Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

  
SZAKTÁJÉKOZTATÓ 2020.01.31.  

Köszönjük az érdeklődést a Sportközgazdász mesterszakunk iránt!

Reméljük májusban a felvételin, szeptemberben pedig hallgatóként találkozunk újra! 


#együttalegjobbak #CorvinusEgyetem

A prezentációk ide kattintva letölthetőek.

Prezentáció 1

Prezentáció 2


MEGHIRDETETT TÉMÁK ÉS SZAKSZEMINÁRIUM VEZETŐK 2019/2020  

SZAKSZEMINÁRIUM 2019/2020


Szakszeminárium 1. és szakszeminárium 2 tárgyak kötelező tárgyak, a mintatantervben 5 és 10 kredittel szerepelnek.

Ezek kreditértékkel rendelkeznek ezért a szakszeminárium vezető nem csak aláírást ad, hanem jeggyel értékel.

A szakszemináriumok meghirdetését a következő oktatók vállalták, az oktató nevére kattintva letölthető a szakszeminárium témája.


András Krisztina

Bodnár Viktória - Kovács László

Hajdú András

Havran Zsolt

Kajos Attila

Kiss Csaba

Kozma Miklós

Kynsburg Zoltán

Máté Tünde

Sebrek Szabolcs

Stocker Miklós

Szathmári Attila

Várhegyi Ferenc


A szakszemináriumra az oktatónak írt elektronikus levéllel kell jelentkezni, és egyeztetni a közös munka lehetőségét, ahol feltüntetésre került a diplomadolgozat-koncepció, -vázlat megküldése, ott a jelentkezéshez ezt is meg kell tenni.

Amennyiben olyan témát szeretne a hallgató feldolgozni a diplomadolgozat során, amely titkosítást igényel, ezt külön kell jelezni, mert ennek elbírálása szükséges.

Az egyeztetéseket: 2019. október 9., szerdáig meg kell tenni majd a szakszeminárium-vezető nevét és az egyeztetett témát meg kell küldeni elektronikus levélben a következő levélcímre: tunde.mate(kukac)uni-corvinus(pont)hu  Máté Tünde, Sportközgazdász MSc szakkoordinátornak.

Ez alapján lehetséges a neptunban a hallgató és a szakszeminárium-vezető adminisztrációja.

A diplomadolgozat formai követelményei a Gazdálkodástudományi Kar (GTK) mesterszakos diplomadolgozat követelményeivel azonos!

Információ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSz) szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezetei (39-46. §). A főszöveg után található a GTK melléklet.

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35532

 

MEGHIRDETETT TÉMÁK ÉS SZAKSZEMINÁRIUM VEZETŐK   2018/2019


SZAKSZEMINÁRIUM


Szakszeminárium 1. és szakszeminárium 2 tárgyak kötelező tárgyak, a mintatantervben 5 és 10 kredittel szerepelnek.

Ezek kreditértékkel rendelkeznek ezért a szakszeminárium vezető nem csak aláírást ad, hanem jeggyel értékel.

 

A szakszemináriumok meghirdetését a következő oktatók vállalták, az oktató nevére kattintva letölthető a szakszeminárium témája.


András Krisztina

Hajdú András

Kozma Miklós

Kynsburg Zoltán

Kajos Attila

Havran Zsolt

Neulinger Ágnes

Kiss Csaba

Máté Tünde

Stocker Miklós

Sebrek Szabolcs

Formadi Katalin

Reizingerné Ducsai Anita

Várhegyi Ferenc

 

A szakszemináriumra az oktatónak írt elektronikus levéllel kell jelentkezni, és egyeztetni a közös munka lehetőségét, ahol feltüntetésre került a diplomadolgozat-koncepció, -vázlat megküldése, ott a jelentkezéshez ezt is meg kell tenni.

Amennyiben olyan témát szeretne a hallgató feldolgozni a diplomadolgozat során, amely titkosítást igényel, ezt külön kell jelezni, mert ennek elbírálása szükséges.

Az egyeztetéseket: 2018. október 10., szerdáig meg kell tenni majd a szakszeminárium-vezető nevét és az egyeztetett témát meg kell küldeni elektronikus levélben a következő levélcímre: tunde.mate(kukac)uni-corvinus(pont)hu  Máté Tünde, Sportközgazdász MSc szakkoordinátornak.

Ez alapján lehetséges a neptunban a hallgató és a szakszeminárium-vezető adminisztrációja.

A diplomadolgozat formai követelményei a Gazdálkodástudományi Kar (GTK) mesterszakos diplomadolgozat követelményeivel azonos!

Információ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSz) szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezetei (39-46. §). A főszöveg után található a GTK melléklet.

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35532

TVSz aktuális változata jelenleg, de 2018 szeptemberére készül el az új, kérjük, ezt is figyelemmel kísérni.

 

 A diplomadolgozat formai követelményei a Gazdálkodástudományi Kar (GTK) mesterszakos diplomadolgozat követelményeivel azonos!

Információ: Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (TVSz) szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezetei (39-46. §). A főszöveg után található a GTK melléklet.

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35532

TVSz aktuális változata jelenleg, de 2018 szeptemberére készül el az új, kérjük, ezt is figyelemmel kísérni.

FONTOS TÁJÉKOZÓDÁSI PONTOK

A EGYETEM HONLAPJÁN TALÁLHATÓ TANÉVBEOSZTÁS:

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=66636

2019.05.02. (csütörtök) (16:00): szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alap, mesterszakos hallgatóknak

2019.06.17. – 06.28.: záróvizsga-időszak (mesterképzési szakok és szakirányú továbbképzések hallgatói részére)

ZÁRÓVIZSGA 

2020. június 29.: komplex vizsga

2020. július 3.: diplomavédés

Helyszín: Székesfehérvári képzési hely, B épület


A záróvizsga a komplex vizsgából és a diplomadolgozat védéséből áll.

A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges számonkérés, amely során

a) komplex vizsgán ad számot a szakmai ismereteiről, valamint

b) megvédi a diplomadolgozatot és

c) felel a záróvizsga követelményeként meghatározott – diplomadolgozathoz kapcsolódó – témakörökből.

A komplex vizsgát a szakfelelős által kihirdetett kötelező tárgyak, vagy a kötelező tárgyak tananyagából meghatározott témakörök alkotják. (fogalmak és tételek)


Kapcsolódó dokumentumok

Sportközgazdász fogalomtár
Sportközgazdász komplex vizsga tételsor
TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRÓVIZSGÁRÓL_SK MSc_2019_20_2
Általános vizsgaszervezési és rendezési szabályok a BCE 20200616 módosítás
Elektronikus levélben érkező Campus Igazgatói Tájékoztatás a SK MSc 2019
Részletes beosztás_SK MSc tajékoztató_2020jún22
Összesítő_Komplex eredmenyek 2020_ kitöltött_SK teljes_V2_PDF_Hallgatóknak

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAM A SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

MI IS AZ ERASMUS+?

Az ERASMUS+ mobilitási program egy, az Európai Unió tagállamaira és néhány azon kívüli országra (pl. Norvégia) kiterjedő nemzetközi részképzési és szakmai gyakorlati program, amely során a hallgatók 3-12 hónap közötti időszakot egy külföldi partneregyetemen vagy szakmai gyakorlati helyen tölthetnek el.


KIK PÁLYÁZHATNAK?

Pályázatot adhat be, aki:

-       mind a pályázati időszakban, mind a tervezett külföldi tanulmányai alatt beiratkozott hallgató a BCE valamely, államilag elismert oklevelet, vagy más, egyéb felsőfokú végzettséget nyújtó képzésén, ÉS

-       az Erasmus félév megkezdéséig legalább két lezárt félévvel rendelkezik, VALAMINT

-       sem ösztöndíjas, sem önfinanszírozó státuszban nem töltött több mint 12 hónapot az adott tanulmányi szinten Erasmus/Erasmus+ programban (beleértve a szakmai gyakorlatot is).

-       akinek külföldi tanulmányai megkezdésekor még az abszolutórium megszerzéséhez min. 20 teljesítetlen kreditje van (a szakmai gyakorlaton és szakszemináriumon kívül)

 

MIKOR LEHET PÁLYÁZNI?


Pályázni minden év novemberében lehet a KÖVETKEZŐ tanév féléveire. Tehát a 2018-as évben a 2019/2020-as tanulmányi évre tudnak a hallgatók pályázni.

 

MIRE SZÜKSÉGES ODAFIGYELNI?

Mindenek előtt fontos figyelembe venni, hogy a külföldi részképzés egy vagy két féléve a tanulmányok szerves részét képezi. Így olyan intézményeken érdemes megpályázni (min 3. maximum 10 darabot) a részképzést, amelynek tantárgyi struktúrája illeszkedik a szakéhoz.

Emellett fontos figyelembe venni, hogy a részképzés félévében a tanulmányok nem fejezhetők be!


HOVA LEHET PÁLYÁZNI?

A megpályázható intézmények legfrissebb vonatkozó listáját a MOBility Manager online pályázati rendszerben a rendszernyitás után, vagyis 2018 novemberében érhető majd el. A nem végleges lista folyamatosan megtalálható a http://corvinus.mobilitymanager.hu/intezmenyek/  honlapon.

 

HOVA ÉRDEMES PÁLYÁZNI?

A sportközgazdász mesterszak sajátosságai miatt azon intézményeket javasoljuk a pályázat céljaként megjelölni, amelyek rendelkeznek MSc szintű sportgazdasági képzési programmal. több ilyen intézményt is megjelölni, preferencia-sorrendben.

Ezen Intézmények jelenleg az alábbiak (zárójelben az MSc képzés nevével):

1.     Audencia Business School (FRA) – MS Management des Organisations de Sport

2.     EMLyon Business School (FRA) – MSc in Sports Industry Management

3.     KEDGE Business School (FRA) – MSC in Sport and Event Management

4.     Eberhard Karls University of Tübingen (GER)–Sports Science focus on Sport Management

5.     University College Dublin (IRE) - UCD Michael Smurfit Graduate Business School - MSc in Sport Management

6.     University of Ljubljana (SLO) – Faculty of Economics – Sport Management MSc

 

TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK

-       Egy szemeszter alatt 30 ECTS kredit értékű tantárgyat szükséges külföldön elvégezni. A kint elvégzett tárgyak itthoni beszámíttatása–elfogadtatása kötelező!

-       Legalább három olyan tárgyat sikeresen el kell végezni, amely szorosan kapcsolódik a Sportközgazdász szakhoz

-       Legalább egy olyan tárgyat sikeresen el kell végezni, amely itthon kötelező tárgyként elfogadtatható.

-       Csak olyan tantárgy teljesíthető, amelyet itthon még nem teljesített, illetve amelyből még nem volt eredménytelen kísérlete.

-       A külföldön töltött félév során a Kedvezményes Tanulmányi Rend keretében maximum 2 tárgy vehető fel, amelyet a Kari Tanulmányi Bizottság hagy jóvá. A Kari Tanulmányi Bizottság által nem jóváhagyott tárgyakról a Tanulmányi Iroda a kurzusregisztrációs időszakot követően lejelentkezteti a hallgatót.


EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Erasmus+ programban résztvevő hallgatónak a mobilitási időtartam megkezdését és befejezését megelőzően online nyelvi kompetencia (megfelelőségi) felmérést kell teljesítenie.

Ha a felmérő alapján a résztvevő hallgató nyelvtudása nem éri el a B2-es szintet, akkor a résztvevő köteles elvégezni egy online nyelvtanfolyamot annak érdekében, hogy felkészült legyen a külföldön végzendő mobilitási időtartam kezdetére.

Az elnyert Erasmus+ státuszt másik tanévre átvinni nem lehet. A tanéven belüli félévmódosítás kivételes esetekben megoldható, de lehetőség szerint kerülendő.

 

A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

A fogadóintézményben minden Erasmus+ diák tandíjmentesen végezheti részképzését, ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendő díjak felszámíthatóak – ugyanúgy, mint a helyi hallgatók esetében.

Az Erasmus+ tanulmányai ideje alatt jogosult azokra az itthoni anyagi juttatásokra (pl. tanulmányi, tudományos, szociális ösztöndíj), melyek az egyetem beiratkozott hallgatóit megilletik, ugyanakkor köteles megfizetni azokat a díjakat (pl. tandíj), melyeket az egyetem a hallgatói számára előír.

Az EU által közzétett országbesorolás alapján az országonkénti havi átalányösszeget az Erasmus+ útmutatóban megadott kereteken belül a Tempus Közalapítvány határozza meg.

Fontos azonban tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy az ERASMUS pályázat keretösszege NEM FEDEZI a kint tartózkodás teljes költségét, így azt a hallgatónak egyéb forrásokból szükséges finanszíroznia. Ilyen kiegészítő forrás lehet pl. a Campus Mundi.

 

 

A lehetőségről és a megpályázható helyekről részletesebben a

http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=50858 oldalon tájékozódhattok

 

További hasznos linkek és források:

https://www.facebook.com/corvinus.erasmus

Vágólapra másolva