Ugrás a fő tartalomra

Kutatások és projektek

Kutatási területek

Balázs Zoltán  
– magyar és egyetemes politikai eszme/elmélettörténet  ideológiák
– politikai értékek  erkölcs és politikai kapcsolata  társadalmi hatalom és bizalom viszonyai  
– politika és vallás/egyházak  önkormányzatok 
– hatalmi ágak elválasztása , hatalommegosztás
– politika az irodalomban  
Dúró József  
– euroszkepticizmus  
– politikai radikalizmus
– radikális/alternatív pártok  
– radikális jobboldal  populizmus  
– kelet- és közép-európai politikai rendszerek
– nyugat-európai politikai rendszerek  
Demeter Tamás 
– David Hume tudománytörténet
– szociológiatörténet tudományfilozófia  
Farkas Bede Katalin 
– politikai diskurzus-elemzés (magyar, UK, USA) 
– diktatúrák kommunikációja 
– amerikai elnöki beszédek  reprezentációk
– brit radikalizmus  
Gallai Sándor  
– kelet-európai politikai rendszerek  
– magyar politikai rendszer  
– kormányzás és közpolitika  migráció  
Gyulai Attila 
– demokráciaelméletek 
– rezsimelméletek 
– mesterséges intelligencia és politika 
– politika és könnyűzene 
Hoppál Bulcsú Kál 
– vallásfilozófia
– vallástudomány filozófia
– teológia 
Kiss Olga 
– coaching és filozófia 
Lánczi András 
– politikai filozófia, konzervativizmus
– konzervatív gondolkodók 
Medve-Bálint Gergő 
– politikai gazdaságtan 
– Közép-Európa politikai gazdaságtana 
Metz Rudolf Tamás 
– politikai vezetők
– politikai vezetés  
Mezei Balázs Mihály 
– filozófiatörtnet 
– filozófiai rendszerek 
– vallás és filozófia 
Molnár Csaba 
– politikai napirend kutatás 
Rajnai Gergely 
– hatalomelméletek, játékelmélet a politikában 
Toronyai Gábor 
– fenomenológia 
Ványi Éva 
– XX. századi egyetemes és magyar politikatörténet  
– kormányzati döntéshozatal,  pártkormányzás
– párt és kormány kapcsolatrendszer a demokratikus rendszerekben 
– politika és közigazgatás  
– politikai elit a rendszerváltás előtt és után  
– film és politika , politikai szocializáció  
Várnagy Réka  
– helyi politika  
– nők a politikában  
– politikai kampány  
– parlamenti politika  

Elitkutató Központ

Vezető: Várnagy Réka 

Az elit egyes csoportjai meghatározó szerepet vittek és visznek a politika formálásában, így módszeres elemzésük a politikatudomány feladata és egyben a magyarországi politikatudomány egyik kevéssé feltárt területe. A politikai elit különféle csoportjainak elemzését tekinti feladatának az Elitkutató Központ (EKK). 

Az EKK kiemelten foglalkozik a parlamenti képviselők, a kormányzati szereplők, a pártvezetők, és a női politikusok csoportjaival. Magyarországra vonatkozóan végez alapkutatásokat, de mindegyik témában képviseli, és szem előtt tartja a nemzetközi beágyazottságot és a komparatív megközelítést. 

A Központ prioritásként kezeli a fiatal, a PhD megszerzése előtt álló kutatók integrálását is a hazai tudományos életbe, valamint a szakirányú érdeklődésű BA- és MA-szintű hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítását. A Központ munkatársai több nemzetközi kutatási hálózatban is aktív szerepet vállalnak, rendszeresen publikálnak a magyar és külföldi tudományos folyóiratokban. 

Kutatás:  

Várnagy Réka: Új szerepben? Választók, képviselők, pártok (NKFI Alap által támogatott kutatás) 

Új szerepben. Választók, képviselők, pártok 

Az Elitkutató központ eddigi munkájának szerves folytatásaként a legújabb kutatásunk is a képviseletről szól. Kérdésünk, hogy milyen tartalommal bír a képviselet koncepciója, mit gondolnak a képviselők a képviseleti szerepükről, kiket és hogyan képviselnek és ez hogyan befolyásolja a döntéshozatalukat. Ez a kutatás összekapcsolja az elméleti tudásunkat a politika gyakorlati világával: nem csak a szerepfelfogásukról kérdezzük a szereplőket, hanem arról is, hogy ez hogyan irányítja mindennapi politikai tevékenységüket. 

Hogy jobban megértsük a képviselet tartalmát, a kutatásunkban egy innovatív, a választók bevonására alapuló megközelítést alkalmazunk. Feltételezésünk alapján a képviselet egy kétirányú utca, ahol nemelég képviselni, de képviseltnek is kell lenni. A másik oldal megismeréséhez egy reprezentatív lakossági felmérést kívánunk megvalósítani, arról kérdezve a résztvevőket, hogy ők hogyan látják a képviselői szerepeket és mik az elvárásaik a képviselőjük felé? 

Természetesen, a képviselők sem önálló politikai szereplők,hiszen a pártok nagy mértékben meghatározzák az attitűdjeik és viselkedésüket.Ezért a javasolt kutatásunk túllép a hagyományos képviselő-képviselt felfogáson és elhelyezi a pártot illetve felméri annak szerepét a képviselet folyamatában. 

Projekt azonosító: NKFI K-128833 

Kutatás időtartama:2018-2021 

Kutatásvezető:Várnagy Réka 

Résztvevő kutatók: Ilonszki Gabriella, Bocskor Ákos, Ványi Éva, Vajda Adrienn 

Kutatók:  

Várnagy Réka 

Ványi Éva 

Metz Rudolf Tamás 

Gyulai Attila 

Novák Anna (PhD hallgató) 

Beck Dániel (PhD hallgató) 

Elitkutató honlapja: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/intezeti-kutatokozpontok/politikai-elitkutatas-kozpont/ 

COR-VI-NOUS Filozófia Műhely

A 2021-ben alakult Cor-vi-nus Filozófia Műhely egyszerre kíván keretet biztosítani a magas színvonalú filozófiai kutatás és az oktatás számára. 

A filozófiai kutatás szempontjából a műhely tagjai számára fórumot biztosít aktuális kutatási problémáik és eredményeik megvitatására, filozófiai brainstormingra. Ennek keretében elsődlegesen a műhelytagok frissen elkészült munkái és a filozófiai ötletek megvitatásának fóruma kíván lenni. E tevékenység eredménye a tematikus és argumentatív perspektívák olyan konvergenciája, amely hosszabb távon közös kutatások perspektíváit nyithatja meg. 

A filozófiai oktatási szempontjából a műhely tagjai aktívan törekszenek hallgatók bevonására részben általános filozófiai intelligenciájuk fejlesztését célozva, részben konkrét eredmények, pl. magas színvonalú TDK dolgozatok megszületésére összpontosítva. 

 
Események: 

  • 2023. január 27 délelőtt (angol nyelvű konferencia): seminar on Stephen Daniel’s book: George Berkeley and Early Modern Philosophy (a program elérhető ezen a linken)
  • 2023. január 27, délután (angol nyelvű konferencia): And we continue the festivities with a conference on Martin Lenz’s Socializing Minds (a program elérhető ezen a linken)
  • 2021. december 15 (előadás): Kiss Olga: „Polányi, Schön és a gyakorlati tudás episztemológiája” 
  • 2021. december 3 (konferencia): Vallás és pandémia (A Magyar Vallástudományi Társasággal (a program elérhető ezen a linken)
  • 2021. november 26 (konferencia): A Magyar Filozófiai Enciklopédia szimpóziuma (a program elérhető ezen a linken
  • 2021. október 27 (előadás): Hoppál Bulcsú: „Pauler Ákos szellemtörténeti kategóriái” 
  • 2021. szeptember 24 (konferencia): Molnár Tamás és az angolszász konzervativizmus (a program elérhető ezen a linken
  • 2021. május 26 (előadás): Demeter Tamás: „Sympathies for Common Ends: The Principles of Organization in Hume’s Psychology and Political Economy” (szöveg letölthető innen
  • 2021. május 12 (előadás): Toronyai Gábor: „A halál fenomenológiai megközelítése Husserlt követve” (szöveg megtekinthető ezen a linken

Kutatók: 

Demeter Tamás 

Hoppál Bulcsú Kál 

Mezei Balázs Mihály 

Kiss Olga 

Toronyai Gábor 

Lánczi András 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 04:20:23