Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Politikatudomány Online

Aktuális szám

6. szám 2019.

József Dúró-Réka Várnagy – Fidesz’s Double-Talk Concerning EU Issues
Marcin Łukaszewski – Political Techniques Applied by The Law And Justice Party Since The 2015 Elections
Zoltán Török – Necessary Factors Facilitating Large Scale Policy Change. Hungarian Tax Reform 2009-2018
Éva Ványi – Women in the Second Line? Women’s Participation at Middle-Level. The Representation of Women in the Government Decision-Making in Hungary
Réka Várnagy – Making and Breaking Parliamentary Opportunity Structures
Péter Krisztián Zachar – Political Dynamics As Catalyst of Institutional Change: The Example of The Hungarian Chambers of Industry And Commerce

Kapcsolódó dokumentumok

Darabos Ádám – A weberi karizma és plebiszciter vezérdemokrácia az angol nyelvű másodlagos szakirodalom tükrében
Gyuriss Dániel – Politika és mágia. Giordano Bruno hermetikus világképének politikai vonatkozásai
Lovász Ádám – Kriptoutópiák: A kriptovaluták politikai-ideológiai háttere
Ruszkai Szilvia Éva – Politikai etika Hannah Arendt filozófiájában
Ujlaki Anna – Az absztrakció problémája a politikaelméletben
Michał Dulak – How Much Left Do We Have from “Honest Brokers” in the EU? Effectiveness of the EU Presidency under the Lisbon Treaty Regime. Case of the Central and Eastern European Member States.
Eszter Galgóczi – Does Hate Speech Influence People’s Attitude? A Hungarian Case Study
Sándor Gallai – The Political Importance of the Visegrad Cooperation
Vilmos Frigyes Nagy – Does Financial Sovereignty Pay? Political Considerations when Deciding between Sovereignty-loss and a Higher Bill
Gergely Rajnai – Consolidation of Power in Post-socialist Central European Countries
Arzuu Sheranova – Why Populism and Nationalism is a Successful Combination? A Theoretical Explanation
Éva Ványi – Political Predation or Personal Loyalty? The Background of Highly Politicized Senior Civil Servants in Hungary
Hajdú András – Generációváltás a radikális jobboldalon? A francia Nemzeti Front és a Flamand Érdek elitjének összehasonlítása
Harangozó Dániel – Fegyveres erők és a posztkommunista átmenet(ek)
Nábelek Fruzsina – Jelöltállítás 2014-ben: az esélyes jelöltek jellemzői
Ugrósdy Márton-Hajnal György – Teljesítmény vagy ellenőrzés. A teljesítménymenedzsment haszna egy magyarországi helyi önkormányzatban
Vajda Adrienn – Nemzetiségek parlamenti képviselete Magyarországon. A nemzetiségi szószólók működése (2014–2016)
Dúró József – Euroszkepticizmus a balti országokban
Hajdú András – A skandináv radikális jobboldal két generációja
Harkányi Ádám Máté – A 2010-es önkormányzati választási reform értékelése a Közép-Magyarországi régióban
Jugenheimer Petra – Finanszírozási kérdések az európai felsőoktatásban
Reich Jenő – „Listen To Your Heart”: populáris kultúra és politikai azonosulás
Balázs Zoltán – Kapitalizmus és a hatalom erőforrás-elmélete
Dési György – A második Orbán-kormány és a vegyes nyugdíjrendszer kötelező magánnyugdíjpénztári pillérének a megszüntetése
Dobos Balázs-Gallai Sándor – A budapesti fekvőbeteg-ellátás reformja
Dúró József – Pártalapú euroszkepticizmus a visegrádi országokban
Gallai Sándor – Molnár Balázs – Átalakítás alatt zavartalanul? A második Orbán-kormány szerkezete
Kovács Nikoletta-Török Gábor – A közép-magyarországi régió nyomtatott és online médiumai
Papp Zsófia – Fókuszban a választókerület. Választókerület-központúság a magyar parlamenti képviselők körében
Polgár Tamás – Merre tovább, EGT? Norvégia és az EU viszonya az integráció bővülése és mélyülése tükrében
Szántay Antal – Tézisek a felsőoktatásról
Velich Katalin – A területi hatalommegosztás dilemmái Magyarországon
Wieszt Attila – Adó és áldozat. Az egyén és a külvilág kapcsolata közgazdasági és szociálpszichológiai szempontból, az adózás tükrében

Főszerkesztő

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376

Szerkesztők

Dr. Ványi Éva eva.vanyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380
Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, C.320.
Telefon: +36 1 482 7392 • Mellék: 7392

Felelős kiadó

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376
Olvasó- és tördelőszerkesztő: Kardos Gábor (2017)

Kiadja a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Tanszéke

Telefon: +36 1 482 7379
Fax: +36 1 482 7177

e-mail: poltud.online@uni-corvinus.hu

ISSN 2063-2215

Vágólapra másolva