Ugrás a fő tartalomra

Hallgatóknak

Szakmai gyakorlat lehetőségek 

Általános információk a kötelező szakmai gyakorlatról 

A diploma megszerzésének feltétele egy négy hetet kitevő szakmai gyakorlat teljesítése, ez 160 órát jelent. A szakmai gyakorlat célja az egyetemi tanulmányok során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, ennek megfelelően elsősorban kutató, elemző intézeteknél, a közigazgatásban, pártoknál, vagy más politológiával, politikai kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezetnél lehet letölteni. 
 
2017 előtt felvettek számára 
 
A gyakorlat bármikor teljesíthető a három év során, de a szigorlatra való bocsájtás feltétele a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása. A dokumentáció ügyében kérjük, keresse a szakmai gyakorlatért felelős tanszék kollégát. 
 
2017-ben vagy utána felvett hallgatók számára 
 
A szakmai gyakorlat mint 10 kredit értékű kötelező tárgy jelenik meg a Neptunban, amit a 6. félévben kell felvenni, de maga a gyakorlat előbb is teljesíthető. A szakmai gyakorlat teljesítésének a folyamatáról és a szükséges dokumentációról, kérjük, tájékozódjon az egyetem holnapján

  1.  A szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy bejelentő lapot kell leadniuk a tanszéken és a Szakmai Gyakorlat Irodában. A bejelentőlap letölthető az egyetem honlapjáról
  1. A szakmai gyakorlati helyet a szakmai gyakorlatért felelős oktató véleményezi és fogadja el a bejelentő lap aláírásával. A szakmai gyakorlat megkezdésére csak elfogadott bejelentő lap birtokában van lehetőség! 
  1. A szakmai gyakorlat teljesítését a munkahelyi vezető értékelésének benyújtásával kell igazolni. A vezetői értékelésre szolgáló formanyomtatvány letölthető az egyetem honlapjáról, azt hiánytalanul kitöltve kell eljuttatni a Szakmai Gyakorlat Irodába (eredeti példány) illetve a szakmai gyakorlatért felelős oktatóhoz (másolat vagy szkennelt példány). A szakmai gyakorlat elvégzését az oktató rögzíti a Neptunon. 

 
A befogadó intézmények profilja változatos, hallgatóink többsége saját érdeklődésének megfelelően keres helyet a szakmai gyakorlat elvégzésére. Saját szervezés esetén a szakmai gyakorlat elfogadását előzetesen kell egyeztetni a Szakmai Gyakorlati Irodával. Hallgatóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai gyakorlatra kiírt pályázatokról és szükség esetén segítséget is nyújtunk a megfelelő hely megtalálásához. 
 
Hallgatóink az elmúlt években többek között az alábbi intézményeknél töltötték szakmai gyakorlatukat: MTA kutatóhelyei (MTA Politikatudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet), Magyar Országgyűlés, Honvédelmi Minisztérium, Századvég, Nézőpont Intézet, Republikon Intézet, Policy Solutions… 

Kérdése esetén keresse:  

Dr. Várnagy Réka reka.varnagy@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 530
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.20. - 23:21:30