Ugrás a fő tartalomra

Politikatudomány Online

Aktuális szám

9.szám 2021/1

Bánki András: Politikai csoportok az Európai Parlamentben 2019 és 2021 között
Darabos Ádám: Szekuláris vallások és a kommunista vallás Reinhold Niebuhr gondolkodásában
Gyuriss Dániel: Káosszal a Logoszért? – Kísérlet a posztmodern jobboldal jelenségének értelmezésére
Herczegh Viktória: Az orosz–ukrán konfliktus nemzetközi jogi vonatkozásai
Tóth-Ferenci Adrienn: Ki és miként irányít a nemzetközi kapcsolatokban? – Az Európa Tanács válasza a koronavírus-járványra

8. szám 2020/2.

Balla Kamilla Dorottya – A Spitzenkandidat-rendszer hatása az Európai Bizottság elnökének legitimációjára
Dúró József – Egy speciális városi gazdaságfejlesztési modell
Metz Rudolf – Az elefánt a szobában – A vezetés jelentősége a közszektorban
Plesz Bendegúz – A gazdasági szavazás Magyarországon 2014–2018
Ványi Éva – Nagyvárosi network: hálózatosodási lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben Székesfehérvárott
Várnagy Réka – A kis- és középvállalkozások mint a helyi gazdaságfejlesztés vakfoltjai

7. szám 2020/1.

Budapesti Corvinus Egyetem

 

Politikatudomány Online – 2020/1. szám

Az egyes tanulmányok külön is letölthetőek

Lovász Ádám – A kulturális csoportszelekció elmélete mint végzetes önhittség?
Metz-Ruszkai Szilvia – A lelkiismeret szerepe a politikában Hannah Arendt és Søren Kierkegaard nyomán
Molnár Ivett – Válságértelmezés és ellenségképzés a politikai vezetői narratívában
Paár Tamás – Lehetséges-e egy macintyre-i dialóguspolitika?
Szabó Palócz Orsolya – Ellenségképző retorika Slobodan Milošević beszédeiben

6. szám 2019.

József Dúró-Réka Várnagy – Fidesz’s Double-Talk Concerning EU Issues
Marcin Łukaszewski – Political Techniques Applied by The Law And Justice Party Since The 2015 Elections
Zoltán Török – Necessary Factors Facilitating Large Scale Policy Change. Hungarian Tax Reform 2009-2018
Éva Ványi – Women in the Second Line? Women’s Participation at Middle-Level. The Representation of Women in the Government Decision-Making in Hungary
Réka Várnagy – Making and Breaking Parliamentary Opportunity Structures
Péter Krisztián Zachar – Political Dynamics As Catalyst of Institutional Change: The Example of The Hungarian Chambers of Industry And Commerce

5. szám 2019.

Kapcsolódó dokumentumok

Darabos Ádám – A weberi karizma és plebiszciter vezérdemokrácia az angol nyelvű másodlagos szakirodalom tükrében
Gyuriss Dániel – Politika és mágia. Giordano Bruno hermetikus világképének politikai vonatkozásai
Lovász Ádám – Kriptoutópiák: A kriptovaluták politikai-ideológiai háttere
Ruszkai Szilvia Éva – Politikai etika Hannah Arendt filozófiájában
Ujlaki Anna – Az absztrakció problémája a politikaelméletben

Special Issue 2018.

Michał Dulak – How Much Left Do We Have from “Honest Brokers” in the EU? Effectiveness of the EU Presidency under the Lisbon Treaty Regime. Case of the Central and Eastern European (…)
Eszter Galgóczi – Does Hate Speech Influence People’s Attitude? A Hungarian Case Study
Sándor Gallai – The Political Importance of the Visegrad Cooperation
Vilmos Frigyes Nagy – Does Financial Sovereignty Pay? Political Considerations when Deciding between Sovereignty-loss and a Higher Bill
Gergely Rajnai – Consolidation of Power in Post-socialist Central European Countries
Arzuu Sheranova – Why Populism and Nationalism is a Successful Combination? A Theoretical Explanation
Éva Ványi – Political Predation or Personal Loyalty? The Background of Highly Politicized Senior Civil Servants in Hungary

4. szám 2017.

Hajdú András – Generációváltás a radikális jobboldalon? A francia Nemzeti Front és a Flamand Érdek elitjének összehasonlítása
Harangozó Dániel – Fegyveres erők és a posztkommunista átmenet(ek)
Nábelek Fruzsina – Jelöltállítás 2014-ben: az esélyes jelöltek jellemzői
Ugrósdy Márton-Hajnal György – Teljesítmény vagy ellenőrzés. A teljesítménymenedzsment haszna egy magyarországi helyi önkormányzatban
Vajda Adrienn – Nemzetiségek parlamenti képviselete Magyarországon. A nemzetiségi szószólók működése (2014–2016)

3. szám 2012.

Dúró József – Euroszkepticizmus a balti országokban
Hajdú András – A skandináv radikális jobboldal két generációja
Harkányi Ádám Máté – A 2010-es önkormányzati választási reform értékelése a Közép-Magyarországi régióban
Jugenheimer Petra – Finanszírozási kérdések az európai felsőoktatásban
Reich Jenő – „Listen To Your Heart”: populáris kultúra és politikai azonosulás

1-2. szám 2011.

Balázs Zoltán – Kapitalizmus és a hatalom erőforrás-elmélete
Dési György – A második Orbán-kormány és a vegyes nyugdíjrendszer kötelező magánnyugdíjpénztári pillérének a megszüntetése
Dobos Balázs-Gallai Sándor – A budapesti fekvőbeteg-ellátás reformja
Dúró József – Pártalapú euroszkepticizmus a visegrádi országokban
Gallai Sándor – Molnár Balázs – Átalakítás alatt zavartalanul? A második Orbán-kormány szerkezete
Kovács Nikoletta-Török Gábor – A közép-magyarországi régió nyomtatott és online médiumai
Papp Zsófia – Fókuszban a választókerület. Választókerület-központúság a magyar parlamenti képviselők körében
Polgár Tamás – Merre tovább, EGT? Norvégia és az EU viszonya az integráció bővülése és mélyülése tükrében
Szántay Antal – Tézisek a felsőoktatásról
Velich Katalin – A területi hatalommegosztás dilemmái Magyarországon
Wieszt Attila – Adó és áldozat. Az egyén és a külvilág kapcsolata közgazdasági és szociálpszichológiai szempontból, az adózás tükrében

Szerkesztőség

Főszerkesztő

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, 515
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386

Szerkesztők

Dr. Ványi Éva eva.vanyi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 531
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376
Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 515
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386

Felelős kiadó

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, 515
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386

Impresszum

Olvasó- és tördelőszerkesztő: Kardos Gábor (2017)

Kiadja a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Tanszéke

Telefon: +36 1 482 7379
Fax: +36 1 482 7177

e-mail: poltud.online@uni-corvinus.hu

ISSN 2063-2215

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.19. - 18:43:42