Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

  
SZAKTÁJÉKOZTATÓ 2020.01.31.  

Köszönjük az érdeklődést a Sportközgazdász mesterszakunk iránt!

Reméljük májusban a felvételin, szeptemberben pedig hallgatóként találkozunk újra! 


#együttalegjobbak #CorvinusEgyetem

A prezentációk ide kattintva letölthetőek.

Prezentáció 1

Prezentáció 2

SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERSZAK SZAKSZEMINÁRIUMI TÉMAKÖRÖK2020/2021

Az idei tanévben a következő oktatók hirdetnek szakszemináriumi témakört, az oktató neve melletti nyílra kattintva letölthető a szakszemináriumi adatlap.

A szakszemináriumra az oktatónak írt elektronikus levéllel kell jelentkezni és egyeztetni a közös munka lehetőségét, ahol feltüntetésre került a diplomadolgozat-koncepció, -vázlat megküldése, ott a jelentkezéshez ezt is meg kell tenni.

Az egyeztetéseket: 2020. október 21., szerdáig meg kell tenni, majd a szakszeminárium-vezető nevét és az egyeztetett témát meg kell küldeni elektronikus levélben a következő levélcímre: tunde.mate@uni-corvinus.hu Dr. Máté Tünde, Sportközgazdász MSc szakkoordinátornak. Ez alapján lehetséges a Neptunban a hallgató és a szakszeminárium-vezető adminisztrációja.

Kapcsolódó dokumentumok

Ágoston Kolos
András Krisztina
Csató László
Fazakas Gergely
Hajdú András
Havran Zsolt
Kiss Csaba
Kozma Miklós
Kynsburg Zoltán
Máté Tünde
Szathmári Attila
Várhegyi Ferenc


A diplomadolgozat formai követelményei a Gazdálkodástudományi Kar (GTK) mesterszakos diplomadolgozat követelményeivel azonos!

Információ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSz) szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezetei (39-46. §). A főszöveg után található a GTK melléklet.

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35532

TVSz aktuális változata jelenleg, de 2018 szeptemberére készül el az új, kérjük, ezt is figyelemmel kísérni.

FONTOS TÁJÉKOZÓDÁSI PONTOK

A EGYETEM HONLAPJÁN TALÁLHATÓ TANÉVBEOSZTÁS:

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=66636

2019.05.02. (csütörtök) (16:00): szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alap, mesterszakos hallgatóknak

2019.06.17. – 06.28.: záróvizsga-időszak (mesterképzési szakok és szakirányú továbbképzések hallgatói részére)

ZÁRÓVIZSGA 

2020. június 29.: komplex vizsga

2020. július 3.: diplomavédés

Helyszín: Székesfehérvári képzési hely, B épület


A záróvizsga a komplex vizsgából és a diplomadolgozat védéséből áll.

A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés, amely során

a) komplex vizsgán ad számot a szakmai ismereteiről, valamint

b) megvédi a diplomadolgozatot és

c) felel a záróvizsga követelményeként meghatározott – diplomadolgozathoz kapcsolódó – témakörökből.

A komplex vizsgát a szakfelelős által kihirdetett kötelező tárgyak, vagy a kötelező tárgyak tananyagából meghatározott témakörök alkotják. (fogalmak és tételek)


Kapcsolódó dokumentumok

Sportközgazdász fogalomtár
Sportközgazdász komplex vizsga tételsor
TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRÓVIZSGÁRÓL_SK MSc_2019_20_2
Általános vizsgaszervezési és rendezési szabályok a BCE 20200616 módosítás
Elektronikus levélben érkező Campus Igazgatói Tájékoztatás a SK MSc 2019
Részletes beosztás_SK MSc tajékoztató_2020jún22
Összesítő_Komplex eredmenyek 2020_ kitöltött_SK teljes_V2_PDF_Hallgatóknak

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAM A SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

MI IS AZ ERASMUS+?

Az ERASMUS+ mobilitási program egy, az Európai Unió tagállamaira és néhány azon kívüli országra (pl. Norvégia) kiterjedő nemzetközi részképzési és szakmai gyakorlati program, amely során a hallgatók 3-12 hónap közötti időszakot egy külföldi partneregyetemen vagy szakmai gyakorlati helyen tölthetnek el.


KIK PÁLYÁZHATNAK?

Pályázatot adhat be, aki:

–       mind a pályázati időszakban, mind a tervezett külföldi tanulmányai alatt beiratkozott hallgató a BCE valamely, államilag elismert oklevelet, vagy más, egyéb felsőfokú végzettséget nyújtó képzésén, ÉS

–       az Erasmus félév megkezdéséig legalább két lezárt félévvel rendelkezik, VALAMINT

–       sem ösztöndíjas, sem önfinanszírozó státuszban nem töltött több mint 12 hónapot az adott tanulmányi szinten Erasmus/Erasmus+ programban (beleértve a szakmai gyakorlatot is).

–       akinek külföldi tanulmányai megkezdésekor még az abszolutórium megszerzéséhez min. 20 teljesítetlen kreditje van (a szakmai gyakorlaton és szakszemináriumon kívül)

 

MIKOR LEHET PÁLYÁZNI?


Pályázni minden év novemberében lehet a KÖVETKEZŐ tanév féléveire. Tehát a 2018-as évben a 2019/2020-as tanulmányi évre tudnak a hallgatók pályázni.

 

MIRE SZÜKSÉGES ODAFIGYELNI?

Mindenek előtt fontos figyelembe venni, hogy a külföldi részképzés egy vagy két féléve a tanulmányok szerves részét képezi. Így olyan intézményeken érdemes megpályázni (min 3. maximum 10 darabot) a részképzést, amelynek tantárgyi struktúrája illeszkedik a szakéhoz.

Emellett fontos figyelembe venni, hogy a részképzés félévében a tanulmányok nem fejezhetők be!


HOVA LEHET PÁLYÁZNI?

A megpályázható intézmények legfrissebb vonatkozó listáját a MOBility Manager online pályázati rendszerben a rendszernyitás után, vagyis 2018 novemberében érhető majd el. A nem végleges lista folyamatosan megtalálható a http://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/  honlapon.

 

HOVA ÉRDEMES PÁLYÁZNI?

A sportközgazdász mesterszak sajátosságai miatt azon intézményeket javasoljuk a pályázat céljaként megjelölni, amelyek rendelkeznek MSc szintű sportgazdasági képzési programmal. több ilyen intézményt is megjelölni, preferencia-sorrendben.

Ezen Intézmények jelenleg az alábbiak (zárójelben az MSc képzés nevével):

1.     Audencia Business School (FRA) – MS Management des Organisations de Sport

2.     EMLyon Business School (FRA) – MSc in Sports Industry Management

3.     KEDGE Business School (FRA) – MSC in Sport and Event Management

4.     Eberhard Karls University of Tübingen (GER)–Sports Science focus on Sport Management

5.     University College Dublin (IRE) – UCD Michael Smurfit Graduate Business School – MSc in Sport Management

6.     University of Ljubljana (SLO) – Faculty of Economics – Sport Management MSc

 

TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK

–       Egy szemeszter alatt 30 ECTS kredit értékű tantárgyat szükséges külföldön elvégezni. A kint elvégzett tárgyak itthoni beszámíttatása–elfogadtatása kötelező!

–       Legalább három olyan tárgyat sikeresen el kell végezni, amely szorosan kapcsolódik a Sportközgazdász szakhoz

–       Legalább egy olyan tárgyat sikeresen el kell végezni, amely itthon kötelező tárgyként elfogadtatható.

–       Csak olyan tantárgy teljesíthető, amelyet itthon még nem teljesített, illetve amelyből még nem volt eredménytelen kísérlete.

–       A külföldön töltött félév során a Kedvezményes Tanulmányi Rend keretében maximum 2 tárgy vehető fel, amelyet a Kari Tanulmányi Bizottság hagy jóvá. A Kari Tanulmányi Bizottság által nem jóváhagyott tárgyakról a Tanulmányi Iroda a kurzusregisztrációs időszakot követően lejelentkezteti a hallgatót.


EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Erasmus+ programban résztvevő hallgatónak a mobilitási időtartam megkezdését és befejezését megelőzően online nyelvi kompetencia (megfelelőségi) felmérést kell teljesítenie.

Ha a felmérő alapján a résztvevő hallgató nyelvtudása nem éri el a B2-es szintet, akkor a résztvevő köteles elvégezni egy online nyelvtanfolyamot annak érdekében, hogy felkészült legyen a külföldön végzendő mobilitási időtartam kezdetére.

Az elnyert Erasmus+ státuszt másik tanévre átvinni nem lehet. A tanéven belüli félévmódosítás kivételes esetekben megoldható, de lehetőség szerint kerülendő.

 

A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

A fogadóintézményben minden Erasmus+ diák tandíjmentesen végezheti részképzését, ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendő díjak felszámíthatóak – ugyanúgy, mint a helyi hallgatók esetében.

Az Erasmus+ tanulmányai ideje alatt jogosult azokra az itthoni anyagi juttatásokra (pl. tanulmányi, tudományos, szociális ösztöndíj), melyek az egyetem beiratkozott hallgatóit megilletik, ugyanakkor köteles megfizetni azokat a díjakat (pl. tandíj), melyeket az egyetem a hallgatói számára előír.

Az EU által közzétett országbesorolás alapján az országonkénti havi átalányösszeget az Erasmus+ útmutatóban megadott kereteken belül a Tempus Közalapítvány határozza meg.

Fontos azonban tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy az ERASMUS pályázat keretösszege NEM FEDEZI a kint tartózkodás teljes költségét, így azt a hallgatónak egyéb forrásokból szükséges finanszíroznia. Ilyen kiegészítő forrás lehet pl. a Campus Mundi.

 

 

A lehetőségről és a megpályázható helyekről részletesebben a

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=50858 oldalon tájékozódhattok

 

További hasznos linkek és források:

https://www.facebook.com/corvinus.erasmus

Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 16:57:43