től változik a szak szakmai gyakorlatért felelős oktató személye. Kérem tájékozódjon az NG Központ honlapjáról.


EMBERI ERŐFORRÁSOK szak
 

 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bácsi Katalin (A szakmai gyakorlati munkahelyet, illetve munkapozíciót a hallgató szakdolgozat konzulense engedélyezi.)


Gazdálkodástudományok terület Székesfehérvár

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal leadandó:

NEM DUÁLIS hallgatóknak:
 

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat


DUÁLIS hallgatóknak:
 

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • „Bejelentő lap” (hallgató és a duális partner által aláírva)A Székesfehérvári Campus,Tanulmányi Osztályán, Czinkon-Léber Judit tanulmányi előadónál kell leadni a szükséges dokumentumokat:

 • Cím: Székesfehérvári Campus, fszt. 005. (8000 Székesfehérvár, Budai út 43.)
 • Email: leber.judit@uni-corvinus.hu
 • Tel: +36 22 515-616


A dokumentumokat az átvételt követően a tanulmányi előadó juttatja el a Bp-i Campusra, a Szakmai gyakorlat Irodába. (1093 Bp. Fővám tér 8. E.175.) E-mail: bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu

Tárdasalomtudományok képzési terület – alapképzés

Kommunikáció- és médiatudomány (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Kovács Gábor

Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Deli Eszter

Nemzetközi tanulmányok (magyar és angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: Kőváriné dr. Ignáth Éva

Politikatudományok (magyar) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Várnagy Réka

Társadalomtudományok képzési terület – mesterképzés

Kommunikáció- és médiatudomány (angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Deli Eszter

Szociológia (magyar és angol) BUDAPEST
szakmai gyakorlatért felelős oktató: dr. Nagy Beáta

Agrár képzési terület – alapképzés

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Balogh Jeremiás

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

A szakmai gyakorlat időtartama 12 hét (egy szemeszter, 480 óra), amit teljesíteni az alábbi módokon lehet: 

 • hat aktív félév teljesítését követően, megszakítás nélkül
 • négy aktív félév teljesítését követően, szorgalmi időszakon kívül, megszakítás nélkül (Ebben az esetben a tárgyat az 5.félévben vesszük fel!!)

Gazdaságinformatikus szak – alapképzés

GAZDASÁGINFORMATIKUS szak

szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bagó Péter

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

Teljesíteni az alábbi módokon lehet: 

 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (16 hét)2021.05.17.2021.09.06.2021.05.03. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (11 hét)2021.05.17.2021.08.02.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (11 hét)2021.06.21.2021.09.06.2021.06.07. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.05.17.2021.07.12.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.07.12.2021.09.06.2021.06.28. (Hétfő)

Gazdaságinformatikus szak – mesterképzés

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Bagó Péter

A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.

Teljesíteni az alábbi módokon lehet: 

 • heti 20 órában
 • heti 40 órában (nyáron, vagy két tárgy+szakszeminárium esetén(kivéve vizsgakurzusok) szorgalmi időszakon belül)


Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.05.17.2021.08.09.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.06.14.2021.09.06.2021.05.31. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (8 hét)2021.05.17.2021.07.12.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 30 órában (8 hét)2021.07.12.2021.09.06.2021.06.28. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.05.17.2021.06.28.2021.05.03. (Hétfő)
Utolsó lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.07.26.2021.09.06.2021.07.12. (Hétfő)

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szak – mesterképzés

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Brodszky Valentin
E-mail cím: valentin.brodszky@uni-corvinus.hu

Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Dr. Rencz Fanni
E-mail cím: rencz.fanni@uni-corvinus.hu

Sportközgazdász szak – mesterképzés

 • Szakmai gyakorlatért felelős oktató: Máté Tünde
 • A szakmai gyakorlatot a TVSZ G kari mellékletének (7§, 71-75.oldal) előírásai alapján kell elvégezni.
 • A szakmai gyakorlat időtartama: 60 óra
 • Sportközgazdász hallgatóink az első két félév teljesítését követően, legkorábban a második félév vizsgaidőszakának első napjától kezdve bármikor, de legkésőbb az utolsó félév vizsgaidőszakának második hetéig befejezve elvégezhetik a kötelező szakmai gyakorlatot.
 • Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!

Esti és levelező munkarendű képzések

A szakmai gyakorlat teljesítése az alábbi esti valamint levelező munkarendű alapképzési, illetve gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakokon kötelező, amely nélkül a hallgató nem szerezhet abszolutóriumot: 

 • emberi erőforrások (2017/18/1 félévben, vagy azt követően kezdettek)
 • gazdálkodási és menedzsment
 • gazdaságinformatikus
 • gazdaságinformatikus (MA/MSc)
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel


A szakmai gyakorlatra való jelentkezés a szakszeminárium-vezetővel együttműködésben történik, annak előzetes jóváhagyásával a 6. vagy 7. félévben. Esti, levelező munkarendben, amennyiben a hallgató tanulmányai alatt gazdálkodó szervezetnél összesen legalább 6 hónapig alkalmazásban áll, az ott végzett munka beszámítható kötelező szakmai gyakorlatként abban az esetben, amennyiben a munkahely megfelel a szakmai gyakorlati hellyel szemben támasztott követelményeknek.

12 hetes kötelező szakmai gyakorlat (Esti és levelező munkarendű képzéseken)

A kötelező szakmai gyakorlat időtartama az alábbi levelező munkarendű alapképzési szakokon egybefüggően 12 hét (480 óra): 

 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • kereskedelem és marketing
 • pénzügy és számvitel


A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (BA/BSc) szakon egybefüggően 320 óra (heti 40 órában 8 hét, heti 20 órában 16 hét). A kötelező szakmai gyakorlat időtartama esti, illetve levelező munkarendű gazdaságinformatikus (MA/MSc) szakon egybefüggően 240 óra (heti 40 órában 6 hét, heti 20 órában 12 hét).

Ügyintézés

Ügyintézés

 1. A hallgató kiválasztja az adott céget, gazdálkodó szervezetet, ahol teljesíteni szeretné szakmai gyakorlatát. Amennyiben a hallgató saját maga szeretne új, az egyetemmel szerződésben nem álló gyakorlati helyszínt választani, megteheti, kivéve saját tulajdonú vállalkozás esetén.
 2. Az egyetemmel szerződésben álló cégek listáját megtekintheti ide kattintva.
 3. A hallgató ír egy hivatalos hangvételű elektronikus levelet a szakszeminárium-vezetőjének, amelyben bemutatja röviden a választott gyakorlati helyszínt és munkapozíciót. A szakszeminárium-vezető válasz e-mailben, illetve az adatlapon (adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez) engedélyezi vagy elutasítja a gyakorlati helyet, illetve munkapozíciót.
 4. Ha kiválasztásra került a gyakorlati helyszín és rendelkezik a szakszeminárium-vezető engedélyével a szükséges dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, eredeti aláírással és hivatalos céges pecséttel ellátva kell leadni előzetes időpontfoglalást követően a Szakmai Gyakorlat Irodában.
 5. A gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 naptári nappal (külföldi munkahely esetén 30 naptári nappal) korábban kell minden szükséges dokumentumot leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!

Határidők

12 hét időtartamú szakmai gyakorlat eseténSzakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam (heti 40 órában) 2021.02.01.2021.04.23.2021.01.18. (Hétfő)
Júniusban záróvizsgázók esetén az utolsó lehetséges teljesítési időszak (heti 40 órában)2021.03.01.2021.05.21.2021.02.15. (Hétfő)
Gazdaságinformatikus alapképzési szak esetén (320 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (16 hét)2021.02.01.2021.05.21.2021.01.18. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (8 hét)2021.02.01.2021.03.26.2021.01.18. (Hétfő)
Gazdaságinformatikus mesterképzési szak esetén (240 óra)Szakmai gyakorlat kezdeteSzakmai gyakorlat végeLeadási határidő
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 20 órában (12 hét)2021.02.01.2021.04.23.2021.01.18. (Hétfő)
Első lehetséges teljesítési időtartam heti 40 órában (6 hét)2021.02.01.2021.03.12.2021.01.18. (Hétfő)

Szükséges dokumentumok

Nappali munkarendű képzések

A gyakorlat első hetének végéig fel kell tölteni a gazdaságinformatikus hallgatóknak a feladattervet az e-learning rendszerbe. A szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 15 nappal (külföldi munkahely esetén 30 nappal) előbb benyújtandó a szakmai gyakorlat irodában:

 • Szakfelelős oktató engedélye (e-mail vagy formanyomtatvány (akinek van, kötelező!!!), gazdaságinformatikusoknak moodle felületén történő regisztráció)
 • Nemzetközi gazdálkodás szakon formanyomtatvány kötelező
 • Emberi erőforrások szakon szakdolgozat konzulens engedélye szükséges
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • Nyilatkozat 1 példányban


A gyakorlat végeztével leadandó: 

 • Munkahelyi vezetői értékelés: 1 eredeti példány a szakmai gyakorlatos irodában 8 naptári napon belül (E épület I/175), 1 példány a tanszéken (amennyiben van szakszeminárium-vezető, neki) 5 naptári napon belül
 • Beszámoló: csak a tanszéken 5 naptári napon belül

Sportközgazdász mesterképzés

A székesfehérvári campus tanulmányi osztályán (fszt. 005.) leadandó dokumentumok

A gyakorlat megkezdése előtt legkésőbb 15 (külföldi gyakorlóhely esetén 30) nappal:
 

 • szakmai gyakorlatvezető engedélye (e-mail kinyomtatva)
 • Együttműködési megállapodás 2 eredeti példányban + melléklet 2 eredeti példányban
 • (Amennyiben van már a szervezettel/céggel együttműködési megállapodás, csak a mellékleteket kell leadni.)


A gyakorlat végeztével, 5 naptári napon belül leadandó:

 • Munkahelyi vezetői értékelés: 2 eredeti példány (kitöltve, aláírva és lepecsételve)
 • Beszámoló (8 oldal, a hallgató által önállóan megírva és a gyakorlóhely által aláírva)
 • Nagyon fontos, hogy aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem fogadjuk el a dokumentumokat!


Esti és levelező munkarendű képzések

Féléves munkaviszony gyakorlatként való elfogadtatásához szükséges dokumentumok
Leadási határidő 2020/21/2 féléves leadási határidők munkaviszony elfogadtatása esetén

 • Júniusban záróvizsgázók esetén a leadási határidő 2021.05.21. (Péntek)
 • Félévben nem záróvizsgázók utolsó lehetséges leadási határideje 2021.06.04. (Péntek)

Dokumentumok

 • Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
 • Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez
 • Adatlap szakmai gyakorlat értékeléséhez (szakszeminárium vezető által)
 • Munkáltatói igazolás
 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló (8-10. oldal)

A felsorolt dokumentumokat a megjelölt határidőig hiánytalanul kell leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában. Eredeti aláírás és hivatalos céges pecsét nélkül nem áll módunkban elfogadni a dokumentumokat.

12 hetes kötelező szakmai gyakorlat (Esti és levelező munkarendű képzéseken)

A gyakorlat kezdete előtt szükséges dokumentumok: 

 • Adatlap szakmai gyakorlatra jelentkezéshez (szakszeminárium-vezető engedélye)
 • Együttműködési keretmegállapodás 2 eredeti példányban (Amennyiben nincs érvényben lévő szerződés az Egyetem és a befogadóhely között!)
 • Együttműködési keretmegállapodáshoz tartozó 1. sz. melléklet 2 eredeti példányban

A gyakorlat teljesítését követően szükséges dokumentumok:

 • Szakmai gyakorlati elfogadási kérelem
 • Adatlap szakszeminárium-vezető értékeléséhez
 • Munkahelyi vezetői értékelés
 • Beszámoló (8-10. oldal)
 • A gyakorlat végeztét követő 8 naptári napon belül kell minden szükséges dokumentumot hiánytalanul leadni a Szakmai Gyakorlat Irodában!

Letölthető dokumentumok

Gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumok

Bejelentőlapok

Bejelentőlap duális kötelező szakmai gyakorlat megkezdéséhez
Bejelentő lap társadalomtudományi szakok esetén

Nyilatkozatok

Nyilatkozat magyar nyelvű képzések esetén
Nyilatkozat gazdaságinformatikus hallgatók részére (nyári gyakorlatra vonatkozóan)
Nyilatkozat székesfehérvári hallgatóknak

Munkáltatói hozzájárulás

Munkáltatói hozzájárulás
Munkáltatói hozzájárulás – angol

Alapképzési szakokra vonatkozó dokumentumok

Hat hétnél rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat

Együttműködési keretmegállapodás vállalkozással
Együttműködési keretmegállapodás költségvetési szervvel
Együttműködési keretmegállapodás külföldi szakmai gyakorlat esetén (6 hét alatti)

Hat hetes vagy annál hosszabb időtartamú szakmai gyakorlat

Iskolaszövetkezet esetén alkalmazandó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás iskolaszövetkezet esetén
1. sz. melléklet – iskolaszövetkezetre vonatkozóan
2. sz. melléklet – iskolaszövetkeztre vonatkozóan

Vállalkozás és költségvetési szerv esetén alkalmazandó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás vállalkozással, költségvetési szervvel
1. sz. melléklet – vállalkozásra, költségvetési szervre vonatkozóan

Külföldi szakmai gyakorlat esetén alkalmazandó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás külföldi szakmai gyakorlat esetén

Mesterképzési szakokra vonatkozó dokumentumok

Hat hétnél rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat

Együttműködési keretmegállapodás vállalkozással (mesterképzés)
Együttműködési keretmegállapodás költségvetési szervvel (mesterképzés)
Együttműködési keretmegállapodás külföldi szakmai gyakorlat esetén (mesterképzés)

Hat hetes vagy annál hosszabb időtartamú szakmai gyakorlat

Iskalaszövetkezet esetén alkalmazandó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás iskolaszövetkezet esetén (mesterképzés)
1. sz. melléklet – iskolaszövetkezetre vonatkozóan (mesterképzés)
2. sz. melléklet – iskolaszövetkeztre vonatkozóan (mesterképzés)

Vállalkozás és költségvetési szerv esetén alkalmazandó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás vállalkozással és költségvetési szervvel (mesterképzés)
1. sz. melléklet – vállalkozásra, költségvetési szervre vonatkozóan (mesterképzés)

Külföldi szakmai gyakorlat esetén alkalmazandó dokumentumok

Együttműködési keretmegállapodás külföldi szakmai gyakorlat esetén (mesterképzés)

Gyakorlat végeztét követően leadandó dokumentumok

Munkahelyi vezetői értékelés

Munkahelyi vezetői értékelés

Gyakran Ismételt Kérdések

GYIK

Mi az ügyfélfogadás rendje?

Személyes ügyfélfogadásra való jelentkezésre az online időpontfoglaló rendszeren keresztül van lehetőség, amely ide kattintva érhető el.

Mi a Szakmai Gyakorlat Iroda levelezési címe?

1093 Budapest, Fővám tér 8., Budapesti Corvinus Egyetem, E. épület (Főépület), I. emelet, Hallgatói Szolgáltatások, Szakmai Gyakorlat Iroda, E.157.

Milyen mértékű díjazás illet meg a kötelező szakmai gyakorlat időtartama alatt?

A hallgató külön díjazásának mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (másnéven minimálbér) hatvanöt százaléka, mely 2021. évben havibér alkalmazása esetén bruttó 108 810 Ft. Költségvetési szervek esetén nem kötelező a hallgatót díjazásban részesíteni.

Több munkáltatónál is elvégezhetem a kötelező szakmai gyakorlatot?

Kizárólag egy munkáltatónál, megszakítás nélkül végezhető a szakmai gyakorlat.

Hány tantárgyat vehetek fel a kötelező szakmai gyakorlat mellett?

Heti 40 órás munkavégzés (gyakorlati teljesítés) esetén szorgalmi időszakon belül, vagy azzal átfedésben teljesített szakmai gyakorlat esetén maximum két tantárgy felvételére van lehetőség a szakmai gyakorlat mellett. (Szakszeminárium, vizsgakurzusok nem számítódnak bele a két felvehető tantárgyi keretbe.)

Lehet-e saját vagy családi vállalkozásban teljesíteni a kötelező szakmai gyakorlatot?

Nem lehet szakmai gyakorlati befogadóhely a hallgató saját tulajdonú vállalkozása.

El tudok visszamenőlegesen már meglévő munkahelyet fogadtatni? Lehet együttműködési keretmegállapodás nélkül teljesíteni a gyakorlatot?

Nem, nappali munkarendű képzésben résztvevő hallgatók esetében a képzés sajátosságaiból fakadóan csak együttműködési keretmegállapodás megkötésével, illetve hallgatói munkaszerződés mellett lehetséges.

Mit tehetek, ha kifutok a 15 naptári napos leadási határidőből? Van-e engedmény, ha nem az én hibámból, hanem a gyakorlóhely hibájából nem tudom időben benyújtani a szükséges dokumentumokat?

Partnerszervezet késedelmét nem vállalja át az Egyetem. Ilyen esetben a hallgató élhet a dékáni vagy rektori méltányossági benyújtásának lehetőségével. 

ERASMUS alatt teljesíthetem a kötelező szakmai gyakorlatot?

Igen, van lehetőség ERASMUS keretein belül is teljesíteni a kötelező szakmai gyakorlatot. Ezzel kapcsolatban érdeklődni a corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu e-mail címen keresztül van lehetőség. 

A NEPTUN felületén keresztül benyújtott KSZGYK engedélyezési kérvényt ki kell nyomtatni és be kell vinni az irodába?

Nem, elegendő a NEPTUN felületén benyújtani a kérvényt. Kinyomtatni nem kell.

Munkáltató hozzájárulást minden esetben szükséges benyújtani?

Csak abban az esetben szükséges benyújtani a munkáltatói hozzájárulás c. formanyomtatványt, amennyiben a szakszemináriumon és/vagy vizsgakurzusokon felül egyéb tantárgy is felvételre kerül, illetve a szakmai gyakorlat időtartama szorgalmi időszakkal átfedésben van, vagy teljes mértékben a szorgalmi időszakban történik annak teljesítése.

Ki a képzés szakmai kapcsolattartója a CORVINUS részéről?

A képzés szakmai kapcsolattartója a CORVINUS részéről a hallgató szakmai gyakorlatért felelős oktatója. Emberi erőforrások alapképzési szak esetén jelentheti a szakdolgozat konzulenst, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak esetén pedig a specializációfelelőst.

Ki tölti ki az 1. sz. mellékletet, a gyakorlóhely vagy az iskolaszövetkezet?

Amennyiben iskolaszövetkezeten keresztül történik a hallgató foglalkoztatása, abban az esetben az 1. sz. melléklet két eredeti példányát az iskolaszövetkezet képviselője írja alá, és látja el hivatalos pecséttel. 

Ki tölti ki a 2. sz. mellékletet, a gyakorlóhely, vagy az iskolaszövetkezet?

A 2. sz. mellékletre abban az esetben van szükség, amennyiben a hallgató a gyakorlatát iskolaszövetkezeten keresztül teljesíti. A 2. sz. melléklet két eredeti példányát a gyakorlóhely képviselője írja alá, és látja el hivatalos pecséttel. 

Ki a szolgáltatás fogadója?

A szolgáltatás fogadója kifejezéssel találkozhat a hallgató. A szolgáltatás fogadója az a gyakorlóhely, akinél a gyakorlatot iskolaszövetkezeten keresztül teljesíted.

A gyakorlóhely képviselőjének pecsétje nélkül is leadhatom a szükséges dokumentumokat?

Nem, pecsét nélkül nem áll módunkban elfogadni hivatalos dokumentumokat. Amennyiben a gyakorlóhely nem rendelkezne céges pecséttel, abban az esetben erről egy külön igazolást szükséges benyújtani. 

Leadhatom elektronikus aláírással a dokumentumokat?

Igen. Hivatalos elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat a bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu e-mail címre van lehetőség továbbítani a megjelölt határidőn belül.

Papír alapon, hagyományosan aláírt dokumentum szkennelt példányának e-mailben való továbítása nem minősül eredeti példánynak, azt nem áll módunkban elfogadni.

Elfogadják a dokumentumokat szkennelve vagy fénymásolva?

Fénymásolt és/vagy szkennelt példányokat nem áll módunkban elfogadni.

Kapok visszajelzést arról, hogy minden rendben volt a dokumentumaimmal?

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a dokumentumok feldolgozása során, a keresztnev.vezeteknev@stud.uni-corvinus.hu e-mail címen keresztül vesszük fel a hallgatóval a kapcsolatot. Ha minden benyújtott dokumentum megfelelő, abban az esetben a NEPTUN felületén a szakmai gyakorlat fülön belül fognak megjelenni a berögzített gyakorlatra vonatkozó adatokat.

Miért kell 2-2 példány a szerződésből és a mellékletből?

A gyakorlóhely számára 1-1 példány visszakerül az aláírásokat követően.

Hogyan kapja vissza a gyakorlóhely a számára készült 1-1 eredeti példányt?

A dokumentumok leadását, feldolgozását és minden fél részéről történő aláírását követeőn e-mailen vagy telefonon keresztül van lehetőség egyeztetni a szakmai gyakorlat iroda munkatársaival a példányok visszajuttatásáról, amit lehet személyesen vagy postai úton kérvényezni.

Más is leadhatja a dokumentumokat?

Meghatalmazással van rá lehetőség.

Fel kell vennem a szakmai gyakorlat tantárgyat a NEPTUN felületén?

Ha minden feltételnek megfelel, és engedélyt kapott a hallgató a szakmai gyakorlat megkezdésére, akkor a szakmai gyakorlat tantárgy automatikusan fog felvételre kerülni a legtöbb szak esetén. Kivételt képeznek a társadalomtudományi képzési szakok, illetve az egészségpolitika tervezés és finanszírozás szak.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.30. - 00:06:03